Cerazette - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 30.05.2023

Cerazette  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Cerazette

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Preparat medyczny Cerazette jest lekiem stosowanym jako hormonalna antykoncepcja doustna. Nie należy do złożonych tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ jako substancję czynną zawiera tylko jeden hormon płciowy, jakim jest progestagen. 

Spis treści

Czym jest Cerazette?

Jest to doustny lek antykoncepcyjny jednoskładnikowy zawierający tylko dezogestrel, nie ma w sobie etrogenu. Jest stosowany przez kobiety, u których nie zaleca się stosowania drugiego żeńskiego hormonu płciowego, jakim jest estrogen.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania Cerazette

Cerazette jest preparatem antykoncepcyjnym składającym się tylko z progestagenu, a dokładnie z dezogestrelu. Lek działa hamując dojrzewanie komórki jajowej. Jego drugorzędnym działaniem jest zagęszczanie śluzu znajdującego się w szyjce macicy. Cerazette jest w szczególności przeznaczone dla kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne, które nie mogą bądź nie chcą stosować estrogenów np. w przypadku żylnej choroby zakrzepowo zatorowej .

Skład leku Cerazette

Każda tabletka Cerazette zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum). Substancją pomocniczą, wchodzącą w skład preparatu medycznego jest 55 mg laktozy jednowodnej. Innymi substancjami znajdującymi się w rdzeniu są:

 • krzemionka koloidalna bezwodna,

 • tokoferol

 • skrobia kukurydziana

 • powidon

 • kwas stearynowy

  Natomiast w skład otoczki wchodzą:

 • hypromeloza

 • makrogol 400

 • talk

 • dwutlenek tytanu (E171)

Jak stosować lek Cerazette?

Przyjmowanie tabletek leku Cerazette, przeznaczone jest do celów antykoncepcyjnych. Tabletkę należy połykać regularnie, raz dziennie o tej samej porze, popijając niewielką ilością wody. Pierwszą dawkę należ przyjąć w pierwszym dniu cyklu, co oznacza pierwszy dzień miesiączki, a następnie tabletki należy przyjmować przez 28 dni zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze. Po skończeniu opakowania trzeba natychmiast rozpocząć nowe.

Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Cerazette?

 1. Pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcji (przez ostatni miesiąc): przyjmowanie tabletek leku Cerazette, należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu. Można także zacząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednakże w takim przypadku trzeba zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.

 2. U kobiet stosujących tabletki złożone lub inne środki antykoncepcyjne (złożone tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcyjny system terapeutyczny dopochwowy, plaster antykoncepcyjny): przyjmowanie tabletek preparatu Cerazette trzeba zacząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego produktu. Jeżeli obecnie stosowany lek zawiera również tabletki niezawierające substancji czynnej, można rozpocząć przyjmowanie leku Cerazette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony. Kobiety stosujące antykoncepcyjny system terapeutyczny dopochwowego lub plastry antykoncepcyjne , należy rozpocząć przyjmowanie produktu Cerazette w dniu ich usunięcia. Można zacząć później najpóźniej jednak w pierwszym dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu tabletek dotychczas stosowanego produktu, w dniu założenia następnego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra antykoncepcyjnego lub w dniu następującym po przyjęciu ostatniej tabletki niezawierającej substancji czynnej obecnie stosowanego produktu. W tych przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (mechaniczną) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek Cerazette.

 3. Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen (minitabletka, iniekcje, implant, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen): w takim przypadku można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu cyklu i rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu Cerazette (w przypadku implantu czy systemu w dniu ich usunięcia, w przypadku iniekcji w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie). We wszystkich tych przypadkach nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

 4. Po porodzie o czasie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży: preparat medyczny Cerazette należy przyjąć między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku przed rozpoczęciem stosowania leku Cerazette należy wykluczyć ciążę lub należy poczekać do pierwszej miesiączki.

 5. Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży: Zalecane jest przyjmowanie tabletek natychmiast po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży. Dodatkowe metody antykoncepcji nie są potrzebne.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Aby skuteczność antykoncepcyjna leku Cerazette była wysoka, tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami. Oznacza to, że przyjmowanie tabletek musi być regularne raz na dobę o stałej porze. Nie przeprowadzono badań w przypadku stosowania leku Cerazette przez pacjentki z zaburzeniami czynności nerek oraz z niewydolnością wątroby. Jednakże kobiety z ciężkimi zaburzeniami wątroby muszą wstrzymać się ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych, aż do momentu powrotu do normy biochemicznych wskaźników czynności wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Cerazette- postępowanie

Jeżeli w wyniku pominięcia dawki leku Cerazette nastąpi przerwa dłuższa niż 36 godzin, może to sprawić, iż skuteczność antykoncepcyjna preparatu spadnie. Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, trzeba jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe kontynuować według dotychczasowego schematu. Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 12 godzin, również należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej, jednakże trzeba pamiętać o stosowaniu dodatkowej antykoncepcji przez następne 7 dni.

Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W trakcie pojawienia się zaburzeń żołądkowo-jelitowych u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż wchłanianie substancji czynnej może być niecałkowite. W wyniku czego, stężenie leku Cerazette we krwi może ulec zmniejszeniu, powodując spadek skuteczność antykoncepcyjnej. Jeżeli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie środka antykoncepcyjnego mogło ulec zmniejszeniu. Jest to sytuacja podobna do pominięcia przyjęcia tabletki, dlatego należy postąpić jak w przypadku jej pominięcia.

Jak dawkować lek u dzieci?

Aktualnie nie dysponujemy wiedzą dotyczącą skuteczności działania leku Cerazette u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Najczęstsze działania niepożądane

Działaniem niepożądanym zgłaszanym najczęściej w trakcie badań klinicznych były nieregularne krwawienia. Odsetek kobiet, których dotknęły nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe wynosił ponad 50%. Ich częstotliwość z czasem może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Po kilku miesiącach stosowania leku Cerazette krwawienia zazwyczaj zmniejszają swoją częstotliwość. Do innych działań niepożądanych występujących często zaliczają się: trądzik, zmiany nastroju, zmniejszone libido,ból piersi, nudności, zwiększenie masy ciała .

Rzadziej występujące działania niepożądane leku Cerazette

Do rzadziej pojawiających się działań niepożądanych należą nietolerancja szkieł kontaktowych, wymioty, łysienie, bolesne krwawienia, torbiele jajników, uczucie zmęczenia, wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty, zapalenie pochw, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, skórne reakcje alergiczne i reakcje anafilaktyczne. Rzadko zgłaszano także ciążę pozamaciczną. Opisano także ciężkie działania niepożądane dotyczące stosowania Cerazette. Są to żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic, nowotwory zależne od hormonów (np. nowotwory wątroby, rak piersi), ostuda.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Obecnie nie zaobserwowano ciężkich objawów przedawkowania Cerazette. Po przyjęciu znacznej ilości leku mogą pojawić się : nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Jednakże nie istnieje antidotum i w razie pojawienia się objawów przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Zaprzestania przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych należy dokonać w przypadku któregokolwiek poniższych objawów:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

 • wystąpienia obecnie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

 • wystąpienia, obecnie lub w przeszłości, ciężkich chorób wątroby trzeba poczekać z zastosowaniem leku do czasu, gdy parametry czynności wątroby wrócą do normy

 • obecności lub podejrzenie hormonozależnych nowotworów

 • krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie- należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych objawów, trzeba przerwać przyjmowanie leku Cerazette oraz skonsultować się z lekarzem.

Interakcje Cerazette z innymi lekami

W czasie stosowania leku Cerazette mogą pojawić się interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne, co może skutkować zwiększeniem klirensu hormonów płciowych i zmniejszać skuteczność leku Cerazette lub prowadzić do wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego. W takcie krótkotrwałego leczenia lekami tego typu trzeba zastosować dodatkową metodę antykoncepcji np. metodę barierową taką jak prezerwatywy. Należy stosować ją przez cały okres przyjmowania tabletek indukujących enzymy wątrobowe oraz 28 dni po przerwaniu stosowania leku. Natomiast w przypadku długotrwałego stosowania takich leków, należy pomyśleć o innej metodzie. Antykoncepcyjny system terapeutyczny dopochwowy może być dobrą wyborem.

Do substancji zwiększających klirens hormonalnych środków antykoncepcyjnych zaliczamy barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, efawirenz oraz prawdopodobnie także felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat, ryfabutyna oraz produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego. Ostrożność trzeba także zachować u kobiet stosujących tabletki zawierające inhibitory proteaz HIV (np. rytonawir, nelfinawir) i nienukleozydowye inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapiny) i (lub) połączeń z produktami leczniczymi wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir), ponieważ mogą one zwiększać lub zmniejszać stężenie progesteronu we krwi. W takim przypadku również trzeba zastosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Cerazette a alkohol

Aktualnie nie są dostępne informacje wskazujące na wystąpienie interakcji między Cerazette, a alkoholem. Jednakże nie zaleca się łączenia alkoholu oraz wyrobów medycznych.

Ciąża-stosowanie leku Cerazette

Przyjmowanie tabletek leku Cerazette jest przeciwwskazane w ciąży i należy natychmiastowo przerwać ich stosowanie. Badania kliniczne potwierdziły, że duże dawki progestagenów mogą powodować maskulinizację płodów żeńskich. Jednakże nie potwierdziły one, iż przyjmowanie tabletek leku Cerazette nieumyślnie na początku ciąży ma wpływ teratogenny lub, że stosowanie ich przed zajściem w ciążę wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych u niemowląt.

Karmienie piersią-lek Cerazette

Po analizie badań klinicznych wydaje się, iż Cerazette nie ma wpływu na produkcję mleka matki oraz na jego jakość. W przypadku karmienia piersią niewielkie ilości etonogestrelu przenikają do mleka. Jednakże podobnie jak inne tabletki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, dopuszczone są do stosowania w trakcie karmienia piersią. Istnieją nieliczne długoterminowe dane dotyczące obserwacji rozwoju niemowląt, których matki rozpoczęły stosowanie produktu Cerazette między 4. do 8. tygodnia po porodzie. Ocena wzrostu, rozwoju fizycznego i psychoruchowego nie wykazuje żadnych różnic w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią, których matki stosowały system terapeutyczny domaciczny zawierający miedź.

Cerazette a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Cerazette:

Substancja czynna: dezogestrel (Desogestrelum)

Wskazania: antykoncepcja hormonalna

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: jedna tabletka, raz dziennie o stałej porze

Główne przeciwwskazania: żylna choroba zakrzepowo zatorowa, ciężkie choroby wątroby, nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

Główne działania niepożądane: nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe, trądzik, zmiany nastroju, ból piersi, nudności, zwiększenie masy ciała

Bibliografia :

Charakterystyka produktu leczniczego Cerazette; ezdrowie.gov.pl; https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10690/characteristic

Inne popularne leki:

Cerazette - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Antykoncepcja a karmienie piersią - jakie są dostępne opcje?
Antykoncepcja a karmienie piersią - jakie są dostępne opcje?

Karmienie piersią jest nie tylko wyjątkowo istotnym elementem budowania silnej więzi między matką a dzieckiem, ale to również kluczowy aspekt zapewnienia maluchowi zdrowego startu w życie. W czasie karmienia piersią wiele kobiet zastanawia się nad tym, jaki wpływ na ten proces mogą mieć metody antykoncepcji. Czy antykoncepcja rzeczywiście wpływa na laktację? Czy jest bezpieczna zarówno dla matki, jak i dziecka? W jakim momencie po porodzie można zacząć stosować antykoncepcję? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Artykuł
02.06.2023
Dionelle - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dionelle - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Wyrób medyczny Dionelle jest to złożony doustny środek antykoncepcyjny. Substancjami aktywnymi preparatu są dwa hormony: etynyloestradiol oraz dienogest. Lek Dionelle stosuje się w celu zapobiegania ciąży oraz w leczeniu umiarkowanego trądziku.  

Charakterystyka produktów leczniczych
21.02.2023
Drosfemine mini - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Drosfemine mini - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Drosfemine mini to dwuskładnikowe hormonalne tabletki antykoncepcyjne stosowane w celu zapobiegania ciąży. Zawierają zarówno pochodną estrogenu jak i progestagen.

Artykuł
31.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!