Parogen – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Parogen – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Parogen jest doustnym lekiem wykorzystywanym do leczenia depresji oraz zaburzeń lękowych.

Substancją czynną leku Parogen jest paroksetyna, która jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Dodatkowo w skład leku wchodzą substancje pomocnicze: bezwodny wodorofosforan wapnia, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, bezwodna krzemionka koloidalna oraz stearynian magnezu. Preparat Parogen występuje w postaci tabletek zawierających 20mg paroksetyny.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Parogen

Parogen jest stosowany do leczenia epizodów dużej depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu lęku napadowego, zespołu lęku społecznego, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego oraz zespołu stresu pourazowego.

Paroksetyna jest wybiórczym inhibitorem wychwytu serotoniny (5-hydroksytryptaminy). Wykazuje słabe działanie antycholinergiczne. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a stabilne stężenie we krwi osiągane jest po 1-2 tygodniach leczenia. Paroksetyna w znacznym stopniu ulega związaniu z białkami osocza. Wydalana jest z organizmu głównie w postaci metabolitów z moczem i w mniejszym stopniu z kałem. Okres półtrwania wynosi około 24 godzin.

W przypadku epizodu depresyjnego zalecana dawka to 20mg na dobę. Poprawę można zaobserwować najczęściej w 1-2 tygodniu leczenia. Po miesiącu należy skonsultować się z lekarzem w celu indywidualnego dostosowania dawki. Maksymalna dawka dobowa to 50mg. Leczenie powinno trwać co najmniej 6 miesięcy.

Do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych zaleca się dawkę 40mg na dobę. Terapię należy  rozpocząć od 20mg dziennie, a następnie stopniowo zwiększać dawkę o 10mg. Dawka maksymalna wynosi 60mg. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy.

W zespole lęku napadowego zalecana dawka to 40mg. Leczenie rozpoczyna się od 10mg na dobę i, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie, należy ją stopniowo zwiększać o 10mg. Rozpoczynanie od niskiej dawki ma na celu zmniejszenie ryzyka nasilenia lęku, które może wystąpić w początkowym okresie leczenia. Dawka maksymalna wynosi 60mg.

Do leczenia zespołu lęku społecznego, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego oraz zespołu stresu pourazowego zaleca się przyjmowanie 20mg preparatu Parogen na dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, maksymalnie do 50mg dziennie.

Lek Parogen należy przyjmować rano razem z posiłkiem.

Możliwe działania niepożądane Parogenu

Większość działań niepożądanych terapii lekiem Parogen występuje na początku leczenia i ich natężenie może zmniejszać się z upływem czasu. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych (występujących u około 1% pacjentów) należą: zmniejszenie apetytu, wzrost stężenia cholesterolu, nadmierna senność lub problemy z zasypianiem, pobudzenie, nietypowe sny i koszmary. Mogą także pojawić się problemy z koncentracją, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, nieostre widzenie lub częste ziewanie. Ze strony przewodu pokarmowego wystąpić mogą nudności, biegunka lub zaparcia, wymioty oraz uczucie suchości w jamie ustnej. Może dojść do wzrostu potliwości, osłabienia, wzrostu masy ciała oraz zaburzeń seksualnych.

Do rzadziej występujących działań niepożądanych zaliczamy krwawienia, na przykład z dróg rodnych lub przewodu pokarmowego, trombocytopenię, gwałtowne reakcje alergiczne, nieprawidłową glikemię u pacjentów z rozpoznaną wcześniej cukrzycą, obniżenie stężenia potasu, splątanie, lęki, napady agresji lub paniki, wysypkę i świąd skóry, bóle mięśni lub stawów, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, nietrzymanie lub zatrzymanie moczu, hiperprolaktynemię, zaburzenia miesiączkowania lub obrzęki.

Stosowanie paroksetyny wiąże się z ryzykiem rozwoju zespołu serotoninergicznego. Jest to zespół objawów będący skutkiem nadmiaru serotoniny w układzie nerwowym. Do objawów zespołu należą: bóle lub zawroty głowy, halucynacje, wzrost temperatury ciała, sztywność lub drżenia mięśni, bezsenność, przyspieszenie toku myślenia, splątanie, rozdrażnienie, pobudzenie, wzrost potliwości, tachykardia, wzrost ciśnienia, nudności i wymioty, biegunka, drgawki miokolniczne, niepokój, zaczerwienienie skóry, rozszerzenie źrenic.

Do wystąpienia objawów niepożądanych może dojść także po zakończeniu terapii paroksetyną. Jest to najczęściej spowodowane zbyt gwałtownym przerwaniem leczenia. Lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza. Do możliwych działań niepożądanych należą: zawroty głowy, parestezje, zaburzenia snu, wzrost poziomu lęku, pobudzenie, rozdrażnienie, bóle głowy,  nadmierna potliwość, nudności i biegunka.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Podczas stosowania preparatu Parogen należy monitorować samopoczucie pacjenta ze względu na zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych w pierwszych tygodniach leczenia. Szczególnie ścisłej obserwacji należy poddać osoby, u których w przeszłości wystąpiły myśli lub zachowania samobójcze. Zwiększoną ostrożność należy zachować również po zwiększeniu dawki leku.

Stosowanie preparatu Parogen może spowodować wystąpienie niepokoju psychoruchowego. W tej sytuacji nie należy zwiększać dawki leku. Objawy najczęściej ustępują po pierwszym miesiącu leczenia.

Nie należy stosować preparatu Parogen u pacjentów w fazie manii. W przypadku jej wystąpienia należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku.

Należy zachować ostrożność stosując lek Parogen u chorych na padaczkę, cukrzycę, jaskrę oraz choroby serca.

Nie należy gwałtownie przerywać leczenia preparatem Parogen ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawiennych. Należą do nich: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, parestezje, szumy uszne, problemy ze snem, rozdrażnienie, pobudzenie, splątanie, chwiejność emocjonalna, nadmierna potliwość, nudności lub biegunka.

Nie należy stosować leku Parogen w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną.

U osób starszych maksymalna dawka dobowa to 40mg.

U dzieci i młodzieży nie należy stosować preparatu Parogen ze względu na zaobserwowane podczas badań klinicznych zwiększone ryzyko zachowań agresywnych i samobójczych.

U osób z niewydolnością nerek w stadium G4 lub wyższym oraz u chorych z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować niskie dawki leku.

Nie należy stosować preparatu Parogen razem z inhibitorami monoaminooksygenazy (MAO) ze względu na działanie synergistyczne i możliwość wystąpienia niebezpiecznych skutków ubocznych, takich jak nagły wzrost ciśnienia krwi lub zespół serotoninergiczny. Leczenie Parogenem można rozpocząć po 2 tygodniach od zaprzestania stosowania nieodwracalnych inhibitorów MAO. Podczas wdrażania leczenia inhibitorami MAO po terapii paroksetyną, należy zachować odstęp jednego tygodnia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego leczenia preparatem Parogen oraz lekami serotoninergicznymi (np. trypatany, tryptofan, linezolid, inne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, tramadol, lit, petydyna, preparaty dziurawca).

Paroksetyna hamuje działanie enzymu wątrobowego CYP450 2D6, tym samym może powodować zwiększenie stężenia niektórych leków we krwi. Z tego powodu preparatu Parogen nie należy łączyć z tiorydazyną, pimozydem i metoprololem.

Paroksetyna może powodować spadek aktywności cholinesterazy osoczowej, tym samym wydłużając działanie miwakurium i susametonium.

Nie należy stosować preparatu Parogen podczas leczenia tamoksyfenem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania paroksetyny razem z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, procyklidyną i parwastatyną.

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia preparatem Parogen.

Preparat Parogen może wywoływać przejściowy wpływ na jakość nasienia. Paroksetyna może być stosowana w trakcie ciąży jeśli lekarz stwierdzi, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Noworodki matek, które w ciąży przyjmowały paroksetynę należy poddać ścisłej obserwacji po urodzeniu. Niewielkie ilości paroksetyny mogą przenikać do mleka kobiecego, jednak u dzieci karmionych piersią nie zaobserwowano efektów działania leku, dlatego podczas stosowania leku Parogen dozwolone jest karmienie piersią.

Inni czytali również