Zahron Konsultacja z E-receptą 49.99 zł już w 15 minut!

Zahron E-recepta- recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Zahron to lek zmniejszający stężenie cholesterolu, którego główną substancją czynną jest rozuwostatyna zaliczana do leków z grupy statyn. Aby otrzymać ten lek w aptece, należy okazać ważną receptę.

Rozpocznij konsultację z Zahron
Otrzymaj konsultację lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.
Zahron E recepta recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania
Autor: Redakcja Erecept.pl 09.05.2024
Nazwa preparatu Zahron
Substancje czynne Rosuvastatinum calicum
Dostępność Na receptę
Postać
 • Tabletki powlekane
Dawki
 • 5 mg (Tabletki powlekane)
 • 10 mg (Tabletki powlekane)
 • 20 mg (Tabletki powlekane)
 • 40 mg (Tabletki powlekane)
 • 15 mg (Tabletki powlekane)
 • 30 mg (Tabletki powlekane)

Podstawowe informacje o leku Zahron

Substancja czynna: rozuwastatyna;

Wskazania: leczenie hipercholesterolemii pierwotnej, zapobieganie zdarzeniom sercowo- naczyniowym u chorych z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego;

Zastosowanie: doustne;

Dawkowanie: W zależności od wskazań, dawka początkowa 5 lub 10 mg raz na dobę;

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, czynna choroba wątroby lub utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych o nieustalonej przyczynie, ciężkie zaburzenia czynności nerek, miopatia, przyjmowanie cyklosporyny;

Główne działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo–jelitowe (zaparcia, nudności, bóle brzucha), bóle i zawroty głowy, bóle mięśni, osłabienie, cukrzyca (szczególnie u osób z czynnikami ryzyka);

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Ile kosztuje lek Zahron?

Lek Zahron kosztuje:

 • ok. 9 zł w przypadku opakowania zawierającego 28 tabletek powlekanych w dawce 10 mg;

 • ok. 13 zł w przypadku opakowania zawierającego 28 tabletek powlekanych w dawce 15 mg;

 • ok. 18 zł w przypadku opakowania zawierającego 28 tabletek powlekanych w dawce 20 mg;

 • ok. 24 zł w przypadku opakowania zawierającego 28 tabletek powlekanych w dawcę 30 mg;

 • ok. 31 zł w przypadku opakowania zawierającego 28 tabletek powlekanych w dawcę 40 mg.

Lek znajduje się na liście leków refundowanych. Aby otrzymać ten lek w aptece, należy okazać ważną receptę.

Jak działa lek Zahron?

Substancją czynną zawartą w preparacie jest rozuwastatyna. Jest to lek zaliczany do grupy statyn, stosowanej w celu zmniejszenia stężenia lipidów, a przede wszystkim cholesterolu we krwi.

Mechanizm działania rozuwostatyny polega na hamowaniu aktywności kluczowego enzymu uczestniczącego w procesie syntezy cholesterolu (reduktazy HMG-CoA). Dzięki zahamowaniu aktywności tego enzymu w komórkach wątroby dochodzi do ograniczenia syntezy cholesterolu oraz stymulacji komórek wątroby do wzmożonego wychwytu cząsteczek cholesterolu LDL z krwi.

Utrzymanie prawidłowego stężenia lipidów we krwi jest kluczowe w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Nieprawidłowe stężenie cholesterolu LDL jest większe lub równe 3 mmol/l (115 mg/dl),a podwyższony poziom cholesterolu jest określane jako hipercholesterolemia.

Skład leku Zahron

W przypadku leku Zahron w dawce 10 mg skład preparatu prezentuje się następująco:

 • 10 mg rozuwastatyny (Rosuvastatinum) w postaci soli wapniowej rozuwastatyny;

 • Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon, magnezu stearynian;

 • skład otoczki: laktoza jednowodna, triacetyna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), zerwień allura AC (E129)

Preparat występuje w postacie tabletek powlekanych.

Skutki uboczne leku Zahron

Tak jak każdy lek, Zahron również może spowodować występowanie działań niepożądanych. Do najczęściej występujących zalicza się:

 • zaburzenia żołądkowo–jelitowe (zaparcia, nudności, bóle brzucha);

 • bóle i zawroty głowy;

 • bóle mięśni, osłabienie;

 • cukrzyca (szczególnie u osób z czynnikami ryzyka).

Do rzadziej występujących skutków ubocznych stosowania leku zahron należą takie objawy jak:

 • świąd, zaczerwienienie, wysypka oraz pokrzywka;

 • małopłytkowość;

 • miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza z lub bez ostrej niewydolności nerek, zerwanie mięśnia

 • zespół podobny do tocznia

 • reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie),

 • zapalenie trzustki,

 • zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych;

 • zaburzenia snu;

 • zapalenie wątroby;

 • zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK).

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Zahron

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Zahron, należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach i chorobach przewlekłych, gdyż w niektórych sytuacjach, stosowanie preparatu Zahron może być zabronione.

Stosowanie leku Zahron jest przeciwwskazane:

 • u osób z czynną chorobą wątroby lub utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych o nieustalonej przyczynie (wartości 3-krotnie przekraczające górną granicę normy);

 • w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek;

 • u chorych z miopatią;

 • u osób przyjmujących cyklosporynę;

 • u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży;

 • w okresie ciąży;

 • w okresie karmienia piersią.

Przeciwskazane jest również stosowanie preparatu w dawce 30 i 40 mg u chorych, u których występują czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy, takie jak:

 • zaburzenia czynności nerek w stopniu umiarkowanym (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min)

 • niedoczynność tarczycy;

 • dziedziczne choroby mięśni u chorego lub u członków rodziny;

 • wystąpienie w przeszłości objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn lub fibratów;

 • nadużywanie alkoholu;

 • sytuacje, mogące prowadzić do zwiększenia stężenia preparatu we krwi;

 • pochodzenie azjatyckie;

 • równoległe stosowanie leków z grupy fibratów;

Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, choroby wątroby, częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bóle mięśni, lub w przeszłości choroby mięśni pojawiły się u członków rodziny pacjenta, przed rozpoczęciem leczenia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli w trakcie stosowania leku zahron pacjent zauważy zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość) osłabienie, bóle mięśni, niewiadomego pochodzenia dolegliwości , należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeżeli objawom tym towarzyszy złe samopoczucie czy gorączka.

Interakcje między lekami

W trakcie stosowania leku Zahron należy zachować ostrożność ponieważ niektóre preparaty mogą wchodzić w interakcję.

Ze względu na to, że niektóre leki zmniejszające aktywność niektórych białek transportujących, mogą powodować zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu i zwiększać ryzyko rozwoju miopatii oraz rabdomiolizy, nie powinno się przyjmować równolegle z lekiem Zahron takich preparatów jak:

 • Leki zawierające cyklosporynę;

 • Leki zawierające inhibitory proteaz;

Warto również mieć na uwadze, że stosowanie gemfibrozylu, fenofibratu, innych fibratów lub kwasu nikotynowego (niacyny) równolegle z rozuwastatyną może zwiększyć ryzyko wystąpienia miopatii.

Jeśli chory równolegle przyjmuje statyny w skojarzeniu z fibratami, chorego powinno się otoczyć ścisłą kontrolą, a dawka początkowa rozuwastatyny powinna wynosić 5 mg. Przyjmowanie rozuwastatyny w dawce 30 lub 40 mg i leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane. Podobna sytuacja może dotyczyć pacjentów przyjmujących ezetymib w trakcie terapii rozuwostatyną.

Należy również zwrócić uwagę jeśli chory stosuje takie leki jak:

 • Kwas fusydowy - zabronione jest równoległe stosowanie oraz w ciągu 7 dni po zakończeniu jego stosowania. Równoległe stosowanie może doprowadzić do wystąpienia rabdomiolizy.

 • Preparaty zobojętniające stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego, zawierające w swoim składzie wodorotlenek glinu czy magnezu mogą wpływać na znaczące zmniejszenie stężenia rozuwastatyny w osoczu;

 • Erytromycyna - może przyczynić się do zmniejszenia ekspozycji na rozuwastatynę, co może być spowodowane zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny;

 • Leki przeciwzakrzepowe - rozuwostatyna może nasilać działanie leków przecizarzrpowych;

 • Doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza;

 • Leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych.

Dla kogo jest lek Zahron?

Lek Zahron należy do leków z grupy statyn jest stosowany w leczeniu takich schorzeń jak:

 • hipercholesterolemia pierwotna (typu IIa, w tym rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna) u dorosłych, młodzieży i dzieci po 6. roku życia lub dyslpidemia mieszana (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, lub gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) okazały się niewystarczające;

 • rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna w skojarzeniu z dietą i innymi metodami leczenia lub gdy inne metody leczenia są niewłaściwe;

 • zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego, jako uzupełnienie leczenia mającego na celu zmniejszenie pozostałych czynników ryzyka.

Dawkowanie leku Zahron

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie w zależności od wskazań oraz profilu pacjenta. Dawka leku powinna być dobrana w zależności od sytuacji klinicznej (wyjściowego i docelowego stężenia cholesterolu LDL, występujących czynników ryzyka) i reakcji chorego na leczenie.

W przypadku osób dorosłych zmagającym się z hipercholesterolemią dawka początkowa wynosi 5–10 mg na dobę, zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Zwiększanie dawki powinno przebiegać pod kontrolą specjalisty, a dawką maksymalna wynosi 40 mg lub 30 mg.

Ze względu na zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych, tak duża dawka jest dopuszczona jedynie w przypadku ciężkiej hipercholesterolemii i dużego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo–naczyniowego lub u osób u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowanie dawki 20 mg.

Dawkowanie leku w przypadku zapobieganiu zdarzeniom sercowo- naczyniowym wynosi 20 mg na dobę.

Dawkowanie leku u dzieci i młodzieży

Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży powinno być prowadzone przez specjalistę i poprzedzone standardową dietą o małej zawartości cholesterolu.

Jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia pacjentów pediatrycznych, dzieci w wieku 6–9 lat powinny przyjmować dawki w zakresie 5-10 mg 1 raz na dobę, a w wieku 10-17 lat zalecany zakres dawkowania wynosi 5-20 mg.

Ze względu na ograniczone doświadczenie stosowania preparatu w wieku do 6 lat, preparat nie jest zalecany w tej grupie wiekowej

Zahron a ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w trakcie ciąży należy skonsultować się z lekarzem ze względu na to, że niektóre preparaty mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i rozwijający się płód.

Stosowanie leku Zahron jest przeciwwskazane w trakcie ciąży, a także podczas karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące preparat powinny koniecznie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia. Jeśli pacjentka zajdzie w ciąże w trakcie przyjmowania preparatu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku zahron.

Zahron a prowadzenie pojazdów

Nie zostały przeprowadzone odpowiednie badania pod kątem wpływu rozuwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Według dostępnych danych o właściwościach farmakodynamicznych rozuwastatyny można sądzić, że nie powinna ona wywierać negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów.

Zahron a alkohol

Nie zaleca się spożywanie alkoholu w trakcie terapii lekiem zawierającym rozuwostatynę.

Produkt Zahron powinien być stosowany ostrożnie u osób nadużywających alkohol lub mających w wywiadzie chorobę wątroby.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

 • Rejestry Medyczne, [online], [05.2024], dostępna pod adresem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23252/characteristic
 • Inne popularne leki

  Inni czytali również