Primacor E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 20.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Primacor E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Primacor to preparat stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Zawiera substancję należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny) - lerkanidypinę.

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Primacor

Substancja czynna: lerkanidypina (lerkanidypiny chlorowodorek)

Wskazania: leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 10 mg, do maksymalnie 20 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje leku, zwężona droga odpływu z lewej komory serca, niewydolność serca zastoinowa (nieleczona), niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia czynności wątroby i nerek

Główne działania niepożądane: ból głowy, kołatanie serca, przyspieszony rytm serca, nagłe zaczerwienienie skóry, obrzęki obwodowe

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Primacor?

Cena produktu Primacor zależy od dawki oraz opakowania:

 • 10 mg, 28 tabletek ok. 19 zł;

 • 10 mg, 60 tabletek ok. 40 zł;

 • 20 mg, 28 tabletek ok. 39 zł;

 • 20 mg, 60 tabletek ok. 64 zł.

Lek Primacor jest dostępny tylko na receptę.

Jak dzia艂a lek Primacor?

Preparat Primacor zawiera lerkanidypinę, która jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny.

Lerkanidypina wpływa na tętnice obwodowe i tętnice serca. Blokada kanałów wapniowych powoduje rozkurczenie komórek mięśni gładkich naczyń, co zmniejsza opór naczyniowy i skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Sk艂ad leku Primacor

Tabletka Primacor zawiera substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek 10 mg lub 20 mg co odpowiada 9,4 mg lub 18.8 mg lerkanidypiny. Substancją pomocniczą jest laktoza jednowodna; 30 mg dla dawki 10 mg oraz 60 mg dla dawki 20 mg.

Pozostałe składniki:

 • rdzeń tabletki laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon, magnezu stearynian;

 • otoczka hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek E 171, makrogol 6000; dodatkowo Primacor 10 mg żelaza tlenek żółty E 172, Primacor 20 mg żelaza tlenek czerwony E 172.

Skutki uboczne leku Primacor

Do często występujących działań niepożądanych należą:

 • ból głowy;

 • kołatanie serca, przyspieszony rytm serca;

 • nagłe zaczerwienienie twarzy;

 • obrzęki obwodowe.

Rzadziej pojawiające się skutki uboczne to:

 • nadwrażliwość, reakcje alergiczne;

 • zawroty głowy, senność, omdlenie;

 • dławica piersiowa;

 • zbyt niskie ciśnienie tętnicze;

 • niestrawność, nudności, wymioty, ból żołądka, nadbrzusza, biegunka;

 • wysypka, świąd, pokrzywka;

 • ból mięśni;

 • oddawanie dużych ilości moczu, zwiększona częstotliwość oddawania moczu;

 • osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej.

Inne możliwe działania niepożądane, występujące z nieznaną częstością to: przerost dziąseł, zmętnienie płynu po dializie otrzewnowej, podwyższenie stężenia aminotransferaz, obrzęk naczynioruchowy.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Primacor wystąpią niepokojące pacjenta objawy, należy powiedzieć lekarzowi i ewentualnie zmodyfikować stosowanie leku.

Ostrze偶enia dotycz膮ce stosowania leku Primacor

W przypadku nieodpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego podczas stosowania wyłącznie lerkanidypiny lekarz może włączyć dodatkowe leki z grupy np. beta-adrenolityków lub inhibitorów konwertazy angiotensyny. Zwiększenie dawki leku Primacor nie zwiększa efektu hipotensyjnego, a może powodować więcej działań niepożądanych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku u pacjentów w starszym wieku oraz u pacjentów w przypadku:

 • zespołu chorego węzła zatokowego;

 • zaburzeń czynności lewej komory serca;

 • niedokrwiennej choroby serca może nastąpić zwiększenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, bólów w klatce piersiowej czy napadów dławicy;

 • łagodnej i umiarkowanej niewydolności nerek w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR<30), dializoterapii nie stosować preparatu;

 • dializy otrzewnowej lerkanidypina może wpływać na zmętnienie płynu dializacyjnego (spowodowanego podwyższeniem stężenia trójglicerydów) i błędne rozpoznanie jako zakaźne zapalenie otrzewnej;

 • niewydolności wątroby konieczne może być dopasowanie dawkowania ze względu na nasilony efekt hipotensyjny u tych chorych.

Lek Primacor wchodzi w interakcje z lekami:

 1. przeciwwskazane:

 • inhibitory CYP3A4 (m.in. leki przeciwgrzybicze: ketokonazol, itrakonazol; rytonawir, makrolidy np. erytromycyna, klarytromycyna) zwiększone stężenie leku Primacor we krwi;

 • cyklosporyna (leczenie immunosupresyjne) zwiększenie poziomu obu leków we krwi;

 • grejpfruty zwolnienie metabolizmu antagonisty kanału wapniowego i wzmocnienie działania obniżającego ciśnienie;

 1. niezalecane:

 • induktory CYP3A4 (m.in. leki przeciwwirusowe ryfampicyna; leki stosowane w leczeniu padaczki fenytoina, fenobarbital, karbamazepina) możliwe zniesienie efektu hipotensyjnego;

 • alkohol rozszerzenie naczyń i nasilenie działania lerkanidypiny;

 1. z możliwą koniecznością dostosowania dawki:

 • substraty CYP3A4 (m.in. leki przeciwalergiczne terfenadyna, astemizol; leki przeciwarytmiczne amiodaron, chinidyna, sotalol);

 • midazolam (benzodiazepina) u starszych pacjentów zwiększone i opóźnione w czasie wchłanianie lerkanidypiny, bez zmiany stężenia midazolamu;

 • metoprolol (wykorzystywany w leczeniu chorób serca, zaburzeń rytmu serca) zmniejszenie biodostępności lerkanidypiny;

 • digoksyna;

 1. inne:

 • fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji) bez istotnych klinicznie zmian farmakokinetycznych leku Primacor;

 • cymetydyna (leczenie po przeszczepieniu narządu) cymetydyna dawkowana 800 mg dziennie nie zmienia istotnie poziomu lerkanidypiny we krwi, jednak większe jej dawki mogą nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego;

 • symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu) nie występują zmiany istotne klinicznie, szczególnie w przypadku stosowania lerkanidypiny rano, a symwastatyny wieczorem;

 • leki moczopędne, inhibitory ACE bezpieczne połączenie leków;

 • kortykosteroidy mogą powodować osłabienie działania lerkanidypiny;

 • inne leki, które obniżają ciśnienie tętnicze (m.in. alfa-adrenolityki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki) mogą zwiększać efekt obniżający ciśnienie.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do przyjmowania preparatu to:

 • nadwrażliwość na lerkanidypinę lub pozostałe składniki leku;

 • dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy;

 • zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca;

 • nieleczona niewydolność serca (zastoinowa);

 • niestabilna dławica piersiowa, czas do miesiąca od wystąpienia zawału mięśnia sercowego;

 • ciężka choroba wątroby lub nerek;

 • jednoczasowe stosowanie substancji będącymi inhibitorami metabolizmu wątrobowego (izoenzymu CYP3A4), cyklosporyny lub grejpfrutów.

Nie powinno się pić soku grejpfrutowego w trakcie terapii lekiem Primacor.

Przedawkowanie

Nadmierne przyjmowanie leku Primacor może skutkować ponadnormatywnym rozszerzeniem tętnic obwodowych i niedociśnieniem tętniczym z tachykardią. Jeżeli stosowane są bardzo duże dawki, może wystąpić zwolnienie akcji serca. Przedawkowanie może także powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy, ból głowy i kołatanie serca.

Dla kogo jest lek Primacor?

Lek Primacor jest wykorzystywany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego w stopniu łagodnym i umiarkowanym u osób dorosłych.

Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Dawkowanie leku Primacor

Zalecane dawkowanie preparatu to 10 mg na dobę. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych. Tabletka powinna być przyjmowana doustnie, minimum 15 minut przed jedzeniem. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 20 mg dziennie.

Primacor a ci膮偶a i okres karmienia piersi膮

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wskazały na teratogenne ryzyko związane z przyjmowaniem lerkanidypiny (w przeciwieństwie do innych leków z grupy pochodnych dihydropirydyny). Nie powinno się stosować leku u ciężarnych i pacjentek nieużywających środków antykoncepcyjnych.

Nie ma danych dotyczących przedostawania się lerkanidypiny do mleka, stąd nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Primacor a prowadzenie pojazd贸w

Primacor oddziałuje nieznacznie na prowadzenie pojazdów; może skutkować pojawieniem się zawrotów głowy, osłabienia, zmęczenia i niekiedy senności.

Primacor a alkohol

Konieczne jest odstawienie alkoholu podczas terapii preparatem Primacor. Etanol ma wpływ rozkurczowy na naczynia, stąd może powodować nasilenie hipotensyjnego efektu leku.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu. 

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Primacor, [online] [dost臋p 20.03.2024], dost臋pna online:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10714/characteristic

Portal Medycyna Praktyczna, [online] [dost臋p 20.03.2024], dost臋pny online:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/83362,Primacor-tabletki-powlekane

Portal Indeks lek贸w mp.pl, [online] [dost臋p 20.03.2024], dost臋pny online:

https://indeks.mp.pl/desc.php?id=10763

Inni czytali r贸wnie偶

Roswera - E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Roswera - E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Roswera to preparat maj膮cy na celu zmniejszenie st臋偶enia cholesterolu oraz obni偶enie ryzyka sercowo-naczyniowego. Zawiera rozuwastatyn臋, kt贸ra nale偶y do statyn - grupy lek贸w, kt贸re hamuj膮 produkcj臋聽cholesterolu w w膮trobie.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
20.03.2024
Atoris - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Atoris - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Atoris to preparat stosowany w celu obni偶enia st臋偶enia cholesterolu i w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Najcz臋艣ciej s艂u偶y jako uzupe艂nienie leczenia dietetycznego. Substancj膮 czynn膮 leku jest atorwastatyna聽- lek z grupy statyn.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
15.02.2024
Egiramlon 10+10  E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Egiramlon 10+10 - E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Egiramalon to wyr贸b medyczny stosowany w leczeniu zast臋pczym nadci艣nienia t臋tniczego. Zawiera dwie substancje czynne 鈥 ramipryl oraz amlodypin臋. Dzi臋ki dw贸m sk艂adnikom wywiera on bardziej kompleksowe dzia艂anie, st膮d u cz臋艣ci pacjent贸w ci艣nienie t臋tnicze ulega znormalizowaniu.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
13.02.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!