Skudexa – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Skudexa – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Skudexa jest doustnym, dwuskładnikowym lekiem przeciwbólowym. Substancjami aktywnymi zawartymi w preparacie Skudexa jest 75mg chlorowodorku  tramadolu oraz 25 mg deksketoprofenu.  Lek wskazany jest w przypadku ostrego, krótkotrwałego bólu  o umiarkowanym lub dużym nasileniu, który jest trudny do złagodzenia  innymi środkami przeciwbólowymi. Lek przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią. 

Preparat ma potencjał uzależniający oraz istnieje możliwość przedawkowania leku, dlatego nie należy przekraczać dawki dobowej ani wydłużać czasu terapii. 

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu. 

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Skudexa

Skudexa jest lekiem przeciwbólowym, którego skuteczność opiera się na synergistycznym działaniu substancji z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych- deksketoprofenu oraz opioidu- chlorowodorku tramadolu. Efekt przeciwbólowy przy stosowaniu preparatu złożonego Skudexa jest lepszy niż przy monoterapii takimi samymi lub wyższymi dawkami substancji  czynnych zawartych w preparacie. Preparat przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. 

Preparat Skudexa występuje w postaci białego granulatu przeznaczonego do przygotowania roztworu wodnego o przezroczystym, opalizującym kolorze. Jedną saszetkę leku należy dokładnie rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wypić natychmiast po sporządzeniu. 

Zalecana dawka leku Skudexa to jedna saszetka dziennie. W razie potrzeby można zastosować kolejną dawkę, jednak nie powinno się przyjmować więcej niż 3 saszetki dziennie. Kolejne dawki należy stosować w odstępie co najmniej ośmiogodzinnym. 

Preparat Skudexa należy stosować krótkotrwale, wyłącznie w okresie trwania objawów choroby. Jeśli ból zmniejsza swoją intensywność należy rozważyć zmianę preparatu przeciwbólowego na jednoskładnikowy.  Terapia w każdym przypadku nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Przyjęcie leku Skudexa w czasie spożywania posiłku opóźnia wchłanianie produktu medycznego, dlatego zalecane jest podawanie preparatu minimum 30 minut przed jedzeniem.  Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 17 min od doustnego przyjęcia leku. 

Możliwe działania niepożądane preparatu Skudexa

Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi przy stosowaniu preparatu Skudexa są zawroty głowy (obserwowane u 10% pacjentów), nudności i wymioty. 

Preparat Skudexa może zwiększać ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego szczególnie u osób, które jednocześnie przyjmują inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kwas acetylosalicylowy, kortykosteroidy, SSRI lub leki przeciwzakrzepowe oraz u chorych z chorobami układu pokarmowego. 

Podczas stosowania produktu Skudexa istnieje ryzyko wystąpienia depresji oddechowej (szczególnie przy przekroczeniu dawki dobowej lub stosowaniu innych substancji działających na centralny układ nerwowy) oraz drgawek (szczególnie przy jednoczesnej terapii lekami o potencjale drgawkotwórczym). Istnieje także możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego.

Wśród rzadszych objawów ubocznych leku Skudexa wyróżniamy: działanie nefrotoksyczne, hepatotoksyczne, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęki, zwiększone ciśnienie krwi, niewydolność serca, jałowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, zaburzenia hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, agranulocytoza), skórne reakcje pęcherzowe (w tym toksyczne martwicze złuszczanie naskórka, zespół Stevensa- Johnsona), incydenty zakrzepowe tętnic. 

Skudexa jest lekiem o potencjale uzależniającym szczególnie przy terapii dawkami wyższymi niż zalecane lub przedłużonej terapii. Wśród najczęstszych objawów odstawiennych wyróżniamy: pobudzenie, zdenerwowanie, niepokój, bezsenność, nadaktywność ruchowa, drżenie, objawy ze strony pokarmowego. Mogą wystąpić także napady paniki, objawy psychotyczne , parestezje. 

Objawami przedawkowania leku Skudexa są zaburzenia pokarmowe (wymioty, ból brzucha, jadłowstręt) oraz neurologiczne (ból głowy, zwężenie źrenic, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, depresja oddechowa aż do zatrzymania oddechu, drgawki). W przypadku zatrucia należy podać węgiel aktywowany do 2 godzin od przyjęcia leku. W razie wystąpienia depresji oddechowej odtrutką jest nalokson, a w przypadku drgawek diazepam podany drogą dożylną. Lek w niewielkim stopniu można usunąć z organizmu drogą hemodializy.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Preparatu Skudexa nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu: tramadol, deksketoprofen (lub inny lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych), sacharozę, aromat cytrynowy, acesulfam potasowy (E 950).

Lek Skudexa przeciwwskazany jest u osób, u których po zastosowaniu leków o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych) wystąpił napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, polipy w jamie nosowej, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka. Także u osób, które po zastosowaniu ketoprofenu lub fibratów miały reakcję fotoalergiczną lub fototoksyczną. 

Wśród przeciwwskazań do stosowania lekarstwa Skudexa możemy wyróżnić: chorobę wrzodową, czynne lub przebyte krwawienie z przewodu pokarmowego, obecną lub przebytą perforację przewodu pokarmowego, przewlekłą niestrawność, chorobę Leśniowskiego- Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ciężką niewydolność serca, umiarkowaną lub ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min), ciężkie zaburzenia funkcji wątroby, skazę krwotoczną i inne zaburzenia krzepnięcia krwi, padaczkę, depresję oddechową, ciężkie odwodnienie, ciężkie zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi, psychotropowymi lub opioidowymi, dziedziczne zaburzenie związane z nietolerancją fruktozy, zaburzenie wchłaniania glukozy- galaktozy lub niedoborem sacharazy- izomaltazy, niedobór enzymu wątrobowego CYP2D6.

Leku Skudexa nie należy stosować w ciąży, ponieważ zwiększa ryzyko wad sercowo- naczyniowych u płodu i poronienia oraz podczas karmienia piersią.  

Nie należy stosować produktu Skudexa razem z alkoholem, ponieważ zwiększa to ryzyko objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Skudexa u osób starszych, z łagodnymi chorobami nerek, leczonych moczopędnie, z łagodnymi chorobami wątroby, z dużą ilością czynników ryzyka sercowo- naczyniowego, z mieszaną chorobą tkanki łącznej, z toczniem rumieniowatym układowym, uzależnionych, po urazach głowy, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego.

Preparat Skudexa wchodzi w liczne interakcje z innymi lekami, dlatego nie należy go stosować jednocześnie z:  innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, lekami zawierającymi duże dawki salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy) oraz kortykosteroidami; doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna) oraz heparyną, ponieważ zwiększa ich działanie; solami litu, metotreksatem w dużych dawkach  ≥ 15 mg/tydzień, pochodnymi hydantoin (np. fenytoina), sulfonamidami, ponieważ nasila ich działanie toksyczne; lekami o potencjale agonistyczno- antagonistycznym w stosunku do receptora opioidowego (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) oraz benzodiazepinami ze względu na wyższe ryzyko depresji oddechowej; lekami o działaniu serotoninoergicznym (SSRI, SNRI, Inhibitory MAO, TLPD, mirtazapina) ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego; SSRI, SNRI, TLPD, lekami przeciwpsychotycznymi oraz lekami obniżającymi próg drgawkowy (mirtazapina, bupropion, tetrahydrokanabinol) ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia drgawek.  

Jeśli niezbędne jest leczenie produktem Skudexa u osób, które  jednocześnie przyjmują inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kwas acetylosalicylowy, kortykosteroidy, SSRI lub leki przeciwzakrzepowe oraz u chorych z chorobami układu pokarmowego konieczne może wtedy być równoczesne stosowanie leków o ochronnym mechanizmie działania (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

W celu wdrożenia terapii preparatem Skudexa należy odczekać co najmniej 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.  

Skudexa może mieć negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn w związku z ryzykiem wystąpienia senności i zawrotów głowy. 

Podczas stosowania leku Skudexa może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie fizyczne i psychiczne, zwłaszcza przy zbyt długiej terapii lub gdy przekroczona jest dozwolona dzienna dawka. 

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Vibin 

Preparat Vibin składa się z tabletek w dwóch różnych kolorach (21 żółtych oraz 7 białych), umieszczonych w blistrze. Ważne jest by nie pomylić kolejności przyjmowanych tabletek! Przez pierwsze 21 dni należy stosować tabletki żółte (zawierające substancję aktywną)                     a następnie 7 białych zwanych placebo. Pomiędzy dwoma blistrami nie ma tygodnia przerwy! W celu pomocy w zapamiętaniu dnia w którym rozpoczęto przyjmowanie preparatu, do opakowania dołączono siedem pasków z nadrukiem dni tygodnia. Na przykład jeśli pierwszy dzień stosowania leku przypada na wtorek należy wybrać pasek z napisem ‘’WT” i przykleić go w górnym lewym rogu blistra w miejscu ‘’Start’’. Aby zachować prawidłową kolejność tabletek, powinno się przesuwać zgodnie z kierunkiem strzałek umieszczonych na blistrze. Należy przyjmować jedną tabletkę dziennie, o tej samej porze, niezależnie od posiłku popijając niewielką ilością wody. Zaletą leku jest szybkie i niemal całkowite wchłanianie, a maksymalne stężenie leku we krwi obserwowane jest po ok. dwóch godzinach. Nie zaleca się stosowania preparatu Vibin podczas karmienia piersią lub podczas ciąży. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę, mimo stosowania preparatu antykoncepcyjnego, konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie przyjmowania leku. 

W ciągu 7 dni stosowania tabletek placebo powinno pojawić się krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Najczęściej rozpoczyna się drugie/trzeciego dnia od przyjęcia ostatniej żółtej tabletki. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki, należy rozpocząć kolejne opakowanie leku Vibin, niezależnie od tego czy krwawienie nadal trwa. Pacjentka jest chroniona przed zajściem w ciążę również podczas przyjmowania tabletek placebo. 

W zależności od tego czy pacjentka wcześniej przyjmowała hormonalne środki antykoncepcyjne, sposób rozpoczęcia terapii lekiem Vibin może się różnić. 

  • Jeśli w poprzednim cyklu nie stosowano żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, preparat Vibin należy zacząć stosować w pierwszym dniu cyklu (tj. pierwszym dniu miesiączki). Pacjentka jest w tym przypadku natychmiast chroniona przed zajściem w ciążę. Można także rozpocząć stosowanie leku w 2-5 dniu cyklu, jednak wiąże się to z koniecznością stosowania dodatkowych środków antykoncepcji przez pierwsze siedem dni. 

  • Jeśli w tym cyklu dochodzi do zmiany innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego (tzw. ring) lub systemu transdermalnego (tzw. plastry) na preparat Vibin, to należy rozpocząć jego przyjmowanie następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną. W przypadku zmiany z systemu dopochwowego lub transdermalnego należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

  • Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (minitabletka lub wstrzyknięcia, implanty lub system domaciczny uwalniający progestagen) na preparat Vibin może nastąpić w dowolnym dniu stosowania minitabletek lub dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego , ale we wszystkich przypadkach należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. 

  • Po urodzeniu dziecka można rozpocząć przyjmowanie preparatu Vibin od 21 do 28 dnia po porodzie. Jeśli nastąpi to później należy stosować metodę mechaniczną przez pierwsze 7 dni stosowania leku. 

Pominięcie dawki preparatu Vibin 

Tabletki białe są tabletkami placebo, więc jeśli pacjentka zapomni przyjąć jedną z nich to skuteczność leku jest zachowana, a pominiętą tabletkę można wyrzucić. 

Jeśli pominięto żółtą tabletkę z 1., 2. Lub 3. rzędu i minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze. W tym przypadku ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona. Jeśli natomiast minęło więcej niż 12 godzin to ochrona przed ciążą może być zmniejszona. Należy przyjąć́ pominiętą tabletkę̨ tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, ze trzeba przyjąć́ dwie tabletki na raz. Ryzyko zmniejszonej ochrony przed ciążą jest największe, jeśli pacjentka zapomni żółtej tabletki na początku lub na końcu blistra. 

Jeśli zostanie pominięta więcej niż jedna tabletka, to należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem oraz zastosować dodatkowe metody antykoncepcji. 

Możliwe działania niepożądane preparatu Vibin 

Jak każdy inny lek, preparat Vibin może powodować działania niepożądane. Częstymi działaniami niepożądanymi są: zaburzenia miesiączkowania, krwawienia międzymiesiączkowe, ból piersi, ból głowy, depresja, migrena, nudności, biała wydzielina z pochwy, zakażenia grzybicze pochwy. Niezbyt często występującymi działaniami niepożądanymi są: wymioty, zmiany popędu płciowego (najczęściej zmniejszenie), zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi, trądzik, wysypki oraz zatrzymanie płynów i związane z tym zmiany masy ciała. Rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne, nieprawidłowa wydzielina z piersi, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał serca, udar lub miniudar, rumień guzowaty lub rumień wielopostaciowy. U pacjentek mających wrodzone skłonności do występowania obrzęku naczynioruchowego zaobserwowano iż podawane estrogeny  mogą wywoływać lub intensyfikować objawy obrzęku naczynioruchowego. 

U wszystkich kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zakrzepów w obrębie płuc. Ryzyko może być większe u kobiet u których: występuje duża nadwaga (BMI>30), palących papierosy, u kobiet u których w najbliższej rodzinie stwierdzono chorobę zatorowo-zakrzepową, występują dziedziczne zaburzenia krzepnięcia krwi, zachodzi potrzeba poddania się operacji związanej z dłuższym unieruchomieniem, odbył się poród w okresie ostatnich kilku tygodni, występuje podwyższony poziom tłuszczów we krwi, występuje cukrzyca, uszkodzenia zastawek serca oraz zaburzenia rytmu serca. Dodatkowo ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej rośnie u pacjentek wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia). 

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi takich jak: obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, w szczególności gdy towarzyszy temu: ból nogi, tkliwość, zwiększona temperatura kończyny, zmiana koloru skóry nogi, zaczerwienienie, nagły napad niewyjaśnionej duszności, napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z krwiopluciem, ostry ból w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała, nagłe splątanie, zaburzenia mowy, utrata przytomności, omdlenia z drgawkami lub bez nich.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Nie ma doniesień o ciężkich lub szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek preparatu Vibin u osób dorosłych. Jeśli zastosowano kilka tabletek na raz mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienia z pochwy. W przypadku połknięcia tabletek preparatu przez dziecko lub ich przedawkowania należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Niektóre leki mogą powodować osłabienie działanie preparatu Vibin w zapobieganiu ciąży lub wywołać nieoczekiwane krwawienie. Tyczy się to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, prymidon), gruźlicy (np. ryfampicyna), zakażenia HIV (np. rytonawir, newirapina), innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina, penicyliny, tetracykliny), nadciśnienia płucnego (bosentan). Dodatkowo w czasie stosowania preparatu nie należy spożywać leków ziołowych zawierających ziele dziurawca. Preparat Vibin może także wpływać na działanie innych leków, takich jak: leki zawierające cyklosporynę oraz lamotryginę (może powodować zwiększenie częstości napadów padaczkowych). 

Preparatu leczniczego Vibin nie należy stosować u kobiet u których występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów: zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna obecnie lub w przeszłości, niedobór białka C, S, antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych, zawał lub udar obecnie lub w przeszłości, dusznica bolesna, ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, bardzo wysokie ciśnienie krwi, bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi, hiperhomocysteinemia, migrena z aurą, nowotwór wątroby, rak piersi lub narządów płciowych, niewyjaśnione krwawienia z pochwy, uczulenie na którykolwiek ze składników produktu Vibin.

Inni czytali również

Metody antykoncepcji u mężczyzn

Metody antykoncepcji u mężczyzn

Antykoncepcja już od starożytności stanowiła bardzo poważny problem wśród ludzi w wieku rozrodczym. Metody, którymi się posługiwano zazwyczaj oddziaływały na kobiecą rozrodczość, a trend ten pozostał z nami do dziś. Kobiety wsuwały do pochwy przedmioty mające zablokować przepływ nasienia np. kłębki waty czy substancje, które zmieniając pH pochwy miały utrudniać ruch plemników np. odchody krokodyla. Spożywały także toksyczne rośliny, które hamowały ich rozrodczość oraz działały poronnie np. kwiaty Sylfionu. Wśród panów zainteresowanie antykoncepcją było dużo mniejsze, ale też metody chronienia partnerki przed zajściem w ciążę były bardziej ograniczone. Jedyną opcją zapobiegającą przedostaniu się plemników w okolię szyjki macicy były metody mechaniczne- prezerwatywy. Niewiele się zmieniło w tej kwestii do czasów dzisiejszych. Mimo iż świadomość społeczeństwa rośnie, a metody antykoncepcji damskiej doskonalone są od wielu lat (pierwsze prace nad tabletką antykoncepcyjną damską rozpoczęły się w 1950 r.), rozwiązania dla mężczyzn pozostają niezmienne. W ostatnich latach rozpoczęły się badania nad  męską hormonalną antykoncepcją, istnieją już doniesienia o powodzeniu testów klinicznych niektórych preparatów. Kwestią czasu jest więc zwiększenie różnorodności antykoncepcji i równoważenie udziału mężczyzn i kobiet w kontroli urodzeń.    

Artykuł
26.01.2022