Metformax SR jest lekiem w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Zawiera 1000 mg metforminy, która stanowi lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Początkowe dawkowanie tej postaci leku wymaga podawania 500 mg metforminy raz dziennie, z wieczornym posiłkiem. Możliwe jest zwiększanie dawki do maksimum 2 gramów metforminy.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Metformax SR? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Metformax SR może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!