NuvaRing - dopochwowy system antykoncepcyjny - informacje o leku

Opublikowano 28.10.2021

NuvaRing   dopochwowy system antykoncepcyjny   informacje o leku

NuvaRing jest terapeutycznym antykoncepcyjnym systemem dopochwowym stosowanym w celu zapobiegania ciąży. Jest to wygodna do stosowania, nowoczesna alternatywa w stosunku do obecnych na rynku tradycyjnych tabletek oraz plastrów. W swoim składzie zawiera etonogestrel oraz etynyloestradiol uwalniane w stałej dawce przez całą dobę. Działanie leku związane jest z wieloma mechanizmami,  z których najważniejszym jest hamowanie owulacji.  Decyzję o rozpoczęciu terapii antykoncepcyjnej powinien podjąć lekarz, który ustali indywidulane potrzeby oraz bezpieczeństwo stosowania leku u każdej pacjentki.

Należy pamiętać, iż preparat NuvaRing, podobnie jak inne dopochwowe czy doustne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Przed użyciem należy wykonać badania krwi oraz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. 

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku NuvaRing

System dopochwowy NuvaRing jest przezroczystym i bezbarwnym pierścieniem o średnicy 5,4 cm i grubości 4 cm. Uwalnia on etonogestrel oraz etynyloestradiol odpowiednio w ilości 0,120 mg i 0,015 mg w ciągu doby, przez okres trzech tygodni. Ta metoda antykoncepcji przeznaczona jest dla kobiet w wieku rozrodczym, a jej bezpieczeństwo i skuteczność oceniano u kobiet w wieku od 18 do 40 lat. Ceny preparatu zależą od danej apteki, jednak kształtują się w granicach około 48 zł za jedną sztukę systemu oraz około 140-147 zł za pudełko zawierające 3 systemy. Istnieją dwa rodzaje opakowań – ze specjalnymi aplikatorami ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie pierścienia w pochwie oraz bez nich. Skuteczność działania antykoncepcyjnego NuvaRing jest uzależniona od jego prawidłowego oraz systematycznego stosowania. W porównaniu z tradycyjnymi tabletkami antykoncepcyjnymi, zaletą NuvaRing jest fakt, iż system ten dostarcza do organizmu mniejszą dawkę etonogestrelu oraz etynyloestradiolu, jest bezpieczniejszy dla żołądka i jelit oraz jest wygodniejszy w stosowaniu, ponieważ nie trzeba pamiętać o jego codziennym stosowaniu. 

Przed rozpoczęciem stosowania NuvaRing należy wykluczyć występowanie ciąży. Pacjentka umieszcza NuvaRing w pochwie samodzielnie, jednakże lekarz powinien poinstruować pacjentkę, w jaki sposób zakładać oraz usuwać pierścień. Umiejscowienie pierścienia w pochwie nie ma zasadniczego wpływu na jego działanie. System powinien znajdować się w pochwie nieprzerwanie przez okres 3 tygodni. NuvaRing powinno się usunąć, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg pierścienia albo poprzez chwycenie go palcem wskazującym i środkowym i wysunięciem. Krwawienie z odstawienia zazwyczaj występuje po upływie 2-3 dni od usunięcia systemu i nie musi całkowicie ustąpić do czasu założenia nowego pierścienia. Jeśli w poprzednim cyklu miesiączkowym nie stosowano hormonalnej antykoncepcji NuvaRing, powinno się założyć pierwszego dnia miesiączki. Stosowanie można także rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak zaleca się jednoczesne stosowanie antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni od założenia pierścienia. Należy regularnie sprawdzać obecność wyrobu medycznego NuvaRing w pochwie. Jeśli dotychczas stosowano dwuskładnikowe preparaty antykoncepcyjne, pierścień należy założyć najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu tabletek lub plastra lub po okresie stosowania tabletek zawierających placebo. Jeśli w poprzednim cyklu stosowano metodę antykoncepcji zawierającą tylko progestagen (minitabletka, implant, system uwalniający progestagen), stosowanie NuvaRing można rozpocząć w dowolnym dniu, ale przez pierwsze 7 dni stosowania preparatu należy dodatkowo stosować antykoncepcję mechaniczną. W wyjątkowych sytuacjach można stosować preparat NuvaRing, by opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia. Należy wtedy założyć nowy pierścień, opuszczając tygodniową przerwę w stosowaniu pomiędzy kolejnymi opakowaniami. W tym czasie mogą jednak wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia. 

Pominięcie dawki preparatu NuvaRing

W razie wypadnięcia systemu należy umyć go w zimnej lub letniej wodzie i jak najszybciej ponownie założyć. Jeśli pacjentka podejrzewa, że NuvaRing znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, nie wpływa to negatywnie na skuteczność antykoncepcyjną. Należy jak najszybciej ponownie założyć pierścień. Jeśli NuvaRing znajdował się poza pochwą przez okres dłuższy niż 3 godziny w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, skuteczność systemu mogła się zmniejszyć. Należy jak najszybciej ponownie założyć pierścień i dodatkowo przez okres pierwszych 7 dni po tym zdarzeniu stosować dodatkową antykoncepcję mechaniczną. Jeśli NuvaRing znajdował się poza pochwą powyżej 3 godzin w trzecim tygodniu stosowania, istnieją dwa rozwiązania: jak najszybciej założyć nowy system i rozpocząć następny trzytygodniowy okres jego stosowania lub odczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia i założyć nowy system, nie później niż 7 dni od samoistnego wypadnięcia pierścienia. 

Możliwe działania niepożądane preparatu NuvaRing

Do częstych działań niepożądanych preparatu NuvaRing należą: zapalenia pochwy, depresja, zmniejszenie popędu płciowego, bóle głowy, migreny, bóle brzucha, nudności, trądzik, tkliwość piersi, bolesne miesiączkowanie, bóle w obrębie miednicy, upławy, zwiększenie masy ciała. Rzadziej zgłaszane było występowanie: zapalenie pęcherza, zapalenie szyjki macicy lub dolnych dróg moczowych, chwiejność nastroju, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, uderzenia gorąca, wzdęcia, biegunka, wymioty, wysypka, częstomocz, brak miesiączki, powiększenie piersi, zwiększenie ciśnienia tętniczego, pokrzywka oraz suchość sromu i pochwy. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Preparat należy przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza, maksymalnie przez okres 36 miesięcy.

 

Tak jak w przypadku innych preparatów antykoncepcyjnych, NuvaRing nie powinien być stosowany w przypadku występowania któregokolwiek z następujących czynników: nadwrażliwość na substancje czynne, występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, zakrzepicy tętnic (np. udar mózgu, zawał mięśnia sercowego), występowanie dziedzicznych lub nabytych predyspozycji do wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic (np. niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, białka S, hipermohocysteinemia, występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych), występowanie migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi, cukrzyca ze zmianami naczyniowymi, zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, hipertriglicerydemia, ciężka choroba wątroby obecnie lub w przeszłości, obecność lub podejrzenie złośliwych nowotworów narządów rodnych lub piersi zależnych od hormonów płciowych, niewyjaśnione krwawienia z pochwy. W przypadku nasilenia lub pierwszorazowego pojawienia się któregokolwiek z powyższych stanów należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, który zadecyduje o dalszym stosowaniu NuvaRing. Stosowanie NuvaRing może powodować nieregularne krwawienia. Jeśli są one nowym zjawiskiem i dotychczas cykle miesiączkowe przebiegały regularnie, należy rozważyć inne przyczyny takiego stanu rzeczy m.in. ciążę. Stosowanie preparatu NuvaRing może mieć wpływ na wyniki niektórych badań diagnostycznych, takich jak: biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy, nerek, stężenia poszczególnych białek, lipidów, wskaźników układu krzepnięcia oraz fibrynolizy.

 

Nie ma żadnych doniesień o ciężkich oraz szkodliwych działaniach związanych z przedawkowaniem preparatu NuvaRing. Objawami, jakie mogą wystąpić, są: nudności, wymioty, niewielkie krwawienia z pochwy. Nie ma swoistej odtrutki na substancje znajdujące się w pierścieniu, więc w razie potrzeby należy stosować leczenie objawowe.

 

NuvaRing nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet będących w ciąży. Jeśli w trakcie stosowania preparatu pacjentka zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej usunąć pierścień. Przeprowadzone badania kliniczne dotyczące stosowania systemu nieświadomie we wczesnej ciąży nie wykazały szkodliwego działania na płód. Stosowanie estrogenów może mieć wpływ na laktację i powodować zmniejszenie ilości pokarmu i zmieniać jego skład. W związku z tym stosowanie preparatu NuvaRing nie jest rekomendowane aż do czasu całkowitego zaprzestania karmienia piersią. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę, należy przerwać stosowanie preparatu a następnie zaczekać do kolejnej miesiączki i dopiero po niej zacząć starania o zajście w ciążę.

 

Interakcje pomiędzy substancjami zawartymi w preparacie NuvaRing a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do osłabienia działania antykoncepcyjnego pierścienia oraz powodować wystąpienie krwawień międzymiesięcznych. Dotychczas opisano interakcje z preparatami zawierającymi: penicylinę, tetracykliny, substancje przeciwgrzybicze, cyklosporynę, lamotryginę, fenytoinę, fenobarbital, karbamazepinę, topiramat. W przypadku przyjmowania przez pacjentkę któregokolwiek z wymienionych leków należy poinformować o tym lekarza, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.  W charakterystyce produktu brak jest informacji odnośnie interakcji wyrobu medycznego NuvaRing z alkoholem. Nie stwierdzono istotnego wpływu NuvaRing na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

 

Należy pamiętać , by przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.