Bibloc - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 18.08.2023

Bibloc  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Bibloc

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Choroby układu krążenia stanowią jedne z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, stanowiąc globalny problem medyczny. Współczesne badania naukowe oraz postęp w dziedzinie farmakologii przyczyniają się do nieustannego doskonalenia metod leczenia tych schorzeń. 

Wśród kluczowych osiągnięć farmaceutycznych znajdują się beta-blokery, a w szczególności bisoprolol, który wyznacza nowe standardy w terapii chorób serca. Jako selektywny bloker receptorów beta-1, bisoprolol wyróżnia się skutecznością oraz minimalnymi efektami ubocznymi, co czyni go niezastąpionym narzędziem w walce z różnorodnymi schorzeniami kardiologicznymi.

Poniższy artykuł skupia się na przedstawieniu najważniejszych aspektów leku Bibloc, analizując jego mechanizm działania, zastosowanie kliniczne oraz potencjalne korzyści dla pacjentów. 

Spis treści

Czym jest produkt leczniczy Bibloc?

Produkt leczniczy Bibloc zawiera substancję czynną o nazwie fumaran bisoprololu i jest stosowany u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Leczenie preparatem Bibloc jest zazwyczaj długotrwałe.

Preparat ma formę tabletek powlekanych i jest dostępny wyłącznie na receptę .

Terapia lekiem Bibloc powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza specjalizującego się w terapii niewydolności serca. Dawkowanie i dostosowywanie leku do indywidualnych potrzeb pacjenta są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów terapeutycznych.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania preparatu?

Bisoprolol to lek z grupy selektywnych beta-blokerów, a jego mechanizm działania opiera się na zablokowaniu receptorów beta, szczególnie receptorów beta1.

Receptory beta (zarówno beta1, jak i beta2) są normalnie stymulowane przez adrenalinę lub noradrenalinę uwalniane w wyniku aktywacji układu nerwowego współczulnego, które powodują zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz zwężenie naczyń krwionośnych.

Farmakologiczne blokowanie receptorów beta hamuje ich aktywację, co prowadzi do ograniczenia efektów działania adrenaliny i noradrenaliny na docelowe tkanki, takie jak serce, naczynia krwionośne i oskrzela.

Wybiórcza blokada receptorów beta1 w sercu zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z obwodowym działaniem leku, w tym ryzyko zwężenia dróg oddechowych.

Efekt beta-adrenolityków polega na spowolnieniu częstotliwości bicia serca i osłabieniu siły jego skurczu, a także obniżeniu podwyższonego ciśnienia krwi. Te leki chronią serce szczególnie w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, a także ograniczają wpływ układu współczulnego w okresie spoczynku.

Jaki jest skład leku?

Każda tabletka powlekana w zależności od dawki zawiera 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg lub 7,5 mg bisoprololu fumaranu.

Do substancji pomocniczych zaliczamy: wapnia wodorofosforan bezwodny, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, kukurydzianą, kroskarmelozę sodową, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

W skład otoczki wchodzi: laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172) – w Bibloc 3,75 mg i Bibloc 7,5 mg.

Jakie są wskazania do stosowania produktu leczniczego Bibloc?

Lek Bibloc jest wskazany do stosowania w terapii stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną czynnością skurczową lewej komory, w połączeniu z inhibitorami ACE, środkami moczopędnymi oraz ewentualnie glikozydami naparstnicy, jeśli to konieczne.

Jaki jest sposób podawania leku?

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej rano.

Tabletki można zażywać podczas posiłku – należy je połknąć bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Terapia stabilnej, przewlekłej niewydolności serca jest zazwyczaj długotrwała.

W trakcie leczenia bisoprololem w przypadku stabilnej, przewlekłej niewydolności serca istnieje konieczność dostosowywania dawki w kilku etapach. Należy rozpocząć terapię od stopniowego zwiększania ilości przyjmowanego leku.

Dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę przez 1 tydzień, jeśli organizm dobrze reaguje na leczenie można stopniowo zwiększać dawkę w odstępach tygodniowych do 3,75 mg.

Jeżeli pacjent nadal dobrze znosi terapię, można zwiększyć dawkę do 5 mg raz na dobę przez kolejne cztery tygodnie, a następnie do 7,5 mg przez cztery tygodnie.

W fazie leczenia podtrzymującego zaleca się dawkę 10 mg raz na dobę – jest to maksymalna zalecana dawka dobowa.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób starszych.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Nie posiadamy dostępnych informacji na temat sposobu, w jaki bisoprolol działa u osób cierpiących na przewlekłą niewydolność serca oraz mających jednocześnie zaburzenia funkcji wątroby lub nerek. Dlatego u tych osób powinno się zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawki na początku leczenia.

Jak dawkować lek u dzieci?

Z uwagi na brak badań dotyczących leczenia bisoprololem dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Jak należy zakończyć stosowanie tego leku?

Niewskazane jest nagłe przerwanie leczenia bisoprololem, ponieważ może to spowodować chwilowe pogorszenie zdrowia pacjenta. Szczególnie dotyczy to osób cierpiących na chorobę niedokrwienną serca.

Zamiast tego, zaleca się stopniowe zmniejszanie dziennej dawki leku.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku?

Najczęściej zgłaszane skutki uboczne leku obejmują: zawroty głowy , ból głowy, zaostrzenie niewydolności serca, uczucie ochłodzenia lub drętwienia kończyn, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcie) oraz uczucie zmęczenia.

Do częstych działań niepożądanych podczas stosowania leku Bibloc zalicza się także: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, zaburzenia snu oraz osłabienie siły mięśni i skurcze mięśni.

Jakie są rzadziej występujące skutki uboczne leku?

Rzadziej Bibloc może powodować działania niepożądane, takie jak: zaburzenia słuchu, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka i obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia erekcji , nasilenie objawów łuszczycy, wzrost stężenia triglicerydów oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Najczęstszymi objawami, które mogą wystąpić po przedawkowaniu produktu leczniczego Bibloc są: bradykardia(zmniejszenie częstotliwości rytmu serca), niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca, hipoglikemia, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia oraz zawroty głowy.

W razie przedawkowania należy przerwać podawanie bisoprololu i zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. Bisoprolol prawie wcale nie ulega dializie.

W przypadku bradykardii zaleca się podanie atropiny dożylnie, a następnie w razie konieczności izoprenalinę lub inny lek zwiększający częstotliwość bicia serca.

Jeśli wystąpi niedociśnienie tętnicze należy podać dożylnie płyny i leki zwężające naczynia. Korzystne może być dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy wymaga ścisłego monitorowania, izoprenaliny dożylnie oraz w razie konieczności wszczepienia stymulatora serca.

Jeżeli dojdzie do zaostrzenia niewydolności serca wskazane jest podanie leków moczopędnych, preparatów zwiększających siłę skurczu serca oraz leki rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli można leczyć za pomocą izoprenaliny, leków beta-2-adrenergicznych oraz ewentualnie aminofiliny.

W razie hipoglikemii należy podać dożylnie glukozę.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Nie zaleca się przyjmowania leku Bibloc, jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek inną substancję zawartą w preparacie.

Lek jest również przeciwwskazany, gdy współwystępuje:

 • ostra niewydolność serca lub nasilenie niewydolności serca

 • wstrząs kardiogenny

 • blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia

 • zespół chorego węzła zatokowego

 • blok zatokowo-przedsionkowy

 • objawowa bradykardia

 • objawowe niedociśnienie tętnicze

 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

 • ciężkie postaci zarostowej choroby tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda

 • nieleczony guz chromochłonny

 • kwasica metaboliczna

Jakie są interakcje z innymi lekami?

Warto informować lekarza lub farmaceutę o wszystkich aktualnie lub niedawno stosowanych lekach oraz tych, które pacjent ma zamiar przyjąć. To dotyczy także preparatów dostępnych bez recepty. Pewnych leków nie można przyjmować w tym samym czasie, co Bibloc, a inne mogą wymagać dostosowania dawki.

W każdej sytuacji konieczne jest poinformowanie lekarza o zażywaniu lub stosowaniu oprócz preparatu Bibloc następujących leków:

 • leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń czynności serca (tj. amiodaron, amlodypina, glikozydy naparstnicy, diltiazem, werapamil, lidokaina)

 • leków uspokajających i leków stosowanych w leczeniu psychozy np. barbituranów

 • leków stosowanych w leczeniu depresji tj. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

 • leków stosowanych do znieczulenia ogólnego podczas operacji

 • niektórych leków przeciwbólowych tj. niesteroidowe leki przeciwzapalne

 • leków stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej, niedrożności nosa lub jaskry

 • niektórych leków stosowanych w leczeniu wstrząsu np. adrenaliny, dobutaminy, noradrenaliny

 • insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych

Czy można stosować Bibloc w ciąży?

Bisoprolol może negatywnie wpływać na przebieg ciąży oraz rozwój płodu lub noworodka. Beta-blokery mogą obniżyć przepływ krwi przez łożysko, co wiąże się z ryzykiem opóźnienia wzrostu płodu, poronienia, przedwczesnego porodulub zgonu wewnątrzmacicznego.

Nie zaleca się stosowania bisoprololu podczas ciąży, chyba że jest to absolutnie niezbędne.

Jeśli leczenie bisoprololem jest wymagane należy wybrać leki o selektywnym wpływie na receptory beta-1-adrenergiczne. W trakcie terapii wskazane jest regularne monitorowanie przepływu krwi w macicy i łożysku oraz rozwoju płodu. Jeśli pojawią się niekorzystne efekty w ciąży lub na rozwój płodu, warto rozważyć alternatywną terapię.

U noworodków lub płodów mogą wystąpić niepożądane efekty, takie jak hipoglikemia i spowolnienie akcji serca, które występują zazwyczaj w ciągu trzech dni od narodzin.

Czy dozwolone jest przyjmowanie leku w trakcie karmienia piersią?

Nie ma pewności, czy bisoprolol przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Czy Bibloc wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów?

Badanie przeprowadzone u osób cierpiących na chorobę niedokrwienną serca wykazało, że bisoprolol nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów.

Niemniej jednak, reakcja na leczenie może być różna u każdego pacjenta, co może wpływać na zdolność do kierowania pojazdami lub obsługiwania maszyn. Warto to wziąć pod uwagę, szczególnie na początku terapii, po zmianie leku lub przy jednoczesnym spożyciu alkoholu .

Podsumowanie informacji dotyczących leku Bibloc

Substancja czynna: bisoprololu fumaran.

Wskazania: leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną czynnością skurczową lewej komory.

Zastosowanie: doustnie.

Dawkowanie: stopniowe zwiększanie dawki pod warunkiem dobrej tolerancji w odstępach tygodniowych (dawka 1,25 mg, 2,5 mg oraz 3,75 mg) oraz w odstępach 4 tygodniowych (dawka 5 mg, 7,5 mg) do dawki maksymalnej równej 10 mg na dobę.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, objawowa bradykardia, ciężka astma lub POChP, blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

Główne działania niepożądane: zawroty głowy, ból głowy, pogorszenie niewydolności serca, uczucie ochłodzenia lub drętwienia kończyn, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcie) oraz uczucie zmęczenia.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Bibloc, dostępna w internecie:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20805/characteristic

Bibloc - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Propranolol WZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Propranolol WZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Propranolol WZF to preparat powszechnie stosowany w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego oraz wielu innych schorzeń. Zaliczany jest do grupy leków nazywanych beta blokerami, blokuje on dokładnie receptory adrenergiczne beta 1 oraz beta 2.

Charakterystyka produktów leczniczych
23.02.2023
Glucophage 1000 mg- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Glucophage 1000 mg- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Glucophage 1000 mg to preparat doustny wykorzystywany w leczeniu cukrzycy typu 2, którego substancją czynną jest metformina. Produkt leczniczy Glucophage zmniejsza stężenie glukozy we krwi na czczo oraz po posiłkach. Dodatkowo nie powoduje hipoglikemii, ponieważ nie zwiększa wydzielania insuliny . Preparat Glucophage 1000 mg jest dostępny tylko na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
27.09.2023
Atoris - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Atoris - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Atoris to preparat stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu i w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Najczęściej służy jako uzupełnienie leczenia dietetycznego. Substancją czynną leku jest atorwastatyna - lek z grupy statyn.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.07.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!