Betaloc ZOK 50 w tabletce o przedłużonym uwalnaniu zawiera 50 mg metoprololu. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zaburzeniach rytmu serca, a także w zapobieganiu kolejnego zawału lub śmierci u pacjentów po zawale serca. Lek może być także stosowany w profilaktyce migreny. Dawkę dostosowuje się w zależności od wskazań i odpowiedzi na leczenie, początkowa dawka to zwykle 50-200 mg dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Betaloc ZOK 50? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Betaloc ZOK 50 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!