Contrahist w postaci tabletek lub doustnego roztworu zawiera lewocetyryzynę - antagonistę receptora histaminowego 1. Contrahist stosuje się w celu opanowania objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki. U dorosłych zaleca się dawkę 5 mg lewocetyryzyny raz dziennie, niezależnie od posiłków.

Czy Contrahist okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Contrahist może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!