Metformax 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 22.06.2023

Metformax 1000  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Metformax 1000

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą, jej rozwój przebiega stopniowo. Na początku mamy do czynienia z otyłością oraz genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem produkcji i/lub wydzielania insuliny. Oznacza to, że produkcja insuliny przez trzustkę nie jest prawidłowa- wydzielana jest z opóźnieniem i dłużej niż powinna. Natomiast drugim czynnikiem, przyczyniającym się do rozwoju cukrzycy typu 2 jest  otyłość . Jest ona przyczyną insulinooporności. W jej przebiegu trzustka musi produkować coraz więcej insuliny, aby utrzymać stężenie glukozy we krwi w normie. Taki stan po kilku-kilkunastu latach doprowadza do wyczerpania komórek ß trzustki, w wyniku czego produkują one coraz mniej insuliny. Jest to okres, kiedy stężenia glukozy we krwi ulegają zwiększeniu, co prowadzi do rozpoznania cukrzycy typu 2.

Spis treści

Czym jest Metformax 1000 mg?

Preparat medyczny Metformax 1000 jest to doustny lek przeciwcukrzycowy, należący do grupy nazwanej biguanidami. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie udało się uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Jest stosowany zwłaszcza u pacjentów z nadwagą. Jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Lek Metformax 1000 pomaga zmniejszać stężenie glukozy we krwi do wartości najbardziej zbliżonej do stężenia fizjologicznego. Jeżeli pacjent przyjmuje Metformax 1000 regularnie i długotrwale, pomaga on zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Przeprowadzono badania kliniczne, w trakcie których dowiedziono, że masa ciała pacjenta pozostaje stabilna lub ulega nieznacznemu zmniejszeniu. Lek ten może być stosowany samodzielnie lub z skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Mimo tego, że głównym wskazaniem do stosowania leku Metformax 1000 jest cukrzyca typu 2, ma on też inne zastosowania. Stosuje się go także u pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy (stan przedcukrzycowy) oraz w leczeniu zespołu policystycznych jajników, u których występuje duża predyspozycja do rozwinięcia cukrzycy typu 2 oraz insulinooporności.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania Metformax 1000?

Metformina należy do grupy leków nazywanych biguanidami. Zmniejsza stężenie glukozy na czczo i po posiłkach. Nie powoduje hipoglikemii, ponieważ nie pobudza wydzielania insuliny. Ma ona ona trzy mechanizmy działania przeciwcukrzycowego, polegające na :

 1. zmniejszeniu wytwarzania glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy.

 2. zwiększeniu wrażliwości na insulinę w mięśniach, wzmagając obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie.

 3. opóźnieniu absorpcji glukozy w jelicie.

Metformina pobudza także wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntezę glikogenu oraz zwiększa zdolności transportowe wszystkich rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (GLUT).

Niezależnie od wpływu na glikemię, u osób leczonych metforminą, wywiera ona korzystny wpływ na metabolizm lipidów. W badaniach klinicznych wykazano, że metformina w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i trójglicerydów.

Jaki jest skład leku Metformax 1000?

Substancją czynną leku Metformax 1000 jest chlorowodorek metforminy. W każdej tabletce znajduje się 1000mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 780mg metforminy. Do substancji dodatkowych znajdujących się w rdzeniu tabletki należą:

 • powidon K30

 • powidon K90

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • magnezu stearynian

Natomiast w otoczka tabletki składa się z:

 • hypromeloza

 • makrogol 400

 • substancja barwiąca - tytanu dwutlenek (E171)

Jak stosować lek Metformax 1000?

Tabletki powlekane preparatu Metformax 1000, należy zażywać w dawce zaleconej przez lekarza. Przyjmowanie leku powinno odbywać się w trakcie lub po posiłku, pozwoli to na uniknięcie działań niepożądanych dotyczących trawienia. Tabletki powlekane należy połknąć i popić szklaną wody. Pora dni przyjmowana leku zależna jest od jego dawki:

 • jeżeli pacjent przyjmuje jedną dawkę na dobę, należy przyjmować ją rano (śniadanie).

 • jeżeli pacjent przyjmuje 2 dawki podzielone, należy przyjmować je rano (śniadanie) oraz wieczorem (kolacja).

 • jeżeli pacjent przyjmuje 3 dawki podzielone, należy przyjmować je rano (śniadanie), w południe (obiad) oraz wieczorem (kolacja).

Jak dawkować lek u dorosłych?

U pacjentów z prawidłową funkcją nerek (GFR>90) podczas monoterapii lub w trakcie leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwcukrzycowymi , leczenie rozpoczyna się od dawki początkowej 500 mg raz, dwa lub trzy razy na dobę. Następnie po 10-15 dniach dawkę należy dostosować do stężenia glukozy we krwi. Stopniowe powolne zwiększanie dawki preparatu, pozwala na poprawę tolerancji produktu leczniczego w przewodzie pokarmowym.

Jeżeli terapia metforminą przebiega w skojarzeniu z insuliną, metforminę stosuje się zwykle w dawce początkowej 500 mg (1 tabletka) od 2 do 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. Ważnym jest, aby stosować się do zaleceń lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia u pacjentów z niewydolnością i zaburzeniami czynności nerek. U osób z GFR wynoszącym 60-89 ml/min maksymalna dawka dobowa to 3000 mg. Można rozważyć zmniejszenie dawki w reakcji na pogarszającą się czynność nerek. Jeżeli GFR wynosi 45?59 ml/min to maksymalna dawka dobowa zmniejsza się do 2000 mg. Natomiast przy GFR 44-30 ml/min zmniejsza się ona do 1000 mg. Niewydolność nerek III stopnia: przed rozważaniem rozpoczęcia leczenia metforminą, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej. Zaburzenia czynności nerek, które prowadzą do zmniejszenia GFR <30 ml/min są przeciwwskazaniem do stosowania leku. Dlatego ważnym jest, aby przed rozpoczęciem terapii pamiętać o oznaczeniu parametrów czynnościowych nerek, w szczególności u pacjentów w wieku podeszłym.

Jeżeli pacjent cierpi na nieprawidłową tolerancję glukozy (stan przedcukrzycowy), Metformax stosuje się zwykle w dawce 500 - 850 mg 2 razy na dobę.

U kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) dawka zwykle wynosi 500 mg trzy razy na dobę lub 850 mg dwa razy na dobę.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży, metformina może być stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z insuliną. Na początku leczenia zwykle podaje 500-850 mg jeden raz dziennie. Po 10-15 dniach dawkę leku należy odpowiednio zmodyfikować na podstawie pomiaru stężenia glukozy we krwi. Maksymalna zalecana dawka wynosi 2 g na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Leczenie dzieci w wieku od 10 do 12 lat jest zalecane jedynie po szczególnym zaleceniu lekarskim, jako że doświadczenie lecznicze w tej grupie wiekowej jest ograniczone.

Jaka jest dawka maksymalna produktu Metformax 1000?

Maksymalna dawka dobowa preparatu Metformax 1000 u osób z prawidłową czynnością nerek to 3000 mg, podawana w 3 dawkach podzielonych.

Pominięcie dawki preparatu Metformax 1000- co należy zrobić?

W przypadku pominięcia dawki preparatu Metformax 1000 nie należy stosować dawki podwójnej. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o stałej porze.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku Metformax 1000?

Do najczęstszych działań niepożądanych należą objawy z przewodu pokarmowego. Należą do nich zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie, jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Ten rodzaj objawów niepożądanych występuje najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. W celu zapobiegania im, zaleca się przyjmowanie metforminy w dawkach podzielonych 2 lub 3 na dobę w czasie lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego. Do częstych działań niepożądanych zaliczamy także zaburzenia smaku.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane Metformax 1000?

Metformax 1000 może powodować działania niepożądane takie jak: kwasica mleczanowa, zmniejszenie wchłaniania wit. B12, zdarzają się pojedyncze przypadki nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby lub zapalenie wątroby, ustępujące po zaprzestaniu leczenia metforminą. Bardzo rzadko zdarzają się reakcje skórne takie jak rumień, świąd skóry, pokrzywka.

Jakie są specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania?

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa to bardzo rzadkie, ale ciężkie powikłanie metaboliczne, które występuje najczęściej w ostrym pogorszeniu czynności nerek, chorobach układu krążenia lub chorobach układu oddechowego lub posocznicy. W przypadkach nagłego pogorszenia czynności nerek dochodzi do kumulacji metforminy, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej. W przypadku odwodnienia (ciężka biegunka lub wymioty, gorączka lub zmniejszona podaż płynów) należy tymczasowo wstrzymać stosowanie metforminy i zalecane jest zwrócenie się do lekarza. Kwasica mleczanowa charakteryzuje występowanie duszności kwasiczej, bólu brzucha, skurczów mięśni, astenii i hipotermii, po której następuje śpiączka. W razie wystąpienia podejrzanych objawów pacjent powinien odstawić metforminę i szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

Czynność nerek

Wartość GFR powinna być oznaczona przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu. Metformina jest przeciwwskazana u pacjentów z GFR < 30 ml/min i należy ją tymczasowo odstawić w razie występowania stanów wpływających na czynność nerek

Stosowanie środków kontrastowych zawierających jod

Donaczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod może doprowadzić do nefropatii wywołanej środkiem kontrastowym, powodując kumulację metforminy i zwiększenie ryzyka kwasicy mleczanowej. Należy przerwać stosowanie metforminy przed badaniem lub podczas badania obrazowego i nie stosować jej przez co najmniej 48 godzin po badaniu, po czym można wznowić podawanie metforminy pod warunkiem ponownej oceny czynności nerek i stwierdzeniu, że jest ona stabilna.

Zabiegi chirurgiczne

Podawanie metforminy musi być przerwane bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. Przy wysokiej glikemii i w okresie okołooperacyjnym należy zastosować insulinę. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu chirurgicznym lub wznowieniu odżywiania doustnego oraz dopiero po ponownej ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest stabilna.

Inne ostrzeżenia

Wszyscy pacjenci powinni kontynuować dietę z regularnym przyjmowaniem węglowodanów podczas dnia. Pacjenci z nadwagą powinni kontynuować dietę z ograniczoną podażą kalorii oraz uprawiać regularną ćwiczenia fizyczne.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania Metformax 1000?

W trakcie badań klinicznych stwierdzono, iż przyjęcie zbyt dużych dawek metforminy (do 85g) nie powoduje hipoglikemii, jednakże w opisanych przypadkach występowała kwasica mleczanowa.Do objawów kwasicy mleczanowej należą: znaczne osłabienie, nudności i wymioty, ból brzucha, zamroczenie z majaczeniem i śpiączką, mierne odwodnienie, skąpomocz, hipotermia, hipotensja a nawet wstrząs. Kwasica mleczanowa jest stanem zagrożenia życia i musi być leczona w szpitalu. Najbardziej skuteczną metodą usuwania mleczanów i metforminy jest hemodializa.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Metformax jest nadwrażliwość na substancję czynną zawartą w nim lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Ostre stany, które mogą powodować zmiany czynności nerek takie, jak: odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs, donaczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod. Ostre lub przewlekłe choroby tj.: niewydolność serca lub niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał serca, niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm, ciężka niewydolność nerek (GFR < 30 ml/min) są przeciwwskazaniami do stosowania leku Metformax 1000. Ten produkt medyczny należy również ostawić w przypadku ciąży lub, gdy kobieta karmi piersią.

Interakcje z innymi lekami

Niektóre produkty lecznicze mogą wywierać niekorzystne działanie na czynność nerek i leki zwiększające produkcję moczu, co może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy (COX) II, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II i leki moczopędne, w szczególności pętlowe. W razie rozpoczynania stosowania lub stosowania takich produktów w skojarzeniu z metforminą, konieczne jest dokładne monitorowanie czynności nerek.

Drugą grupą leków mogących mieć wpływ na leczenie pacjentów zażywających metforminę są produkty lecznicze wykazujące wewnętrzną aktywność hiperglikemiczną takie, jak glikokortykosteroidy oraz sympatykomimetyki. W trakcie przyjmowania tego typu preparatów może być konieczna częstsza kontrola stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. W razie potrzeby należy zmodyfikować dawkę metforminy podczas skojarzonej terapii z takim lekiem.

Metformax 1000 a alkohol

W trakcie leczenia preparatem Metformax 1000 mg nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej. Należy także zrezygnować z leków zawierających alkohol. W szczególność dotyczy to pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz niedożywionych.

Metformax 1000 a ciąża

U pacjentek z cukrzycą ciążową oraz cukrzycą typu 2, która pojawiła się przed ciążą, w jej trakcie należy przerwać podawanie metforminy i przejść na leczenie insuliną. Należy poinformować lekarza o ciąży, w celu dobrania odpowiedniego leczenia.

Metformax 1000 a karmienie piersią

Jeżeli kobieta planuje karmić piersią lub karmi piersią powinna zaprzestać stosowania leku Metformax 1000 mg.

Metformax 1000 a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Metformax 1000:

Substancja czynna: chlorowodorek metforminy

Wskazania: cukrzyca typu 2, nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), zespół policystycznych jajników (PCOS)

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: należy rozpocząć od dawki początkowej 500 mg raz, dwa lub trzy razy na dobę. Następnie po 10-15 dniach dawkę należy dostosować do stężenia glukozy we krwi.

Główne przeciwwskazania: ciąża, karmienie piersią, ciężka niewydolność nerek, nadwrażliwość na substancję czynną, niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niewydolność wątroby, wstrząs, kwasica metaboliczna

Główne działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu, zaburzenia smaku

Bibliografia :

Charakterystyka produktu leczniczego Metformax 500; Serwis Rejestry Medyczne [online] [dostęp 22.06.2023r.] dostępny w internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39703/characteristic

Ulotka dla pacjenta w serwisie Gdziepolek [online] [dostęp 22.06.2023r.] dostępny w internecie: https://gdziepolek.blob.core.windows.net/product-documents/48569/metformax-1000-ulotka.pdf

Metformax 1000 - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Letrox 125 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Letrox 125 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Letrox 125 to powszechnie stosowany lek, wskazany jako terapia zastępcza lub uzupełniająca w leczeniu niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Substancją czynną leku jest lewotyroksyna, która jest odpowiednikiem naturalnej, ludzkiej tyroksyny, czyli hormonu produkowanego przez tarczycę.

Charakterystyka produktów leczniczych
11.09.2023
Co warto wiedzieć o antykoncepcji dla kobiet z PCOS?
Co warto wiedzieć o antykoncepcji dla kobiet z PCOS?

PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, jest powszechnie diagnozowanym schorzeniem u kobiet na całym świecie. Różne badania wskazują, że w Polsce PCOS może dotyczyć nawet około 4-12% kobiet w wieku rozrodczym. Po postawieniu diagnozy, ginekolog często przepisuje pacjentkom doustne tabletki antykoncepcyjne, które są lekiem pierwszego rzutu w terapii PCOS. W tym artykule sprawdzimy, jaką rolę odgrywa antykoncepcja hormonalna u kobiet z zespołem policystycznych jajników.

Artykuł
08.09.2023
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Jardiance to lek z grupy inhibitorów SGLT2, wskazany w cukrzycy typu 2 oraz przewlekłej niewydolności serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej. Substancją czynną tu zawartą jest empagliflozyna.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.08.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!