Trulicity - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 23.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Trulicity - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Trulicity to preparat stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami, wykorzystywany w terapii  cukrzycy typu 2. Jego substancją aktywną jest dulaglutyd. Produkt ma formę roztworu do wstrzykiwania, który podaje się raz na tydzień. 

Rozpocznij konsultacj臋 z Trulicity

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Trulicity
Substancje czynne Dulaglutidum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
  • roztw贸r do wstrzykiwa艅
Dawki
  • 0,75 mg/0,5 ml (roztw贸r do wstrzykiwa艅)
  • 1,5 mg/0,5 ml (roztw贸r do wstrzykiwa艅)
  • 3 mg/0,5 ml (roztw贸r do wstrzykiwa艅)
  • 4,5 mg/0,5 ml (roztw贸r do wstrzykiwa艅)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Trulicity

Substancja czynna: dulaglutyd

Wskazania: uzupełnienie aktywności fizycznej i diety w leczeniu osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 2, u których kontrola choroby jest niedostateczna (w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami).

Zastosowanie: wstrzyknięcie podskórne w powłoki jamy brzusznej, górną część ramienia bądź udo.

Dawkowanie: 0,75 mg/ 1,5 mg/ 3,0 mg lub 4,5 raz w tygodniu.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w roztworze.

Główne działania niepożądane: objawy ze strony układu pokarmowego, m.in.: nudności, wymioty, bóle brzucha oraz biegunka.

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Trulicity - Cena, refundacja

Lek Trulicity podlega refundacji i koszt zależy od opakowania.

  • Trulicity (0,75 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 2 wstrzykiwacze 0,5 ml) - cena wynosi ok. 194 zł i w przypadku refundacji ok. 69 zł
  • Trulicity (1,5 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 2 wstrzykiwacze 0,5 ml) - cena wynosi ok. 194 zł i w przypadku refundacji ok. 69 zł
  • Trulicity (3 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 2 wstrzykiwacze 0,5 ml) - cena wynosi ok. 194 zł i w przypadku refundacji ok. 69 zł
  • Trulicity (4,5 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 2 wstrzykiwacze 0,5 ml) - cena wynosi ok. 194 zł i w przypadku refundacji ok. 69 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Czym jest Trulicity?

Preparat Trulicity jest preparatem wskazanym jako uzupełnienie diety i aktywności fizycznej w leczeniu osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 2, u których kontrola choroby jest niedostateczna. Może być stosowany także w monoterapii, np. zastępując leki przyjmowane doustnie lub inne leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi.

Lek trulicity jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań, a jego substancją aktywną jest dulaglutyd. Podaje się go podskórnie raz w tygodniu.

Lek trulicity może być kojarzony z innymi lekami w leczeniu uzupełniającym lub w monoterapii , jeśli pacjent nie może stosować metforminy z powodu przeciwwskazań lub złej tolerancji preparatu. W przypadk cukrzycy typu drugiego często pacjentów leczy się w pierwszej kolejności lekami zawierającymi metforminę, gdy jednak nie jest to możliwe, odpowiednią alternatywę stanowi lek trulicity, który również stosuje się w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Mechanizm dzia艂ania

Działanie trulicity jest uwarunkowane zawartą w preparacie substancją aktywną - dulaglutydem. Dulaglutyd jest długo działającym agonistą receptora GLP-1 (receptora glukagonopodobnego peptydu typu 1). Wykazuje on działanie hipoglikemizujące, które wynika z wielopłaszczyznowego wpływu leku trulicity na organizm. Lek trulicity powoduje uwalnianie insuliny z komórek beta trzustki, dodatkowo hamuje wydzielanie glukagonu, którego stężenie wśród pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy typu 2 jest zbyt duże. To działanie prowadzi do zmniejszenia ilości produkowanej w wątrobie glukozy. Ponadto dulaglutyd ma hamujący wpływ na opróżnianie żołądka.

Dzięki takim mechanizmom działania lek trulicity poprawia kontrolę glikemii. Powoduje zmniejszenie stężenia glukozy na czczo u pacjentów z cukrzycą typu 2, a także przed i po posiłku. Wpływ na stężenie glukozy rozpoczyna się od pierwszego podania i trwa przez cały odstęp pomiędzy podawanymi dawkami, czyli okres jednego tygodnia.

Sk艂ad leku

W skład leku wchodzi substancja aktywna - dulaglutyd oraz substancje pomocnicze. Ilość substancji czynnej różni się pomiędzy różnymi dawkami preparatu. Dostępne są wstrzykiwacze zawierające w 0,5 ml roztworu odpowiednio 0,75 mg, 1,5 mg, 3,0 mg lub 4,5 mg dulaglutydu. Substancje pomocnicze zawarte w roztworze to: cytrynian sodu, kwas cytrynowy, mannitol, polisorbat 80 oraz woda do wstrzykiwań.

Jak stosowa膰 lek?

Lek trulicity przeznaczony jest do podawania podskórnego, nie należy podawać preparatu dożylnie ani domięśniowo. Lek należy podawać w powłoki jamy brzusznej, górną część ramienia lub w udo.

Pora podania wstrzyknięcia jest dowolna, lek trulicity można przyjmować niezależnie od posiłków.

W razie chęci zmiany dnia podawania preparatu, można podać go wcześniej, pod warunkiem, że odstęp od ostatniej podanej dawki wynosi minimum 3 dni, czyli 72 godziny.

Jak dawkowa膰 lek u doros艂ych?

Dawkowanie leku trulicity jest zależne od tego, czy lek jest stosowany samodzielnie w monoterapii czy jest uzupełnieniem terapii chorego. W przypadku stosowania preparatu trulicity jako jedynego leku, zalecana dawka to 0,75 mg raz w tygodniu. Jeśli trulicity ma być uzupełnieniem terapii zalecana dawka to 1,5 mg raz na tydzień, jednak u osób wrażliwych na ten lek można rozważyć rozpoczęcie terapii od 0,75 mg.

Celem dodatkowej kontroli poziomu glikemii można rozważyć zwiększenie dawek z 1,5 mg do 3 mg, a następnie z 3 mg do 4,5 mg (dawka maksymalna). Należy jednak pamiętać, że pomiędzy kolejnymi zmianami dawki powinno upłynąć minimum 4 tygodnie.

Jak dawkowa膰 lek u dzieci?

Nie określono dawkowania leku u dzieci i młodzieży, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku u osób poniżej 18. roku życia.

Dawka maksymalna produktu

Dawka maksymalna leku trulicity wynosi 4,5 mg raz w tygodniu.

Pomini臋cie dawki preparatu Trulicity

Pominięcie zastosowania leku trulicity nie jest powodem do natychmiastowej konsultacji z diabetologiem. Oczywiście, jeśli taka sytuacja zdarza się często, należy powiedzieć lekarzowi o tym fakcie i rozważyć, czy aby na pewno jest to lek dla nas.

W przypadku pominięcia dawki preparatu trulicity, jeśli czas do podania kolejnej dawki wynosi minimum 72 godziny, należy jak najszybciej podać zaległą porcję preparatu.

W przypadku gdy czas do podania kolejnej dawki jest krótszy niż 72 godziny, nie należy podawać zaległej porcji leku, pominiętą dawkę należy opuścić, a kolejne dawki przyjmować w wyznaczonych dniach zgodnie z pierwotnym planem leczenia.

Najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane

Temat bezpieczeństwa stosowania leku jest szeroko zbadany. Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po zastosowaniu leku Trulicity są objawy ze strony układu pokarmowego. Zaliczają się do nich m.in.: nudności, wymioty, bóle brzucha oraz biegunka. Mogą również występować zaparcia, odbijanie się czy niestrawność. Możliwe jest, że wystąpią poważne zaburzenia trawienia pokarmu.

Nasilenie wymienionych objawów jest łagodne bądź umiarkowane i mają one przemijający charakter. W przypadku przyjmowania leku trulicity oraz odczuwania niepożądanych skutków, które nie przemijają z czasem, należy powiedzieć lekarzowi o problemie i rozważyć przerwanie stosowania leku trulicity.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza, w przypadku gdy, wystąpi gwałtowne zmniejszenie masy ciała.

Może wystąpić również reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy kierować się zaleceniami lekarza.

Rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane

Preparat może powodować działania niepożądane, które występują z mniejszą częstotliwością wśród osób stosujących preparat trulicity. Wśród rzadziej występujących działań niepożądanych leku trulicity wymieniane są m.in.: odwodnienie, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie trzustki i opóźnione opróżnianie żołądka.

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie leku trulicity skutkuje zaburzeniami funkcji układu pokarmowego oraz hipoglikemią. Nie istnieje substancja hamująca działania leku trulicity, która mogłaby być podana jako antidotum.

W sytuacji przedawkowania preparatu leczenie powinno być uzależnione od objawów klinicznych prezentowanych przez pacjenta, gdyż objawy te są kwestią indywidualną i mogą różnić się pomiędzy różnymi osobami.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu Trulicity jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w roztworze.

Interakcje z innymi lekami

W związku z tym, że dulaglutyd opóźnia opróżnianie żołądka, preparat Trulicity może mieć wpływ na wchłanianie leków przyjmowanych doustnie. Jednak w przeprowadzonych badaniach klinicznych nie wykazano znaczącego klinicznie wpływu na wchłanialność leków.

Lek Trulicity może wpływać naobniżenie stężenia szczytowego (C max) sitagliptyny (ristaben, sigletic, jansitin) oraz wydłużenie czasu, po którym osiąga ona najwyższe stężenie (T max). Podobny wpływ może wywierać w przypadkuparacetamolu. Trulicity wpływa także na obniżenie C max atorwastatyny powodując jednocześnie wydłużenie czasu jej półtrwania (T ?).

Trulicity wpływa również na takie leki jak: warfaryna, metformina, digoksyna, leki przeciwnadciśnieniowe i doustna antykoncepcja .

Mimo interakcji z innymi lekami nie stwierdzono, aby wpływ ten był istotny kliniczne. Z tego powodu podczas jednoczesnej terapiii wymienionymi preparatami nie ma konieczności modyfikacji ich dawek.

Trulicity a alkohol

Charakterystyka produktu leczniczego Trulicity nie wskazuje by spożywanie alkoholu podczas terapii było przeciwwskazane. Jednak biorąc pod uwagę hipoglikemizujące działanie alkoholu (nawet do 36h od spożycia), należy zachować ostrożność w trakcie spożywania alkoholu oraz unikać dużych jego ilości, gdyż zwiększa ono ryzyko wystąpienia hipoglikemii.

Trulicity a ci膮偶a

Nie należy stosować leku Trulicity w trakcie ciąży.

Trulicity a karmienie piersi膮

W okresie karmienia piersią stosowanie leku Trulicity nie jest zalecane.

Trulicity a prowadzenie pojazd贸w mechanicznych

Trulicity nie wywiera lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podczas stosowania leku w skojarzeniu z insuliną lub pochodną sulfonylomocznika należy unikać epizodów hipoglikemii, gdyż taki epizod może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Inne popularne leki:

Inni czytali r贸wnie偶

Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Victoza jest to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2, wyst臋puj膮cy w postaci roztworu do wstrzykiwa艅 podsk贸rnych. Substancj膮 czynn膮 preparatu jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - GLP -1, wzmacniaj膮cy zale偶ne od poziomu cukru we krwi, wydzielanie insuliny przez kom贸rki beta trzustki. Opr贸cz doskona艂ych efekt贸w terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 2, dodatkowo przyczynia si臋 do spadku masy t艂uszczowej oraz masy cia艂a w wyniku zmniejszenia 艂aknienia. Lek Victoza jest dost臋pny wy艂膮cznie na recept臋.Zapoznaj si臋 z artyku艂em, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat leku Victoza.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
12.02.2024
Metformax 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Metformax 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Cukrzyca typu 2 jest chorob膮 post臋puj膮c膮, jej rozw贸j przebiega stopniowo. Na pocz膮tku mamy do czynienia z聽oty艂o艣ci膮 oraz genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem produkcji i/lub wydzielania insuliny. Oznacza to, 偶e produkcja insuliny przez trzustk臋 nie jest prawid艂owa- wydzielana jest z聽op贸藕nieniem i聽d艂u偶ej ni偶 powinna. Natomiast drugim czynnikiem, przyczyniaj膮cym si臋 do rozwoju cukrzycy typu 2 jest聽聽oty艂o艣膰 . Jest ona przyczyn膮 insulinooporno艣ci. W jej przebiegu trzustka musi produkowa膰 coraz wi臋cej insuliny, aby utrzyma膰 st臋偶enie glukozy we krwi w聽normie. Taki stan po kilku-kilkunastu latach doprowadza do wyczerpania kom贸rek 脽 trzustki, w wyniku czego produkuj膮 one coraz mniej insuliny. Jest to okres, kiedy st臋偶enia glukozy we krwi ulegaj膮 zwi臋kszeniu, co prowadzi do rozpoznania cukrzycy typu 2.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
17.02.2024
Euthyrox N 75 - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Euthyrox N 75 - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Euthyrox N 75 to lek przeznaczony do leczenia chor贸b i zaburze艅 czynno艣ci tarczycy - kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczaj膮cych ilo艣ci hormon贸w - czyli kiedy wyst臋puje niedoczynno艣膰 tarczycy. Substancja czynna leku to lewotyroksyna. Jest to syntetyczny odpowiednik naturalnego hormonu i ma takie same dzia艂anie jak hormony tarczycy wyst臋puj膮ce naturalnie.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
21.02.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!