Hydroxyzinum Espefa- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.07.2023

Hydroxyzinum Espefa E recepta  recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Hydroxyzinum Espefa jest produktem leczniczym, który dostępny jest wyłącznie na podstawie recepty. Zawiera substancję czynną o nazwie chlorowodorek hydroksyzyny. Lek ten przejawia różnorodne właściwości, w tym przede wszystkim działanie przeciwhistaminowe. Cena produktu wynosi około 8-12 złotych.

Spis treści

Czym jest Hydroxyzinum Espefa ?

Preparat leczniczy Hydroxyzinum Espefa jest dostępny w formie tabletek powlekanych o żółtym kolorze oraz w postaci syropu. Ważne jest, aby zauważyć, że u dzieci poniżej 6. roku życia zaleca się stosowanie syropu, aby zapobiec ryzyku zachłyśnięcia.

Każda tabletka powlekana zawiera substancję czynną, czyli chlorowodorek hydroksyzyny. Hydroxyzinum Espefa jest dostępny na rynku w dawkach 10 mg i 25 mg substancji czynnej w jednej tabletce. Łączenie dwóch tabletek o różnych dawkach pozwala na właściwe dawkowanie leku Hydroxyzinum Espefa zgodnie z zaleceniami lekarza. Hydroxyzinum Espefa w postaci syropu doustnego jest dostępny na rynku w dawce 2 mg/ml (10 mg/5 ml).

Wskazania do stosowania leku Hydroxyzinum Espefa obejmują: objawowe leczenie lęku u dorosłych, objawowe leczenie świądu oraz stosowanie jako premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Hydroxyzinum Espefa posiada silne właściwości przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela. Badania wykazały również, że lek ten ma działanie przeciwwymiotne i łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Ponadto, zastosowanie Hydroxyzinum Espefa zmniejsza reakcję bąbel-rumień u zdrowych ochotników po podaniu histaminy, a także łagodzi uczucie swędzenia. Hydroksyzyna nie działa bezpośrednio na funkcjonowanie kory mózgowej, lecz poprzez hamowanie aktywności niektórych ważnych obszarów podkorowych w centralnym układzie nerwowym.

Jaki jest skład leku Hydroxyzinum Espefa?

Każda tabletka Hydroxyzinum Espefa zawiera odpowiednią ilość substancji czynnej- chlorowodorku hydroksyzyny. Dodatkowo każda tabletka zawiera substancje pomocnicze, które budują rdzeń i otoczkę tabletek powlekanych.

W rdzeniu tabletki obecne są substancje pomocnicze, tj.: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk.
W otoczce tabletki znajduje się alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żółcień chinolinowa, lak (E 104), żelaza tlenek żółty (E 172).

Lek hydroxyzinum espefa w postaci syropu doustnego również składa się z substancji czynnej- chlorowodorku hydroksyzyny oraz substancji pomocniczych. Wśród substancji pomocniczych znajdują się: sacharoza, powidon, benzoesan sodu, glikol propylenowy, aromat pomarańczowy, mentol oraz woda oczyszczona.

Jak stosować lek Hydroxyzinum Espefa?

Produkt leczniczy należy stosować jak najkrócej, w najmniejszej skutecznej dawce. Lek Hydroxyzinum Espefa jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Jak dawkować lek u dorosłych Hydroxyzinum Espefa?

W przypadku leczenia lęku zalecana dawka Hydroxyzinum Espefa wynosi 50 mg na dobę, podzielona na 2-3 dawki.

W objawowym leczeniu świądu, terapię rozpoczyna się od dawki 25 mg przed snem. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać w miarę potrzeby, podając kolejne 25 mg 3 do 4 razy na dobę.

W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi zalecana jest pojedyncza dawka Hydroxyzinum Espefa wynosząca od 50 mg do 100 mg.

Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych wynosi 100 mg.

Jak dawkować lek u dzieci Hydroxyzinum Espefa?

Ze względu na ryzyko zachłyśnięcia, nie zaleca się podawania tabletek Hydroxyzinum Espefa dzieciom w wieku do 6 lat. Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat są dostępne preparaty lecznicze zawierające hydroksyzynę w formie syropu doustnego. Syropy umożliwiają właściwe dawkowanie i stwarzają mniejsze ryzyko zachłyśnięcia.

W objawowym leczeniu świądu u dzieci od 12. miesiąca życia zaleca się dawkowanie 1 mg/ kg mc. na dobę do 2 mg/ kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

W przypadku stosowania leku Hydroxyzinum Espefa w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi zaleca się dawkowanie 0,6 mg/ kg mc. doustnie w pojedynczej dawce.

U dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę.

Jaka jest dawka maksymalna produktu Hydroxyzinum Espefa?

U dorosłych i dzieci o masie ciała wyższej niż 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

U oso?b w podeszłym wieku maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg .Leczenie osób w podeszłym wieku warto rozpocząć od połowy dawki stosowanej u dorosłych.

U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę.

Najczęstsze działania niepożądane Hydroxyzinum Espefa

Najczęstszym niepożądanym działaniem leku Hydroxyzinum Espefa jest depresja ośrodkowego układu nerwowego. Mogą pojawić się następujące objawy:

 • Uczucie łagodnego senności, które może prowadzić do głębokiego snu.

 • Zmęczenie, zawroty głowy oraz zaburzenia koordynacji.

 • Odczucie uspokojenia (zazwyczaj ustępuje po kilku dniach leczenia),

 • Działanie przeciwcholinergiczne,

 • Reakcje nadwrażliwości,

 • Bóle głowy,

 • Zaburzenia aktywności psychomotorycznej,

 • Działanie przeciwmuskarynowe,

 • Tachykardia

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy stosowaniu wysokich dawek u dzieci i osób starszych, może wystąpić paradoksalne pobudzenie psychoruchowe.

Rzadziej występujące działania niepożądane Hydroxyzinum Espefa

Jak każdy lek, także preparat leczniczy Hydroxyzinum Espefa może powodować działania niepożądane. Rzadziej występujące skutki uboczne to między innymi:

 • Zaburzenia akomodacji (zmiany w zdolności oka do skupiania),

 • Obrzęk naczynioruchowy (nadmierny rozszerzenie naczyń krwionośnych),

 • Reakcje nadwrażliwości, włączając w to wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna),

 • Zapalenie skóry,

 • Zaburzenia rytmu serca nazywane torsade de pointes.

W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia wymienionych objawów, należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i nie ponawiać przyjmowania leku Hydroxyzinum Espefa. Ważne jest, aby poinformować o tych zdarzeniach lekarza.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania Hydroxyzinum Espefa

Objawy nadmiernego przyjęcia leku Hydroxyzinum Espefa głównie wynikają z jego działania przeciwcholinergicznego, depresyjnego lub paradoksalnego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić takie symptomy jak mdłości, wymioty, przyspieszone tętno, gorączka, uczucie senności, zaburzenia reakcji źrenic, drżenie, dezorientacja czy halucynacje.

W bardziej zaawansowanych przypadkach możliwe jest wystąpienie: utraty świadomości, zaburzeń oddychania, napadów padaczkowych, niskiego ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu serca, a także nasilenie śpiączki i niewydolność układu krążenia i oddechowego. W literaturze opisano również przypadki wydłużenia odstępu QT oraz poważne zaburzenia rytmu serca o potencjalnie śmiertelnych skutkach, które są związane z przedawkowaniem neuroleptyków.

Nie ma specyficznego przeciwdziałania, a leczenie przedawkowania leku polega na objawowym i podtrzymującym podejściu. W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Hydroxyzinum Espefa należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Hydroxyzinum Espefa?

Przeciwwskazania do zastosowania leku Hydroxyzinum Espefa obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną, substancje pomocnicze, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.

 • Obecność porfirii.

 • Okres ciąży i karmienie piersią.

 • Znane nabyte lub wrodzone wydłużenie odstępu QT.

 • Znaczne czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, takie jak stwierdzona choroba układu krążenia, znaczące zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia), nagła śmierć sercowa w rodzinie, znacząca bradykardia, a także przyjmowanie jednocześnie leków, które są znane z wydłużania odstępu QT i/lub powodujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Interakcje z innymi lekami

Stosowanie leku Hydroxyzinum Espefa jednocześnie z lekami, które wydłużają odstęp QT (czyli odstęp między skurczami serca) i/lub mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, jest niewskazane. Takie leki to m.in. leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), niektóre leki przeciwhistaminowe, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwmalaryczne, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, leczeniu raka oraz metadon. Jednoczesne stosowanie tych leków z hydroksyzyną zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca, dlatego jest przeciwwskazane.

Niedozwolone połączenia to także jednoczesne przyjmowanie betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy. Należy unikać jednoczesnego stosowania hydroksyzyny z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna może nasilać działanie leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy oraz leków o właściwościach przeciwcholinergicznych. Ponadto, hydroksyzyna przeciwdziała wzrostowi ciśnienia krwi wywołanemu przez działanie adrenaliny. Stosowanie hydroksyzyny jednocześnie z cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia hydroksyzyny we krwi.

Podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum Espefa z lekami wywołującymi bradykardię(spowolnienie akcji serca) lub hipokaliemię (niedobór potasu, co może być spowodowane np. przez tiazydowe leki moczopędne), należy zachować ostrożność.

Warto mieć świadomość, że przed wykonaniem testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny na co najmniej 5 dni, aby uniknąć wpływu leku na wyniki tych badań.

W badaniach na szczurach hydroksyzyna zmniejszała działanie przeciwdrgawkowe fenytoiny.

Hydroxyzinum Espefa a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie przyjmowania leku hydroxyzinum espefa.

Hydroxyzinum Espefa a ciąża

Źródła nie podają wystarczających danych dotyczących bezpiecznego stosowania hydroksyzyny u kobiet w ciąży. Hydroksyzyna przenika przez łożysko, co powoduje, że stężenie leku u płodu może być wyższe niż u matki. Badania na zwierzętach sugerują potencjalne szkodliwe działanie hydroksyzyny na rozwój płodu. U noworodków, których matki przyjmowały hydroksyzynę pod koniec ciąży lub w czasie porodu, obserwowano następujące objawy bezpośrednio po narodzinach lub kilka godzin później: obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia ruchowe, takie jak zaburzenia pozapiramidowe, drgawki kloniczne, depresję ośrodkowego układu nerwowego, niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie oddawania moczu.

Z tego powodu podczas ciąży należy przerwać przyjmowanie leku Hydroxyzinum Espefa.

Hydroxyzinum Espefa a karmienie piersią

Cetyryzyna, która jest głównym produktem przemiany hydroksyzyny, może przenikać do mleka matki. Chociaż nie przeprowadzono standardowych badań dotyczących przenikania samej hydroksyzyny do mleka matki, zaobserwowano poważne skutki niepożądane u noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety stosujące ten lek. Dlatego zaleca się unikanie przyjmowania hydroksyzyny podczas okresu karmienia piersią.

Karmienie piersią stanowi przeciwwskazanie do stosowania leku Hydroxyzinum Espefa. Jeżeli przyjmowanie leku Hydroxyzinum Espefa jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Hydroxyzinum Espefa a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Hydroksyzyna może wpływać na zdolność skupienia uwagi i tempo reakcji. W związku z tym należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Hydroxyzinum Espefa

Substancja czynna: chlorowodorek hydroksyzyny

Wskazania: objawowe leczenie świądu, leczenie objawowe lęku, premedykacja

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zależne od wskazania i wieku pacjenta

Główne przeciwwskazania: ciąża, karmienie piersią, nadwrażliwość na którykolwiek składnik

Główne działania niepożądane: senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji

Bibliografia

 1. Indeks mp, serwis mp.pl, [dostęp online, lipiec 2023], dostępny w internecie:
  https://indeks.mp.pl/leki/subst.html?id=379&phrase=Hydroxyzinum+Espefa

 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hydroxizynum Espefa tabletki powlekane, [dostęp online, lipiec 2023], dostępny w internecie:
  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiAgqPfy5WAAxUAAAAAHQAAAAAQBw&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F24704%2Fcharacteristic&psig=AOvVaw2TnTW8aHxhcA1wgIZ-PBJC&ust=1689678146388339&opi=89978449

 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hydroxizynum Espefa syrop, [dostęp online, lipiec 2023], dostępny w internecie:
  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiAgqPfy5WAAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F19491%2Fcharacteristic&psig=AOvVaw2TnTW8aHxhcA1wgIZ-PBJC&ust=1689678146388339&opi=89978449

Inni czytali również

Tabletki antykoncepcyjne a trądzik. Hormony pomagają na trądzik czy go wzmagają?
Tabletki antykoncepcyjne a trądzik. Hormony pomagają na trądzik czy go wzmagają?

Według powszechnej opinii, trądzik nie jest to choroba, która wyłącznie dotyka nastolatków. Występowanie trądziku to powszechny problem pojawiający się nie tylko w okresie dojrzewania, ale także w późniejszych latach życia. Czasem może prowadzić do wstydu, izolacji społecznej czy złego samopoczucia. Wiele kobiet zmagających się z problemami skórnymi zastanawia się, czy terapia hormonalna wywiera pozytywny wpływ na trądzik. Czy stosowanie tabletek antykoncepcyjnych pomaga w leczeniu trądziku? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

Artykuł
01.06.2023
Atywia - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Atywia - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Atywia to doustny, dwuskładnikowy lek antykoncepcyjny. Dodatkowe wskazanie to terapia umarkowanego trądziku. Substancje czynne zawarte w  leku to: etynyloestradiol i dienogest.

Charakterystyka produktów leczniczych
13.09.2023
Asertin 100 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Asertin 100 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Asertin 100 to preparat wykorzystywany w leczeniu psychiatrycznym, stosowany w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych . Jak działa lek Asertin? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania? Jakie środki ostrożności zachować i jakie skutki uboczne może wywołać?

Charakterystyka produktów leczniczych
27.02.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!