EllaOne - antykoncepcja awaryjna - stosowanie, dawkowanie i informacje o leku

Opublikowano 18.08.2021

EllaOne   antykoncepcja awaryjna   stosowanie  dawkowanie i informacje o leku

EllaOne to tzw. ‘’tabletek dzień po’’. Stosowana jest w nagłych przypadkach, kiedy doszło do stosunku seksualnego, podczas którego nie były zastosowane metody antykoncepcji lub metody te zawiodły. 

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku EllaOne

Skład leku EllaOne

EllaOne to antykoncepcja awaryjna zawierająca 30 mg octanu uliprystalu oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu – 237 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce (tabletka jest w kolorze bieli, a zaokrąglone brzegi i wytłoczenia po obu stronach z napisem „ella”). Tabletki nie należy stosować jeżeli u pacjentki występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku.

Jakie mogą być skutki uboczne po zastosowaniu tabletki "dzień po" ?

Częstymi skutkami ubocznymi są bóle oraz dyskomfort brzucha, mdłości, wymioty, bóle miednicy, wrażliwość piersi, bóle pleców, zmęczenie i wahania nastroju. Mogą się również pojawić podrażnienia pochwy, nieregularne krwawienia, uderzenia gorąca, zmiany w libido, zaburzenia snu, niepokój, senność, trądzik, zmiany skórne, zmiany apetytu, zgaga, ból brzucha, biegunka, gazy i zaburzenia emocjonalne.  

Jak działa lek EllaOne?

Lek zapobiega zajściu w ciążę tuż po stosunku, nie powoduje przerwania ciąży jeżeli doszło już do zapłodnienia. Nie ma danych odnośnie skuteczności tabletki, która została przyjęta później niż po 5 dniach (120 h) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Trzeba mieć na uwadze, że antykoncepcja w przypadkach nagłych nie w każdym przypadku jest skuteczna. Dotychczasowe obserwacje sugerują, że skuteczność octanu uliprystalu w zapobieganiu ciąży może być mniejsza u kobiet z wyższą masą ciała lub z wysokim wskaźnikiem BMI. 

Kiedy można przyjmować antykoncepcję awaryjną?

Lek można przyjmować w każdym dniu cyklu menstruacyjnego. Jeżeli pacjentka zwymiotowała w czasie krótszym niż 3 godziny od zażycia tabletki, powinna ją przyjąć ponownie. Im szybciej tabletka zostanie przyjęta, tym mniejsze ryzyko zapłodnienia. Produkt leczniczy dostępny jest w aptekach po okazaniu recepty wystawionej przez lekarza.  

Jak stosować antykoncepcję awaryjną?

Środek należy przyjąć jako formę antykoncepcji awaryjnej w ciągu 5 dni (120 godzin) od stosunku płciowego, gdy inne metody antykoncepcji zawiodły lub gdy nie zostały zastosowane żadne środki zabezpieczenia. Jeżeli w ciągu 3 godzin po przyjęciu tabletki pacjentka zwymiotuje, musi jak najszybciej przyjąć kolejną tabletkę. Jeśli po zastosowaniu tabletki dojdzie do stosunku płciowego bez zabezpieczenia, nie zapobiegnie ona zajściu w ciążę. Po zażyciu tabletki do czasu wystąpienia kolejnej miesiączki należy podczas każdego stosunku płciowego stosować prezerwatywy. Po zastosowaniu tego leku normalne jest kilkudniowe opóźnienie wystąpienia miesiączki. 

Lek EllaOne a karmienie piersią

Octan uliprystalu trafia do pokarmu matek karmiących piersią, dlatego po przyjęciu tabletki pacjentki powinny odstawić dziecko od piersi na czas 7 dni od przyjęcia leku. 

Przechowywanie oraz okres ważności leku EllaOne

Lek ważny jest przez okres 3 lat. Produkt leczniczy należy trzymać w opakowaniu aby chronić go przed niepożądanymi skutkami działania światła. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Kiedy nie stosować leku ellaOne - jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na octan uliprystalu lub którykolwiek z pozostałych składników leku; - w przypadku, kiedy podejrzewa się ciążę. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet mających nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku oraz cierpiącym na ciężką astmę oskrzelową, dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, zaburzenia czynności wątroby oraz nerek. Produkt może zmniejszyć działanie stale przyjmowanej antykoncepcji hormonalnej. Do rozpoczęcia następnego cyklu zaleca się dodatkowe stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji. Nie zaleca się wielokrotnego stosowania EllaOne podczas jednego cyklu miesiączkowego, ponieważ nie zostały przeprowadzona badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu w takich warunkach. W przypadku, gdy pomimo zastosowania tabletki wystąpią wątpliwości co do skuteczności jej działania lub zajedzie opóźnienie w pojawieniu się następnego cyklu, należy wykonać test ciążowy w celu wykluczenia możliwości wystąpienia ciąży. Jeżeli ciąża wewnątrzmaciczna zostanie wykluczona, należy sprawdzić prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży pozamacicznej, która może rozwijać się pomimo krwawień miesiączkowych. Po zastosowaniu tabletki następuje szybki powrót płodności, dlatego zaleca się dalsze stosowania stałych metod antykoncepcji. Najczęstszymi zgłaszanymi objawami po przyjęciu tabletki są: zaburzenia nastroju, bóle głowy, brzucha, mięśni oraz pleców, mdłości, wymioty, wrażliwość piersi, ból brzucha, zmęczenie i bolesne miesiączki. Mogą się również pojawić zapalenia pochwy, nosogardzieli, zakażenie dróg moczowych, zaburzenia emocjonalne, niepokój, bezsenność, brak apetytu, nadmierna ruchliwość, zmiany libido, senność, zaburzenia wzrokowe, uderzenia gorąca, zmiany skórne, niestrawność, wzdęcia, zaparcia, upławy, krwotok z pochwy, drażliwość, dreszcze i ogólny spadek samopoczucia. Ponieważ po przyjęciu tabletki mogą pojawić się zawroty głowy, senność czy nieostre widzenie, lek może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotychczas nie stwierdzono przypadków problemów zdrowotnych związanych z przyjęciem większej niż zalecana dawka leku. Jednak jeżeli dojdzie do przedawkowania EllaOne, należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza. 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, oraz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Antykoncepcja awaryjna ellaOne - właściwości farmakologiczne

Produkt leczniczy należy do grupy doraźnych środków antykoncepcyjnych, są to hormony płciowe i modulatory układu płciowego. Octan uliprystalu stosuje się doustnie. Hamuje lub opóźnia owulację. EllaOne ma minimalne powinowactwo do receptora androgenowego i nie wykazuje powinowactwa do receptora mineralokortykosteroidowego czy estrogenowego u ludzi. Wykazuje równoważną skuteczność co lewonorgestrel. Pojedyncza dawka octanu uliprystalu wchłania się dosyć szybko i osiąga maksymalne stężenie w osoczu od 0,5 do 2 godzin po przyjęciu. Substancja czynna łączy się głównie z białkami osocza, jest metabolizowana do mono-odmetylowanego, diodmetylowanego i hydroksylowanego metabolitu. Tylko metabolit mono-odmetylowany jest substancją czynną farmakologicznie. Okres półtrwania substancji po podaniu pojedynczej dawki wynosi około 32,4 ± 6,3 godzin. 

Wyniki badań przedklinicznych

Przeprowadzone zostały badania przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, toksyczności oraz genotoksyczności leku ellaOne. Nie wykazały one szczególnych zagrożeń dla człowieka. Brak jest również wystarczających danych na temat toksycznego wpływu produktu EllaOne na reprodukcję u ludzi i zwierząt. Nie ma również danych na temat rakotwórczego działania octanu uliprystalu na ludzi.  

Inni czytali również