Konsultacja z E-receptą 49.99 zł już w 15 minut!

Czy mąż może odebrać receptę za żonę i na odwrót?

Niejednokrotnie w życiu zdarzają się sytuacje, gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam na odebranie recepty od lekarza lub wykupienia jej w aptece. Dzięki e-recepcie (recepta online) już nie potrzebujemy osobistej wizyty w przychodni, aby odebrać receptę. Do jej realizacji potrzebny jest tylko kod dostępu, który ukaże się nam po zalogowaniu do Internetowego Konta Pacjenta.

Czy mąż lub inne bliskie osoby mogą odebrać za mnie niezbędne leki z apteki? Czy w przypadku wystawienia recepty, ktoś z rodziny może odebrać ją od lekarza, jeżeli nie mamy dostępu do Internetowego Konta Pacjenta? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Czy mąż może odebrać receptę za żonę i na odwrót?
Autor: Redakcja Erecept.pl 24.06.2024

Jak otrzymać e-receptę?

E-recepta wystawiana jest przez lekarza na podstawie konsultacji lekarskiej, która może przebiegać zdalnie lub też na żywo. Lekarz zbiera informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, a potem przepisuje odpowiednie leki.

Bardzo często pacjent prosi o tzw. receptę zaoczną. Przy wystawieniu recepty nie musimy przychodzić na wizytę do lekarza czy konsultować się z nim online. Pacjent może poprosić o wydanie recepty w ten sposób, jeżeli jest pod stałą opieką danego lekarza lub danej przychodni.

Najczęściej taka sytuacja może zdarzyć się, jeżeli potrzebujemy kontynuacji leczenia choroby przewlekłej, np. gdy leczymy się na: nadciśnienie, cukrzycę lub inne przewlekłe choroby i przyjmujemy dany lek na stałe.

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja stała, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Kiedy warto upoważnić bliską osobę do odbioru recepty?

Dobrze jest pomyśleć o upoważnieniu osoby bliskiej do odbioru recepty, jeśli z jakichś przyczyn mamy problemy z poruszaniem się lub nie przepadamy za korzystaniem z internetu. Czasem dobrze jest też upoważnić bliską osobę, jeżeli nie mamy czasu ze względu na różne sytuacje losowe, które w nieprzewidziany sposób mogę nam pokrzyżować plany.

Upoważnienie do Internetowego Konta Pacjenta umożliwia osobie bliskiej wgląd do Twoich e-recept oraz e-skierowań. Osoba upoważniona ma również możliwość sprawdzenia terminów Twoich wizyt na NFZ. Ponadto pozwala jej to również zweryfikować takie informacje jak np.: dawkowanie leków znajdujących się na recepcie.

Wystawiona recepta może być również odebrana, jeżeli jednorazowo napiszemy odpowiednie upoważnienie dla osoby, która ma nam pomóc w odbiorze recepty.

Kiedy warto upoważnić szpital lub lekarza?

Wgląd w Twoje dane medyczne może być niezwykle korzystny dla Ciebie i dla Twoich bliskich. Możesz utworzyć takie upoważnienie dla swojego lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, a nawet szpitala czy swojej przychodni. Kiedy może być to potrzebne?

  • W sytuacji, gdy masz planowany zabieg lub operację w szpitalu. Umożliwia to pracownikom ochrony zdrowia wgląd do takich informacji jak: przyjmowane przez Ciebie leki lub jakie zabiegi miałeś w przeszłości.

  • Jeżeli robisz zakupy w tej samej aptece, Twój farmaceuta może udzielić Tobie informacji, czy wyroby medyczne, które przyjmujesz wchodzą ze sobą w interakcje lub czy przekraczasz maksymalną dawkę leku.

Czym jest prawo do dokumentacji medycznej pacjenta? Kto ma prawo zobaczyć naszą dokumentację?

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Dokumentacją medyczną nazywamy wszystkie druki, które mówią o Twoim stanie zdrowia czy też o udzielonych świadczeniach medycznych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta może przebiegać w następujący sposób:

  1. Do wglądu (w tym również do baz danych udzielających Tobie świadczeń zdrowotnych).

  2. Poprzez wykonanie jej kopii, odpisu, wyciągu lub wydruku.

  3. Poprzez wydanie oryginału dokumentacji medycznej pacjenta. Ta forma wymaga pokwitowania odbioru oraz dokumentacja musi być obowiązkowo zwrócona po jej wykorzystaniu.

  4. Poprzez środki komunikacji elektronicznej.

  5. Poprzez elektroniczny nośnik danych.

Co jest istotne, dokumentacja medyczna może być również udostępniona osobie, której udzieliłeś takiego upoważnienia.

Czy jest identyfikowana tożsamość osób dokonujących odbioru recepty? Czy muszę pokazywać dowód?

Odpowiedź brzmi - tak! Jest to konieczne, ponieważ w świetle prawa, fakt odebrania i wydania recepty musi być odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta. Należy zatem za każdym razem ustalić tożsamość osoby odbierającej receptę i sprawdzić, czy jest ona do tego uprawniona.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wcześniej w wybranej palcówce medycznej, złożyłeś oświadczenie, gdzie zezwalasz na odbiór recepty lub zlecenia przez osoby trzecie, bez szczegółowego określenia tych osób.

Kto może odebrać receptę od lekarza?

Tę kwestię porusza Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 42 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 96b ust. 2 pkt 3).

Mówi ona o tym, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty elektronicznej - wydruk e-recepty mogą być przekazane:

  1. Przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

  2. Osobie trzeciej bez szczegółowego określania tych osób. Można tak zrobić, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi leczniczemu, że zezwala na odbiór recepty, zlecenia lub w przypadku e-recepty - wydruku e-recepty, przez osoby trzecie bez ich dokładnego określenia.

Jaka jest definicja wydruku e-recepty?

Istnieją dwie formy e-recepty - recepta w postaci elektronicznej oraz e-recepta w formie papierowej. Zasadniczo obydwie formy nie różnią się od siebie, ponieważ papierowa wersja stanowi wydruk recepty w formie elektronicznej.

Do korzystania z wersji elektronicznej, niezbędne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta. Wówczas możemy otrzymać kod dostępu do e-recepty poprzez wiadomość SMS lub na adres mailowy.

Potwierdzenie wydania i odbioru recepty - czy jest to konieczne?

Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty [art. 42 ust. 5], wydanie recepty oraz odbiór recepty musi być odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Znajduje się tam również adnotacja, kto daną receptę lub zlecenie odebrał.

Bibliografia

"Kto może oderać receptę" , mgr Dominik Spalek, prostetorodo.pl [online], [dostęp 18.06.2023], dostępny w internecie: https://prostetorodo.pl/2020/02/11/kto-moze-odebrac-recepte/

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia [online], [dostęp 18.06.2023], dostępny w internecie : https://pacjent.gov.pl/

Inni czytali również