Wegovy to nowy lek zawierający semaglutyd - tę samą substancję czynną co Ozempic i Rybelsus. Preparat przeznaczony jet do kontroli masy ciała (przede wszystkim w celu utraty wagi) u pacjentów, których BMI (wskaźnik masy ciała) wynosi ponad 30 (otyłość  ) lub 27-30 i współistnieją powikłania związane z podwyższoną masą ciała (takie jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia czy obturacyjny bezdech senny).


Czy Wegovy okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Wegovy może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!