Livopill - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 15.10.2023

Livopill   E recepta   recepta online z konsultacją | cena dawkowanie  przeciwwskazania

Lek Livopill jest lekiem antykoncepcyjnym przyjmowanym w przypadkach nagłych, stosowanym w ciągu 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej.

Nazwa preparatu Livopill
Substancje czynne Levonorgestrelum
Dostępność Na receptę
Postać
  • Tabletki
Dawki
  • 1,5 mg (Tabletki)

Spis treści

Czym jest lek Livopill?

Lek Livopill to lek na receptę, który zawiera lewonorgestrel jako składnik aktywny, wykorzystywany jako środek antykoncepcji awaryjnej. Jest przeznaczony do stosowania w ciągu 72 godzin (czyli 3 dni) po stosunku płciowym odbytym bez zabezpieczenia. Jest to również opcja, którą można rozważyć w sytuacji, gdy użyta metoda antykoncepcyjna zawiodła. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza podczas przyjmowania tego leku.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest skład leku Livopill?

Każda tabletka leku Livopill zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu oraz substancje pomocnicze takie jak:

  • celuloza mikrokrystaliczna,

  • laktoza jednowodna,

  • poloksamer 188,

  • kroskarmeloza sodowa,

  • stearynian magnezu.

Jaki jest mechanizm działania leku Livopill?

Przyjmuje się, że lewonorgestrel, gdy jest stosowany zgodnie z instrukcjami, głównie działa poprzez hamowanie owulacji oraz zapobieganie zapłodnieniu, szczególnie w przypadku stosunku płciowego, który miał miejsce w okresie przedowulacyjnym, kiedy ryzyko zapłodnienia jest największe. Warto zaznaczyć, że lewonorgestrel nie jest skuteczny, jeśli proces implantacji zarodka w macicy już się rozpoczął.

Jak stosować lek Livopill?

Lek Livopill należy przyjmować doustnie.

Jak dawkować lek Livopill u dorosłych?

Jedną tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, najlepiej w ciągu 12 godzin i nie później niż po 72 godzinach po stosunku płciowym bez zastosowania skutecznego zabezpieczenia.

Jeśli w ciągu trzech godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty, natychmiast należy przyjąć jeszcze jedną tabletkę.

Kobietom, które w ciągu ostatnich 4 tygodni stosowały leki indukujące enzymy i mają potrzebę zastosowania antykoncepcji w przypadkach nagłych, zaleca się zastosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji w sytuacjach awaryjnych, takiej jak wkładka wewnątrzmaciczna z zawartością miedzi lub przyjęcie podwójnej dawki lewonorgestrelu (czyli 2 tabletki jednocześnie) przez kobiety, które nie mogą lub nie chcą korzystać z wkładki wewnątrzmacicznej z zawartością miedzi.

Lek Livopill można przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego, pod warunkiem, że miesiączka nie jest opóźniona.

Po zastosowaniu antykoncepcji w przypadkach nagłych zaleca się stosowanie miejscowej metody barierowej (na przykład prezerwatywa, krążek dopochwowy, środki plemnikobójcze, kapturek naszyjkowy) do momentu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego. Zastosowanie produktu leczniczego Livopill nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania regularnej antykoncepcji hormonalnej.

Po upływie około trzech tygodni od zastosowaniu leku Livopill zaleca się, aby pacjentka odbyła wizytę lekarską w celu upewnienia się, czy działanie leku było skuteczne.

Jak dawkować lek Livopill u dzieci?

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Livopill u dzieci przed osiągnięciem okresu dojrzewania w celu antykoncepcji w sytuacjach awaryjnych.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku Livopill?

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym są nudności.

Mogą wystąpić przemijające zaburzenia cyklu miesiączkowego, jednak u większości kobiet można się spodziewać wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego w ciągu 5-7 dni od przewidywanego terminu.

Oprócz tego po przyjęciu leku Livopill bardzo często obserwowano bóle głowy, bóle w podbrzuszu i uczucie zmęczenia.

Jakie są rzadsze działania niepożądane leku Livopill?

Rzadziej kobiety obserwowały u siebie zawroty głowy lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci biegunki i wymiotów.

Możliwe jest opóźnienie miesiączki o ponad 7 dni. Jeśli następne krwawienie miesiączkowe opóźnia się ponad 5 dni po niezabezpieczonym stosunku płciowym należy wykluczyć ciążę.

Po przyjęciu leku Levipoll mogą występować nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe i tkliwość piersi.

Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą: ból brzucha, wysypka, pokrzywka, świąd, ból w miednicy, bolesne miesiączki, obrzęk twarzy.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Livopill?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są specjalne środki ostrożności w trakcie stosowania leku Livopill?

Antykoncepcja awaryjna jest przeznaczona do sporadycznego stosowania i nie powinna zastępować regularnych metod antykoncepcji. Nie gwarantuje ona w pełni zapobiegania niechcianej ciąży. Jeśli nie ma pewności, co do dokładnego momentu niezabezpieczonego stosunku płciowego lub jeśli odbył się on ponad 72 godziny wcześniej w tym samym cyklu miesiączkowym, istnieje ryzyko zapłodnienia. Dlatego stosowanie produktu leczniczego Livopill po kolejnym stosunku płciowym może nie być skuteczne w zapobieganiu ciąży. W przypadku gdy następne krwawienie miesiączkowe opóźnia się o więcej niż 5 dni, pojawienia się nietypowego krwawienia w dniu spodziewanej miesiączki lub podejrzenia ciąży, zaleca się wykonanie testu ciążowego.

Jeżeli pomimo zastosowania lewonorgestrelu stwierdzi się ciążę, należy uwzględnić możliwość, że występuje ciąża pozamaciczna. Bezwzględne ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest prawdopodobnie małe, ponieważ produkt leczniczy Livopill zapobiega owulacji i zapłodnieniu.

Ciąża pozamaciczna może się rozwijać pomimo występowania krwawień z macicy. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Livopill u pacjentek z ryzykiem wystąpienia ciąży pozamacicznej (zapalenie jajowodów w wywiadzie lub w przeszłości ciąża pozamaciczna).

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Livopill jeśli u pacjentek występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Choroba jelita cienkiego, ciężkie zespoły złego wchłaniania, np. w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna, mogą wpływać na stężenie antykoncepcji we krwi i zmniejszać jej skuteczność.

Po zastosowaniu produktu leczniczego Livopill krwawienia miesiączkowe są zwykle prawidłowe i występują w przewidzianym terminie. Niekiedy mogą one wystąpić o kilka dni wcześniej lub później. W takich przypadkach lekarz może zalecić, aby rozpocząć stosowanie lub zmienić regularną metodę antykoncepcji. Jeśli po zastosowaniu lewonorgestrelu przez kobietę stosującą regularną antykoncepcję hormonalną nie wystąpi krwawienie z odstawienia w kolejnym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy wykluczyć ciążę.

Nie zaleca się powtórnego stosowania produktu leczniczego w jednym cyklu miesiączkowym ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń cyklu.

Dostępne, choć ograniczone i niejednoznaczne, dane sugerują, że skuteczność produktu leczniczego Livopill może być obniżana wraz ze wzrostem masy ciała lub wskaźnika masy ciała (BMI). Jednak w przypadku wszystkich kobiet zaleca się stosowanie antykoncepcji awaryjnej możliwie jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym, niezależnie od masy ciała lub wskaźnika masy ciała kobiety.

Produkt leczniczy Livopill nie jest tak skuteczny, jak regularna metoda antykoncepcji i jest on odpowiednim produktem wyłącznie w przypadkach nagłych. Kobietom, które wielokrotnie stosowały antykoncepcję awaryjną, należy zaproponować długoterminowe tabletki antykoncepcyjne.

Stosowanie antykoncepcji w przypadkach nagłych nie zastępuje koniecznych środków ostrożności chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W skład leku Livopill wchodzi laktoza jednowodna, która może powodować działania niepożądane. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Jakie są objawy przedawkowania leku Livopill?

Po przyjęciu znacznych ilości doustnych środków antykoncepcyjnych nie odnotowano przypadków poważnych działań niepożądanych. Jednak przedawkowanie może skutkować wystąpieniem nudności i krwawieniem z odstawienia. Nie istnieje specyficzne antidotum, dlatego konieczne jest zastosowanie leczenia objawowego.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Livopill?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Livopill jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jakie są interakcje leku Livopill z innymi lekami?

Równoczesne zażywanie leków, które stymulują enzymy wątrobowe, zwłaszcza te, które aktywują enzym CYP3A4, powoduje przyspieszenie przemiany lewonorgestrelu w organizmie. W przypadku jednoczesnego stosowania efawirenzu obserwuje się obniżenie poziomu lewonorgestrelu we krwi o około 50%.

Do produktów leczniczych, które mogą wykazywać analogiczną zdolność do obniżania poziomu lewonorgestrelu we krwi, zalicza się: barbiturany (w tym prymidon), fenytoinę, karbamazepinę, preparaty z dziurawcem zwyczajnym, ryfampicynę, rytonawir, ryfabutynę oraz gryzeofulwinę.

Kobiety, które w ciągu ostatnich 4 tygodni przyjmowały leki, które aktywują enzymy w organizmie i potrzebują nagłej antykoncepcji, powinny rozważyć użycie niehormonalnych metod antykoncepcji awaryjnej, takich jak wkładka wewnątrzmaciczna z zawartością miedzi. Kobietom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z wkładki wewnątrzmacicznej z zawartością miedzi, można zaproponować podwójną dawkę leku Livopill (czyli 3000 mikrogramów w ciągu 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku płciowym, co odpowiada dwóm tabletkom). Należy jednak podkreślić, że ta konkretna kombinacja (podwójna dawka lewonorgestrelu przy jednoczesnym stosowaniu leków aktywujących enzymy) nie była badana.

Produkty lecznicze zawierające lewonorgestrel mogą zwiększać ryzyko działania toksycznego cyklosporyny ze względu na możliwość hamowania jej metabolizmu.

Czy można przyjmować lek Livopill w trakcie ciąży?

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Livopill w okresie ciąży. Nie ma dowodów na to, że produkt leczniczy jest zdolny do przerwania istniejącej ciąży. W przypadku, gdy ciąża zostanie kontynuowana po zażyciu produktu, dostępne dane epidemiologiczne są ograniczone i nie wskazują na występowanie jakichkolwiek działań niepożądanych dotyczących płodu. Brak jest danych klinicznych dotyczących potencjalnych działań niepożądanych po zastosowaniu lewonorgestrelu w dawkach większych niż 1,5 mg.

Czy można przyjmować lek Livopill w trakcie karmienia piersią?

Lewonorgestrel przenika do mleka matki. Aby zminimalizować potencjalne narażenie niemowlęcia na substancję czynną, zaleca się, aby matka karmiąca piersią przyjęła tabletkę bezpośre

Czy stosowanie leku Livopill wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Nie przeprowadzano badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Livopill - leki z tą samą substancją czynną

Lekiem z tą samą substancją czynną co Livopill jest Escapelle.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Livopill

Substancja czynna: lewonorgestrel

Wskazania: antykoncepcja awaryjna

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: należy połknąć jedną tabletkę

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze

Główne działania niepożądane: nudności

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Livopill, [dostęp online wrzesień 2023], dostępna w internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42880/characteristic

Inni czytali również

Qlaira - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Qlaira - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Qlaira to doustny, hormonalny preparat antykoncepcyjny, stosowany również do leczenia silnego krwawienia menstruacyjnego bez organicznych zmian patologicznych. 

Charakterystyka produktów leczniczych
05.12.2023
Daylette - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Daylette - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Daylette to doustny, dwuskładnikowy lek antykoncepcyjny. Substancjami czynnymi zawartymi w w preparacie są etynyloestradiol oraz drospirenon. 

Charakterystyka produktów leczniczych
04.12.2023
Implant antykoncepcyjny - wady, zalety i możliwe skutki uboczne
Implant antykoncepcyjny - wady, zalety i możliwe skutki uboczne

Implant antykoncepcyjny jest stosunkowo nową metodą antykoncepcji, którą warto rozważyć przy wyborze sposobu zapobiegania przed niechcianą ciążą. Z poniższego artykułu dowiesz się, co warto wiedzieć przed założeniem implantu - jak działa implant antykoncepcyjny, jakie są możliwe skutki uboczne i przeciwwskazania.

Artykuł
06.06.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!