Glucophage 1000 mg- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 27.09.2023

Glucophage 1000 mg E recepta  recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Glucophage 1000 mg

Otrzymaj konsultacje lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Lek Glucophage 1000 mg to preparat doustny wykorzystywany w leczeniu cukrzycy typu 2, którego substancją czynną jest metformina. Produkt leczniczy Glucophage zmniejsza stężenie glukozy we krwi na czczo oraz po posiłkach. Dodatkowo nie powoduje hipoglikemii, ponieważ nie zwiększa wydzielania insuliny. Preparat Glucophage 1000 mg jest dostępny tylko na receptę.

Nazwa preparatu Glucophage 1000 mg
Substancje czynne Metformini hydrochloridum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • Tabletki powlekane
Dawki
 • 1000 mg (Tabletki powlekane)

Spis tre艣ci

Czym jest Glucophage 1000 mg ?

Glucophage to doustny lek przecwicukrzycowy, stosowany u pacjentów, którzy pomimo stosowania ścisłej diety i ćwiczeń fizycznych nie osiągnęli prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Jego substancją czynną jest metformina, należąca do pochodnych biguanidów, które zmniejszają stężenie glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku. Dodatkowo nie pobudza wydzielania insuliny, dzięki czemu nie przyczynia się do wystąpienia hipoglikemii.

Preparat Glucophage znajduje zastosowanie w leczeniu:

 • dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, bądź insuliną;

 • młodzieży i dzieci powyżej 10 roku życia w monoterapii, bądź w skojarzeniu z insuliną

U dorosłych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2, z nadwagą, leczonych metforminą, wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy. Metformina jest lekiem pierwszego rzutu w tej grupie pacjentów.

e-Recepta online 58.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm dzia艂ania?

Metformina wykazuje trzy mechanizmy działania przeciwcukrzycowego:

 1. Zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie, poprzez hamowanie procesu glukoneogenezy (tzn. przekształcania niecukrowych prekursorów w glukozę) oraz glikogenolizy (tzn. rozkładu glikogenu do glukozy);

 2. Zwiększa wrażliwość mięśni na insulinę, tym samym wspomaga obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie;

 3. Opóźnia wchłanianie glukozy w jelicie.

Dodatkowo wywiera korzystny wpływ na metabolizm lipidów. W badaniach klinicznych wykazano, że metformina stosowana w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu oraz trójglicerydów.

Jaki jest sk艂ad leku?

Substancja czynna: chlorowodorek metforminy

Substnacje pomocnicze:

 1. Rdzeń: powidon K 30, magnezu stearynian

 2. Otoczka: hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000

Jak stosowa膰 lek?

Lek Glucophage przeznaczony jest do stosowania doustnego, podczas lub po posiłku. Tabletki leku Glucophage posiadają rowek, umożliwiający dzielenie ich na pół.

Jak dawkowa膰 lek u doros艂ych?

Dawkowanie leku Glucophage u dorosłych:

 • stosowanie leku Glucophage w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

  Zalecana dawka początkowa leku wynosi 500 - 850 mg, dwa lub trzy razy dziennie podczas posiłku lub po nim. Jeśli nie udało się uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi stosują dawkę początkową, to po 10-15 dniach możliwa jest modyfikację dawki w oparciu o pomiar glikemii. Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki, ponieważ może to poprawić tolerancję leku ze strony układu pokarmowego.

 • stosowanie leku Glucophage w połączeniu z insuliną

  Zazwyczaj zaczyna się od podawania metforminy w formie chlorowodorku w dawkach 500 lub 850 mg, 2 albo 3 razy dziennie. Dawkę insuliny ustala się w oparciu o wyniki pomiarów poziomu glukozy we krwi.

Stosowanie preparatu Glucophage w specjalnych grupach pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku. Ze względu na ryzyko zaburzeń czynności nerek, dawkę metforminy należy ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. Podczas leczenia metforminą pacjentów w podeszłym wieku, zalecana jest regularna kontrola czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Przed rozpoczęciem leczenia metforminą, należy oznaczyć GFR. U chorych ze zwiększonym ryzykiem pogorszenia funkcji nerek oraz u osób w podeszłym wieku, należy oznaczać GFR częściej, np. co 3-6 miesięcy. Całkowita dawka dobowa zależy również od wartości GFR

 1. GFR 60 - 89 ml/min - całkowita dobowa dawka to 3000 mg. W reakcji na pogarszającą się funkcje nerek, można rozważyć zmniejszenie dawki.

 2. GFR 45 - 59 ml/min - całkowita dobowa dawka to 2000 mg. Zanim rozpocznie się leczenie metforminą, powinno rozważyć się czynniki ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej. Wstępna dawka leku nie może przekraczać połowy dawki maksymalnej.

 3. GFR 30 - 44 ml/min - całkowita dobowa dawka to 1000 mg. Zanim rozpocznie się leczenie metforminą, powinno rozważyć się czynniki ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej. Wstępna dawka leku nie może przekraczać połowy dawki maksymalnej.

 4. GFR metformina jest przeciwwskazana.

Jak dawkowa膰 lek u dzieci?

Produkt leczniczy Glucophage można stosować u dzieci powyżej 10 roku życia.

Dawkowanie leku Glucophage w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną. Zalecany schemat dawkowania to jedna tabletka 500 lub 850 mg raz na dobę w czasie lub po posiłku. Po upływie 10-15 dni dawkę ustala się w oparciu o poziom glukozy we krwi. Stopniowe podwyższanie dawki może wpłynąć na lepszą tolerancję leku przez układ trawienny. Najwyższa sugerowana dawka metforminy to 2 gramy dziennie, podzielona na 2 lub 3 porcje.

Jaka jest dawka maksymalna produktu?

Maksymalna dawka metforminy u dorosłych wynosi 3g, przyjmowana w trzech podzielonych dawkach.

Najwyższa sugerowana dawka metforminy u dzieci to 2 gramy dziennie, podzielona na 2 lub 3 porcje.

Najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane

Podczas przyjmowania leku Glucophage do najczęściej występujących skutków ubocznych należą:

 • nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Te objawy niepożądane pojawiają się najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Do często występujących skutków ubocznych należą:

 • zmniejszenie lub niedobór witaminy B12

 • zaburzenia smaku

Rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane

Do rzadziej występujących skutków ubocznych można zaliczyć:

 • kwasica mleczanowa

 • nieprawidłowe wyniki parametrów wątrobowych oraz zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby ustępują po odstawieniu metforminy.

 • reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, czy pokrzywka

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Po przyjęciu 85g metforminy, nie obserowowano hipoglikemii, natomiast występowała kwasica mleczanowa. Istotne przedawkowanie metforminy lub obecność innych czynników ryzyka może prowadzić do kwasicy mleczanowej. Jest to stan, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia i wymaga leczenia w szpitalu. Najbardziej efektywnym sposobem eliminacji mleczanów i metforminy jest hemodializa.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku?

Lek Glucophage nie powinien być stosowany, w przypadku:

 • nadwrażliwości na metforminę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu;

 • wystąpienia kwasicy mleczanowej i jakiejkolwiek innej kwasicy metabolicznej (kwasica cukrzycowa, ketonowa);

 • stanu przedśpiaczkowego w cukrzycy;

 • ciężkiej niewydolności nerek (GFR

 • ostrych stanów, przebiegających ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń czynności nerek, m.in takimi jak: wstrząs, ciężkie zakażenie oraz odwodnienie;

 • występowania stanów lub chorób, które mogą być przyczyną niedotlenienia tkanek (zwłaszcza choroby o ostrym przebiegu lub zaostrzenie choroby przewlekłej), m.in takie jak: niewyrównana niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs;

 • niewydolności wątroby, alkoholizmu oraz ostrego zatrucia alkoholem;

 • karmienia piersią.

Specjalne ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku Glucophage, w niżej wymienionych sytuacjach klinicznych.

Kwasica mleczanowa. Jest to rzadkie, ale groźne powikłanie metaboliczne, charakteryzujące się wysoką śmiertelnością, w przypadku braku natychmiastowego leczenia. Powstaje ono w wyniku kumulacji chlorowodorku metforminy. Występowanie kwasicy mleczanowej zanotowano przede wszystkim u osób ze znaczną niewydolnością nerek, dlatego tak ważne jest, aby przed rozważeniem rozpoczęcia leczenia metforminą ocenić czynność nerek oraz inne czynniki ryzyka, takie jak: źle kontrolowana, cukrzyca, ketoza, długotrwałe głodzenie, nadużywanie alkoholu, niewydolność wątroby i inne stany związane z niedotlenieniem.

Czynność nerek. Chlorowodorek metforminy jest wydalany przez nerki, dlatego przed rozważeniem rozpoczęcia leczenia metforminą należy oznaczyć poziom kreatyniny. Również w trakcie terapii zalecana jest regularna kontrola czynności nerek:

 • raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek;

 • przynajmniej 2-4 razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest w górnej granicy normy lub u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie środków kontrastujących zawierających jod. Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod może być przyczyną niewydolności nerek, dlatego metforminę należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. Leczenie metforminą można wznowić, nie wcześniej niż po 48 godzinach po badaniu oraz po ocenie parametrów nerkowych i stwierdzeniu, że są one prawidłowe.

Zabiegi chirurgiczne. Metforminę należy odstawić 48 godzin przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, dordzeniowym lub zewnątrzoponowym. Kontynuowanie leczenia metforminą zaleca się, nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zabiegu lub wznowienia żywienia doustnego oraz po potwierdzeniu, że czynność nerek jest prawidłowa.

Interakcje z innymi lekami

Podczas przyjmowania leku Glucophage, warto zwrócić uwagę na interakcje z poniższymi wyrobami leczniczymi:

Środki kontrastujące zawierające jod. Podanie donaczyniowo środków kontrastujących zawierających jod może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności nerek, prowadzących do gromadzenia się metforminy. Kumulacja metformina zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej. Przed przeprowadzeniem badania lub w jego trakcie należy przerwać stosowanie metforminy. Leczenie można podjąć ponownie nie wcześniej niż 48 godzin po badaniu, ale tylko po dokładnej ocenie funkcji nerek i potwierdzeniu, że są one w normie.

Glikokortykosteroidy (podawanie ogólnie i miejscowo), leki pobudzające receptory beta - adrenergiczne, leki moczopędne. Te leki posiadają właściwości powodujące zwiększenie poziomu glukozy we krwi. Pacjent powinien być poinformowany o potrzebie regularnego monitorowania stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza we wstępnym etapie leczenia. W zależności od potrzeb, dawkę leku przeciwcukrzycowego należy dostosowywać indywidualnie podczas jednoczesnego stosowania tych leków oraz po ich zakończeniu.

Antagoniści receptora angiotensyny II. Są to leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, które mogę wywoływać hipoglikemię. W razie potrzeby, należy indywidualnie dobrać dawkę leku w czasie jednoczesnego stosowania obydwu leków.

Glucophage 1000 mg a alkohol

Podczas stosowania leku Glucophage zaleca się unikanie spożywania alkoholu.

Jednoczesne stosowanie leku Glucophage z alkoholem może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku: głodzenia, niedożywienia oraz niewydolności wątroby.

Glucophage 1000 mg a ci膮偶a

Podczas planowania ciąży jak i w czasie ciąży nie należy stosować metforminy chlorowodorku. Zalecane jest stosowanie insuliny, aby uzyskać stężenie glukozy we krwi jak najbliższe wartościom prawidłowym. Pozwala to na zmniejszenia ryzyka wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Glucophage 1000 mg a karmienie piersi膮

W badaniu przeprowadzonym na szczurach wykazano, że metformina przenika do mleka samic. Dane dotyczące kobiet są niedostępne. Decyzja o odstawieniu metforminy, czy przerwania karmienia piersią, jest indywidualna i należy ją podjąć w oparciu o znaczenie terapeutyczne stosowania leku Glucophage u matki.

Glucophage 1000 mg a prowadzenie pojazd贸w mechanicznych

Stosowanie metforminy jako jedynego środka leczniczego nie wywołuje hipoglikemii, a zatem nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, czy obsługę urządzeń mechanicznych.

Pacjent powinien być poinformowany o ryzyku wystąpienia hipoglikemii, w przypadku jednoczesnego stosowania metforminy z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotycz膮cych leku Glucophage 1000 mg

Substancja czynna: chlorowodorek metforminy

Wskazania: cukrzyca typu 2 w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 500 - 850 mg stosowane w dawkach podzielonych, podczas posiłku lub po nim

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na metforminy chlorowodorek lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy, niewydolność nerek lub zaburzenia nerek (klirens kreatyniny

Główne działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego "Glucophage 1000 mg", dostępny online : http://chpl.com.pl/data_files/2010-12-10_tb1000_chpl_zm_72mrp_.pdf

Charakterystyka produktu leczniczego "Glucophage 500 mg", dostępny online: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22922/characteristic

Glucophage 1000 mg - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali r贸wnie偶

Bisocard - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Bisocard - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Bisocard nale偶y do lek贸w stosowanych w schorzeniach kardiologicznych, m.in. w przewlek艂ej niewydolno艣ci serca. Kto powinien przyjmowa膰 Bisocard?

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
22.05.2023
Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Victoza jest to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2, wyst臋puj膮cy w postaci roztworu do wstrzykiwa艅 podsk贸rnych. Substancj膮 czynn膮 preparatu jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - GLP -1, wzmacniaj膮cy zale偶ne od poziomu cukru we krwi, wydzielanie insuliny przez kom贸rki beta trzustki. Opr贸cz doskona艂ych efekt贸w terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 2, dodatkowo przyczynia si臋 do spadku masy t艂uszczowej oraz masy cia艂a w wyniku zmniejszenia 艂aknienia. Lek Victoza jest dost臋pny wy艂膮cznie na recept臋.Zapoznaj si臋 z artyku艂em, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat leku Victoza.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
08.09.2023
Polpril - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Polpril - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Polpril jest to lek stosowany w leczeniu nadci艣nienia t臋tniczego, niewydolno艣ci serca, chorobie nerek oraz w profilaktyce po ostrym zawale serca. Nale偶y do grupy nazywanej inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI).聽

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
10.07.2023
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!