Symfaxin ER - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.05.2023

Symfaxin ER   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Symfaxin ER

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Symfaxin ER to lek stosowany w psychiatrii, w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych. Należy do grupy leków SNRI, czyli selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny.

Spis treści

Czym jest Symfaxin ER?

Symfaxin ER jest lekiem, którego wskazaniami do stosowania są leczenie epizodów dużej depresji i zapobieganie ich nawrotom, leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych, leczenie fobii społecznej i lęku napadowego (zarówno z towarzyszącą agorafobią jak i bez niej).

Substancją czynną leku Symfaxin ER jest wenlafaksyna, która należy do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jest to preparat w formie kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (ER - z ang. extended release).

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jak działa lek Symfaxin ER?

Symfaxin ER działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, noradrenaliny oraz - w niewielkim stopniu - dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. To oznacza, że w mózgu zwiększa się aktywność tych neuroprzekaźników.

Skład leku Symfaxin ER

Symfaxin ER zawiera substancję czynną wenlafaksynę (chlorowodorek wenlafaksyny) oraz następujące substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K90, talk, bezwodna krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, etyloceluloza, kopowidon, tlenek żelaza (czarny, czerwony, żółty), dwutlenek tytanu, żelatyna, czerwony tusz do nadruku.

Jak stosować lek Symfaxin ER?

Symfaxin ER to lek przeznaczony do stosowania doustnego. Należy go przyjmować codziennie razem z posiłkiem, o podobnej porze. Kapsułek nie należy dzielić, kruszyć ani rozgryzać, lecz połykać w całości, popijając wodą, ze względu na to, że jest to lek o przedłużonym uwalnianiu.

Jak dawkować lek u dorosłych

W przypadku epizodów dużej depresji, uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej zalecana dawka początkowa leku Symfaxin ER wynosi 75 mg na dobę. W leczeniu lęku napadowego należy zastosować dawkę 37,5 mg na dobę przez 7 dni, a następnie zwiększyć ją do 75 mg na dobę. W sytuacji nieskuteczności terapii przy takim dawkowaniu, należy rozważyć zwiększenie dawki do 375 mg na dobę w przypadku dużej depresji oraz 225 mg na dobę w pozostałych przypadkach. Dawki należy zwiększać stopniowo, w odstępach co najmniej dwutygodniowych, pod kontrolą lekarza. Wskazane jest zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy stosować mniejsze dawki leku Symfaxin ER. U takich chorych jest konieczne indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza.

Leczenie zazwyczaj trwa kilka miesięcy lub odpowiednio dłużej. O długości terapii i konieczności modyfikowania dawki leku decyduje lekarz.

Jak dawkować lek u dzieci

Symfaxin ER to lek stosowany wyłącznie w leczeniu dorosłych pacjentów. Nie należy stosować go u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Dawka maksymalna

Dobowa dawka maksymalna w leczeniu depresji wynosi 375 mg. Natomiast w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej i lęku napadowego dobowa dawka maksymalna to 225 mg.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane leku Symfaxin ER to nudności, suchość w jamie ustnej, zaparcia, bóle i zawroty głowy, senność oraz nadmierna potliwość. Często mogą pojawić się także zmniejszenie apetytu, splątanie, depersonalizacja, nietypowe sny, nerwowość, obniżone libido i zaburzenia orgazmu, pobudzenie, drżenie, zaburzenia czucia, zaburzenia widzenia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, szumy uszne, kołatanie serca i przyspieszona akcja serca, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, duszność, ziewanie, biegunka, wymioty, wysypka, świąd, zwiększenie napięcia mięśni, zaburzenia smaku, zatrzymanie moczu, słaby strumień moczu, częstomocz, zaburzenia krwawienia miesiączkowego, zaburzenia erekcji i wytrysku, zmęczenie, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała, zwiększone stężenie cholesterolu.

Do rzadziej występujących działań niepożądanych leku Symfaxin ER należą między innymi mania, hipomania, apatia, omdlenia, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, pokrzywka , niedociśnienie ortostatyczne, zwiększone stężenie prolaktyny, krwawienie z przewodu pokarmowego, wydłużony czas krwawienia, zespół serotoninowy, zaburzenia koordynacji i równowagi.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Do najczęściej zgłaszanych objawów przedawkowania należą przyspieszenie akcji serca, zaburzenia świadomości, rozszerzenie źrenic, drgawki, wymioty, zaburzenia czynności serca, obniżone ciśnienie tętnicze. Zarejestrowano także zgony w wyniku przedawkowania leku Symfaxin ER.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Stosowanie leku Symfaxin ER jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Przeciwskazaniem jest także jednoczesne stosowanie nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy wraz z lekiem Symfaxin ER - powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Interakcje z innymi lekami

Lek Symfaxin ER wchodzi w interakcje w inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), do których należą np. moklobemid, selegilina, linezolid. Nie należy stosować IMAO równocześnie z wenlafaksyną, a w przypadku niektórych preparatów konieczne jest zachowanie kilkudniowej do czternastodniowej przerwy między stosowaniem tych leków. Stosowanie IMAO jednocześnie z lekiem Symfaxin ER może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, który jest stanem potencjalnego zagrożenia życia. Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego dotyczy również sytuacji jednoczesnego z wenlafaksyną stosowania tryptanów , innych leków przeciwdepresyjnych z grup SSRI i SNRI, pochodnych amfetaminy, litu, sybutraminy, ziela dziurawca zwyczajnego, fentanylu, tramadolu, dekstrometorfanu, tapendadolu, petydyny, metadonu, pentazocyny, suplementów tryptofanu.

Należy zachować ostrożność podczas łączenia leku Symfaxin ER z lekami przeciwarytmicznymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwhistaminowymi, antybiotykami makrolidowymi i chinolonami, ponieważ niektóre z tych preparatów wpływają na czynność elektryczną serca (wydłużają odstęp QTc) i zwiększają ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca.

Zachowanie ostrożności jest także wymagane w przypadku jednoczesnego stosowania leku Symfaxin ER i inhibitorów CYP3A4 (do których zaliczamy m. in. ketokonazol, atazanawir, klarytromycynę, indynawir, itrakonazol, worykonazol, rytonawir, sakwinawir, telitromycynę), ponieważ te produkty lecznicze zwiększają stężenie wenlafaksyny i jej metabolitu we krwi.

Symfaxin ER a alkohol

Nie należy łączyć leku Symfaxin ER z alkoholem. Obie substancje wywierają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Symfaxin ER a ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u ciężarnych. Badania na zwierzętach sugerują potencjalne negatywne skutki dla płodu. Symfaxin ER powinien być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Symfaxin ER a karmienie piersią

Należy unikać jednoczesnego karmienia piersią i stosowania leku Symfaxin ER. Udowodniono, że wenlafaksyna i jej aktywny metabolit przenikają do pokarmu kobiecego i prawdopodobnie mogą wywołać działania niepożądane i dziecka karmionego piersią.

Symfaxin ER a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Lek Symfaxin ER wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, w związku z czym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczączących leku Symfaxin ER

Substancja czynna: wenlafaksyna

Wskazania: epizody dużej depresji , uogólnione zaburzenia lękowe, fobia społeczna, lęk napadowy

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: dawka początkowa 75 mg na dobę (w lęku napadowym 37,5 mg na dobę), do dawki maksymalnej 225 mg na dobę (w depresji do 375 mg na dobę)

Główne przeciwwskazania: reakcje nadwrażliwości na jakiekolwiek substancje preparatu, jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy

Główne działania niepożądane: nudności, suchość w jamie ustnej, zaparcia, bóle i zawroty głowy, senność, nadmierna potliwość

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Symfaxin ER dostępna online pod adresem https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/30512/characteristic

Inne popularne leki:

Symfaxin ER - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Dutilox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dutilox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Dutilox to lek stosowany w leczeniu m.in. depresji i zaburzeń lękowych u dorosłych dostępny wyłącznie na receptę. Co zawiera i jak działa lek Dutilox?

Charakterystyka produktów leczniczych
26.05.2023
Atarax - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Atarax - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Atarax to produkt stosowany w leczeniu objawowego lęku u dorosłych, świądu oraz podczas premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi. Substancją czynną zawartą w preparacie jest hydroksyzyna chlorowodorku.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.01.2023
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Escitalopram Actavis jest lekiem stosowanym m.in w leczeniu depresji . Jakie są inne wskazania do przyjmowania leku Escitalopram Actavis? Jakie może powodować działania niepożądane?

Charakterystyka produktów leczniczych
31.01.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!