Ozempic– informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Ozempic– informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Ozempic jest jednoskładnikowym lekiem inkretynowym kontrolującym poziom glukozy we krwi. Substancją czynną zawartą w preparacie leczniczym Ozempic jest semaglutyd- analog glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Lek ma postać roztworu do wstrzykiwania podskórnego, powinien być podawany  raz w tygodniu. Wskazany jest dla pacjentów z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 w monoterapii (gdy przyjmowanie metforminy jest niewskazane) lub w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy.  Terapię farmakologiczną należy łączyć z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną. 

Lek Ozempic nie jest zamiennikiem insuliny. Nie należy stosować preparatu u chorych na cukrzycę typu 1, ani do leczenia cukrzycowej kwasicy ketonowej. 

Lek przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Podczas terapii preparatem zalecane jest stosowanie skutecznej antykoncepcji. Nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.  

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Ozempic

Substancja aktywna zawarta w leku Ozempic- semaglutyd to analog glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). GLP-1 to fizjologiczny hormon, który ma wpływ na regulację apetytu, poposiłkowego stężenia glukozy oraz czynności układu sercowo-naczyniowego. 

Ozempic stosowany jest w leczeniu niedostatecznie kontrolowanej cukrzycy typu 2. Obniża stężenie glukozy we krwi na czczo i po posiłkach, usprawnia kontrolę glikemii (co obserwuje się jako spadek stężenia hemoglobiny glikowanej) oraz poprawia czynność komórek beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Przy wysokiej glikemii preparat Ozempic stymuluje wydzielanie insuliny i hamuje wydzielanie glukagonu. W okresie poposiłkowym opóźnia opróżnianie żołądka, co obniża poposiłkowe stężenie glukozy i zmniejsza apetyt (szczególnie na pokarmy bogatotłuszczowe), a tym samym sprzyja utracie masy ciała.  Lek Ozempic wywiera także korzystny wpływ na profil lipidowy, reguluje ciśnienie krwi i działa przeciwzapalnie.  

Preparat Ozempic występuje w postaci przezroczystego i bezbarwnego roztworu do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu. Dostępny jest w dawce 0,25mg (zawiera 0,25mg semaglutydu w 0,19ml roztworu), 0,5mg (zawiera 0,5mg semaglutydu w 0,37ml roztworu) i 1mg (zawiera 1mg semaglutydu w 0,74ml roztworu). Każdy wstrzykiwacz umożliwia czterokrotne podanie leku w określonej dawce. Opakowanie preparatu Ozempic w dawce 0,25mg zawiera 1 wstrzykiwacz, a w dawkach 0,5mg i 1mg po 3 wstrzykiwacze. 

Lek Ozempic należy podawać raz w tygodniu o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku. Dzień tygodnia, w którym wykonuje się zastrzyk można zmieniać, jednak między podaniem kolejnych dawek musi minąć co najmniej 72 godziny (3 dni). Roztwór wstrzykuje się za pomocą wstrzykiwacza podskórnie w brzuch, udo lub ramię. Produktu nie należy podawać domięśniowo ani dożylnie.  Lek osiąga stężenie maksymalne we krwi po 1-3 dniach od momentu podania. 

Iniekcji lekiem Ozempic należy dokonywać za pomocą igieł o długości do 8 mm, najlepiej używać dołączonych do opakowania igieł NovoFine Plus. Po każdym wstrzyknięciu wskazane jest usunięcie igły, by zapobiec zablokowaniu, zanieczyszczeniu, wyciekaniu i nieprawidłowemu dozowaniu leku. Wstrzykiwacz należy przechowywać bez igły, ale z nałożoną nasadką chroniącą przed dostępem światła. Lek powinno się przechowywać w temperaturze 30°C lub w lodówce (od 2°C do 8°C). Nie można stosować produktu, który wcześniej został zamrożony. Wstrzykiwacz z lekiem Ozempic może być stosowany tylko przez jedną osobę. 

Leczenie preparatem Ozempic należy rozpocząć od dawki 0,25mg raz na tydzień. Po 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 0,5mg raz na tydzień, a po kolejnych 4 tygodniach do 1mg raz na tydzień. Nie należy przekraczać dawki 1mg tygodniowo. 

Jeśli lek Ozempic dołącza się do dotychczas stosowanych metforminy i/lub tiazolidynodionu nie ma potrzeby zmieniania dawkowania tych leków. Nie ma też konieczności samodzielnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi. 

Jeśli lek Ozempic dołącza się do dotychczasowej terapii za pomocą pochodnych sulfonylomocznika i/lub insuliny, by zapobiec hipoglikemii, należy rozważyć zmniejszenie dawkowania tych leków. By ograniczyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii, konieczne może być samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi przez pacjenta. 

Produkt Ozempic przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Nie ma konieczności personalizowania dawki u osób starszych, z zaburzeniami funkcji nerek lub wątroby. 

Pominięcie dawki preparatu Ozempic

W przypadku pominięcia dawki leku Ozempic, jeśli nie minęło więcej niż 5 dni, powinno się jak najszybciej podać przegapioną dawkę, a kolejną przyjąć zgodnie z planem. Jeśli minęło więcej niż 5 dni, nie należy przyjmować pominiętej dawki, a lek powinno się podać w uprzednio ustalonym dniu i kontynuować zgodnie z wcześniejszym schematem. 

Możliwe działania niepożądane preparatu Ozempic

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas terapii lekiem Ozempic są: nudności, wymioty, biegunka oraz epizody hipoglikemii jeśli preparat skojarzony jest z pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną. 

Wśród często zgłaszanych objawów niepożądanych (obserwowanych u 1% - 10% pacjentów) wyróżniamy: zmęczenie, zawroty głowy, powikłania retinopatii cukrzycowej, zmniejszenie apetytu, utratę masy ciała, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, dyspepsję, zapalenie żołądka, chorobę refluksową przełyku, kamicę żółciową,  wzrost aktywności amylazy i lipazy w osoczu. 

Przy stosowaniu wyższych od zalecanych dawek leku Ozempic istnieje ryzyko nasilenia objawów niepożądanych, w szczególności nudności. W takiej sytuacji należy podjąć odpowiednie leczenie zależne od objawów podmiotowych i przedmiotowych. Nie istnieje swoista odtrutka na semaglutyd.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Leku Ozempic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu: semaglutyd, dwuwodny fosforan sodu, glikol propylenowy, fenol, substancje regulujące pH (kwas solny, wodorotlenek sodu), woda do wstrzykiwań.

Wśród przeciwwskazań do stosowania lekarstwa Ozempic możemy wyróżnić: cukrzycę typu 1, cukrzycową kwasicę ketonową,  ciężką zastoinową niewydolność serca (NYHA IV), schyłkową niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki wywołane dotychczasową terapią lekiem Ozempic

Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Ozempic oraz insuliny u  pacjentów z retinopatią cukrzycową, ponieważ zwiększa to ryzyko powikłań (np. konieczności fotokoagulacji siatkówki lub leczenia preparatami doszklistkowymi, krwotoku do ciałka szklistego i utraty wzroku). W takim przypadku zaleca się częste kontrole okulistyczne. Nagła poprawa kontroli glikemii bez zmian w dozowaniu leków może świadczyć o zwiększeniu nasilenia retinopatii cukrzycowej. 

Semaglutyd opóźnia opróżnianie żołądka i może mieć negatywny wpływ na szybkość wchłaniania substancji podawanych doustnie. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Ozempic u pacjentów przyjmujących doustnie produkty lecznicze wymagające szybkiego wchłaniania z przewodu pokarmowego. 

Przy  jednoczesnej terapii lekiem Ozempic oraz pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. By zminimalizować niebezpieczeństwo, przy wdrażaniu leczenia za pomocą produktu Ozempic należy zredukować dawki leków stosowanych dotychczas.

Zaleca się stosowanie antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym podczas leczenia preparatem Ozempic. Przed planowaną ciążą należy odczekać co najmniej 2 miesiące od zakończenia terapii. Leku nie powinno się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.  

Ozempic nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługę maszyn. Należy być ostrożnym przy skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną, ponieważ epizody hipoglikemii występujące podczas jazdy lub wykonywania pracy mogą zagrażać życiu.