Zofenil 30 w jednej tabletce zawiera 30 mg zofenoprylu - leku z grupy inhibitorów kowertazy angiotensyny (ACEI). Zofenil stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, pocżątkowa dawka u dorosłych to 15 mg raz dziennie. W razie potrzeby stopniowo zwiększa się dawkę, najlepiej co co najmniej 4 tygodnie. Zwykle optymalna dawka wynosi 30 mg dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Zofenil 30? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Zofenil 30 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!