Ozempic - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Ozempic   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Ozempic

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Ozempic to nowoczesny lek kontrolujący poziom glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Substancją czynną jest tu semaglutyd - analog naturalnego hormonu inkretynowego GLP-1.

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Ozempic

Czym jest Ozemepic i jakie są jego wskazania?

Ozempic to nowoczesny, jednoskładnikowy lek kontrolujący poziom glukozy we krwi przepisywany na receptę. Substancją czynną preparatu jest semaglutyd - analog ludzkiego hormonu inkretynowego GLP1 (pełna nazwa hormonu to glukagonopodobny peptyd-1). Inkretyny to hormony mające wpływ na gospodarkę węglowodanową i lipidową, mechanizm opróżniania żołądka oraz kontrolę apetytu.

Ozempic wskazany jest dla pacjentów z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 w monoterapii (gdy przyjmowanie metforminy jest niewskazane) lub w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Terapię farmakologiczną należy łączyć z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną.

Lek ma postać roztworu do wstrzykiwania podskórnego, powinien być podawany raz w tygodniu. Należy jednak zaznaczyć, że mimo podobnego sposobu podawania, Ozempic nie jest zamiennikiem insuliny!

Jakie są dostępne formy leku?

Preparat Ozempic występuje w postaci przezroczystego i bezbarwnego roztworu do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu. Dostępny jest w dawce 0,25 mg (zawiera 0,25 mg semaglutydu w 0,19 ml roztworu), 0,5 mg (zawiera 0,5 mg semaglutydu w 0,37 ml roztworu) i 1 mg (zawiera 1 mg semaglutydu w 0,74 ml roztworu). Każdy wstrzykiwacz umożliwia czterokrotne podanie leku w określonej dawce. Opakowanie preparatu Ozempic w dawce 0,25 mg zawiera 1 wstrzykiwacz, a w dawkach 0,5 mg i 1 mg po 3 wstrzykiwacze.

Mechanizm działania leku

Substancją czynną zawartą w preparacie leczniczym Ozempic jest semaglutyd - analog glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1).

Ozempic obniża stężenie glukozy we krwi na czczo i po posiłkach, usprawnia kontrolę glikemii (co obserwuje się jako spadek stężenia hemoglobiny glikowanej) oraz poprawia czynność komórek beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Przy wysokiej glikemii preparat stymuluje wydzielanie insuliny i hamuje wydzielanie glukagonu.

W okresie poposiłkowym lek opóźnia opróżnianie żołądka, co obniża poposiłkowe stężenie glukozy i zmniejsza apetyt (szczególnie na pokarmy bogatotłuszczowe), a tym samym sprzyja utracie masy ciała. Ozempic wywiera także korzystny wpływ na profil lipidowy, reguluje ciśnienie krwi i działa przeciwzapalnie.

Wszystko to działa protekcyjnie na układ sercowo-naczyniowy, którego schorzenia klasyfikowane są jako pierwsza przyczyna zgonów w Polsce.

Jak stosować Ozempic u osób dorosłych?

Lek Ozempic należy podawać raz w tygodniu o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku. Dzień tygodnia, w którym wykonuje się zastrzyk można zmieniać, jednak między podaniem kolejnych dawek musi minąć co najmniej 72 godziny (3 dni).

Roztwór wstrzykuje się samodzielnie, za pomocą wstrzykiwacza podskórnie w brzuch, udo lub ramię. Produktu nie należy podawać domięśniowo ani dożylnie. Lek osiąga stężenie maksymalne we krwi po 1-3 dniach od momentu podania.

Iniekcji lekiem Ozempic należy dokonywać za pomocą igieł o długości do 8 mm, najlepiej używać dołączonych do opakowania igieł NovoFine Plus. Po każdym wstrzyknięciu wskazane jest usunięcie igły, by zapobiec zablokowaniu, zanieczyszczeniu, wyciekaniu i nieprawidłowemu dozowaniu leku.

Wstrzykiwacz należy przechowywać bez igły, ale z nałożoną nasadką chroniącą przed dostępem światła. Lek powinno się przechowywać w temperaturze 30°C lub w lodówce (od 2°C do 8°C). Nie można stosować produktu, który wcześniej został zamrożony. Wstrzykiwacz z lekiem Ozempic może być stosowany tylko przez jedną osobę.

Podczas terapii preparatem Ozempic zalecane jest stosowanie skutecznej antykoncepcji.

Jak stosować lek u dzieci?

Stosowanie Ozempicu przeciwwskazane jest u osób poniżej 18 roku życia.

Dawkowanie leku Ozempic u osób dorosłych

Leczenie preparatem Ozempic należy rozpocząć od dawki 0,25 mg raz na tydzień. Po 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 0,5 mg raz na tydzień, a po kolejnych 4 tygodniach do 1 mg raz na tydzień. Nie należy przekraczać dawki 1 mg tygodniowo.

Jeśli lek Ozempic dołącza się do dotychczas stosowanych metforminy i/lub tiazolidynodionu, nie ma potrzeby zmieniania dawkowania tych leków. Nie ma też konieczności samodzielnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi.

Jeśli lek Ozempic dołącza się do dotychczasowej terapii za pomocą pochodnych sulfonylomocznika i/lub insuliny, by zapobiec hipoglikemii, należy rozważyć zmniejszenie dawkowania tych leków. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii konieczne może być samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi przez pacjenta.

Jaka jest maksymalna dawka dobowa?

Podczas terapii preparatem Ozempic nie należy przekraczać dawki 1 mg semaglutydu tygodniowo. Nie ma konieczności personalizowania dawki u osób starszych, z zaburzeniami funkcji nerek lub wątroby.

Co zrobić jeśli pominąłem dawkę leku Ozempic?

Jeśli od planowanego terminu przyjęcia leku minęło nie więcej niż 5 dni, powinno się jak najszybciej podać przegapioną dawkę, a kolejną przyjąć zgodnie z planem.
Jeśli od ustalonej daty podania leku minęło więcej niż 5 dni, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Lek powinno się podać w następnym ustalonym wcześniej terminie i kontynuować zgodnie z schematem.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ozempic - Cena, refundacja

Ozempic jest objęty refundacją leków i jego cena może się różnić w zależności od wielkości opakowania.

  • Ozempic (0,25 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły) - cena wynosi ok. 358 zł i w przypadku refundacji ok. 107 zł
  • Ozempic (0,5 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły) - cena wynosi ok. 358 zł i w przypadku refundacji ok. 107 zł
  • Ozempic (1 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły) - cena wynosi ok. 358 zł i w przypadku refundacji ok. 107 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Możliwe działania niepożądane preparatu Ozempic

Najczęstsze działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas terapii lekiem Ozempic są zaburzenia żołądkowo-jelitowe pod postacią nudności, wymiotów i biegunki .
Jeśli preparat skojarzony jest z pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną, istnieje ryzyko wystąpienia epizodów hipoglikemii. Objawami nasuwającymi na myśl hipoglikemię są: ogólne pobudzenie, kołatanie serca, zimny pot pojawiający się na skórze, drżenie rąk, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia koncentracji, głód (szczególnie na słodycze).

Częste działania niepożądane

Wśród często zgłaszanych objawów niepożądanych (obserwowanych u 1% - 10% pacjentów) wyróżniamy: zmęczenie, zawroty głowy, powikłania retinopatii cukrzycowej (choroby siatkówki wywołanej zbyt wysokim poziomem cukru we krwi), zmniejszenie apetytu, utratę masy ciała, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, dyspepsję (dyskomfort w jamie brzusznej podczas jedzenia i trawienia), zapalenie żołądka, chorobę refluksową przełyku, kamicę żółciową, wzrost aktywności amylazy i lipazy w osoczu.

Przedawkowanie leku Ozempic

Przy zastosowaniu wyższych od zalecanych dawek leku Ozempic istnieje ryzyko nasilenia objawów niepożądanych, w szczególności nudności. W takiej sytuacji należy podjąć odpowiednie leczenie zależne od objawów podmiotowych i przedmiotowych. Nie istnieje swoista odtrutka na semaglutyd.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych skutkach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ozempic przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Ozempicu?

Leku Ozempic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu: semaglutyd, dwuwodny fosforan sodu, glikol propylenowy, fenol, substancje regulujące pH (kwas solny, wodorotlenek sodu), woda do wstrzykiwań.

Wśród przeciwwskazań do stosowania lekarstwa Ozempic możemy wyróżnić: cukrzycę typu 1 , cukrzycową kwasicę ketonową, ciężką zastoinową niewydolność serca (NYHA IV), schyłkową niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki wywołane dotychczasową terapią lekiem Ozempic.

Interakcje z innymi lekami

Semaglutyd opóźnia opróżnianie żołądka, co może mieć negatywny wpływ na szybkość wchłaniania substancji podawanych doustnie. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Ozempic u pacjentów przyjmujących doustnie produkty lecznicze wymagające szybkiego wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnego stosowania produktu Ozempic oraz insuliny u pacjentów z retinopatią cukrzycową, ponieważ zwiększa to ryzyko powikłań (np. konieczności fotokoagulacji siatkówki lub leczenia preparatami doszklistkowymi, krwotoku do ciałka szklistego i utraty wzroku). W takim przypadku zaleca się częste kontrole okulistyczne. Nagła poprawa kontroli glikemii bez zmian w dozowaniu leków może świadczyć o zwiększeniu nasilenia retinopatii cukrzycowej.

Przy jednoczesnej terapii wyrobem medycznym Ozempic oraz pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. By zminimalizować niebezpieczeństwo, przy wdrażaniu leczenia za pomocą produktu Ozempic należy zredukować dawki leków stosowanych dotychczas.

Ozempic a alkohol

Nie są dostępne informacje wskazujące na wystąpienie interakcji między lekiem Ozempic, a żywnością lub napojami - w tym alkoholem. Nie zmienia to faktu, że nie zaleca się łączenia alkoholu oraz wyrobów medycznych.

Ozempic a ciąża

Ze względu na niewystarczającą ilość badań stosowanie leku Ozempic jest przeciwwskazane w okresie ciąży.

W testach przeprowadzanych na zwierzętach wykazano szkodliwy wpływ leku na zdolność reprodukcji. Z tego powodu kobietom w wieku rozrodczym przyjmujących semaglutyd zaleca się stosowanie regularnej antykoncepcji. Przed planowaną ciążą należy odczekać co najmniej 2 miesiące od zakończenia terapii lekiem Ozempic.

Ozempic a karmienie piersią

Stosowanie leku Ozempic przeciwwskazane jest również w okresie karmienia piersią, gdyż substancja czynna preparatu ma zdolność przenikania do mleka kobiecego.

Ozempic a prowadzenie pojazdów

Ozempic nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługę maszyn. Należy być ostrożnym przy skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika i/lub insuliną, ponieważ epizody hipoglikemii występujące podczas jazdy lub wykonywania pracy mogą zagrażać życiu.

Przed użyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Ozempic

Substancja czynna: Semaglutyd

Wskazania: Leczenie niedostatecznie kontrolowanej cukrzycy typu 2

Zastosowanie: Iniekcje podskórne

Dawkowanie: 1 dawka wstrzykiwana raz w tygodniu; Dawka maksymalna to 1 mg semaglutydu na tydzień

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, cukrzyca typu 1, cukrzycowa kwasica ketonowa, ciężka zastoinowa niewydolność serca (NYHA IV), schyłkowa niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki wywołane dotychczasową terapią lekiem Ozempic

Główne działania niepożądane: Nudności, wymioty, biegunka

Ozempic - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Victoza jest to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2, występujący w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych. Substancją czynną preparatu jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - GLP -1, wzmacniający zależne od poziomu cukru we krwi, wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki. Oprócz doskonałych efektów terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 2, dodatkowo przyczynia się do spadku masy tłuszczowej oraz masy ciała w wyniku zmniejszenia łaknienia. Lek Victoza jest dostępny wyłącznie na receptę.Zapoznaj się z artykułem, aby dowiedzieć się więcej na temat leku Victoza.

Charakterystyka produktów leczniczych
08.09.2023
Metformax 500 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Metformax 500 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Metformax 500 to lek w postaci tabletek podawanych doustnie głównie wykorzystywany w leczeniu cukrzycy typu 2.

Charakterystyka produktów leczniczych
24.08.2023
Ozempic - dlaczego zniknął z aptek?
Ozempic - dlaczego zniknął z aptek?

Ozempic to inkretynowy lek przeciwcukrzycowy, poza wskazaniami używany też jako lek odchudzający. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania produktem, a tym samym jego trudną dostępność. Substancją czynną produktu Ozempic jest semaglutyd. Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, woda do wstrzykiwań, kwas solny/sodu wodorotlenek.

Artykuł
10.08.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!