DuoResp Spiromax to proszek do inhalacji, który w jednej dawce podaje 160 (lub 320) mikrogramów budezonidu (glikokortykosteroid) i 4.5 (lub 9) mikrogramów formoterolu (beta2-mimetyk). DuoResp Spiromax stosuje się w leczeniu astmy oskrzelowej, jeśli jest wskazane jednoczesne podawanie substancji z wymienionych grup. Zwykle w leczeniu podtrzymującym u dorosłych stosuje się jedną (w przypadku preparatu o większych dawkach) do dwóch dawek wziewnych dwa razy dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku DuoResp Spiromax? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku DuoResp Spiromax może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!