Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 30.06.2023

Hydroxyzinum Adamed E recepta  recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Hydroxyzinum Adamed to lek wydawany wyłącznie na receptę. Zawiera substancję czynną - chlorowodorek hydroksyzyny. Lek wykazuje m.in. działanie przeciwhistaminowe. Cena preparatu to ok. 7-9 złotych.

Spis treści

Czym jest Hydroxyzinum Adamed ?

Lek Hydroxyzinum Adamed jest preparatem leczniczym w postaci tabletek powlekanych o prawie białym kolorze. Po obu stronach tabletki znajduje się linia podziału, która ułatwia jej rozkruszenie. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to linia do podziału dawki leku Hydroxyzinum Adamed, dlatego założenie, że umożliwi ona odmierzenie właściwej dawki jest błędne.

Każda tabletka powlekana zawiera substancję czynną w postaci chlorowodorku hydroksyzyny. Na rynku dostępny jest lek Hydroxyzinum Adamed w dawce 10 mg oraz 25 mg zawartości substancji czynnej w jednej tabletce powlekanej. Łączenie dwóch tabletek o różnej zawartości substancji czynnej umożliwi odmierzenie właściwej dawki leku Hydroxyzinum Adamed zaleconej przez lekarza.

Wskazaniami do stosowania leku Hydroxyzinum Adamed są: objawowe leczenie lęku u dorosłych, objawowe leczenie świądu związanego z pokrzywką u dorosłych, młodzieży i dzieci od 5. roku życia.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Hydroxyzinum Adamed wykazuje silne działanie przeciwhistaminowe oraz rozszerzające oskrzela. Badania wykazały działanie przeciwwymiotne leku Hydroxyzinum Adamed oraz delikatne działanie przeciwwydzielnicze. Ponadto zastosowanie leku zmniejsza odczyn bąbel-rumień u zdrowych ochotników, po śródskórnym podaniu histaminy, a także zmniejsza świąd. Hydroksyzyna nie hamuje bezpośrednio czynności kory mózgu. Jej działanie polega na hamowaniu aktywności niektórych głównych obszarów podkorowych ośrodkowego układu nerwowego.

Jaki jest skład leku?

Każda tabletka Hydroxyzinum Adamed zawiera odpowiednią do dawki ilość substancji czynnej- chlorowodorku hydroksyzyny. Ponadto w preparacie zawarte są substancje pomocnicze, które budują rdzeń i otoczkę tabletek powlekanych.

W rdzeniu tabletki znajdują się substancje pomocnicze, tj.: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, kroskarmeloza sodowa, stearynian magnezu oraz celuloza mikrokrystaliczna.

W otoczce tabletki znajdują się: dwutlenek tytanu (E 171), makrogol 400, hypromeloza (5 cPs).

Jak stosować lek?

Lek Hydroxyzinum Adamed jest przeznaczony do stosowania doustnego. Aby przyjąć tabletki, należy połykać je popijając odpowiednią ilością wody. Można je zażywać zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od posiłków. Produkt leczniczy Hydroxyzinum Adamed należy stosować w najniższej skutecznej dawce, a czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy.

Jak dawkować lek u dorosłych?

U dorosłych w leczeniu lęku objawowego należy stosować od 10 mg do 50 mg na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Objawowe leczenie lęku hydroksyzyną to terapia uzupełniająca podstawowe leczenie, zaleca się, aby terapia była prowadzona przez jednego lekarza.

Objawowe leczenie świądu towarzyszącego pokrzywce u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia powinno odbywać się przy pomocy 25-50 mg wieczorem lub w dawkach podzielonych przyjmowanych w trakcie dnia.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci od 5. roku życia jedynym wskazaniem do stosowania leku Hydroxyzinum Adamed jest objawowe leczenie świądu towarzyszącego pokrzywce. Należy podawać od 10 mg do 25 mg wieczorem lub w dawkach podzielonych w ciągu dnia.

Lek Hydroxyzinum Adamed nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci młodszych niż 5 lat.

Jaka jest dawka maksymalna produktu?

Maksymalna dawka dobowa wynosi dla dorosłych i dzieci z masą ciała większą lub równą 40 kg - 100 mg na dobę. W przypadku niższej masy ciała, maksymalna dawka dobowa produktu leczniczego wynosi 2 mg na 1 kg masy ciała na dobę.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Najczęstszym niepożądanym działaniem leku Hydroxyzinum Adamed jest depresja centralnego układu nerwowego. Objawy te mogą obejmować, m.in.:

 • łagodne uczucie senności po głęboki sen,

 • wystąpienie zmęczenia, zawrotów głowy i zaburzeń koordynacji,

 • uczucie uspokojenia (zazwyczaj ustępują one po kilku dniach leczenia),

 • działanie przeciwcholinergiczne,

 • reakcje nadwrażliwości,

 • bóle głowy

 • zaburzenia aktywności psychomotorycznej,

 • działanie przeciwmuskarynowe.

W niektórych przypadkach, szczególnie przy stosowaniu wysokich dawek u dzieci i osób starszych, może wystąpić paradoksalna stymulacja.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane?

Jak każdy lek, również preparat leczniczy Hydroxyzinum Adamed, może wywoływać skutki uboczne. Do działań niepożądanych, które występują rzadziej należą m.in.: zaburzenia akomodacji, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, zapalenie skóry, zaburzenia rytmu serca nazywane torsade de pointes.

W przypadku, gdy pojawia się złe samopoczucie lub w sytuacji wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i nie stosować leku Hydroxyzinum Adamed ponownie. O zaistniałej sytuacji trzeba powiedzieć lekarzowi.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania?

Objawy przedawkowania leku wiążą się głównie z nadmiernym działaniem przeciwcholinergicznym, depresją lub paradoksalnym pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Mogą występować takie objawy jak nudności, wymioty, przyspieszone bicie serca, gorączka, uczucie senności, zaburzenia odruchu źrenicznego, drżenie, splątanie lub omamy.

W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą pojawić się: obniżenie poziomu świadomości, depresja oddychania, drgawki, niskie ciśnienie krwi lub zaburzenia rytmu serca, a także nasilająca się śpiączka i niewydolność krążeniowo-oddechowa. Opisano również przypadki przedłużenia odstępu QT oraz poważne zaburzenia rytmu serca z potencjalnie śmiertelnymi skutkami, związane z przedawkowaniem neuroleptyków.

Nie istnieje swoista odtrutka, leczenie przedawkowania leku polega na leczeniu objawowym i podtrzymującym. W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Hydroxyzinum Adamed należy zgłosić się do lekarza lub szpitala.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Hydroxyzinum Adamed są:

 • nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku Hydroxyzinum Adamed,

 • porfiria,

 • okresu ciąży i karmienia piersią,

 • nabyte lub wrodzone wydłużenie odstępu QT,

 • ryzyko wydłużenia odstępu QT (np. choroba układu krążenia, znaczące zaburzenia elektrolitowe, nagła śmierć sercowa w rodzinie, znacząca bradykardia),

 • przyjmowanie leków wydłużających odstęp QT i/lub wywołujących zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Czy mogą zachodzić interakcje z innymi lekami?

Nie należy stosować hydroksyzyny jednocześnie z lekami, które wydłużają odstęp QT (odstęp między skurczami serca) i/lub wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Są to m.in. leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), niektóre leki przeciwhistaminowe, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwmalaryczne, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, w leczeniu raka oraz metadon. Jednoczesne stosowanie tych leków zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca, dlatego są przeciwwskazane.

Połączenia, które są niezalecane to jednoczesne stosowanie betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy. Należy unikać jednoczesnego zażywania hydroksyzyny z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna może nasilać działanie leków wpływających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub leków wykazujących działanie przeciwcholinergiczne. Hydroksyzyna przeciwdziała wzrostowi ciśnienia krwi wywołanemu przez działanie adrenaliny. Jednoczesne stosowanie cymetydyny powoduje wzrost stężenia hydroksyzyny we krwi.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania hydroksyzyny z lekami wywołującymi bradykardię (spowolnienie akcji serca) i hipokaliemię, czyli niedobór potasu (może być spowodowany np. przez tiazydowe leki moczopędne).

Przed wykonaniem testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, należy przerwać leczenie hydroksyzyną na co najmniej 5 dni, aby uniknąć wpływu leku na wyniki tych badań.

U szczurów hydroksyzyna zmniejszała przeciwdrgawkowe działanie fenytoiny.

Hydroxyzinum Adamed a alkohol - jaka jest reakcja?

Alkohol nasila działanie leku Hydroxyzinum Adamed, z tego powodu stosowanie leku Hydroxyzinum Adamed powinno być przyczyną unikania spożywania napojów alkoholowych.

Hydroxyzinum Adamed a ciąża - czy można przyjmować lek?

W źródłach brak jest dostatecznych danych na temat bezpiecznego stosowania hydroksyzyny u kobiet w ciąży. Hydroksyzyna przenika przez łożysko, osiągając wyższe stężenie u płodu niż u matki. Wyniki badań na zwierzętach sugerują szkodliwe działanie hydroksyzyny na reprodukcję. U noworodków, których matki przyjmowały hydroksyzynę pod koniec ciąży i/lub podczas porodu, zaobserwowano następujące objawy bezpośrednio po narodzinach lub kilka godzin później: obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia ruchowe, takie jak zaburzenia pozapiramidowe, drgawki kloniczne, depresję ośrodkowego układu nerwowego, niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie oddawania moczu.

W związku z powyższym nie należy stosować hydroksyzyny w okresie ciąży.

Hydroxyzinum Adamed a karmienie piersią - czy można zażywać lek?

Cetyryzyna, będąca głównym metabolitem hydroksyzyny, przenika do mleka matki. Chociaż nie przeprowadzono standardowych badań dotyczących przenikania samej hydroksyzyny do mleka matki, zaobserwowano poważne działania niepożądane u noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety stosujące ten preparat leczniczy. Z tego powodu zaleca się unikanie przyjmowania hydroksyzyny podczas karmienia piersią.

Jeśli konieczne jest leczenie hydroksyzyną, należy przerwać karmienie piersią. Jeżeli kobieta chce karmić piersią, należy przerwać przyjmowanie leku Hydroxyzinum Adamed.

Hydroxyzinum Adamed a prowadzenie pojazdów mechanicznych - jaki jest wpływ?

Hydroksyzyna może wpływać negatywnie na zdolność reakcji i koncentrację, co może negatywnie odbijać się na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednoczesne stosowanie hydroksyzyny z alkoholem lub lekami uspokajającymi może nasilać ich działanie.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Hydroxyzinum Adamed

Substancja czynna: chlorowodorek hydroksyzyny

Wskazania: objawowe leczenie lęku u dorosłych, objawowe leczenie świądu związanego z pokrzywką

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zależne od wieku pacjenta i wskazania

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, ciąża, karmienie piersią

Główne działania niepożądane: uczucie senności, zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie

Bibliografia

Charakterystyka Produktu leczniczego Hydroxyzinum Adamed, [dostęp online], dostępna w internecie:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:reaxDIq5w8UJ:https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34094/characteristic&cd=8&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Inni czytali również

Efectin ER 150 - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Efectin ER 150 - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Efectin ER 150 to lek o znaczeniu kluczowym w terapii różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja , zaburzenia lękowe, czy fobie społeczne. Głównym składnikiem aktywnym tego produktu jest wenlafaksyna, która wpływa na neuroprzekaźniki w mózgu, pomagając w poprawie samopoczucia i funkcjonowaniu pacjentów. Produkt ten jest dostępny w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co umożliwia dłuższe działanie składników aktywnych i utrzymanie stałego stężenia leku we krwi.W tym artykule przyjrzymy się bliżej Efectin ER, jego mechanizmowi działania oraz zastosowaniom klinicznym, aby zrozumieć, dlaczego jest to ważny lek w terapii wielu schorzeń psychiatrycznych.

Charakterystyka produktów leczniczych
27.09.2023
Encorton - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Encorton - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Encorton jest lekiem sterydowym o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, mającym zastosowanie w licznych jednostkach chorobowych. Co zawiera lek Encorton? W jakim celu się go stosuje?

Charakterystyka produktów leczniczych
25.04.2023
Mozarin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Mozarin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Mozarin jest lekiem, który stosuje się w niektórych schorzeniach psychiatrycznych. Jakie są wskazania do przyjmowania leku Mozarin? Kiedy nie należy stosować leku Mozarin?

Charakterystyka produktów leczniczych
10.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!