Benodil E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 11.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Benodil E recepta  recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Benodil jest produktem leczniczym (dostępnym wyłącznie na receptę), stosowanym w leczeniu astmy oraz innych schorzeń układu oddechowego. W aptekach dostępnych jest w postaci zawiesiny do nebulizacji, a substancją czynną jest budezonid, należący do grupy wziewnych glikokortykosteroidów (GKS).

Rozpocznij konsultacj臋 z Benodil

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Benodil
Substancje czynne Budesonidum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • zawiesina do nebulizacji
Dawki
 • 0,125 mg/ml (zawiesina do nebulizacji)
 • 0,25 mg/ml (zawiesina do nebulizacji)
 • 0,5 mg/ml (zawiesina do nebulizacji)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Benodil

Substancja czynna: budezonid

Wskazania: leczenie astmy w przypadku, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub proszkowego jest niewłaściwe, leczenie zespołu krupu (ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli) z ostrym zwężeniem dróg oddechowych, dusznością i szczekającym kaszlem prowadzącymi do zaburzeń oddychania, leczenie zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Zastosowanie: wziewne

Dawkowanie: 0,25 mg do 4 mg na dobę w zależności od wskazania i grupy wiekowej

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

Główne działania niepożądane: kandydoza (zakażenie grzybicze) jamy ustnej i gardła, zapalenie płuc (u pacjentów z POChP), kaszel, chrypka, podrażnienie gardła

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Benodil?

Cena leku Benodil uzależniona jest od dawki substancji czynnej, liczby ampułek z zawiesiną w opakowaniu oraz poziomu refundacji. Koszty zakupu preparatu Benodil są następujące:

 • Benodil 0,125 mg/ml 20 zawiesina do nebulizacji 20 ampułek o objętości 2 ml

Lek jest bezpłatny dla kobiet w ciąży, osób poniżej 18. roku życia oraz osób powyżej 65. roku życia w zakresie zarejestrowanych wskazań. Dla osób z rozpoznaną astmą, POChP i eozynofilowym zapaleniem oskrzeli dostępny jest za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,2 zł do wysokości limitu, natomiast dla pozostałych grup chorych jest pełnopłatny (100%) i kosztuje ok. 66 zł.

 • Benodil 0,25 mg/ml zawiesina do nebulizacji 10 ampułek o objętości 2 ml

Lek jest dostępny w aptekach wyłącznie za odpłatnością 100% i kosztuje ok. 29 zł.

 • Benodil 0,25 mg/ml zawiesina do nebulizacji 20 ampułek o objętości 2 ml

Lek jest bezpłatny dla kobiet w ciąży, osób poniżej 18. roku życia oraz osób powyżej 65. roku życia w zakresie zarejestrowanych wskazań. Dla osób z rozpoznaną astmą, POChP i eozynofilowym zapaleniem oskrzeli dostępny jest za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,2 zł do wysokości limitu, natomiast dla pozostałych grup chorych jest pełnopłatny (100%) i kosztuje ok. 59 zł.

 • Benodil 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 10 ampułek o objętości 2 ml

Lek jest dostępny w aptekach wyłącznie za odpłatnością 100% i kosztuje ok. 40 zł.

 • Benodil 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 20 ampułek o objętości 2 ml

Lek jest bezpłatny dla kobiet w ciąży, osób poniżej 18. roku życia oraz osób powyżej 65. roku życia w zakresie zarejestrowanych wskazań. Dla osób z rozpoznaną astmą, POChP i eozynofilowym zapaleniem oskrzeli dostępny jest za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,2 zł do wysokości limitu, natomiast dla pozostałych grup chorych jest pełnopłatny (100%) i kosztuje ok. 82 zł.

Jak dzia艂a lek Benodil?

Substancją czynną preparatu Benodil jest budezonid, syntetyczny glikokortykosteroid działający bardzo silnie przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Działa on poprzez zmniejszenie gromadzenia się leukocytów oraz zmniejsza ich liczbę.

Ponadto blokuje wydzielanie histaminy i leukotrienów zależne od przeciwciał IgE. Hamuje syntezę cytokin prozapalnych oraz aktywność jednego z głównych enzymów w procesie zapalnym, czyli fosfolipazy A2, blokując uwalnianie kwasu arachidonowego, wskutek czego nie powstają mediatory stanu zapalnego.

Budezonid hamuje także przepuszczalność naczyń kapilarnych oraz zmniejsza skurcz oskrzeli. Po podaniu doustnym (wziewnym) działa przeciwzapalnie, ale w sposób miejscowy. Dodatkowo wziewny sposób podania pozwala ograniczyć dawkę terapeutyczną leku i zmniejszenie częstości działań niepożądanych.

Sk艂ad leku Benodil

Lek Benodil zawiera jako substancję czynną budezonid. Z kolei do substancji pomocniczych wspomnianego preparatu należą:

 • Edetynian sodu;

 • Chlorek sodu;

 • Polisorbat 80;

 • Kwas cytrynowy (bezwodny);

 • Cytrynian sodu;

 • Woda do wstrzykiwań.

Skutki uboczne leku Benodil

Leczenie preparatem Benodil może tak jak każdy powodować działania niepożądane. Nie występują one jednak u każdego pacjenta. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy przekazać tę informację lekarzowi podczas najbliższej wizyty, który zdecyduje o ewentualnym przerwaniu bądź kontynuacji leczenia.

Ponadto, jeśli u pacjenta wystąpią wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, także należy powiedzieć o tym fakcie lekarzowi.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane

Skutki uboczne, które pacjenci najczęściej zgłaszają podczas leczenia, są następujące:

 • kandydoza (zakażenie grzybicze) jamy ustnej i gardła;

 • zapalenie płuc (u pacjentów z POChP — przewlekłą chorobą płuc powodującą m.in. duszność i kaszel);

 • objawy zakażenia płuc;

 • kaszel;

 • chrypka;

 • łagodny ból gardła.

Rzadziej zgłaszane działania niepożądane

Z kolei do objawów niepożądanych występujących znacznie rzadziej u pacjentów należą:

 • reakcje nadwrażliwości;

 • drżenie;

 • niepokój;

 • depresja;

 • niewyraźne widzenie;

 • zaćma;

 • zaburzenia snu;

 • skurcz oskrzeli;

 • łatwe siniaczenie;

 • skurcze mięśni.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ostrze偶enia dotycz膮ce stosowania leku Benodil

Nie należy stosować leku Benodil w celu łagodzenia ostrego skurczu oskrzeli w przebiegu astmy w sytuacji, gdy wymagane jest zastosowanie leku wziewnego rozszerzającego oskrzela.

Wymagane jest zachowanie ostrożności u pacjentów chorujących na gruźlicę, a także u pacjentów z zakażeniami grzybiczymi lub wirusowymi.

W przypadku leczenia wziewnymi kortykosteroidami, zwłaszcza w dużych dawkach przez dłuższy okres czasu zaburzone może być normalne wytwarzanie hormonów steroidowych. Jednak jest to mniej prawdopodobne niż w przypadku stosowania doustnych glikokortykosteroidów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc przy stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów w tej grupie chorych.

Zaleca się prowadzenie regularnej kontroli wzrostu u dzieci, które przyjmują przez dłuższy czas wziewne glikokortykosteroidy. Ponadto konieczne jest określenie korzyści wynikających ze stosowania leku Benodil i ewentualne ryzyko związane ze spowolnieniem wzrostu.

Budezonid jest metabolizowany głównie z udziałem enzymu CYP3A4, dlatego inhibitory tego enzymu np. leki przeciwgrzybicze takie jak itrakonazol czy ketokonazol, mogą zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję organizmu na Budezonid. Z uwagi na brak wystarczających danych na temat interakcji nie należy stosować jednocześnie Budezonidu i wspomnianych leków przeciwgrzybiczych.

Pacjenci z osłabionym funkcjonowaniem wątroby mogą mieć zmniejszoną eliminację i przez to zwiększoną ekspozycję na kortykosteroidy. Dlatego lekarz powinien ostrzec pacjenta o możliwych ogólnoustrojowych objawach niepożądanych.

Dla kogo jest lek Benodil?

Lek Benodil jest stosowanych w następujących grupach pacjentów:

 • osoby chorujące na astmę, w przypadku niewłaściwego stosowania inhalatora proszkowego lub ciśnieniowego;

 • pacjenci z zespołem krupu (ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli) powodującego znaczne zwężenie dróg oddechowych, duszność i kaszel, prowadzące do zaburzeń oddychania;

 • osoby z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu zależy od konkretnego wskazania i grupy wiekowej pacjentów.

Zalecane dawkowanie w astmie u niemowląt i dzieci poniżej 12. roku życia:

 • Dawka początkowa - 0,5-1 mg dwa razy na dobę;

 • Dawka podtrzymująca - 0,25-0,5 mg dwa razy na dobę;

 • Dawka maksymalna - 2 mg na dobę.

Zalecane dawkowanie w astmie u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia:

 • Dawka początkowa - 1-2 mg dwa razy na dobę;

 • Dawka podtrzymująca - 0,5-1 mg dwa razy na dobę;

 • Dawka maksymalna - 4 mg na dobę.

Jeżeli lek ma niewystarczającą skuteczność, leczenie należy podzielić na 3 bądź 4 pojedyncze dawki. Ponadto, jeśli wymagane jest zwiększenie efektu terapeutycznego (głównie u pacjentów bez większego wydzielania śluzu w oskrzelach), bardziej zalecane jest raczej zwiększenie dawki leku niż włączenie doustnych glikokortykosteroidów. Dawkowanie leku należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami podczas zmiany leczenia z doustnego na wziewne powinni być w stanie stabilnym. Duża dawka preparatu Benodil może być przyjmowana razem z wcześniej stosowaną doustną dawką steroidów przez około 10 dni.

Jeśli doszło do uzyskania poprawy stanu pacjenta, lekarz może zmniejszyć dawkę leku do najmniejszej, która zapewni kontrolę astmy.

Zalecane dawkowanie w zespole krupu u dzieci i niemowląt:

Zwykle stosowana dawka wynosi 2 mg na dobę. Może być ona podana w całości lub zostać podzielona na dwie równe dawki po 1 mg. Taki sposób dawkowania może być powtarzany co 12 godzin, ale maksymalnie do 36 godzin bądź do momentu, gdy stan zdrowia pacjenta poprawia się.

Zalecane dawkowanie u pacjentów z POChP:

Dawka budezonidu w leczeniu POChP wynosi 1-2 mg na dobę. Leczenie wymaga podziału na dwie pojedyncze dawki co 12 godzin do czasu uzyskania poprawy stanu klinicznego pacjenta.

Preparat Benodil niezależnie od wskazania należy stosować przed posiłkiem w celu zminimalizowania działań niepożądanych ze strony gardła.

Lek Benodil a ci膮偶a

Przeprowadzone badania zarówno przed, jak i po wprowadzeniu preparatu do obrotu nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu lub noworodka. Jednak tak jak w przypadku innych leków stosowanych podczas ciąży należy rozważyć potencjalne korzyści z leczenia dla matki oraz ryzyko dla płodu.

Lek Benodil a karmienie piersi膮

Budezonid przenika do mleka kobiecego. Jednak nie przewiduje się szkodliwego wpływu na dziecko karmione piersią, jeżeli stosowane są dawki terapeutyczne. Dlatego preparat Benodil może być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Lek Benodil a prowadzenie pojazd贸w

Substancja czynna leku Benodil, czyli Budezonid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Benodil [dost臋p online marzec 2024], dost臋pna pod adresem internetowym:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/33453/characteristic

Indeks lek贸w portalu Medycyna Praktyczna [dost臋p online marzec 2024], dost臋pny pod adresem internetowym:

https://indeks.mp.pl/leki/subst.html?id=140&phrase=Benodil

Inne popularne leki:

Inni czytali r贸wnie偶

Nebbud - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Nebbud - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nebbud to lek sterydowy w postaci zawiesiny do nebulizacji, stosowany聽w leczeniu astmy oskrzelowej, zaostrzeniu POChP聽oraz ci臋偶kim zapaleniu krtani. Substancj膮 czynn膮 jest tu budezonid.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
09.02.2024
Berodual - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Berodual - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Berodual to wziewny lek wskazany w profilaktyce i leczeniu obturacyjnych chor贸b dr贸g oddechowych - astmy oskrzelowej i POChP. Produkt zawiera dwie substancje czynne: fenoterol i bromek ipratropium.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
09.02.2024
Ksylometazolina - jak dzia艂aj膮 krople do nosa?
Ksylometazolina - jak dzia艂aj膮 krople do nosa?

Ksylometazolina to popularny zwi膮zek organiczny stosowany miejscowo w celu z艂agodzenia objaw贸w nie偶ytu nosa, cz臋艣ciej nazywanego katarem.Preparaty lecznicze dost臋pne na rynku zawieraj膮 w swoim sk艂adzie sam chlorowodorek ksylometazoliny lub po艂膮czenie tego zwi膮zku z ipratropium lub dekspantenolem.

Artyku艂
27.03.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!