Beto 50 ZK w tabletce o przedłużonym uwalnaniu zawiera 50 mg metoprololu. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, niewydolności serca, zaburzeniach rytmu serca, a także w zapobieganiu śmierci u pacjentów po zawale serca. Lek może być także stosowany w profilaktyce migreny. Dawkę dostosowuje się w zależności od wskazań i odpowiedzi na leczenie, początkowa dawka to zwykle 50-200 mg dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Beto 50 ZK? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Beto 50 ZK może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!