Finahit – skuteczne rozwiązanie problemu przerostu prostaty

Opublikowano 09.03.2022

Finahit – skuteczne rozwiązanie problemu przerostu prostaty

Finahit stosowany jest w przypadku łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Substancją czynną zawartą w leku jest  finasteryd - inhibitor 5α-reduktazy.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Finahit

Czym jest Finahit?

Finahit to preparat stosowany u mężczyzn cierpiących na łagodny przerost prostaty (objętość gruczołu krokowego przekracza 40 ml, wykluczono nowotwór). Lek ma zdolność zmniejszania objętości powiększonej prostaty, co poprawia przepływ moczu przez cewkę moczową i redukuje objawy takie jak wydłużony strumień czy nocne oddawanie moczu. Wykazano, że preparat zmniejsza także ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu oraz konieczność interwencji chirurgicznych (przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego lub prostatektomii).

Substancją czynną produktu Finahit jest Finasteryd, który działa poprzez blokadę enzymu 5α-reduktazy typu II. Mechanizm działania 5α-reduktazy polega na przekształcaniu testosteronu w metabolit o silniejszym działaniu – dihydrotestosteron (DHT). To właśnie ta pochodna androgenowa odpowiedzialna jest bezpośrednio za rozrost gruczołu krokowego. Finasteryd skutecznie obniża stężenie DHT zarówno w surowicy, jak i w samym sterczu, nie ma jednak wpływu na receptory androgenowe.

Jakie są dostępne formy leku?

Preparat Finahit dostępny jest w formie tabletek powlekanych w dawce 1 mg lub 5 mg finasteryduSubstancje pomocnicze zawarte w produkcie to m.in.: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian. Tabletki mają kolor niebieski, są okrągłe i dwuwypukłe.

Jak stosować lek u osób dorosłych?

Finahit stosuje się doustnietabletkę należy połknąć w całości popijając dużą ilością wody. Żywność nie ma wpływu na biodostępność substancji, nie ma znaczenia czy lek będzie przyjęty łącznie czy niezależnie od posiłku. Standardowo przyjmuje się w dawce 5 mg jeden raz na dobę, niezależnie od posiłku. . Lek należy przyjmować przez co najmniej 6 miesięcy. 

Możliwe działania niepożądane leku Finahit

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należy impotencja oraz spadek libido. Objawy te najczęściej ustępują po kilku miesiącach leczenia.

Inne zgłoszone działania niepożądane to: mała objętość ejakulatu, kołotania serca, reakcje skórne (wysypka, świąd, pokrzywka), reakcje alergiczne (np. obrzęk twarzy, warg), wzrost aktywności enzymów wątrobowych, powiększenie piersi, bezpłodność, niska jakość nasienia, depresja oraz utrzymywanie się impotencji i niskiego libido po zakończeniu leczenia. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Niewydolność nerek nie wymaga zmiany dawkowania preparatu. W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować szczególną ostrożność ze względu na brak badań klinicznych potwierdzających skuteczność lub toksyczność leku w tej grupie chorych.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą.

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Finahit należy wykluczyć trójpłatowy rozrost prostaty oraz spowodowane nim utrudnienie odpływu moczu. Zalecane jest wykonanie badania per rectum oraz diagnostyki w kierunku raka prostaty.

Finasteryd zmniejsza stężenie PSA w surowicy krwi. Może to być szczególnie widoczne u chorych, u których oprócz przerostu występuje również rak prostaty.

Ze względu na zgłoszone przypadki pojawienia się raka sutka u mężczyzn leczonych finasterydem, podczas stosowania leku należy zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie następujących objawów: pojawienie się guzków lub bólu w obrębie piersi, ginekomastia lub wyciek z brodawki sutkowej.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finahit u pacjentów z zaleganiem dużych ilości moczu oraz  ze znacznym utrudnieniem odpływu moczu z pęcherza ze względu na ryzyko wystąpienia uropatii zaporowej wymagającej interwencji chirurgicznej. Pacjenci stosujący finasteryd powinni zostać skonsultowani przez lekarza urologa.

Preparatu Finahit nie należy stosować u kobiet i dzieci.