Hydroxyzinum Espefa- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 16.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Hydroxyzinum Espefa- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Espefa jest produktem leczniczym, który dostępny jest wyłącznie na podstawie recepty. Zawiera substancję czynną o nazwie chlorowodorek hydroksyzyny. Lek ten przejawia różnorodne właściwości, w tym przede wszystkim działanie przeciwhistaminowe. Cena produktu wynosi około 8-12 złotych.

Rozpocznij konsultacj臋 z Hydroxyzinum Espefa

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Hydroxyzinum Espefa
Substancje czynne Hydroxyzini hydrochloridum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • Tabletki powlekane
 • syrop
Dawki
 • 25 mg (Tabletki powlekane)
 • 10 mg/5 ml (syrop)
 • 10 mg (Tabletki powlekane)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Hydroxyzinum Espefa

Substancja czynna: chlorowodorek hydroksyzyny

Wskazania: objawowe leczenie świądu, leczenie objawowe lęku, premedykacja

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zależne od wskazania i wieku pacjenta

Główne przeciwwskazania: ciąża, karmienie piersią, nadwrażliwość na którykolwiek składnik

Główne działania niepożądane: senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji

e-Recepta online 58.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Hydroxyzinum Espefa?

Lek Hydroxyzinum Espefa kosztuje ok 15 zł w przypadku opakowania zawierającego 30 tabletek, 25mg. Lek jest dostępny również w postaci syropu i jego cena może wynosić ok 18 zł za butelkę 250g.

Lek nie znajduje się na liście leków refundowanych.

Podana cena jest wyłącznie orientacyjna i może ulec zmianie. Preparat jest dostępny wyłącznie na receptę.

Czym jest Hydroxyzinum Espefa ?

Preparat leczniczy Hydroxyzinum Espefa jest dostępny w formie tabletek powlekanych o żółtym kolorze oraz w postaci syropu. Ważne jest, aby zauważyć, że u dzieci poniżej 6. roku życia zaleca się stosowanie syropu, aby zapobiec ryzyku zachłyśnięcia.

Każda tabletka powlekana zawiera substancję czynną, czyli chlorowodorek hydroksyzyny. Hydroxyzinum Espefa jest dostępny na rynku w dawkach 10 mg i 25 mg substancji czynnej w jednej tabletce. Łączenie dwóch tabletek o różnych dawkach pozwala na właściwe dawkowanie leku Hydroxyzinum Espefa zgodnie z zaleceniami lekarza. Hydroxyzinum Espefa w postaci syropu doustnego jest dostępny na rynku w dawce 2 mg/ml (10 mg/5 ml).

Wskazania do stosowania leku Hydroxyzinum Espefa obejmują: objawowe leczenie lęku u dorosłych, objawowe leczenie świądu oraz stosowanie jako premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Jaki jest mechanizm dzia艂ania?

Hydroxyzinum Espefa posiada silne właściwości przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela. Badania wykazały również, że lek ten ma działanie przeciwwymiotne i łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Ponadto, zastosowanie Hydroxyzinum Espefa zmniejsza reakcję bąbel-rumień u zdrowych ochotników po podaniu histaminy, a także łagodzi uczucie swędzenia. Hydroksyzyna nie działa bezpośrednio na funkcjonowanie kory mózgowej, lecz poprzez hamowanie aktywności niektórych ważnych obszarów podkorowych w centralnym układzie nerwowym.

Jaki jest sk艂ad leku Hydroxyzinum Espefa?

Każda tabletka Hydroxyzinum Espefa zawiera odpowiednią ilość substancji czynnej- chlorowodorku hydroksyzyny. Dodatkowo każda tabletka zawiera substancje pomocnicze, które budują rdzeń i otoczkę tabletek powlekanych.

W rdzeniu tabletki obecne są substancje pomocnicze, tj.: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk.
W otoczce tabletki znajduje się alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żółcień chinolinowa, lak (E 104), żelaza tlenek żółty (E 172).

Lek hydroxyzinum espefa w postaci syropu doustnego również składa się z substancji czynnej- chlorowodorku hydroksyzyny oraz substancji pomocniczych. Wśród substancji pomocniczych znajdują się: sacharoza, powidon, benzoesan sodu, glikol propylenowy, aromat pomarańczowy, mentol oraz woda oczyszczona.

Jak stosowa膰 lek Hydroxyzinum Espefa?

Produkt leczniczy należy stosować jak najkrócej, w najmniejszej skutecznej dawce. Lek Hydroxyzinum Espefa jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Jak dawkowa膰 lek u doros艂ych Hydroxyzinum Espefa?

W przypadku leczenia lęku zalecana dawka Hydroxyzinum Espefa wynosi 50 mg na dobę, podzielona na 2-3 dawki.

W objawowym leczeniu świądu, terapię rozpoczyna się od dawki 25 mg przed snem. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać w miarę potrzeby, podając kolejne 25 mg 3 do 4 razy na dobę.

W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi zalecana jest pojedyncza dawka Hydroxyzinum Espefa wynosząca od 50 mg do 100 mg.

Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych wynosi 100 mg.

Jak dawkowa膰 lek u dzieci Hydroxyzinum Espefa?

Ze względu na ryzyko zachłyśnięcia, nie zaleca się podawania tabletek Hydroxyzinum Espefa dzieciom w wieku do 6 lat. Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat są dostępne preparaty lecznicze zawierające hydroksyzynę w formie syropu doustnego. Syropy umożliwiają właściwe dawkowanie i stwarzają mniejsze ryzyko zachłyśnięcia.

W objawowym leczeniu świądu u dzieci od 12. miesiąca życia zaleca się dawkowanie 1 mg/ kg mc. na dobę do 2 mg/ kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

W przypadku stosowania leku Hydroxyzinum Espefa w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi zaleca się dawkowanie 0,6 mg/ kg mc. doustnie w pojedynczej dawce.

U dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę.

Jaka jest dawka maksymalna produktu Hydroxyzinum Espefa?

U dorosłych i dzieci o masie ciała wyższej niż 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

U oso?b w podeszłym wieku maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg .Leczenie osób w podeszłym wieku warto rozpocząć od połowy dawki stosowanej u dorosłych.

U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę.

Najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane Hydroxyzinum Espefa

Najczęstszym niepożądanym działaniem leku Hydroxyzinum Espefa jest depresja ośrodkowego układu nerwowego. Mogą pojawić się następujące objawy:

 • Uczucie łagodnego senności, które może prowadzić do głębokiego snu.

 • Zmęczenie, zawroty głowy oraz zaburzenia koordynacji.

 • Odczucie uspokojenia (zazwyczaj ustępuje po kilku dniach leczenia),

 • Działanie przeciwcholinergiczne,

 • Reakcje nadwrażliwości,

 • Bóle głowy,

 • Zaburzenia aktywności psychomotorycznej,

 • Działanie przeciwmuskarynowe,

 • Tachykardia

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy stosowaniu wysokich dawek u dzieci i osób starszych, może wystąpić paradoksalne pobudzenie psychoruchowe.

Rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane Hydroxyzinum Espefa

Jak każdy lek, także preparat leczniczy Hydroxyzinum Espefa może powodować działania niepożądane. Rzadziej występujące skutki uboczne to między innymi:

 • Zaburzenia akomodacji (zmiany w zdolności oka do skupiania),

 • Obrzęk naczynioruchowy (nadmierny rozszerzenie naczyń krwionośnych),

 • Reakcje nadwrażliwości, włączając w to wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna),

 • Zapalenie skóry,

 • Zaburzenia rytmu serca nazywane torsade de pointes.

W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia wymienionych objawów, należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i nie ponawiać przyjmowania leku Hydroxyzinum Espefa. Ważne jest, aby poinformować o tych zdarzeniach lekarza.

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania Hydroxyzinum Espefa

Objawy nadmiernego przyjęcia leku Hydroxyzinum Espefa głównie wynikają z jego działania przeciwcholinergicznego, depresyjnego lub paradoksalnego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić takie symptomy jak mdłości, wymioty, przyspieszone tętno, gorączka, uczucie senności, zaburzenia reakcji źrenic, drżenie, dezorientacja czy halucynacje.

W bardziej zaawansowanych przypadkach możliwe jest wystąpienie: utraty świadomości, zaburzeń oddychania, napadów padaczkowych, niskiego ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu serca, a także nasilenie śpiączki i niewydolność układu krążenia i oddechowego. W literaturze opisano również przypadki wydłużenia odstępu QT oraz poważne zaburzenia rytmu serca o potencjalnie śmiertelnych skutkach, które są związane z przedawkowaniem neuroleptyków.

Nie ma specyficznego przeciwdziałania, a leczenie przedawkowania leku polega na objawowym i podtrzymującym podejściu. W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Hydroxyzinum Espefa należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku Hydroxyzinum Espefa?

Przeciwwskazania do zastosowania leku Hydroxyzinum Espefa obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną, substancje pomocnicze, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.

 • Obecność porfirii.

 • Okres ciąży i karmienie piersią.

 • Znane nabyte lub wrodzone wydłużenie odstępu QT.

 • Znaczne czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, takie jak stwierdzona choroba układu krążenia, znaczące zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia), nagła śmierć sercowa w rodzinie, znacząca bradykardia, a także przyjmowanie jednocześnie leków, które są znane z wydłużania odstępu QT i/lub powodujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Interakcje z innymi lekami

Stosowanie leku Hydroxyzinum Espefa jednocześnie z lekami, które wydłużają odstęp QT (czyli odstęp między skurczami serca) i/lub mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, jest niewskazane. Takie leki to m.in. leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), niektóre leki przeciwhistaminowe, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwmalaryczne, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, leczeniu raka oraz metadon. Jednoczesne stosowanie tych leków z hydroksyzyną zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca, dlatego jest przeciwwskazane.

Niedozwolone połączenia to także jednoczesne przyjmowanie betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy. Należy unikać jednoczesnego stosowania hydroksyzyny z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna może nasilać działanie leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy oraz leków o właściwościach przeciwcholinergicznych. Ponadto, hydroksyzyna przeciwdziała wzrostowi ciśnienia krwi wywołanemu przez działanie adrenaliny. Stosowanie hydroksyzyny jednocześnie z cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia hydroksyzyny we krwi.

Podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum Espefa z lekami wywołującymi bradykardię(spowolnienie akcji serca) lub hipokaliemię (niedobór potasu, co może być spowodowane np. przez tiazydowe leki moczopędne), należy zachować ostrożność.

Warto mieć świadomość, że przed wykonaniem testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny na co najmniej 5 dni, aby uniknąć wpływu leku na wyniki tych badań.

W badaniach na szczurach hydroksyzyna zmniejszała działanie przeciwdrgawkowe fenytoiny.

Hydroxyzinum Espefa a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie przyjmowania leku hydroxyzinum espefa.

Hydroxyzinum Espefa a ci膮偶a

Źródła nie podają wystarczających danych dotyczących bezpiecznego stosowania hydroksyzyny u kobiet w ciąży. Hydroksyzyna przenika przez łożysko, co powoduje, że stężenie leku u płodu może być wyższe niż u matki. Badania na zwierzętach sugerują potencjalne szkodliwe działanie hydroksyzyny na rozwój płodu. U noworodków, których matki przyjmowały hydroksyzynę pod koniec ciąży lub w czasie porodu, obserwowano następujące objawy bezpośrednio po narodzinach lub kilka godzin później: obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia ruchowe, takie jak zaburzenia pozapiramidowe, drgawki kloniczne, depresję ośrodkowego układu nerwowego, niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie oddawania moczu.

Z tego powodu podczas ciąży należy przerwać przyjmowanie leku Hydroxyzinum Espefa.

Hydroxyzinum Espefa a karmienie piersi膮

Cetyryzyna, która jest głównym produktem przemiany hydroksyzyny, może przenikać do mleka matki. Chociaż nie przeprowadzono standardowych badań dotyczących przenikania samej hydroksyzyny do mleka matki, zaobserwowano poważne skutki niepożądane u noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety stosujące ten lek. Dlatego zaleca się unikanie przyjmowania hydroksyzyny podczas okresu karmienia piersią.

Karmienie piersią stanowi przeciwwskazanie do stosowania leku Hydroxyzinum Espefa. Jeżeli przyjmowanie leku Hydroxyzinum Espefa jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Hydroxyzinum Espefa a prowadzenie pojazd贸w mechanicznych

Hydroksyzyna może wpływać na zdolność skupienia uwagi i tempo reakcji. W związku z tym należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Hydroxyzinum Espefa - leki z t膮 sam膮 substancj膮 czynn膮

Leki, które zawierają tę samą substancję czynną co Hydroxyzinum Espefa, to:
- Hydroxyzine Orion,
- Hydroxyzinum Polfarmex,
- Hydroxyzinum Teva,
- Hydroxyzinum Zentiva.

Bibliografia

 1. Indeks mp, serwis mp.pl, [dostęp online, lipiec 2023], dostępny w internecie:
  https://indeks.mp.pl/leki/subst.html?id=379&phrase=Hydroxyzinum+Espefa

 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hydroxizynum Espefa tabletki powlekane, [dostęp online, lipiec 2023], dostępny w internecie:
  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiAgqPfy5WAAxUAAAAAHQAAAAAQBw&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F24704%2Fcharacteristic&psig=AOvVaw2TnTW8aHxhcA1wgIZ-PBJC&ust=1689678146388339&opi=89978449

 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hydroxizynum Espefa syrop, [dostęp online, lipiec 2023], dostępny w internecie:
  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiAgqPfy5WAAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Frejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl%2Fapi%2Frpl%2Fmedicinal-products%2F19491%2Fcharacteristic&psig=AOvVaw2TnTW8aHxhcA1wgIZ-PBJC&ust=1689678146388339&opi=89978449

Inni czytali r贸wnie偶

Tr膮dzik podsk贸rny  czemu powstaje jak wygl膮da i jak sobie z nim radzi膰?
Tr膮dzik podsk贸rny - czemu powstaje, jak wygl膮da i jak sobie z nim radzi膰?

Tr膮dzik pospolity wyst臋puje w r贸偶nych postaciach, jedn膮 z nich jest tr膮dzik podsk贸rny. Charakterystyczne dla niego s膮聽bol膮ce pryszcze podsk贸rne wyst臋puj膮ce najcz臋艣ciej na twarzy. Zwykle wyst臋puje u nastolatk贸w, ale mo偶e si臋 pojawi膰 r贸wnie偶 po okresie dojrzewania.

Artyku艂
09.02.2024
Spamilan E recepta  recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Spamilan E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Preparat leczniczy Spamilan jest u偶ywany w kr贸tkotrwa艂ej terapii zaburze艅 l臋kowych oraz w celu z艂agodzenia symptom贸w l臋ku, niezale偶nie od tego, czy towarzyszy im depresja.Jego aktywnym sk艂adnikiem jest buspiron, kt贸ry jako agonista receptor贸w serotoninowych, wykazuje mniej efekt贸w ubocznych i ma mniejszy potencja艂 uzale偶niaj膮cy w por贸wnaniu z innymi cz臋sto u偶ywanymi lekami przeciwl臋kowymi, takimi jak benzodiazepiny.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
13.02.2024
Tr膮dzik na po艣ladkach Jak pozby膰 si臋 pryszczy z po艣ladk贸w?
Tr膮dzik na po艣ladkach. Jak pozby膰 si臋 pryszczy z po艣ladk贸w?

Cho膰 tr膮dzik najcz臋艣ciej kojarzy si臋 z problemami sk贸rnymi twarzy, wiele os贸b zmaga si臋 z podobnymi wypryskami w mniej oczywistych miejscach, takich jak po艣ladki. Wyst臋powanie pryszczy w takiej intymnej lokalizacji to dla wielu wstydliwy problem, o kt贸rym nie chc膮 m贸wi膰.Warto jednak pami臋ta膰, 偶e krosty na po艣ladkach, mimo 偶e s膮 mniej widoczne ni偶 na twarzy, wymagaj膮 od nas r贸wnie du偶o uwagi i odpowiedniej piel臋gnacji. Zrozumienie tego problemu sk贸rnego to pierwszy krok do znalezienia skutecznych metod leczenia i odzyskania komfortu codziennego 偶ycia.聽

Artyku艂
09.02.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!