Substancją aktywną leku Telmizek jest telmisartan, należący do antagonistów receptora angiotensynowego. Telmizek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także u pacjentów z jawną miażdżycą celem prewencji sercowo-naczyniowej. Lek Telmizek przyjmuje się niezależnie od posiłku, zwykle w dawce 40-80 mg dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Telmizek? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Telmizek może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!