Hitaxa to roztwór do stosowania doustnego, który w 1 mililitrze zawiera 0.5 miligrama desloratadyny. Hitaxa jest stosowana w przypadku występowania alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lub pokrzywki. U dzieci powyżej 12 lat i dorosłych stosuje się dawkę 5 miligramów (czyli 10 mililitrów roztworu) raz na dobę.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Hitaxa? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Hitaxa może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!