Velaxin ER 150 mg Konsultacja z E-recept─ů 49.99 z┼é ju┼╝ w 15 minut!

Velaxin ER 150 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Velaxin ER 150 mg jest to preparat medyczny należący do leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu zaburzeń depresyjnych, uogólnionych zaburzeń lękowych, lęku napadowego oraz fobii społecznych.

Rozpocznij konsultacj─Ö z Velaxin ER 150 mg
Otrzymaj konsultacj─Ö lekarsk─ů na ten lek bez wychodzenia z domu.
Velaxin ER 150 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Autor: Redakcja Erecept.pl 14.05.2024
Nazwa preparatu Velaxin ER 150 mg
Substancje czynne Venlafaxinum
Dost─Öpno┼Ť─ç Na recept─Ö
Posta─ç
  • kapsu┼éki o przed┼éu┼╝onym uwalnianiu
Dawki
  • 150 mg (kapsu┼éki o przed┼éu┼╝onym uwalnianiu)

Podstawowe informacje o leku Velaxin ER 150mg

Substancja czynna: wenlafaksyna

Wskazania: Leczenie epizodów dużej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów dużej depresji. Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych. Leczenie fobii społecznej. Leczenie lęku napadowego z lub bez towarzyszącej agorafobii

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: od 75mg do 375mg na dobę

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na wenlafaksynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu; stosowanie z nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)

Główne działania niepożądane: nudności, ból głowy, suchość w jamie ustnej, pocenie się, zmniejszenie masy ciała, zaburzenia krwawienia miesiączkowego, zaburzenia erekcji

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja stała, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Ile kosztuje Velaxin ER 150 mg?

Lek Velaxin kosztuje 44,84 złote za 28 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i jest refundowany dla osób z chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, a także w bólowej polineuropatii cukrzycowej, neuralgii lub neuropatii w obrębie twarzy.

Czym jest Velaxin ER 150?

Velaxin ER 150 mg jest to lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu do przewodu pokarmowego, zawierający 150mg wenlafaksyny, która należy do inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, będących jedną z grup leków przeciwdepresyjnych.

Mechanizm działania

Wenlafaksyna działa poprzez hamowanie transportera serotoniny (SERT) i transportera noradrenaliny (NET), powodując zwiększenie przekaźnictwa serotoninergicznego i noradrenergicznego w mózgu. Przy czym mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych jest zależny od dawek. Na transporter serotoniny działa w całym zakresie dawek; na transporter noradrenaliny przy dawkach większych niż 75 mg na dobę. Może także działać na wychwyt zwrotny dopaminy w dawkach powyżej 375 mg na dobę.

Skład leku

Velaxin ER 150 mg to żelatynowa kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawierająca 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). Odpowiada to 169,68 mg chlorowodorku wenlafaksyny. Jako substancję pomocniczą zawiera 36 mg sodu w każdej kapsułce.

Jak stosowa─ç lek?

Lek należy stosować doustnie. Velaxin ER 150 mg najlepiej przyjmować codziennie z posiłkiem, o stałej porze dnia. Zaleca się połykać go w całości, popijając płynem. Kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy rozkruszać, dzielić, rozpuszczać ani żuć.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Przy epizodzie dużej depresji w większości przypadków dawka zalecana to 75 mg na dobę, w przypadkach nie reagujących na nią- zwiększanie dawki powinno się przeprowadzać stopniowo, aż do maksymalnej dawki 375mg na dobę (jeżeli istnieje taka potrzeba), pamiętając o zachowaniu odstępu minimum dwutygodniowego. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie. Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i pojawiające się reakcje nadwrażliwości, ważne jest stopniowe zwiększanie dawki po dokonaniu oceny klinicznej. W przypadku pacjentów wymagających hemodializ oraz z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, należy zachować szczególną ostrożność. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych powinno być kontynuowane przez długi okres czasu, zazwyczaj kilka miesięcy lub dłużej, aż do czasu osiągnięcia remisji. W trakcie terapii wenlafaksyną istnieje ryzyko wystąpienia objawów odstawienia, dlatego należy unikać nagłego odstawienia leku. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez co najmniej 1 do 2 tygodni. W przypadku przerwania leczenia występują takie objawy jak zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia czucia, drżenie, zaburzenia snu, dolegliwości z przewodu pokarmowego np. nudności i (lub) wymioty, pobudzenie lub lęk, zaburzenia widzenia, nadciśnienie tętnicze.

Jak dawkowa─ç lek u dzieci?

Velaxin ER 150 mg nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ponieważ może się on przyczynić do zwiększenia częstotliwości pojawienia się zachowań samobójczych oraz wrogości w grupie otrzymującej leki przeciwdepresyjne.

Maksymalna dawka produktu

Zaleca się, aby początkowa dawka wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu wynosiła 75 mg raz na dobę. Gdy pacjent nie reaguje na dawkę początkową i w razie konieczności modyfikowania dawki wenlafaksyny - zwiększanie dawki należy przeprowadzać pod kontrolą lekarza. Dawkowanie należy zwiększać stopniowo do dawki maksymalnej 375 mg na dobę, w odstępach 2 tygodni lub dłuższych. Po dokonaniu oceny klinicznej, przypadkach uzasadnionych klinicznie wynikających z ciężkiego stanu pacjenta, zwiększanie dawki może odbywać się w krótszych odstępach, ale nie krótszych niż 4 dni. Należy pamiętać, że jest konieczne indywidualne dostosowanie dawkowania.

Najcz─Östsze dzia┼éania niepo┼╝─ůdane

Do działań niepożądanych zgłaszanych bardzo często (>1/10) w trakcie badań klinicznych należały nudności, ból głowy, suchość w jamie ustnej i pocenie się. W trakcie stosowania Velaxin ER 150 mg często (>1/100 do zaburzenia krwawienia miesiączkowego związane z nasileniem krwawienia lub nasileniem nieregularnego krwawienia, zmniejszenie masy ciała lub jej zwiększenie, zaburzenia erekcji , ejakulacji oraz zaburzenia orgazmu, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, rozszerzenie źrenic.

Rzadziej wyst─Öpuj─ůce dzia┼éania niepo┼╝─ůdane

Do działań niepożądanych zdarzających się rzadziej należą: zapalenie wątroby i jej nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych, wydłużony czas krwawienia, krwawienie z błon śluzowych oraz przewodu pokarmowego, złośliwy zespół neuroleptyczny, ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, zwiększone stężenie prolaktyny, które może przyczynić się do zaburzenia krwawienia miesiączkowego, reakcje nadwrażliwości na światło.

Gdzie mo┼╝na zg┼éasza─ç dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Objawami przedawkowania, które były zgłaszane najczęściej to tachykardia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia świadomości, drgawki i wymioty. Zaobserwowano także inne objawy takie jak zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS) tachykardia komorowa, bradykardia, niedociśnienie, zawroty głowy oraz zgony.

Jakie s─ů przeciwwskazania do stosowania leku?

Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania Velaxin ER 150 mg jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W przypadku jednoczesnego stosowania z nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), pojawia się zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z objawami tj. drżenie, pobudzenie i hipertermia.

Interakcje z innymi lekami

U pacjentów leczonych nieodwracalnymi, nieselektywnymi IMAO oraz odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami MAO-A nie należy stosować wenlafaksyny. Można wprowadzić ją po okresie co najmniej 14 dni po zaprzestaniu stosowania IMAO i MAO-A. Przyjmowanie wenlafaksyny z innymi produktami leczniczymi działającymi serotoninergicznie (np. SSRI, SNRI, lit, tryptany, pochodne amfetaminy, niektóre opioidy) zwiększa ryzyko pojawienia się zespołu serotoninowego, który może być potencjalnie zagrożeniem życia. Stosowanie Velaxin ER 150 mg z lekami wydłużającymi odstęp QT, może prowadzić do arytmii komorowych.

Velaxin ER 150 a alkohol

Zażywanie wenlafeksyny z połączeniu z etanolem nie nasila zburzenia funkcji motorycznych ani umysłowych. Jednakże zaleca się unikanie spożywania alkoholu.

Velaxin ER 150 a ci─ů┼╝a

Na ten moment nie posiadamy danych dotyczących stosowania welfafaksyny w trakcie ciąży. Zagrożenie dla kobiet w ciąży nie jest znane, lecz w trakcie badań na zwierzętach wykazało ona negatywny wpływ. Z tego powodu może ona być stosowana w ciąży pod warunkiem, że spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem.

Velaxin ER 150 a karmienie piersi─ů

Substancja aktywna, czyli wenlafaksyna oraz jej metabolit jej aktywny metabolit O-demetylowenlafaksyna przenikają do pokarmu kobiecego, co może powodować drażliwość, płaczliwość i zaburzenia snu u niemowląt karmionych piersią. Przyczynia się to także do wzrostu ryzyka wystąpienia reakcji odstawienia u dzieci, u których zakończono karmienie piersią.

Velaxin ER 150 a prowadzenie pojazd├│w mechanicznych

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

  • Rejestry Medyczne, [online], [02.2024], dost─Öpna pod adresem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/17771/characteristic
  • Medycyna Praktyczna, [online], [17.02.2024], dost─Öpna pod adresem: https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/63675,Velaxin-ER-150-kapsulki-o-przedluzonym-uwalnianiu.-twarde
  • Bartosz m├│wi, [online], [17.02.2024], dost─Öpna pod adresem: https://bartoszmowi.pl/phx_preparat/16325
  • Inne popularne leki

    Inni czytali r├│wnie┼╝