Rigevidon - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.02.2023

Rigevidon   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Rigevidon

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Rigevidon to preparat złożony zawierający estrogen i progestagen, który stosowany jest w celach antykoncepcyjnych wśród kobiet. Należy do grupy tabletek antykoncepcyjnych dwuskładnikowych.

Spis treści

Czym jest lek Rigevidon?

Lek Rigevidon to złożone doustne tabletki antykoncepcyjne.

O wyborze tego rodzaju antykoncepcji i stosowaniu tabletek decydować może jedynie lekarz, który przed podjęciem decyzji indywidualnie oceni czynniki ryzyka będące przeciwwskazaniem do tego typu antykoncepcji.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Rigevidon - Cena, refundacja

Lek Rigevidon jest refundowany przez NFZ. Koszt preparatu jest zależny od rodzaju opakowania.

  • Rigevidon (0,03 mg + 0,15 mg tabletki powlekane 21 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 3 zł
  • Rigevidon (0,03 mg + 0,15 mg tabletki drażowane 21 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 3 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania leku Rigevidon

Odpowiednie skorygowanie przyjmowania tabletek Rigevidon powoduje, że lek działa na trzech różnych płaszczyznach. Stosowaniu tabletek zawdzięczamy wówczas ochronę przed zajściem w nieplanowaną ciążę.

Pierwszą z nich jest hamowanie owulacji poprzez wpływ na oś podwzgórze-przysadka. Kolejnym działaniem są zmiany w obrębie błony śluzowej macicy, która staje się nieodpowiednia dla implantacji. Ostatnim mechanizmem jest zmiana charakteru śluzu szyjkowego, który staje się nieprzenikalny dla przemieszczających się plemników.

Skład leku leku Rigevidon

Substancjami aktywnymi preparatu Rigevidon są etynyloestradiol i lewonorgestrel. W każdej tabletce znajduje się odpowiednio 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów lewonorgestrelu.

Dodatkowo każda tabletka zawiera substancje pomocnicze w ilości 33 mg laktozy jednowodnej i 22,46 mg sacharozy. Innymi substancjami pomocniczymi są zawarte w rdzeniu tabletki: skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu i krzemionka koloidalna bezwodna. W otoczce natomiast znajdują się: karmeloza sodu, węglan wapnia, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kopowidon, powidon K30, dwutletek tytanu (E171), makrogol 6000.

Jak stosować lek?

Tabletki antykoncepcyjne należy przyjmować doustnie, raz na dobę, o stałej porze. Istotne jest zachowanie kolejności przyjmowanych tabletek zgodnie z tą wskazaną na opakowaniu. Jeśli istnieje taka potrzeba, tabletkę można popić płynem.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Doustne środki antykoncepcyjne Rigevidon należy przyjmować przez 21 dni (jedną tabletkę na dobę, o stałej porze), po czym po 21 dniach przyjmowania tabletek i przyjęciu ostatniej tabletki z blistra, następuje 7-dniowa przerwa w stosowaniu tabletek. Wówczas powinno pojawić się krwawienie z odstawienia - podobne do typowego krwawienia miesięcznego. Rigevidon zapewnia ochronę antykoncepcyjną również podczas przerwy, przerwy tej nie należy jednak wydłużać. Jeśli chce się utrzymać efekt antykoncepcyjny przyjmowanie tabletek należy rozpocząć po czasie tygodniowej przerwy.

Po tygodniowym okresie przerwy należy wrócić do przyjmowania tabletek w standardowym schemacie. Krwawienie, które wystąpiło wskutek przerwy, może utrzymywać się jeszcze po rozpoczęciu kolejnego opakowania leku. Jest to jak najbardziej naturalne zjawisko i nie powinno być powodem do zmartwień - nie należy wówczas przerywać terapii. Od czasu zakończenia stosowania tabletek może minąć kilka dni do pojawienia się krwawienia, to również jest naturalny proces.

Jak dawkować lek u dzieci?

Produktu leczniczy Rigevidon nie jest własciwy do stosowania u dzieci i młodzieży przed okresem dojrzewania. Lek można przyjmować od wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Jeśli kobieta ma mniej niż 18 lat, na przyjmowanie tabletek musi również wyrazić zgodę rodzic. Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Dawka maksymalna produktu Rigevidon

Nie należy przyjmować preparatu w dawce większej niż 1 tabletka na dobę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dojdzie do pominięcia preparatu, a czas od pominięcia tabletki jest krótszy niż 12 godzin.

Pominięcie dawki preparatu Rigevidon

Pominięcie dawki preparatu może mieć wpływ na skuteczność jego działania. Wpływ ten zależny jest od tygodnia, momentu cyklu, w którym preparat został pominięty, od ilości godzin, które minęły od pominięcia tabletki oraz od tego, czy przerwa pomiędzy stosowaniem tabletek była dłuższa niż 7 dni. Należy przestrzegać podanych zasad postępowania, czasem konieczne jest równoczesne stosowanie metody mechanicznej lub korzystanie z innych dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Aby nie dopuścić do zapłodnienia i nieplanowanej ciąży należy postępować według niżej podanych zasad postępowania.

W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki, gdy od pominięcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, należy przyjąć zaległą dawkę natychmiast i kontynuować przyjmowanie tabletek o stałej porze jego zażywania.

Jeśli jednak opóźnienie w zastosowaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych trwa dłużej niż 12 godzin, działanie antykoncepcyjne może być osłabione.

Schemat postępowania przy pominięciu dawki preparatu Rigevidon zależny jest od momentu cyklu, w którym doszło do pomyłki. Jeśli pominięcie miało miejsce w pierwszym tygodniu cyklu, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch dawek jednocześnie. Następnie powinno się kontynuować przyjmowanie preparatu Rigevidon o stałej porze. Przez następne 7 dni należy stosować mechaniczną formę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

Jeśli sytuacja miała miejsce w drugim tygodniu cyklu, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch dawek jednocześnie. Jeżeli w ciągu 7 ostatnich dni tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcji. Jeżeli jednak w tym okresie zdarzyło się pominięcie innej dawki preparatu, należy stosować antykoncepcję mechaniczną przez kolejne 7 dni.

W sytuacji pominięcia tabletki Rigevidon w trakcie trwania trzeciego tygodnia cyklu, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch dawek jednocześnie. Następnie należy zrezygnować z 7-dniowej przerwy przed kolejnym blistrem i od razu rozpocząć stosowanie drugiego opakowania i kontynuować przyjmowanie tabletek o stałej porze. Jeżeli w ciągu 7 ostatnich dni wystąpiły błędy w terapii, należy dodatkowo stosować mechaniczną formę antykoncepcji. Jeśli tabletki były przyjmowane prawidłowo, można zrezygnować ze stosowania dodatkowych metod antykoncepcji. Alternatywnie w takiej sytuacji można zaprzestać przyjmowania tabletek z aktualnego blistra i zrobić sobie 7-dniową przerwę od antykoncepcji (wliczając do niej dni, w których pacjentka zapomniała przyjąć tabletki), a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.

Jeżeli po zaprzestaniu stosowania tabletek nie wystąpi krwawienie, należy rozważyć możliwość ciąży.

Przerwa pomiędzy kolejnymi opakowaniami preparatu Rigevidon, w przypadku stałego stosowania w celach antykoncepcyjnych, nie powinna być większa niż 7 dni. Jeśli zostanie ona wydłużona, gdyż np. kobieta zapomniała przyjąć tabletki, należy zadbać o mechaniczną metodę antykoncepcyjną, ponieważ wydłużenie przerwy może prowadzić ku zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej .

W przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka lub gdy występuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego wchłanianie substancji czynnych może być obniżone. Kobieta może kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, jednak gdy wystąpi zmniejszenie stężenia etynyloestradiolu, efekt antykoncepcyjny może nie być wystarczający.

Najczęstsze działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych (1/100 do <1/10) preparatu Rigevidon należą m.in.: zapalenie pochwy (w tym również kandydoza), zmiany nastroju (depresja , zmiany libido), zawroty głowy, nerwowość. Ponadto mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: trądzik, ból i/lub tkliwość piersi, zatrzymanie płynów, obrzęki, zwiększenie masy ciała.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Wśród rzadziej występujących działań niepożądanych (1/1 000 do <1/100 lub rzadziej) wymieniane są: zmiany łaknienia, nadciśnienie tętnicze, zmiany skórne (m.in. wysypka, ostuda, rumień guzowaty), zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS)) oraz inne.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

W przypadku przedawkowania leku Rigevidon pacjentka może obserwować objawy tj. zawroty głowy, nudności, wymioty, ból piersi, bóle brzucha, senność i/lub zmęczenie, a u młodych dziewcząt również krwawienie z pochwy.

Leczenie w przypadku przedawkowania preparatu powinno być leczeniem objawowym, nie istnieje bowiem antidotum na preparat leczniczy Rigevidon.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Złożone środki hormonalne są przeciwwskazane w przypadku występowanie wymienionych stanów, a także w przypadkach, gdy owe stany wystąpią pierwszy raz w życiu podczas stosowania preparatu. Wśród przeciwwskazań do stosowania leku Rigevidon znajdują się: występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej ( i/lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (choroby naczyń mózgowych, migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi), ciężkie choroby wątroby (w tym przebyte i obecne nowotwory), zapalenie trzuski związane z ciężką triglicerydemią.

Ponadto ze stosowania preparatu Rigevidon wykluczają: nowotwory hormonozależne piersi lub narządów rodnych, krwawienie z pochwy o etiologii nieznanej, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu Rigevidon wraz z lekami zawierającymi ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dazabuwir, glekaprewir, pibrentaswir i sofosbuwir, welpataswir oraz woksylaprewir. Nie można łączyć leku Rigevidon z zielem dziurawca zwyczajnego.

W przypadku występowania przeciwwskazań warto rozważyć zmianę na tabletki zawierające wyłącznie progestagen zamiast złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje leku Rigevidon z innymi substancjami leczniczymi mogą skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem stężenia estrogenu i progestagenu w osoczu, a co za tym idzie zmniejszeniem skuteczności środka antykoncepcyjnego.

Przeciwwskazane jest połączenie preparatu Rigevidon wraz z preparatami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego, gdyż mogą one obniżyć lub nawet znieść efekt antykoncepcyjny leku. Kolejnymi zabronionymi połączeniami leków, których interakcje zwiększają hepatotoksyczność, są: ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dazabuwir, glekaprewir, pibrentaswir, sofosbuwir, welpataswir oraz woksylaprewir.

Wśród połączeń niewskazanych wymieniane są induktory enzymów (m.in. leki przeciwdrgawkowe, newirapina, ryfampicyna), lamotrygina, modafinil, inhibitory proteazy wzmocnione rytonawirem (m.in. rytonawir, amprenawir), topiramat, wemurafenib, perampanel oraz uliprystal.

Ponadto istnieje szereg połączeń, które wymagają zachowania środków ostrożności podczas ich stosowania. Wśród tych preparatów wymienia się: bosentan, gryzeofulwina, lamotrygina, rufinamid, elvitegravir, aprepitant, boceprevir, telaprevir.

Warto również zwrócić uwagę na połączenia z takimi lekiem jak etorykoksyb, a także mieć na uwadze fakt, że stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Warto zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niektórych antybiotyków.

Rigevidon a alkohol

W informacjach dostępnych o leku Rigevidon nie ma przesłanek o tym, że lek wchodzi w interakcje z alkoholem.

Rigevidon a ciąża

Stosowanie preparatu Rigevidon jest przeciwwskazane w okresie ciąży. Jeśli ciąża wystąpi podczas stosowania leku, należy natychmiast odstawić preparat.

Rigevidon a karmienie piersią

Stosowanie leku Rigevidon w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, ponieważ estrogeny oraz progesteron przenikają do mleka kobiecego. Zaleca się stosowanie alternatywnej metody antykoncepcyjnej w tym czasie.

Rigevidon a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie badano zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, nie zaobserwowano wpływu na ten obszar życia.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Rigevidon

Substancja czynna: etynyloestradiol + lewonorgestrel

Wskazania: antykoncepcja doustna

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 1 tabletka doustnie na dobę przez 21 dni, 7-dniowa przerwa pomiędzy kolejnymi blistrami

Główne przeciwwskazania: Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, nowotwory hormonozależne, ciężkie choroby wątroby

Główne działania niepożądane: zapalenie pochwy, zmiany nastroju i libido, nudności, wymioty, ból brzucha, trądzik, zatrzymanie płynów

Inne popularne leki:

Rigevidon - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Jak dobrać tabletki antykoncepcyjne?
Jak dobrać tabletki antykoncepcyjne?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele metod antykoncepcji hormonalnej, w tym tabletki antykoncepcyjne. Umożliwia to indywidualne dopasowanie preparatu do danej kobiety. Z drugiej strony, zbyt duży wybór może utrudniać podjęcie decyzji. Aby wybrać najlepsze pigułki antykoncepcyjne, niezbędna jest konsultacja z lekarzem ginekologiem.

Artykuł
10.05.2023
Dostinex - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dostinex - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Dostinex jest lekiem, który może być stosowany w celu zahamowania laktacji. Co zawiera Dostinex? Jak go stosować?

Charakterystyka produktów leczniczych
09.03.2023
Pominięcie tabletki antykoncepcyjnej - jak postępować?
Pominięcie tabletki antykoncepcyjnej - jak postępować?

Każdej kobiecie może się zdarzyć, że zapomni przyjąć jednej tabletki antykoncepcyjnej. Należy jednak pamiętać, że skuteczność antykoncepcji hormonalnej zależy od tego, jak regularnie są zażywane tabletki. O tym, co robić w przypadku pominięcia tabletki antykoncepcyjnej, decyduje liczba pominiętych dawek, czas opóźnienia przyjęcia dawki oraz to, w którym tygodniu cyklu doszło do zapomnienia przyjęcia tabletki.

Artykuł
27.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!