Olfen UNO – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 25.08.2023

Olfen UNO – E recepta – recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Olfen Uno to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), znany ze swoich właściwości przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Jego kluczowym mechanizmem działania jest hamowanie aktywności enzymów cyklooksygenaz, odpowiedzialnych za przekształcanie kwasu arachidonowego w prostaglandyny – związki mediatorowe procesów zapalnych i bólu. Dzięki temu działaniu, Olfen Uno efektywnie łagodzi objawy stanów zapalnych, a także skutecznie redukuje ból.

W artykule omówione zostaną kluczowe informacje dotyczące mechanizmu działania, wszechstronnego zastosowania, oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas przyjmowania tego leku.

Spis treści

Czym jest Olfen UNO?

Olfen Uno 150 mg to produkt leczniczy, który zawiera substancję czynną o nazwie diklofenak. Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) wykorzystywany głównie w celu łagodzenia bólu oraz zmniejszania stanów zapalnych.

Preparat może być stosowany w leczeniu różnorodnych schorzeń, w tym bólu pourazowego, chorób reumatycznych, bolesnych miesiączek oraz innych form dolegliwości bólowych.

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem stosowania Olfen Uno lub jakiegokolwiek innego leku, zawsze ważne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Lekarz może dokładnie ocenić, czy Olfen Uno jest odpowiedni w danym przypadku, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta oraz ewentualne czynniki ryzyka czy interakcje z innymi lekami.

Jak działa tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Olfen Uno 150 mg jest dostępny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, co oznacza, że jego działanie utrzymuje się przez dłuższy okres czasu po podaniu - pewna ilość leku jest uwolniona szybko, natomiast pozostała część uwalniana jest stopniowo.

Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku długotrwałych stanów zapalnych lub przewlekłego bólu, ponieważ umożliwia pacjentowi zażywanie mniejszej liczby tabletek w ciągu dnia.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania produktu leczniczego Olfen UNO?

Diklofenak należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Mechanizm jego działania opiera się głównie na zahamowaniu procesu syntezy prostaglandyn poprzez blokowanie aktywności enzymu cyklooksygenazy prostaglandynowej oraz redukcję ilości kwasu arachidonowego w granulocytach.

W efekcie lek prowadzi do redukcji bólu, obrzęków oraz gorączki wynikających z reakcji zapalnej. Dodatkowo, diklofenak hamuje agregację płytek krwi w reakcji na bodźce takie jak adenozynodwufosforan (ADP) oraz kolagen.

Jaki jest skład leku?

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg diklofenaku sodowego.

Do substancji pomocniczych zaliczamy: hypromelozę (Methocel K 4M, Methocel K 100M), mannitol, poliwidon (Plasdone K 29/32), celulozę mikrokrystaliczną, talk, krzemionkę koloidalną, magnezu stearynian, olej rycynowy uwodorniony (Cutina HR), tlenek żelaza żółty (E172), etylocelulozę, skrobi sodowej glikonian (Primojel).

Jakie są wskazania do stosowania preparatu Olfen UNO?

Lek Olfen UNO 150 mg zaleca się stosować w przypadku :

 • reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

 • choroby zwyrodnieniowej stawów

 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

 • zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa

 • reumatyzmu pozastawowego (zapalenie mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek, ścięgien, pochewek ścięgnistych)

 • bólów po urazach i zabiegach chirurgicznych

 • bólów stawowych

 • bolesnego miesiączkowania

Jaki jest sposób podawania leku?

Preparat należy połknąć w całości, nie rozgryzając tabletki, popijając dużą ilością płynu.

U osób, u których występuje podrażnienie żołądka, zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego wraz z posiłkiem.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Należy przyjmować jedną tabletkę o zmodyfikowanym uwalnianiu na dobę – 150 mg diklofenaku sodowego.

Aby zminimalizować efekty niepożądane leku, zaleca się przyjmowanie preparatu w najniższej efektywnej dawce przez jak najkrótszy okres, który pozwoli na skuteczną kontrolę objawów.

Jak dawkować lek u dzieci?

Z uwagi na wielkość podawanej dawki, nie zaleca się stosowania leku Olfen UNO u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku?

Najczęściej obserwowane skutki uboczne preparatu Olfen UNO obejmują: ból głowy, zawroty głowy , zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, brak apetytu, jadłowstręt), zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy oraz wysypkę.

Jakie są rzadziej występujące skutki uboczne leku?

Rzadziej w trakcie stosowania produktu mogą pojawić się: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, senność, zaburzenia czucia, zaburzenia widzenia, zaburzenia pamięci , astma, zapalenie naczyń, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, żółtaczka, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, kołatanie serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaostrzenie guzków krwawniczych, złuszczające zapalenie skóry oraz obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu.

Z mniejszą częstotliwością występują także skutki uboczne takie jak: zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty lub biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodoważołądka i/lub dwunastnicy, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie odbytnicy oraz zapalenie trzustki.

Gdzie można zgłaszać skutki uboczne leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania leku?

Zaleca się unikać jednoczesnego stosowania diklofenaku w połączeniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) działającymi ogólnoustrojowo ze względu na brak dostatecznych dowodów na korzyści płynące z takiej kombinacji oraz możliwość wzmożenia ewentualnych działań niepożądanych.

Tak jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), po zażyciu diklofenaku możliwe, choć rzadko, jest wystąpienie reakcji alergicznych, włączając reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, nawet u osób, które wcześniej nie stosowały tego leku.

W trakcie przyjmowania leku u osób z chorobami zapalnymi jelit w wywiadzie może wystąpić zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Leśniowskiego-Crohna.

Przyjmowanie wielu leków przeciwbólowych na raz może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek (nefropatia analgetyczna).

Zgłaszane są przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów lub uszkodzeń, które mogą skończyć się śmiertelnym skutkiem, w trakcie stosowania wszystkich niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym diklofenaku. Takie działania niepożądane mogą zaistnieć w dowolnym momencie leczenia diklofenakiem, niezależnie od ciężkich powikłań związanych z przewodem pokarmowym z przeszłości.

Diklofenak może powodować zwiększenie aktywności aminotransferaz, dlatego w trakcie długotrwałego leczenia diklofenakiem należy regularnie monitorować pracę wątroby. Warto przerwać stosowanie diklofenaku, jeśli wyniki testów czynnościowych wątroby pozostają nieprawidłowe lub ulegają pogorszeniu, a także w przypadku wystąpienia objawów klinicznych sugerujących zaburzenia wątroby.

W trakcie leczenia diklofenakiem, szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami funkcji serca lub nerek, nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku, po zastosowaniu leków moczopędnych lub innych leków silnie wpływających na pracę nerek oraz osób z nadmierną utratą płynów pozakomórkowych np. po dużych zabiegach chirurgicznych.

U osób cierpiących na astmę, sezonowy alergiczny nieżyt nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewlekłe zakażenia układu oddechowego, częściej niż u innych pacjentów występują działania niepożądane związane ze stosowaniem NLPZ, takie jak nasilenie objawów astmy, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka. W związku z tym, w przypadku tych pacjentów zaleca się szczególną uwagę - należy zapewnić szybki dostęp do pomocy medycznej.

Czy występują interakcje z innymi lekami?

Jednoczesne podawanie diklofenaku oraz leków zawierających lit może prowadzić do wzrostu zawartości litu we krwi. Rekomendowane jest regularne monitorowanie stężenia litu we krwi. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku leków zawierających digoksynę.

Przyjmowanie diklofenaku równocześnie z lekami moczopędnymi lub preparatami obniżającymi ciśnienie krwi (np. lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne lub inhibitorami konwertazy angiotensyny - ACE) może prowadzić do osłabienia efektu przeciwnadciśnieniowego tych leków.

Diklofenak może zwiększać ryzyko krwawienia u pacjentów stosujących go jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi.

Możliwe jest jednoczesne podawanie diklofenaku w połączeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi bez wpływu na efekty kliniczne tych leków. Niemniej, pojawiły się pojedyncze przypadki hipoglikemii i hiperglikemii, prowadzące do konieczności dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych podczas leczenia diklofenakiem. W związku z tym, zaleca się regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi w trakcie terapii łączonej.

Jednoczesne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego prowadzi do obniżenia poziomu diklofenaku we krwi oraz redukcji jego efektu klinicznego.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą pojawić się objawy takie jak wymioty, uczucie nudności, bóle brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunkę, zawroty głowy, bóle, utrata przytomności, szumy w uszach lub napady drgawkowe.

W przypadku poważnego zatrucia możliwe jest również ostre upośledzenie funkcji nerek oraz uszkodzenie wątroby.

Nie istnieje specyficzne antidotum dla diklofenaku. Należy monitorować czynności życiowe i w miarę możliwości dążyć do wyrównania zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Terapia w przypadku ostrego zatrucia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) skupia się przede wszystkim na leczeniu podtrzymującym i objawowym. Zwłaszcza w przypadku wystąpienia powikłań, takich jak znaczny spadek ciśnienia krwi, niewydolność nerek, napady drgawek, problemy z układem pokarmowym oraz zaburzenia oddychania.

Specjalne środki takie jak wymuszona diureza, dializa lub transfuzja krwi, prawdopodobnie nie przynoszą pożądanych efektów w przyspieszeniu eliminacji leków z grupy NLPZ ze względu na ich silne wiązanie z białkami oraz wydłużony proces metabolizmu.

Po spożyciu potencjalnie toksycznej dawki, należy rozważyć podanie węgla aktywowanego i opróżnienie żołądka (poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka).

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Nie należy stosować produktu leczniczego Olfen UNO, jeśli występuje nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Do przeciwwskazań należą również:

 • zaburzenia czynności układu krwiotwórczego

 • czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy

 • krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja obecnie lub w przeszłości

 • trzeci trymestru ciąży

 • ciężka niewydolności wątroby, nerek lub serca

 • napady astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ

 • zastoinowa niewydolność serca (NYHA II-IV)

 • choroba niedokrwienna serca

 • choroba naczyń obwodowych i/lub naczyń mózgowych

Czy Olfen UNO można stosować w ciąży?

Produkt Olfen UNO 150 mg może negatywnie wpłynąć na przebieg ciąży oraz rozwój zarodka lub płodu.

I i II trymestr ciąży

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia poronienia oraz wad serca i wytrzewienia jelit. Dlatego, stosowanie diklofenaku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży powinno być ograniczone do sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne.

W przypadku stosowania diklofenaku u kobiet planujących ciążę lub znajdujących się w pierwszym i drugim trymestrze, zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez jak najkrótszy okres.

III trymestr ciąży

Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może narażać płód na ryzyko: przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego, nadciśnienia płucnego oraz niewydolności nerek z małowodziem.

U matki i noworodka lek może powodować wydłużenie czasu krwawienia oraz hamowanie skurczów macicy, co może prowadzić do opóźnienia i wydłużenia porodu. Z tego powodu, stosowanie diklofenaku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Czy dozwolone jest przyjmowanie leku w trakcie karmienia piersią?

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w małych ilościach. Dlatego, nie zaleca się podawania leku Olfen UNO 150 mg u kobiet w okresie laktacji w celu uniknięcia możliwych działań niepożądanych u dziecka.

Czy Olfen UNO wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów?

Osoby stosujące diklofenak, które odczuwają zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub inne zaburzenia układu nerwowego, powinny unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn oraz powiadomić o tym fakcie lekarza lub farmaceutę.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Olfen UNO 150 mg

Substancja czynna: tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Olfen Uno 150 mg zawierają diklofenak sodowy.

Wskazania: leczenie chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, bólów po urazach i zabiegach chirurgicznych, dolegliwości stawowych i pozastawowych oraz bolesnego miesiączkowania.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: jedna tabletka na dobę – 150 mg diklofenaku sodowego.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność wątroby, czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego obecnie lub w przeszłości (dwa lub więcej potwierdzone epizody owrzodzenia lub krwawienia), trzeci trymestr ciąży, osoby z chorobą niedokrwienną serca, zastoinowa niewydolność serca (NYHA II-IV).

Główne działania niepożądane: ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, brak apetytu, jadłowstręt).

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Olfen UNO, dostępna w internecie:
https://www.gdziepolek.pl/produkty/56592/olfen-uno-tabletki-o-zmodyfikowanym-uwalnianiu/charakterystyka-produktu/180208?ns=true

Inni czytali również

Ból pleców - przyczyny i leczenie
Ból pleców - przyczyny i leczenie

Szacuje się, że 50-80% populacji choć raz przytrafił się ból pleców. Obecnie ból pleców należy do grona chorób cywilizacyjnych stając się jednym z kluczowych przyczyn spadku jakości funkcjonowania.

Artykuł
24.01.2022
Metypred - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Metypred - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Metypred jest dostępnym na receptę lekiem zawierającym metyloprednizolon. Czy Metypred to steryd? Jakie zaburzenia endokrynologiczne może wywołać Metypred? Jak go przyjmować?

Charakterystyka produktów leczniczych
10.02.2023
Rwa kulszowa - objawy i leczenie
Rwa kulszowa - objawy i leczenie

Rwa kulszowa to dość częste i utrudniające codzienną aktywność schorzenie objawiające się jako ból promieniujący od odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa aż do stopy.Czym spowodowana jest rwa kulszowa i jak sobie z nią radzić?

Artykuł
26.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!