Atarax - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.01.2023

Atarax   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Atarax

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Atarax to produkt stosowany w leczeniu objawowego lęku u dorosłych, świądu oraz podczas premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi. Substancją czynną zawartą w preparacie jest hydroksyzyna chlorowodorku.

Spis treści

Czym jest Atarax?

Atarax to preparat zawierający hydroksyzynę (hydroksyzyna chlorowodorku). Jest to lek psycholeptyczny - stosowany w terapii zaburzeń psychicznych, o działaniu uspokajającym. Do stosowania leku atarax wskazaniem jest leczenie objawowego lęku u dorosłych, objawowe leczenie świądu. Zastosowaniem leku Atarax jest również premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.


Atarax to lek przeciwhistaminowy o działaniu ośrodkowym. Stosowanie leku atarax hamuje aktywność niektórych obszarów podkorowych ośrodkowego układu nerwowego, wywołując efekt uspokajający, nasenny i anksjolityczny.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Atarax - Cena, refundacja

Atarax nie jest objęty refundacją leków i jego cena może się różnić w zależności od wielkości opakowania.

  • Atarax (10 mg/5 ml syrop 1 but. 200 ml) - cena wynosi ok. 16 zł
  • Atarax (10 mg tabletki powlekane 25 szt.) - cena wynosi ok. 12 zł
  • Atarax (25 mg tabletki powlekane 25 szt.) - cena wynosi ok. 14 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Skład i farmakokinetyka leku Atarax

Lek Atarax występuje w formie białych zawierających 10 mg lub 25 mg substancji czynnej. Dostępny jest również w postaci syropu o stężeniu 2 mg/ml w 200 ml butelce.

Mechanizm działania leku

Atarax wywiera hamujący wpływ na niektóre obszary podkorowe znajdujące się w ośrodkowym układzie nerwowym. (w przeszłości uważano, że hydroksyzyna hamuje czynności kory mózgu) Lek Atarax wykazuje działanie przeciwhistaminowe, powoduje rozszerzanie oskrzeli, działa przeciwwymiotnie i przeciwlękowo. Ponadto znajduje zastosowanie w leczeniu świądu, powoduje zmniejszenie napięcia mięśni oraz ma działanie sedacyjne i uspokajające.

Skład leku

Substancją czynną leku Atarax jest hydroksyzyny chlorowodorek. W tabletce (Atarax 10 mg) powlekanej o zawartości substancji czynnej równej 10 mg wśród składników leku są substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, wapnia stearynian, powidon K 30, eudragit E roztwór 12,5% , makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), talk. (należy zwrócić uwagę, że tabletki Atarax zawierają laktozę)

W przypadku dawki substancji czynnej 25 mg użyte substancje pomocnicze to: tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol 400, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

W przypadku syropu o stężeniu 2 mg/ml użyte substancje pomocnicze to: etanol, sodu benzoesan, sacharoza, mentol, aromat orzechowy i woda oczyszczona

Jak stosować lek?

Przyjmowanie leku Atarax odbywa się drogą doustną. Wchłaniany jest przez przewód pokarmowy i osiąga swoje maksymalne stężenie w osoczu około 2 godzin po przyjęciu. Okres półtrwania wynosi około 14 godzin. Hydroksyzyna przechodzi przez barierę krew-mózg oraz barierę łożyskową.

Zastosowanie leku Atarax powinno być możliwie jak najkrótsze, a stosowana dawka powinna być najmniejszą skuteczną dawką u danego pacjenta. Pora przyjmowania preparatu jest zależna od wskazania.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dawkowanie preparatu Atarax zależy od wskazania. W objawowym leczeniu lęku u dorosłych zaleca się stosowanie 50 mg na dobę w dawkach podzielonych podawane w 2 lub 3 w ciągu doby. W problematycznych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej - 100 mg/dobę.

Objawowe leczenie świądu początkowo rozpoczyna się od przyjęcia 25 mg przed zaśnięciem. Jeśli istnieje konieczność, dawkę można zwiększać o 25 mg. Lek przyjmuje się wtedy od 3 do 4 razy w ciągu doby. W przypadku premedykacji przed zabiegiem chirurgicznym, preparat można podać w dawkach podzielonych - dwukrotnie w dawce 50 mg lub jednorazowo w dawce 100 mg. Działanie leku atarax może różnić się wśród niektórych grup osób. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu wśród: osób w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością wątroby oraz pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek. W tych przypadkach często konieczne będzie zredukowanie dawki lub zmodyfikowanie sposobu podawania preparatu.

Dawki leku powinny być dobrane indywidualne przez lekarza. W niektórych przypadkach może on zalecić rozpoczęcie terapii od połowy zalecanej dawki leku Atarax. Zaleca się stosowanie w najmniejszej skutecznej dawce. Choroba układu krążenia są wskazaniem do zapoznania się z przeciwskazaniami do stosowania leku Atarax.

Jak dawkować lek u dzieci?

Atarax można stosować u dzieci od 12 miesiąca życia.

W leczeniu objawowego świądu zalecaną dawką dobową jest 1 mg/kg mc. Lek powinien być podawany w podzielonych dawkach.

Podczas premedykacji lek należy podawać w pojedynczej dawce 0,6 mg/kg mc.

Dawka maksymalna produktu

U dorosłych i dzieci, których masa ciała wynosi ponad 40 kg, dobowa dawka maksymalna jest równa 100 mg.

U dzieci do 40 kg, maksymalna dawka dobowa jest równa 2 mg/kg mc.

Możliwe działania niepożądane preparatu Atarax

Działania niepożądane, które występują podczas terapii preparatem Atarax związane są przede wszystkim z ośrodkowym układem nerwowym (OUN). Obserwować możemy zarówno nadmierne działanie depresyjne lub paradoksalnie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy.

Znaczące jest również działanie antycholinergiczne i możliwe reakcje nadwrażliwości.

Najczęstsze działania niepożądane

Działania niepożądane występujące bardzo często (>1/10) oraz często (>1/100) to ból głowy , nadmierna senność, sedacja, suchość w jamie ustnej oraz zmęczenie.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Wśród rzadziej występujących działań niepożądanych znajdują się : pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, bezsenność, drgawki, dyskineza, drżenie, reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, wystąpienie dezorientacji i omamów.

Na liście znajdują się także działania niepożądane dotyczące zaburzeń serca jak tachykardia. Rzadko występują też zaburzenia akomodacji oka oraz niewyraźne widzenie.

Może wystąpić skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, nudności, zaparcia, wymioty, zmiany skórne (świąd, wysypka rumieniowa i grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry, obrzęk naczynioworuchowy, wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona), nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, zatrzymanie moczu lub złe samopoczucie, gorączka.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Na obraz przedawkowania hydroksyzyny składają się objawy takie jak: nudności, wymioty, występująca tachykardia, podwyższona temperatura ciała lub gorączka, senność, drżenie, splątanie lub omamy oraz zaburzenia odruchu źrenicznego.

W następnym etapie może wystąpić obniżenie świadomości, depresja ośrodka oddechowego, drgawki, niedociśnienie tętnicze bądź zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowo-oddechowa.

Nie istnieje swoista odtrutka, która mogłaby być zastosowania w przypadku przedawkowania. Terapia opiera się głównie na kontroli parametrów krytycznych i leczeniu poszczególnych zaburzeń. Gdy osoba, która przedawkowała Atarax przyjęła również inne leki lub alkohol, należy w razie konieczności podać jej tlen, nalokson, glukozę i/lub tiaminę.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Preparat przeciwwskazany jest u osób, które wykazują nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie. Leku nie powinny również stosować osoby wykazujące nadwrażliwość na: cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę bądź etylenodiaminę.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u pacjentów cierpiących na schorzenia tj. porfiria i wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT. Również czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT tj. nagła śmierć sercowa w rodzinie, znaczące zaburzenia elektrolitowe lub znaczna bradykardia, są przeciwwskazaniem do stosowania preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu Atarax jest również ciąża oraz karmienie piersią.

Interakcje z innymi lekami

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu Atrax z lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT i/lub powodującymi zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes. W tej grupie znajdują się m.in. leki antyarytmiczne klasy IA oraz klasy III, niektóre antybiotyki (np. erytromycyna) czy niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leków powodujących hipokaliemię i bradykardię.

Atarax hamuje działanie enzymu CYP2D6 i w dużych dawkach może wywoływać interakcje z jego substratami.

Atarax ma działanie antagonistycznie w stosunku do betahistyny oraz inhibitorów cholinoesterazy. Z tego powodu może zaburzyć wyniki testów na alergię lub prowokacji oskrzelowej. Należy odstawić preparat na 5 dni przed wykonaniem takich testów.

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu Atarax wraz z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Ponadto Atarax osłabia działanie adrenaliny, a w badaniach wśród szczurów powodował zmniejszone działanie przeciwdrgawkowe fenytoiny. Jednoczesne zażywanie cymetydyny z hydroksyzyną powoduje wzrost stężenia hydroksyzyny w surowicy o 36% oraz zmniejszenie stężenia cetyryzyny - jej metabolitu.

Atarax a alkohol

Podczas terapii lekiem Atarax należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ etanol nasila działania hydroksyzyny.

Atarax a ciąża

Atarax jest przeciwwskazany w trakcie ciąży. Kobiety w wieku reprodukcyjnym, które stosują preparat, powinny zadbać o używanie skutecznej metody antykoncepcyjnej, by nie doszło do zapłodnienia.

Atarax a karmienie piersią

Główny produkt metabolizmu hydroksyzyny - cetyryzyna przenika do mleka matki. Karmienie piersią znajduje się na liście przeciwwskazań stosowania produktu.

Atarax a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Badania dotyczące ewentualnego wpływu hydroksyzyny na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie zostały przeprowadzone. Warto jednak zaznaczyć, że Atarax może powodować zawroty głowy, zmęczenie czy zaburzenia widzenia, co wpływa negatywnie na zdolność koncentracji i szybkość reakcji.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku

Substancja czynna: hydroksyzyny chlorowodorek

Wskazania: leczenie lęku objawowego u dorosłych, leczenie objawowego świądu oraz premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: Lek dostępny dla dzieci od 12 miesiąca, wśród pacjentów do 40 kg mc. dawka maksymalna wynosi 2 mg/kg mc./ dobę, powyżej 40 kg mc. dawka maksymalna równa jest 100 mg/dobę. Dawki w zakresie 25-100 mg lub 0,6- 2 mg/kg mc.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża, karmienie piersią, porfiria, zespół wydłużenia odstępu QT

Główne działania niepożądane: senność, ból głowy, suchość w jamie ustnej, zmęczenie

Atarax - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Escitalopram Actavis jest lekiem stosowanym m.in w leczeniu depresji . Jakie są inne wskazania do przyjmowania leku Escitalopram Actavis? Jakie może powodować działania niepożądane?

Charakterystyka produktów leczniczych
31.01.2023
Anoreksja - przyczyny, objawy i leczenie
Anoreksja - przyczyny, objawy i leczenie

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa), potocznie nazywany anoreksją, to zespół chorobowy związany z redukcją masy ciała i innymi następstwami celowego nieprzyjmowania pokarmów. Skąd bierze się ta choroba? Kogo dotyczy? Jak wyleczyć się z anoreksji?

Artykuł
10.11.2022
Cirrus - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Cirrus - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Cirrus to złożony lek zawierający dwie substancje czynne - lek przeciwhistaminowy - cetyryzynę oraz lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa - pseudoefedrynę. Cirrus jest stosowany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Charakterystyka produktów leczniczych
23.06.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!