Hitaxa - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 13.03.2023

Hitaxa   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Hitaxa

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Hitaxa to lek przeciwhistaminowy, który dostępny jest w formie doustnego roztworu oraz w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Lek stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką alergiczną i alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Spis treści

Czym jest Hitaxa?

Substancją czynną leku Hitaxa jest desloratadyna. Desloratadyna to główny czynny farmakologicznie metabolit loratadyny należący do leków przeciwhistaminowych II generacji.


Lek Hitaxa stosuje się w ostrych i przewlekłych stanach alergicznych takich jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa czy pokrzywka alergiczna. Desloratadyna skutecznie łagodzi objawy takie jak kichanie, wydzielinę z nosa, świąd i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia.

Preparat dostępny jest w dwóch formach - klarownego, bezbarwnego roztworu doustnego o owocowym smaku oraz jako płaskie, ceglastoczerwone, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Tabletki występują w dwóch formach i różnią się zawartością substancji czynnej - mogą zawierać 5 mg desloratadyny i 2,5 mg desloratadyny.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Hitaxa - Cena, refundacja

Produkt leczniczy Hitaxa znajduje się na liście leków refundowanych, a jego cena jest uzależniona od wielkości opakowania.

  • Hitaxa (0,5 mg/ml roztwór doustny 1 but. 60 ml) - cena wynosi ok. 15 zł
  • Hitaxa (0,5 mg/ml roztwór doustny 1 but. 150 ml) - cena wynosi ok. 20 zł i w przypadku refundacji ok. 11 zł
  • Hitaxa (2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 szt.) - cena wynosi ok. 10 zł
  • Hitaxa (2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 30 szt.) - cena wynosi ok. 10 zł i w przypadku refundacji ok. 6 zł
  • Hitaxa (5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 szt.) - cena wynosi ok. 13 zł
  • Hitaxa (5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 30 szt.) - cena wynosi ok. 19 zł i w przypadku refundacji ok. 10 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania

Desloratadyna zawarta w leku Hitaxa to bloker receptorów H1 dla histaminy. Receptory te obecne są głównie w naczyniach krwionośnych, mięśniach gładkich, sercu i ośrodkowym układzie nerwowym. Po połączeniu się histaminy z tym receptorem dochodzi do jego pobudzenia i w efekcie do rozszerzenia się naczyń krwionośnych (co może skutkować powstawaniem obrzęku, zaczerwienienia i świądu skóry), zwiększonej produkcji śluzu, a nawet skurczu mięśni gładkich oskrzeli.


Desloratadyna, blokując receptor H1, ogranicza efekt histaminy na organizm.

Hitaxa to lek przeciwhistaminowy II. generacji. W porównaniu do leków przeciwhistaminowych I. generacji (np. prometazyna, klemastyna) jest bardziej selektywny w stosunku do obwodowych receptorów H1 - nie przechodzi do ośrodkowego układu nerwowego i nie działa na receptory znajdujące się w mózgu. Dzięki temu zwykle nie powoduje senności i nie ma działania uspokajającego w przeciwieństwie do preparatów starszej generacji.

Skład leku Hitaxa

Substancję czynną leku Hitaxa stanowi desloratadyna. Lek pod postacią roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny na 1 ml roztworu (0,5 mg/1 ml). W przypadku tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej jedna tabletka może zawierać 5 mg lub 2,5 mg desloratadyny.


Substancje pomocnicze różnią się zależnie od postaci leku. W przypadku roztworu doustnego substancjami pomocniczymi są: cytrynian sodu, sukraloza, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol ciekły, glikol propylenowy, hypromeloza, płynny aromat Tutti Frutti, woda oczyszczona.

W przypadku tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej substancjami pomocniczymi są: poliakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, potasu wodorotlenek.

Jak stosować lek?

Lek Hitaxa w obu formach przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej należy przyjąć bez wcześniejszego ich rozkruszania, od razu po otwarciu blistra - tabletka sama ulega natychmiastowemu rozpadowi po umieszczeniu jej w jamie ustnej. Nie ma potrzeby popijania ich wodą czy innym płynem.


Lek Hitaxa może być przyjmowany niezależnie od posiłku.

Obie formy preparatu leczniczego Hitaxa, niezależnie od dawek, są lekami dostępnymi na receptę. Należy go przyjmować według zaleceń lekarza. Lek należy przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Jak dawkować lek u dorosłych?

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia lek Hitaxa stosuje się raz na dobę - 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej w dawce 5 mg lub 10 ml roztworu doustnego 0,5 mg/ml.


W leczeniu okresowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, jeśli objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie, przyjmowanie leku należy przerwać po ustąpieniu objawów i ewentualnie wznowić przy ponownym ich pojawieniu się.

W leczeniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, jeśli objawy trwają 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie, stosowanie leku można kontynuować w całym okresie narażenia na alergen.

Jak dawkować lek u dzieci?

Podczas podejmowania decyzji o podjęciu leczenia dzieci lekiem Hitaxa, należy pamiętać, że większość zapaleń błony śluzowej nosa u dzieci poniżej 2 roku życia ma charakter infekcyjny i nie są alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.


U dzieci starszych - w wieku od 6 do 11 lat stosuje się 2,5 mg desloratadyny raz na dobę - 5 ml roztworu doustnego lub jedną tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej w dawce 2,5 mg.

U dzieci młodszych - w wieku od 1 roku do 5 lat stosuje się jedynie roztwór doustny w dawce 1,25 mg desloratadyny (2,5 ml roztworu) raz na dobę.

Dawka maksymalna produktu

Na podstawie dostępnych danych trudno określić dawkę maksymalną leku. Ewentualne modyfikacje dawkowania powinny odbywać się po konsultacji lekarskiej.

Najczęstsze działania niepożądane

Lek Hitaxa z uwagi na swoją selektywność powoduje mniej działań niepożądanych niż leki przeciwhistaminowe I generacji. Jednak jak w przypadku każdego leku - jego stosowanie może powodować skutki uboczne.


Najczęstszymi działaniami niepożądanymi u dorosłych i młodzieży podczas terapii lekiem Hitaxa są bóle głowy, uczucie zmęczenia oraz suchość w jamie ustnej. U dzieci są to biegunka, gorączka i bezsenność .

Rzadziej występujące działania niepożądane

Bardzo rzadko u niektórych osób lek Hitaxa może powodować działania niepożądane takie jak: senność, zawroty głowy , bóle mięśni, omamy, nietypowe zachowanie w tym zachowanie agresywne, zwiększony apetyt i w efekcie tego zwiększenie masy ciała, nudności, rozstrój żołądka, zapalenie wątroby, tachykardia i kołatanie serca.


Ciężkie reakcje alergiczne, takie jak anafilaksja, również występują po zażyciu leku Hitaxa bardzo rzadko.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Działania niepożądane po przedawkowaniu leku Hitaxa są podobne do tych występujących po przyjmowaniu dawek terapeutycznych - mogą być jednak bardziej nasilone.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

W przypadku nadwrażliwości na desloratadynę, jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie oraz na loratadynę nie powinno się stosować tego leku.


W przypadku preparatu w formie tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej należy zwrócić uwagę na zawartość aspartamu będącego źródłem fenyloalaniny. Aspartam może być szkodliwy u osób cierpiących na fenyloketonurię, u takich pacjentów należy unikać stosowania leku w tej formie.

Preparat Hitaxa w formie roztworu doustnego zawiera sorbitol - źródło fruktozy. Osoby z dziedziczną nietolerancją fruktozy powinny unikać stosowania produktu leczniczego Hitaxa w formie roztworu doustnego.

Hitaxa zwiększa podatność na występowanie drgawek. Należy zachować ostrożność podczas terapii u małych dzieci i u osób, u których w przeszłości występowały drgawki.

Należy zachować ostrożność u osób z ciężką niewydolnością nerek - u takich pacjentów eliminacja desloratadyny z organizmu jest utrudniona. Należy wykluczyć zaburzenia czynności nerek przed zastosowaniem preparatu Hitaxa.

Interakcje z innymi lekami

Ze względu na to, że nie zidentyfikowano jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny nie można całkowicie wykluczyć interakcji z innymi preparatami leczniczymi.


Jednakże podczas badań z udziałem ketokonazolu lub erytromycyny nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji ani istotnych zmian stężenia desloratadyny w osoczu.

Hitaxa a alkohol

Podczas badań nie wykazano nasilonych zaburzeń sprawności psychoruchowej podcza jednoczesnego spożywania alkoholu i desloratadyny. Należy jednak zachować ostrożność podczas jednoczesnego sięgania po te substancje.

Hitaxa a ciąża

W badaniach wykonanych na kobietach w ciąży oraz w badaniu na zwierzętach nie wykazano szkodliwego wpływu desloratadyny na płód. Według badań Hitaxa nie wywołuje też wad rozwojowych. Jednak w celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Hitaxa w okresie ciąży.

Hitaxa a karmienie piersią

Desloratadyna zawarta w leku Hitaxa jest wydzielana do mleka matki. Nieznany jest wpływ desloratydyny na noworodka - z tego powodu nie powinno się stosować tego leku w okresie karmienia piersią.


Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu leczenia preparatem Hitaxa biorąc pod uwagę korzyści matczyne wynikające z terapii oraz korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią.

Hitaxa a prowadzenie pojazdów mechanicznych

W badaniach klinicznych nie stwierdzono zaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwania maszyn u pacjentów przyjmujących lek Hitaxa. Na początku terapii zaleca się jednak powstrzymanie od czynności wymagających koncentracji i wzmożonej uwagi, by ustalić w jaki sposób pacjent reaguje na ten lek.W trakcie leczenia u niektórych osób występuje senność lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi - te działania niepożądane znacznie zmniejsza zdolność prowadzenia pojazdów.


Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Hitaxa

Substancja czynna: Desloratadyna

Wskazania: Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką
Zastosowanie: doustnie
Dawkowanie: zgodnie z zaleceniami lekarza, zależnie od wieku pacjenta. Dorośli - 5 mg desloratadyny w 1 dawcę na dobę.
Główne przeciwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, drgawki w wywiadzie
Główne działania niepożądane: ból głowy, uczucie zmęczenia i suchość w jamie ustnej.

Hitaxa - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Rupafin 10 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Rupafin 10 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Rupafin to lek przeciwhistaminowy stosowany w celu złagodzenia objawów związanych ze stanami alergicznymi np. pokrzywką lub alergicznym nieżytem nosa. Substancją czynną leku rupafin jest rupatadyna. Dostępny jest w postaci roztworu doustnego oraz tabletek.

Charakterystyka produktów leczniczych
24.04.2023
Avamys - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Avamys - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Avamys aerozol do nosa to produkt leczniczy stosowany w alergii . Jak używać leku Avamys? Co zawiera? Jak zachować reguły bezpieczeństwa stosowania?

Charakterystyka produktów leczniczych
16.02.2023
Hydroxyzinum Hasco - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum Hasco - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Hasco jest lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji przeznaczonym do objawowego leczenia lęku u osób dorosłych, objawowego leczenia świądu i premedykacji przed operacjami. Jest to preparat dostępny na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
07.06.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!