Asentra – inhibitor wychwytu serotoniny stosowany w leczeniu depresji

Opublikowano 17.01.2022

Asentra – inhibitor wychwytu serotoniny stosowany w leczeniu depresji

Asentra

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Asentra to doustny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny stosowany do leczenia depresji. Asentra występuje w postaci tabletek powlekanych zawierających sertralinę w dawce 50 lub 100mg.

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie sertraliny (inhibitor wychwytu serotoniny)

Czym jest Asentra?

Preparat Asentra należy do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w komórkach mózgu. Niedobory serotoniny są jednym z czynników wpływających na pojawienie się depresji, dlatego blokowanie resorpcji serotoniny już obecnej w synapsie pomaga zwiększyć jej poziom i przyczynia się do poprawy samopoczucia pacjenta.

Preparat Asentra stosuje się w leczeniu epizodów depresyjnych, depresji przebiegającej z lękiem, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, zespole lęku napadowego, fobii społecznej oraz zespole lęku pourazowego.

Skład i farmakokinetyka leku

W zależności od zakupionego opakowania jedna tabletka leku Asentra zawiera 50 mg lub 100 mg substancji czynnej - sertraliny. Do substancji pomocniczych zawartych w preparacie należą: wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, talk, magnezu stearynian.

Stan stacjonarny leku we krwi osiąga się po około tygodniu leczenia. Sertralina wiąże się z białkami osocza. Okres półtrwania substancji wynosi 26 godzin. Metabolity leku wydalane są z moczem oraz kałem.

Jak stosować lek?

Preparat Asentra przyjmuje się doustnie, codziennie o tej samej godzinie, popijając dużą ilością wody. Jedzenie nie wpływa na biodostępność leku, w związku z czym tabletka może być przyjmowana wraz z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Jak dawkować lek u osób dorosłych?

W przypadku depresji oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych u dorosłych dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę. Preparat Asentra można przyjmować rano lub wieczorem. W przypadku braku poprawy stanu pacjenta dawkę można stopniowo, w odstępach tygodniowych, zwiększyć do 100 mg, następnie 150 mg i ostatecznie, do dobowej dawki maksymalnej 200 mg.

Leczenie zespołów lękowych (zespół lęku napadowego, zespół stresu pourazowego, zespół lęku społecznego) rozpoczyna się od 25 mg na dobę rano lub wieczorem. Dawkę można zwiększać w tygodniowych odstępach. Dobowa dawka maksymalna to 200 mg. Efekt działania leku w zespołach lękowych pojawia się po około tygodniu leczenia. Pełne działanie uzyskujemy po 2 do 4 tygodniach.

Jak dawkować lek u dzieci?

Generalnie Asentra nie jest wskazana dla osób poniżej 18 roku życia. Jest to spowodowane brakiem wystarczających informacji dotyczących wpływu leku na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój poznawczy. Ponadto w czasie badań obserwowano większą częstość występowania wybuchów agresji, myśli i zachowań samobójczych u pacjentów małoletnich.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci powyżej 6 roku życia. Dla pacjentów w wieku od 6 do 12 lat dawka początkowa to 25 mg raz na dobę, podawana rano lub wieczorem. W przypadku braku poprawy dawkę można zwiększać co tydzień, najpierw do 50 mg, następnie stopniowo do maksymalnie 200 mg na dobę. U dzieci w wieku od 13 do 17 lat dawkowanie sertraliny jest takie jak u pacjentów dorosłych (50 mg początkowo, maksymalnie 200 mg na dobę).

Przyjmowanie Asentry przez osoby starsze

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania leku u starszych pacjentów.


Jaka jest maksymalna dawka dobowa?

Maksymalna dobowa dawka leku, której nie należy przekraczać to 200 mg zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Szczególną grupą pacjentów są osoby z zaburzeniami funkcji wątroby. U tych chorych konieczne jest stosowanie mniejszych dawek leku lub zwiększenie odstępu czasowego między kolejnymi dawkami preparatu. U pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek nie ma konieczności dostosowywania dawki do klirensu kreatyniny.

Odstawianie leku

Nie należy niespodziewanie przerywać leczenia preparatem Asentra, gdyż grozi to wystąpieniem objawów odstawiennych. Dawkę leku należy stopniowo obniżać na przestrzeni około 2 tygodni.

Do najczęstszych objawów gwałtownego przerwania leczenia należą: bóle i zawroty głowy, parestezje (nieprawidłowe odczuwanie bodźców), bezsenność lub bardzo intensywne sny, pobudzenie, uczucie niepokoju, nudności i wymioty oraz drżenia. Powyższe objawy mogą utrzymywać się od kilku dni nawet do kilku miesięcy.

e-Recepta online 44.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 49.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Asentra - Cena, refundacja

Asentra jest objęty refundacją leków i jego cena może się różnić w zależności od wielkości opakowania.

  • Asentra (50 mg tabletki powlekane 28 szt.) - cena wynosi ok. 14 zł i w przypadku refundacji ok. 5 zł
  • Asentra (100 mg tabletki powlekane 28 szt.) - cena wynosi ok. 26 zł i w przypadku refundacji ok. 9 zł
  • Asentra (100 mg tabletki powlekane 28 szt.) - cena wynosi ok. 19 zł i w przypadku refundacji ok. 6 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Możliwe działania niepożądane preparatu Asentra (stosowany w leczeniu depresji)

Najczęstsze działania niepożądane

Do często i niezbyt często występujących działań niepożądanych preparatu Asentra należą: brak apetytu, bezsenność lub nadmierna senność, drżenia, uczucie niepokoju, ból lub zawroty głowy, nudności, biegunka lub zaparcia, wysuszenie śluzówek jamy ustnej, problemy z erekcją lub wytryskiem u mężczyzn, wzrost potliwości, niezamierzona utrata masy ciała.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do rzadko lub bardzo rzadko występujących objawów niepożądanych podczas leczenia lekiem Asentra należą: zaburzenia obrazu krwi (spadek liczby lub zaburzenie czynności płytek krwi, leukopenia, plamica), krwotoki, hiperprolaktynemia i następczy mlekotok lub ginekomastia, niedoczynność tarczycy, hiponatremia, nasilenie depresji, halucynacje, wzrost agresji, uczucie niepokoju, hipomania lub mania, lęki, psychoza, drgawki, objawy pozapiramidowe, nierówne bicie serca, bóle w klatce piersiowej, hipo- lub hipertonia, obrzęki, omdlenia, przyspieszenie akcji serca, ból brzucha, wymioty, zapalenie trzustki lub wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, obrzęki powiek, twarzy i warg, świąd, wysypka, priapizm (przedłużający się wzwód prącia).

Na początku leczenia preparatem Asentra może dojść do rozwoju akatyzji, charakteryzującej się niepokojem, wewnętrznym napięciem i potrzebą pozostawania w ruchu. Pojawienie się powyższych objawów jest przeciwwskazaniem do zwiększania dawki leku.

W przypadku pojawienia się wysypki, pokrzywki lub innych reakcji alergicznych o nieznanej przyczynie należy przerwać stosowanie leku.

Asentra a zespół serotoninowy

Podczas stosowania preparatu Asentra istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Ryzyko to jest szczególnie duże w przypadku przedawkowania leku lub w połączeniu z innymi lekami mającymi zdolność zwiększania serotoniny we krwi np. leki przeciwdepresyjne z grupy SNRI (duloksetyna).

Zespół serotoninowy jest stanem zagrożenia życia. Do jego objawów należy: hipertermia, tachykardia (przyspieszona akcja serca), sztywność i skurcze mięśni, wzrost potliwości, nudności i wymioty, biegunka, splątanie, pobudzenie lub śpiączka.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Jakie są przeciwskazania do stosowania leku?

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania leku Asentra jest nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w preparacie.

Nie zaleca się stosowania leku także u pacjentów z padaczką.

Ze względu na wzrost ryzyka samobójstwa w pierwszych tygodniach leczenia preparatem Asentra należy uważnie obserwować przyjmujących go pacjentów. Szczególnie wnikliwie należy monitorować stan pacjentów poniżej 25 roku życia oraz osoby z myślami lub zachowaniami samobójczymi w wywiadzie.

Interakcje z innymi lekami

Asentra może wchodzić w liczne interakcje z równocześnie przyjmowanymi substancjami, przede wszystkim lekami.

Ze względów bezpieczeństwa inhibitorów wychwytu zwrotnego sertraliny nie należy przyjmować jednocześnie z: inhibitorami monoaminooksydazy (np. moklobemid, selegilina), primozydem, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, tryptofanem, trazodonem, fenfluraminą, deksfenfluraminą, sumatryptanem i tramadolem.

Niezwykle ważne jest, by między terapią preparatem Asentra oraz lekami z grupy monoaminooksydazy zachować co najmniej dwutygodniowy odstęp. Jest to bardzo istotne ze względu na znacznie podwyższone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego w przypadku nałożenia się działania tych dwóch grup lekowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu Asentra oraz związków litu, w takim przypadku wskazane jest dokładne monitorowanie stężenia litu we krwi. Leki neuroleptyczne lub metoklopramid przyjmowany równocześnie z SSRI zwiększają ryzyko pojawienia się objawów pozapiramidowych. Rozważnie należy także prowadzić terapię za pomocą leków przeciwpadaczkowych, antybiotyków np. erytromycyny i rifampicyny, beta blokerów, warfaryny i cymetydyny.

Ze względu na ryzyko wzrostu poziomu substancji czynnej we krwi podczas przyjmowania farmaceutyku Asentra nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Asentra a alkohol

Z uwagi na ryzyko nasilenia ośrodkowego działania alkoholu, podczas terapii preparatem Asentra nie należy spożywać wyrobów alkoholowych.

Asentra a ciąża

Wykazano, że stosowanie farmaceutyku w okresie ciąży, zwłaszcza podczas trzeciego trymestru, zwiększa ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka.

Ze względu na brak odpowiednich badań preparatu Asentra nie należy stosować u kobiet ciężarnych. Decyzja o przyjmowaniu leku w trakcie ciąży może zostać podjęta wyłącznie w sytuacji gdy prognozowana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

By zminimalizować ryzyko nieświadomego wystąpienia wad wrodzonych płodu, kobiety w wieku rozrodczym podczas terapii powinny stosować równocześnie skuteczną antykoncepcję.

Asentra a karmienie piersią

Substancja czynna leku przenika do mleka matki. Z tego powodu podczas terapii lekiem Asentra nie należy karmić piersią.

Asentra a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Preparat, szczególnie w połączeniu z alkoholem lub innymi preparatami wpływającymi na układ nerwowy może zaburzać koncentrację i osłabiać zdolność psychofizyczną. Z tego powodu przed rozpoczęciem wykonywania czynności stwarzających zagrożenie tj. prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn należy poznać indywidualną reakcję na lek.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Asentra

Substancja czynna: Sertralina

Wskazania: Depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół lęku napadowego, fobia społeczna oraz zespół lęku pourazowego

Stosowanie: Doustne

Dawkowanie: Dawka minimalna w leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych to 50 mg dziennie, dawka maksymalna 200 mg; Dawka minimalna w leczeniu zespołów lękowych to 25 mg dziennie, dawka maksymalna 200 mg

Przeciwwskazania: Ciąża i okres karmienia piersią; nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; równoczesna terapia za pomocą leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy

Główne działania niepożądane: Brak apetytu, bezsenność lub nadmierna senność, drżenia, uczucie niepokoju, ból lub zawroty głowy, nudności, biegunka lub zaparcia, wysuszenie śluzówek jamy ustnej, problemy z erekcją lub wytryskiem u mężczyzn, wzrost potliwości, niezamierzona utrata masy ciała

Inne popularne leki:

Asentra

Inni czytali również

Co się stanie, jeśli nie wykupię recepty?
Co się stanie, jeśli nie wykupię recepty?

W Polsce wykupienie wielu leków w aptece możliwe jest jedynie po uzyskaniu właściwej recepty. Recepty mogą być wystawiane przez lekarza zarówno podczas wizyty w gabinecie, jak i online. W tym artykule omówimy skutki niewykupienia leków z wystawionego dokumentu.

Artykuł
17.05.2023
Zastrzyk antykoncepcyjny (hormonalny) - zalety i skutki uboczne
Zastrzyk antykoncepcyjny (hormonalny) - zalety i skutki uboczne

Metod antykoncepji dla par, które nie planują potomstwa w najbliższym czasie, jest wiele. Zastrzyk antykoncepcyjny jest atrakcyjny dla tych, którzy nie chcą martwić się antykoncepcją na co dzień. Warto jednak znać zalety i wady tej metody.

Artykuł
22.01.2023
Nystatyna Teva – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Nystatyna Teva – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Nystatyna Teva to granulat do sporządzania zawiesiny doustnej stosowany w leczeniu i zapobieganiu zakażeń wywołanych przez grzyby.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.04.2023
Konsultacja z E-receptą za 39.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!