Femoston - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 23.06.2023

Femoston   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Femoston

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Femoston to nazwa handlowa leku stosowanego w hormonoterapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy. Preparat ma formę tabletek powlekanych, których dawkowanie i jego częstotliwość ustala lekarz specjalista. Jak działa Femoston? Jakie są wskazania do stosowania preparatu? Czy istnieją przeciwwskazania do przyjmowania leku i czy wywołuje skutki uboczne?

Spis treści

Czym jest lek Femoston?

Femoston jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera dwa rodzaje hormonów żeńskich, estrogen o nazwie estradiol oraz progestagen o nazwie dydrogesteron.

Preparat ma formę tabletek powlekanych do stosowania doustnego i jest dostępny wyłącznie na receptę .

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Femostonu skontaktować się z lekarzem, aby ocenić korzyści i ryzyko związane z terapią hormonalną oraz dobrać odpowiednią dawkę i czas trwania terapii zgodnie z indywidualną sytuacją zdrowotną.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania preparatu?

Syntetyczny 17ß-estradiol zawarty w preparacie Femoston jest niemal identyczny chemicznie i biologicznie z naturalnym estradiolem produkowanym przez organizm ludzki. Jest on uzupełnieniem niedoboru żeńskich hormonów płciowych u kobiet po menopauzie, u których produkcja tego hormonu ulega spadkowi, łagodząc tym samym objawy wypadowe takie jak uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, zmienność nastroju czy trudności w koncentracji.

Niedobór estrogenów prowadzi do spadku masy kostnej. 17ß-estradiol zawarty w preparacie Femoston pełni rolę w zapobieganiu utracie masy kostnej po menopauzie oraz po usunięciu jajników. Działanie ochronne przed osteoporozą utrzymuje się przez cały okres trwania leczenia.

Ze względu na fakt, że estrogeny stymulują wzrost błony śluzowej macicy, stosowanie samych estrogenów w terapii hormonalnej zwiększa ryzyko rozrostu endometrium i raka endometrium.

U kobiet, które nie przeszły zabiegu histerektomii (usunięcia macicy), dodanie progestagenu, takiego jak dydrogesteron, który ma podobne działanie do parenteralnie podawanego progesteronu, znacząco zmniejsza ryzyko rozrostu i raka endometrium związanego z estrogenami.

Jaki jest skład leku?

Każde opakowanie zawiera 14 tabletek ceglastoczerwonych, z czego każda z nich zawiera 2 mg 17ß-estradiolu oraz 14 tabletek żółtych, zawierających 2 mg 17ß-estradiolu i 10 mg dydrogesteronu.

Do substancji pomocniczych zaliczamy: laktozę jednowodną, hypromelozę, skrobię kukurydzianą, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żółty (E172) oraz czarny (E172), makrogol 400, talk.

Jakie są wskazania do stosowania preparatu Femoston?

Femoston jest rekomendowany do stosowania jako hormonalna terapia zastępcza (HTZ) przez kobiety, które nie miały miesiączki przez co najmniej 6 miesięcy, celem złagodzenia objawów niedoboru żeńskich hormonów płciowych - estrogenów.

Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu objawów menopauzy powinna być rozważana tylko wtedy, gdy objawy te istotnie wpływają na pogorszenie jakości życia.

Warto również rozważyć przyjmowanie preparatu w celu zapobiegania osteoporozie u kobiet w wieku pomenopauzalnym, w przypadku zwiększonego ryzyka złamań, które mają objawy nietolerancji innych dostępnych leków stosowanych w leczeniu osteoporozy lub dla których zażywanie tych leków jest przeciwwskazane.

Zawsze należy dokładnie ocenić ryzyko i oczekiwane korzyści związane z terapią. Tego rodzaju oceny powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, a leczenie powinno być kontynuowane jedynie w przypadku, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Estrogen jest przyjmowany codziennie przez cały cykl, podczas gdy progestagen jest dodawany tylko na 14 ostatnich dni 28-dniowego cyklu, w sposób sekwencyjny.

Rozpoczyna się od przyjmowania jednej ceglastoczerwonej tabletki raz na dobę przez pierwsze 14 dni, a następnie jednej żółtej przez kolejne 14 dni, zgodnie z oznaczeniem na blistrze.

Ważne jest, aby nie przerywać kontynuacji przyjmowania leku Femoston pomiędzy opakowaniami, a podczas rozpoczynania i kontynuacji leczenia objawów wypadowych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę w możliwie najkrótszym czasie.

Zazwyczaj leczenie metodą sekwencyjną złożoną zaczyna się od preparatu zawierającego 1 mg 17ß-estradiolu i 1 mg 17ß-estradiolu + 10 mg dydrogesteronu (Femoston mite). Następnie dawkowanie może być dostosowane w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjentki na leczenie.

Jak dawkować lek u dzieci?

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Femoston u dzieci i młodzieży.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki?

W przypadku przeoczenia dawki, należy zażyć tabletkę jak najszybciej, jak to możliwe.

Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin, zaleca się przyjęcie kolejnej dawki o ustalonej porze bez zażywania pominiętej tabletki. W takiej sytuacji istnieje większe ryzyko wystąpienia krwawienia lub plamienia śródcyklicznego.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Do najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych leku należą: bóle głowy, bóle brzucha, tkliwość i ból uciskowy oraz bóle pleców .

Często u pacjentek stosujących estradiol z dydrogesteronem w występuje również: drożdżyca pochwy, depresja, nerwowość, migrena, zawroty głowy, nudności, wymioty, wzdęcia, skórne reakcje alergiczne tj. wysypka, pokrzywka czy świąd, zaburzenia miesiączkowania, bóle w obrębie miednicy, osłabienie oraz wzrost masy ciała.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane?

Rzadziej w przebiegu stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości, zwiększenie wymiarów mięśniaków gładkokomórkowych, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zawał serca, zaburzenia czynności wątroby, niekiedy z żółtaczką oraz choroby pęcherzyka żółciowego.

Może pojawić się również powiększenie piersi, zmiana libido, zespół napięcia przedmiesiączkowego oraz spadek masy ciała, nietolerancja soczewek kontaktowych oraz bolesne czerwonawe guzki skórne (rumień guzowaty).

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, pacjent powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie środki ostrożności trzeba zachować podczas stosowania leku?

Kobiety, które mają teraz lub w przeszłości wywiad mięśniaków macicy lub endometriozy, obecności czynników ryzyka zakrzepicy i zatorowości oraz nowotworów zależnych od estrogenów, powinny zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku Femoston, ponieważ może on spowodować nawrót lub pogorszenie tych stanów. Dodatkowo, należy uważnie monitorować nadciśnienie tętnicze, objawy choroby wątroby, cukrzycę, kamice żółciową, migrenę, toczeń rumieniowaty układowy, wcześniejszy rozrost endometrium, padaczkę i astmę.

W przypadku wystąpienia zażółcenia skóry (żółtaczka), pogorszenia czynności wątroby, znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, migrenowych bólów głowy lub ciąży, należy przerwać leczenie.

Pacjentki leczone z powodu zaburzeń serca lub nerek powinny być dokładnie monitorowane w czasie stosowania leku Femoston ze względu na możliwe zatrzymanie wody w organizmie wywoływane przez estrogeny.

Kobiety z wcześniej zdiagnozowaną hipertriglicerydemią, które są poddawane hormonalnej terapii zastępczej, wymagają szczególnego nadzoru. Obserwowano pojedyncze przypadki zapalenia trzustki w tej grupie pacjentek, które są wynikiem znacznego wzrostu stężenia triglicerydów w trakcie leczenia HTZ.

Produkt leczniczy Femoston ma w swoim składzie laktozę jednowodną i nie powinien być zażywany przez pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Zawarte w tym produkcie leczniczym połączenie estrogenów i progestagenów nie ma działania antykoncepcyjnego , dlatego jeśli upłynęło mniej niż 12 miesięcy od ostatniej miesiączki i pacjentka jest poniżej 50. roku życia może być konieczne stosowanie dodatkowej antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży.

Należy zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej u osób po 65. roku życia, ze względu na ograniczoną dostępność danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku oraz istniejące dowody na zwiększone ryzyko utraty pamięci u kobiet w tym wieku.

Czy przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi?

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) wiąże się z 1,3-3-krotnie większym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tych powikłań obserwuje się w pierwszym roku stosowania HTZ. Osoby z wcześniejszymi zaburzeniami zakrzepowymi mają zwiększone ryzyko ŻChZZ, które dodatkowo wzrasta w przypadku stosowania HTZ, dlatego w tej grupie pacjentek przyjmowanie leku Femoston jest przeciwwskazane.

Czy hormononalna terapia zastępcza niesie ze sobą ryzyko wystąpienia nowotworów?

Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) opartej na samych estrogenach zwiększa od 2 do 12 razy ryzyko nieprawidłowego pogrubienia błony śluzowej macicy (rozrost endometrium) i raka błony śluzowej macicy (rak endometrium) w porównaniu do kobiet nienależących do tej grupy terapeutycznej. Jednak obecność progestagenu w preparacie Femoston chroni przed tym dodatkowym ryzykiem.

W początkowych miesiącach mogą wystąpić tymczasowe zaburzenia krwawienia oraz plamienia śródcykliczne. Jeśli utrzymują się one także w późniejszym okresie lub pomimo zakończenia leczenia, konieczne może być przeprowadzenie diagnostyki, w tym ewentualnie biopsji endometrium, w celu zidentyfikowania przyczyny krwawień oraz wykluczenia raka błony śluzowej macicy.

Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi. Dodatkowe ryzyko jest związane z czasem trwania terapii, zazwyczaj pojawia się po 1-4 latach stosowania HTZ i utrzymuje się przez 10 lat lub dłużej po zakończeniu terapii, jeśli pacjenta przyjmowała lek dłużej niż 5 lat.

Nowotwór jajnika występuje rzadko - znacznie rzadziej niż nowotwór piersi. Stosowanie HTZ wiąże się również z nieznacznie zwiększonym ryzykiem nowotworu jajnika.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Zarówno estrogeny, jak i dydrogesteron charakteryzują się niskim stopniem toksyczności.

W przypadkach przedawkowania preparatu Femoston mogą wystąpić objawy takie jak: nudności, wymioty, tkliwość uciskowa piersi, zawroty głowy, bóle brzucha, senność, zmęczenie, krwawienia po odstawieniu leku.

Nie jest konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia, jednak w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza. Dotyczy to także przypadków przedawkowania u dzieci.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Femoston?

Zabronione jest stosowanie leku Femoston, jeśli występuje nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie.

Przeciwwskazaniem jest również rak piersi, nowotwory zależne od stężenia estrogenów (np. rak błony śluzowej macicy oraz jajnika) lub zależne od progestagenów (np. oponiak), krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie oraz nieleczone nieprawidłowe pogrubienie błony śluzowej macicy.

Pacjenci z wywiadem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, u których występowały zakrzepy krwi w żyłach np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna) oraz zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic(np. zawał serca), a także osoby, u których występuje zaburzenie krzepliwości krwi (np. niedobór białka c), ostra choroba wątroby (do czasu unormowania wskaźników funkcji wątroby) oraz porfiria również nie powinni stosować preparatu Femoston.

Femoston a ciąża

Dotychczasowe badania nie wykazują dowodów na teratogenność lub toksyczność leku dla płodu, jednak dostępne dane są niewystarczające. Z tego powodu stosowanie produktu leczniczego Femoston przez kobiety ciężarne jest zabronione.

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania preparatu, należy przerwać przyjmowanie leku Femoston.

Femoston a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania preparatu Femoston w okresie laktacji.

Femoston a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Produkt leczniczy Femoston nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Femoston

Substancja czynna: 17ß-estradiol oraz dydrogesteron.

Wskazania: hormonalna terapia zastępcza w przypadku obecności objawów niedoboru estrogenów u kobiet, u których od ostatniej miesiączki upłynęło co najmniej 6 miesięcy, zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie z wysokim ryzykiem złamań, jeśli inne produkty lecznicze są nietolerowane lub przeciwwskazane.

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 1 tabletka raz dziennie, przez pierwsze 14 dni cyklu tabletki ceglastoczerwone, przez następne 14 dni żółte.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość, rak piersi, nowotwory estrogenozależnelub zależne od progestagenów (np. oponiak), krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie, nieleczony rozrost endometrium, zaburzenia krzepnięcia, ostra choroba wątroby, porfiria.

Główne działania niepożądane: bóle głowy, bóle brzucha, ból i tkliwość uciskowa piersi, bóle pleców, drożdżyca pochwy, depresja, nerwowość, migrena, zawroty głowy, nudności, wymioty, wzdęcia, skórne reakcje alergiczne.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Femoston, dostępna w internecie:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21193/characteristic

Femoston - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Antykoncepcja a problemy skórne - jakie są zalecenia dermatologów?
Antykoncepcja a problemy skórne - jakie są zalecenia dermatologów?

Tabletki antykoncepcyjne są jedną z najpopularniejszych metod antykoncepcji hormonalnej stosowanych przez kobiety na całym świecie. Zawierają one hormony - syntetyczne odpowiedniki estrogenu i progesteronu (gestageny), które oddziałują na procesy zachodzące w organizmie kobiety, uniemożliwiając zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik i w konsekwencji zapobiegając zajściu w ciążę. Hormony zawarte w doustnych lekach antykoncepcyjnych wpływają jednak nie tylko na układ rozrodczy kobiety, ale także na równowagę hormonalną w całym organizmie. W tym artykule skupimy się na wpływie tabletek antykoncepcyjnych na skórę.

Artykuł
08.09.2023
Co zrobić przed rozpoczęciem antykoncepcji hormonalnej?
Co zrobić przed rozpoczęciem antykoncepcji hormonalnej?

Antykoncepcja hormonalna jest powszechną i skuteczną metodą zapobiegania nieplanowanej ciąży. Zawarte w preparatach antykoncepcyjnych substancje czynne wpływają na wiele procesów toczących się w organizmie, jednak przede wszystkim na jego gospodarkę hormonalną. Ze względu na istotny wpływ na organizm warto odpowiednio przygotować się przed wyborem optymalnej metody antykoncepcji. 

Artykuł
19.04.2023
Czy stosunek przerywany jest skuteczną metodą antykoncepcji?
Czy stosunek przerywany jest skuteczną metodą antykoncepcji?

Stosunek przerywany należy do naturalnych metod antykoncepcji. Pomimo istnienia wielu innych sposobów zapobiegania ciąży, wciąż dużo par decyduje się właśnie na tę metodę. W tym artykule omówiono skuteczność stosunku przerywanego jako metodę antykoncepcji.

Artykuł
22.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!