Escapelle "Tabletka po" - Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku

Opublikowano 20.08.2021

Escapelle "Tabletka po"   Informacje ogólne  stosowanie oraz dawkowanie leku

Escapelle (tzw. ‘’tabletka dzień po’’) to lek antykoncepcyjny, wskazany do przyjęcia do 72 godzin od stosunku bez zastosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży lub gdy dana metoda zawiodła. Preparat leczniczy dostępny jest tylko na receptę, nie jest refundowany. Produkt składa się z 1 tabletki zawierającej lewonorgestrel, która zapobiega owulacji i chroni przed zapłodnieniem (o ile do stosunku doszło przed owulacją) oraz utrudnia implantację zapłodnionej komórki jajowej w endometrium. Preparat stosuję się doustnie, wchłaniany jest niemal całkowicie, a następnie wydalany z organizmu w postaci metabolitów. Najczęstszymi skutkami ubocznymi związanymi z przyjęciem leku są: bóle głowy i podbrzusza, nudności i krwawienie niezwiązane z miesiączką. Mogą pojawić się również wymioty, biegunki, zawroty głowy, nieregularne krwawienia, opóźnienia miesiączki do 5 dni oraz tkliwość piersi. Lek escapelle 1500 nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią, ponieważ lewonorgestrel może być wydalany wraz z mlekiem matki. Escapelle nie powoduje przerwania ciąży. Produkt nie powinien być stosowany dwukrotnie podczas jednego cyklu, ponieważ może wystąpić ryzyko zaburzeń cyklu miesiączkowego. Istnieje ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej u osób, u których wcześniej ją zdiagnozowano lub mają schorzenia zwiększające ryzyko jej wystąpienia. Nie zaleca się podawania preparatu osobom z zaburzeniami czynności wątroby lub z zespołem złego wchłaniania. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku

Escapelle to produkt leczniczy, zawierający w jednej tabletce (barwa biała, płaska, średnia 8 mm oznakowana napisem ,,G00” z jednej strony) 1500 mikrogramów lewonorgestrelu oraz laktozę jednowodną jako główną substancję pomocniczą. W składzie zawiera również skrobie ziemniaczaną, kukurydzianą, talk, krzemionkę koloidalną bezwodną oraz stearynian magnezu. Okres ważności tabletki wynosi 5 lat. Lek stosowany jest jako antykoncepcja awaryjna przeznaczona do stosowania do 72 godzin po stosunku płciowym, bez skutecznego zabezpieczenia lub niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej. Escapelle należy stosować doustnie, najlepiej w ciągu 12 godzin po stosunku płciowym. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować leku później niż 3 dni po niezabezpieczonym stosunku. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3 godzin od przyjęcia tabletki, należy niezwłocznie przyjąć kolejną tabletkę. Produkt leczniczy można stosować w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego, o ile miesiączka się nie spóźnia. Zastosowanie lewonorgestrelu nie wyklucza dalszego stosowania antykoncepcji hormonalnej, jednak zaleca się również stosowanie również dodatkowych metod antykoncepcji (prezerwatywa, krążek dopochwowy, kapturek naszyjkowy, środki plemnikobójcze) do czasu, aż rozpocznie się następny cykl miesiączkowyProdukt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ liczba danych stosowania Escapelle u kobiet poniżej 16 roku życia jest bardzo ograniczona.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Nie należy stosować leku Escapelle, jeżeli u pacjentki występuje nadwrażliwość na lewonorgestrel lub laktozę jednowodną. Ten rodzaj antykoncepcji nie powinien zastępować innych metod, powinien być stosowany sporadycznie oraz w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli od stosunku minęły ponad 72 godziny, antykoncepcja może nie zapobiec niepożądanej ciąży. Jeżeli w dniu miesiączki wystąpi nietypowe krwawienie lub cykl będzie opóźniał się ponad 5 dni, należy wykluczyć ciążę. Nie zaleca się stosowania Escapelle jeżeli u pacjentki występuje ryzyko ciąży pozamacicznej, u pacjentek z zaburzeniami funkcji wątroby, z chorobami zapalnymi jelit np. chorobą Leśniewskiego-Crohna, ponieważ zmniejszają one skuteczność działania lewonorgestrelu. Stosowania leku należy również zaniechać u kobiet z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy czy z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Zazwyczaj po zastosowaniu Escapelle krwawienia miesiączkowe są prawidłowe i występują w przewidzianym terminie. W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do lekarza, aby wykluczyć ciążę. Po wykluczeniu ciąży zalecane jest rozpoczęcie stosowania lub zmiana metody antykoncepcji hormonalnej. Należy pamiętać, że antykoncepcja awaryjna nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Escapelle hamuje metabolizm cyklosporyny, zatem zwiększa ryzyko jej toksycznego działania. Niektóre leki mogą zmniejszać skuteczność produktu leczniczego. Należą do nich: barbiturany, fenytoina, karbamazepina, leki zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ryfambicynę, rytonawir, ryfabutynę czy gryzeofulwinę. Stosowanie leku nie przerywa istniejącej ciąży, nie należy podawać lewonorgestrelu kobietom ciężarnym oraz w okresie laktacji, ponieważ przenika on do mleka matki. Brak jest jakichkolwiek informacji na temat wpływu Escapelle na zdolność do prowadzenia pojazdów czy do obsługiwania maszyn. Lek przyjmowany zgodnie z zaleceniami nie ma znaczącego wpływu na metabolizm węglowodanów, lipidów, czy na czynniki krzepnięcia krwi. Może powodować działania niepożądane. Częstymi objawami po zastosowaniu leku są: bóle głowy, nudności, bóle podbrzusza, krwawienie niezwiązane z miesiączką uczucie zmęczenia, zawroty głowy, biegunki i wymioty. Bardzo rzadko występują zaburzenia funkcji żołądka i jelit, zaburzenia wyglądu skóry oraz tkanki podskórnej czy obrzęk twarzy. W przypadku przedawkowania leku należy zastosować leczenie objawowe, ponieważ brak jest swoistego antidotum.

Właściwości farmakologiczne

Produkt leczniczy zawiera hormony płciowe oraz modulatory układu płciowego. Lek skuteczny jest tylko wtedy, jeżeli proces implantacji jeszcze się nie rozpoczął. Prawdopodobnie lewonorgestrel zapobiega owulacji i zapłodnieniu, zwłaszcza w przypadku gdy stosunek miał miejsce w okresie przedowulacyjnym. Badania kliniczne wykazały, że pojedyncza dawka zawierająca 1500 mikrogramów lewonorgestrelu, zapobiega ciąży w 84%, o ile zostanie przyjęta w przeciągu 72 godzin od niezabezpieczonego stosunku. Lek należy podawać doustnie. Bardzo szybko i prawie całkowicie się wchłania, po 2 godzinach od przyjęcia w surowicy krwi stężenie maksymalne substancji czynnej wynosi 18,5ng/ml, następnie zmniejsza się zgodnie ze średnim okresem półtrwania (około 26 godzin). Lewonorgestrel jest hydroksylowany w wątrobie, a następnie wydalany jest z organizmu w postaci metabolitów (glukuronianów) wraz z moczem oraz kałem.

Wyniki badań przedklinicznych Escapelle

Badania przeprowadzone na zwierzętach, którym podano duże dawki lewonorgestrelu, wykazały wirylizację płodów o płci żeńskiej. Brak jest informacji dotyczących istnienia toksyczności przewlekłej, mutagenności czy działań kancerogennych.

Inni czytali również