Salbutamol WZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 12.06.2023

Salbutamol WZF   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Salbutamol WZF

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Salbutamol WZF to krótkodziałający selektywny β2-adrenomimetyk stosowany w leczeniu astmy, skurczu oskrzeli i odwracalnych stanach skurczu dróg oddechowych. Jest to lek dostępny na receptę.

Spis treści

Czym jest Salbutamol WZF?

Salbutamol WZF zawiera siarczan salbutamolu należący do tzw. adrenomimetyków. Wskazania do jego stosowania obejmują leczenie astmy, skurczu oskrzeli i innych odwracalnych stanów skurczowych dróg oddechowych. Salbutamol WZF jest dostępny w postaci tabletek oraz roztworu do wstrzykiwań.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania leku Salbutamol WZF

Salbutamol działa pobudzająco głównie na receptory β2-adrenergiczne. Receptory te znajdują się przede wszystkim w oskrzelach. Ich aktywacja prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich, w tym oskrzeli. Może hamować czynność skurczową macicy.

Skład leku Salbutamol WZF

Tabletki

Salbutamol WZF w formie tabletek zawiera substancję czynną siarczan salbutamolu oraz substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, stearynian magnezu.

Tabletki są dostępne w dawce 2 mg i 4 mg (jedna tabletka zawiera 2 mg lub 4 mg siarczanu salbutamolu). Opakowanie zawiera 30 tabletek w przypadku dawki 2 mg lub 25 tabletek w przypadku dawki 4 mg.

Roztwór do wstrzykiwań

Salbutamol WZF w formie roztworu do wstrzykiwań również zawiera substancję czynną siarczan salbutamolu oraz substancje pomocnicze: edetynian disodu, chlorek sodu, kwas solny 10%, wodę do wstrzykiwań.

Roztwór do wstrzykiwań dostępny jest w dawce 0,5 mg/ml. Opakowanie zawiera 10 ampułek po 1 ml.

Jak stosować lek Salbutamol WZF?

Tabletki są przeznaczone do stosowania doustnego. Roztwór do wstrzykiwań należy stosować domięśniowo, podskórnie, lub dożylnie.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Tabletki

Dawka początkowa wynosi 2 mg do 4 mg maksymalnie 3-4 razy na dobę. W razie potrzeby możliwe jest zwiększenie dawki, ale nie należy przekraczać dawki 8 mg 4 razy na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku i wykazujących nadmierną wrażliwość na sympatykomimetyki należy zaczynać od 2 mg maksymalnie 4 razy na dobę. Jednorazowe dawki powyżej 4 mg mogą być stosowane tylko w przypadku braku reakcji na dawki mniejsze. Lek należy dawkować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Roztwór do wstrzykiwań

Podskórnie lub domięśniowo należy zastosować 0,5 mg (8 mikrogramów/kg masy ciała). Jeżeli zajdzie taka potrzeba dawkę można powtarzać co 4 godziny.

Dożylnie stosuje się od 0,25 mg do 0,5 mg (od 4 mikrogramów/kg masy ciała do 8 mikrogramów/kg masy ciała) w powolnym wstrzyknięciu. Przed podaniem 0,5 mg salbutamolu (1 ml roztworu) możliwe jest rozcieńczenie do 10 ml wodą do wstrzykiwań (stężenie po rozcieńczeniu 50 mikrogramów/ml) i podawanie po 5 ml rozcieńczonego leku (250 mikrogramów/5 ml) powoli dożylnie. W razie potrzeby dawkę leku można powtórzyć po 15 minutach, preferowanym sposobem jest w takiej sytuacji wlew kroplowy z szybkością 5 mikrogramów/min. Należy kontrolować tętno i ciśnienie tętnicze.

Jak dawkować lek u dzieci?

Tabletki

U dzieci powyżej 12 roku życia dawkowanie jest takie jak u dorosłych. U dzieci w wieku od 6 do 12 lat dawka początkowa zazwyczaj wynosi 2 mg maksymalnie 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 h. W przypadku niedostatecznego efektu można stopniowo zwiększać dawki, ale nie przekraczać 6 mg 4 razy na dobę.

Roztwór do wstrzykiwań

Roztworu do wstrzykiwań nie należy stosować u dzieci, ponieważ nie ma wystarczających danych koniecznych do określenia dawkowania w tej postaci salbutamolu siarczanu.

Dawka maksymalna produktu Salbutamol WZF

Maksymalna dawka dobowa to 32 mg u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia i 24 mg u dzieci w wieku 6-12 lat. Nie należy stosować dawki większej niż najmniejsza skuteczna.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, które mogą być powodowane przez lek Salbutamol WZF to drżenie, ból głowy, tachykardia (szybkie bicie serca), kołatanie serca i kurcze mięśni.

Rzadziej występują hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca (m.in. migotanie przedsionków, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe serca), choroba niedokrwienna serca, sztywność mięśni, nadpobudliwość, reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze i zapaść.

Warto także zaznaczyć, że salbutamol może powodować czasowe zmiany metabolizmu, na przykład zwiększenie stężenia glukozy we krwi. U pacjentów z cukrzycą może rozwinąć się kwasica metaboliczna.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania leku Salbutamol WZF

W wyniku przedawkowania salbutamolu mogą wystąpić ból dławicowy, drgawki, obniżenie ciśnienia tętniczego lub nadciśnienie tętnicze, tachykardia do 200 uderzeń/minutę, zaburzenia rytmu serca, nerwowość, bóle głowy, drżenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zawroty głowy, kołatanie serca, nudności, bezsenność , hipokaliemia. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Salbutamol WZF?

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu Salbutamol WZF jest nadwrażliwość na siarczan salbutamolu lub którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz poronienie zagrażające. Należy zachować ostrożność przy włączaniu preparatu u pacjentów cierpiących na choroby serca, cukrzycę i z zaburzeniami rytmu serca.

Interakcje z innymi lekami

Nie należy łączyć Salbutamolu WZF z innymi lekami z tej samej grupy, czyli adrenomimetyków, w postaci doustnej lub wstrzykiwań, ponieważ takie postępowanie może z większym prawdopodobieństwem powodować działania niepożądane ze strony układu krążenia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inhibitory monoaminooksydazy (także w ciągu 2 tygodni po odstawieniu tych leków), ponieważ mogą zwiększać wpływ salbutamolu na układ sercowo-naczyniowy. β-adrenolityki (β-blokery ) działają przeciwnie do salbutamolu, dlatego nie jest wskazane ich jednoczesne stosowanie. Preparaty powodujące obniżenie poziomu potasu, takie jak niektóre leki moczopędne, stosowane razem z salbutamolem, dodatkowo zwiększają ryzyko wystąpienia hipokaliemii. Salbutamol może wpływać na obniżenie stężenia digoksyny we krwi, dlatego u pacjentów przyjmujących oba te leki wskazane jest oznaczanie stężenia digoksyny.

Salbutamol WZF a ciąża

W związku z niedostatecznym zbadaniem wpływu salbutamolu na okres ciąży i płód, lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz oceni, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Co istotne, lek hamuje skurcze macicy, więc stosowanie go w trakcie porodu jest dopuszczalne wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności.

Salbutamol WZF a karmienie piersią

Salbutamol prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego, w związku z czym należy unikać stosowania leku Salbutamol WZF podczas karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Salbutamol WZF a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie są dostępne dane dotyczące wpływu salbutamolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania leku ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak drżenie i skurcze i sztywność mięśni.

Należy pamiętać, by przed zastosowaniem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Salbutamol WZF

Substancja czynna: siarczan salbutamolu

Wskazania: astma, skurcz oskrzeli, inne odwracalne stany skurczowe dróg oddechowych

Zastosowanie: doustne, domięśniowe, podskórne, dożylne

Dawkowanie:

  • tabletki, dorośli: 2-4 mg 3-4x/dobę, max 32 mg/dobę

  • tabletki, dzieci 6-12 lat: 2 mg 3-4x/dobę, max 24 mg/dobę

  • roztwór do wstrzykiwań, tylko dorośli: 0,25 mg-0,5 mg

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję preparatu

Główne działania niepożądane: drżenie, ból głowy, tachykardia, kołatanie serca i kurcze mięśni

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Salbutamol WZF, dostępna w internecie pod adresami:

  1. http://chpl.com.pl/data_files/2012-09-10_salbutamol_wzf_0,5_mg_ml__inj_chpl_final_rere_2012.pdf

  2. http://chpl.com.pl/data_files/2012-09-10_salbutamol_wzf_tabl_chpl_final_reer_2012.pdf

Salbutamol WZF - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Octeangin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Octeangin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Octeangin jest preparatem dostępnym na receptę, w postaci twardych pastylek, zawiera oktenidynę jako substancję czynną. Na co działa preparat Octeangin i jak można go stosować?

Charakterystyka produktów leczniczych
18.01.2023
Ismigen- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Ismigen- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Ismigen to szczepionka stosowana w profilaktyce nawracających lub przewlekłych zakażeń górnych oraz dolnych dróg oddechowych . Preparat Ismigen zawiera tabletki podjęzykowe, przeznaczone do stosowania u osób dorosłych oraz dla dzieci w wieku od 3 lat . Lek Ismigen jest dostępny wyłącznie na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
01.08.2023
Jak odzyskać utracony kod recepty?
Jak odzyskać utracony kod recepty?

Zgubienie kodu do e-recepty może być frustrującym doświadczeniem dla pacjenta, który pilnie potrzebuje leków przepisanych przez lekarza. Co zrobić, aby odzyskać utracony kod? Jak uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?

Artykuł
04.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!