Depratal - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 14.08.2023

Depratal  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Depratal

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Depratal to lek mający zastosowanie w leczeniu niektórych chorób psychiatrycznych oraz w leczeniu objawowym niektórych rodzajów bólu. Zawiera duloksetynę, która zwiększa stężenia serotoniny i noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Spis treści

Czym jest Depratal?

Depratal to lek, zawierający duloksetynę - inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Wskazania do stosowania tego preparatu to:

 • leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych;

 • leczenie dużych zaburzeń depresyjnych,

 • leczenie bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej.

Preparat Depratal to lek występujący w formie białych, okrągłych tabletek dojelitowych. W jednej tabletce preparatu może znajdować się 30 mg (Depratal 30 mg) lub 60 mg (Depratal 60 mg) substancji czynnej - duloksetyny. Na rynku dostępne są dostępne różne wielkości opakowania leku - 28 lub 56 tabletek.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Duloksetyna działa jako inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny oraz noradrenaliny. W mniejszym stopniu wpływa na zwrotny wychwyt dopaminy i nie wykazuje istotnego oddziaływania na receptory histaminowe, dopaminergiczne, cholinergiczne i adrenergiczne. W zależności od dawki, duloksetyna prowadzi do zwiększenia stężenia serotoniny i noradrenaliny w przestrzeni międzykomórkowej w różnych rejonach mózgu.

Przyjmuje się, że sposób, w jaki duloksetyna łagodzi ból, opiera się na zwiększaniu aktywności szlaków hamowania odczuwania bólu w centralnym układzie nerwowym.

Jaki jest skład leku?

Lek Depratal zawiera duloksetynę jako substancję czynną oraz szereg substancji pomocniczych. Zawartość tabletki stanowią cukier prasowalny, skrobia kukurydziana oraz magnezu stearynian. Otoczkę tabletki tworzy kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, cytrynian trietylu, talk, tytanu dwutlenek i symetykon.

Jak stosować lek?

Lek Depratal jest wskazany do stosowania doustnego, niezależnie od posiłków.

Zaleca się unikanie nagłego przerwania stosowania produktu leczniczego. Nagłe przerwanie stosowania leku Depratal powoduje wystąpienie objawów odstawienia. Po podjęciu decyzji o zakończeniu terapii, należy stopniowo redukować dawkę leku przez okres przynajmniej 1 do 2 tygodni, w celu obniżenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia. Jeśli zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia spowoduje trudne do zniesienia objawy u pacjenta, można rozważyć ponowne wprowadzenie terapii przy wykorzystaniu wcześniej stosowanej dawki. Następnie lekarz może zasugerować dalsze stopniowe zmniejszanie dawki, ale w bardziej powolnym tempie.

Jak dawkować lek u dorosłych?

W leczeniu zaburzeń depresyjnych stosuje się dawkę 60 mg raz na dobę jako dawkę początkową jak i podtrzymującą. Efekt terapeutyczny pojawia się zazwyczaj po 2-4 tygodniach stosowania leku. Po osiągnięciu stabilnej odpowiedzi na leczenie zalecaną dawką początkową, zaleca się dalsze długotrwałe leczenie dawką 60-120 mg raz na dobę, w celu zapobiegania nawrotom.

Dla pacjentów cierpiących na zaburzenia lękowe uogólnione, sugeruje się stosowanie dawki początkowej wynoszącej 30 mg raz na dobę. W przypadku braku odpowiedniej odpowiedzi na takie dawkowanie, zaleca się podniesienie dawki do 60 mg, czyli zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej, stosowanej zazwyczaj u większości pacjentów. Na dalszym etapie leczenia, kiedy cel terapeutyczny nie zostaje osiągnięty, dawkę dobową duloksetyny można podnieść do 90 mg lub 120 mg. Po osiągnięciu utrwalonej reakcji, wskazane jest kontynuowanie terapii przez kilka miesięcy w celu zapobiegania nawrotom.

W leczeniu bólu w neuropatii cukrzycowej dawka początkowa i zalecana dawka podtrzymująca wynosi 60 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na leczenie dawką 60 mg, zwiększenie dawki może przynieść korzyści. Odpowiedź kliniczną należy ocenić po nie więcej niż 3 miesiącach.

Jak dawkować lek u dzieci?

Ze względu na ryzyko i rodzaj działań niepożądanych nie zaleca się stosowania leku Depratal u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Najczęściej zgłaszanymi skutkami ubocznymi podczas stosowania leku Depratal są: nudności, ból głowy, suchość w ustach, uczucie senności oraz zawroty głowy. Niemniej większość z tych często występujących efektów ubocznych charakteryzowała się łagodnym lub umiarkowanym nasileniem, zwykle pojawiała się krótko po rozpoczęciu terapii i w większości przypadków zanikała w miarę trwania leczenia.

Inne częste działania niepożądane to zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała, bezsenność , zmniejszenie libido, lęk, kołatanie serca, szumy w uszach, niewyraźne widzenie, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy, ziewanie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, zaparcia, wzdęcia, ból brzucha, wymioty), nadmierna potliwość, wysypka, bóle mięśniowo-szkieletowe, zaburzenia czucia, zaburzenia oddawania moczu (częstomocz, bolesność przy oddawaniu moczu), zaburzenia erekcji i ejakulacji.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane?

Rzadsze, ale mogące powodować poważne problemy ze zdrowiem, działania niepożądane zgłaszane przy przyjmowaniu leku Depratal to:

 • zapalenie krtani, reakcje nadwrażliwości;

 • niedoczynność tarczycy;

 • niewielkie zwiększenie stężenia glukozy we krwi, odwodnienie, hiponatremia, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego;

 • samobójcze myśli i zachowania, zaburzenia snu, bruksizm, dezorientacja, apatia, agresja, stan pobudzenia maniakalnego;

 • zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, drgawki, niepokój psychoruchowy, zespół serotoninowy, objawy pozapiramidowe;

 • zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenicy, jaskra;

 • zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika, ból ucha;

 • tachykardia, arytmie nadkomorowe, omdlenia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, przełom nadciśnieniowy;

 • ucisk w gardle, krwawienie z nosa, śródmiąższowa choroba płuc, eozynofilowe zapalenie płuc;

 • krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie połykania, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, zapalenie żołądka;

 • zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ostre uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka;

 • nocne poty, pokrzywka, wrażliwość na światło, obrzęk naczynioruchowy, tendencja po powstawania siniaków, zapalenie naczyń skóry;

 • sztywność i drżenie mięśni, szczękościsk;

 • zatrzymanie moczu, uczucia parcia na pęcherz, zmniejszenie diurezy, nadmierne wydzielanie moczu, nieprawidłowy zapach moczu;

 • krwotok z dróg rodnych, zaburzenia menstruacyjne, ból jąder, mlekotok, objawy menopauzy, hiperprolaktynemia;

 • objawy ogólne takie jak - zmęczenie, uczucie zimna lub gorąca, ból w klatce piersiowej, zaburzenia chodu;

zwiększenie masy ciała, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu , zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania?

Zgłaszano przypadki przedawkowania samej duloksetyny lub duloksetyny skojarzonej z innymi preparatami. Miało miejsce kilka przypadków śmiertelnych po przyjęciu duloksetyny w dawce około 1000 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depratal może powodować objawy przedawkowania takie jak: uczucie nadmiernego zmęczenia, utratę przytomności, zespół serotoninowy, napady drgawek, wymioty oraz szybkie bicie serca.

Nie istnieje specyficzna odtrutka na duloksetynę, jednakże w przypadku wystąpienia zespołu serotoninowego, należy rozważyć zastosowanie leczenia celowanego. Konieczne jest utrzymanie drożności dróg oddechowych. Zaleca się stałe monitorowanie pracy serca oraz parametrów życiowych i leczenie objawowe. W pewnych przypadkach może być wskazane płukanie żołądka, szczególnie jeśli zostanie przeprowadzone niedługo po przyjęciu produktu. Dodatkowo, podanie węgla aktywowanego może pomóc w ograniczeniu wchłaniania substancji.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Sytuacje, w których stosowanie leku Depratal jest przeciwwskazane, to:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą zawartą w leku Depratal;

 • jednoczesne podawanie leków z grupy nieselektywnych, nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy;

 • choroba wątroby z zaburzeniami czynności wątroby,

 • jednoczesne podawanie preparatów zawierających fluwoksaminę, cyprofloksacynę lub enoksacynę;

 • ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Przeciwwskazane jest również rozpoczynanie terapii duloksetyną u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

W jakich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność?

W niektórych sytuacjach i u niektórych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia preparatem Depratal.

Stosowanie produktu leczniczego Depratal powinno być prowadzone z ostrożnością u pacjentów, u których wystąpiły epizody manii w przeszłości lub mają postawione rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej oraz u tych z historią napadów padaczkowych.

U pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym lub z ryzykiem ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania, należy zachować ostrożność podczas stosowania duloksetyny, ze względu na ryzyko rozszerzenia źrenic.

Ze względu na możliwe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi i ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego, u pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem lub innymi chorobami serca zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza w pierwszym miesiącu leczenia. Duloksetynę należy stosować ostrożnie u pacjentów, których stan może się pogorszyć w następstwie zwiększenia częstości akcji serca lub wzrostu ciśnienia tętniczego krwi.

Jakie są interakcje z innymi lekami?

Nie należy łączyć leku Depratal z substancjami będącymi inhibitorami monoaminooksydazy (np. moklobemid lub linezolid), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Terapię duloksetyną można zacząć po 14 dniach od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

Duloksetyna jest metabolizowana przez CYP1A2, przez co jednoczesne stosowanie inhibitorów tego enzymu może zwiększać stężenie duloksetyny w krwi. Przykładem takiego inhibitora jest fluwoksamina, i stosowanie jej razem z duloksetyną jest przeciwwskazane.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania produktu leczniczego Depratal z innymi preparatami leczniczymi lub substancjami wpływającymi na centralny układ nerwowy, włącznie z alkoholem oraz lekami działającymi uspokajająco (jak benzodiazepiny, opioidowe analgetyki, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital oraz leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym).

W sporadycznych przypadkach odnotowano występowanie zespołu serotoninowego u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmowali selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub noradrenaliny (SNRI) oraz leki oddziałujące na receptory serotoninergiczne. W związku z tym zaleca się ostrożność podczas łącznego stosowania produktu leczniczego Depratal i leków serotoninergicznych, takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu noradrenaliny oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu duloksetyny oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych, ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia krwawienia.

Należy zachować szczególną ostrożność w początkowych okresach terapii duloksetyną, ze względu na możliwość pojawienia się myśli i zachowań samobójczych, szczególnie u osób, u których występowały myśli samobójcze o znacznym nasileniu przed rozpoczęciem leczenia.

Czy można łączyć lek Depratal z alkoholem?

Nie należy przyjmować alkoholu podczas terapii duloksetyną, ze względu na to, że obie te substancje istotnie wpływają na ośrodkowy układ nerwowy.

Czy można stosować lek Depratal w czasie ciąży?

Według danych epidemiologicznych, używanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w trakcie ciąży, zwłaszcza w późnym okresie ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN). Chociaż brakuje badań dotyczących związku między SNRI (selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) a PPHN, ryzyko jego wystąpienia w trakcie stosowania duloksetyny nie może być wykluczone, biorąc pod uwagę mechanizm działania związanego z hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny.

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na receptory serotoninowe, u noworodków, których matki stosowały duloksetynę w okresie przedporodowym, mogą pojawić się objawy odstawienia. Te objawy mogą obejmować hipotonię, drżenie, trudności w karmieniu, zaburzenia oddechowe i drgawki. Większość przypadków wystąpiła w momencie narodzin lub w ciągu kilku dni od urodzenia.

Ponadto dane wskazują na zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego u kobiet stosujących duloksetynę w ciągu miesiąca poprzedzającego poród.

Produkt leczniczy Depratal może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają zagrożenie dla płodu. Kobiety powinny skonsultować się z lekarzem, jeśli planują zajście w ciążę lub zaszły w ciążę w trakcie terapii.

Czy można stosować lek Depratal w okresie karmienia piersią?

Badania wykazały, że duloksetyna, przyjmowana przez kobiety w czasie karmienia piersią, w bardzo małym stopniu przenika do mleka kobiecego. Ze względu na brak danych na temat wpływu i bezpieczeństwa stosowania duloksetyny u noworodków, nie zaleca się stosowania leku Depratal w okresie karmienia piersią.

Czy lek Depratal wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?

Brak jest danych i badań na temat wpływu duloksetyny na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. W trakcie stosowania preparatu Depratal istnieje możliwość wystąpienia senności oraz zawrotów głowy. W przypadku zaobserwowania takich działań niepożądanych, należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak kierowanie pojazdami lub obsługa maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Depratal

Substancja czynna: duloksetyna.

Wskazania: leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych, leczenie dużych zaburzeń depresyjnych, leczenie bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 60 mg raz na dobę.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje zawarte w leku, choroby wątroby, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy, ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Główne działania niepożądane: nudności, ból głowy, suchość w ustach, uczucie senności oraz zawroty głowy.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Depratal, dostępna w internecie, https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36470/characteristic

Portal mp.pl, INDEKS, opis substancji Duloksetyna; https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=3686

Inne popularne leki:

Depratal - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Citabax 20 – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Citabax 20 – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Citabax 20 to preparat zawierający cytalopram, który należy do grupy leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI). Zaliczany jest do leków przeciwdepresyjnych. Dostępny jest wyłącznie na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
18.09.2023
Elicea - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Elicea - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Elicea jest lekiem stosowanym w leczeniu niektórych chorób psychiatrycznych. Kiedy stosować lek Elicea? Jakich działań niepożądanych można się spodziewać?

Charakterystyka produktów leczniczych
08.05.2023
Velaxin ER 150 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Velaxin ER 150 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Velaxin ER 150 mg jest to preparat medyczny należący do leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu zaburzeń depresyjnych, uogólnionych zaburzeń lękowych, lęku napadowego oraz fobii społecznych.

Charakterystyka produktów leczniczych
25.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!