Hydroxyzinum VP - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 05.10.2021

Hydroxyzinum VP   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Hydroxyzinum VP

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Hydroksyzyna wykazuje właściwości przeciwhistaminowe (m.in. przeciwświądowe), przeciwlękowe oraz uspokajające. Substancją aktywną preparatu jest chlorowodorek hydroksyzyny.

Spis treści

Czym jest hydroksyzyna (Hydroxyzinum VP)?

Hydroksyzyna to lek przeciwhistaminowy najstarszej generacji, wskazany w leczeniu lęku, objawowym leczeniu świądu oraz jako premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Hydroksyzyna to produkt o bardzo szerokim spektrum działania. Jego działanie przeciwhistaminowe (łagodzące objawy uczulenia), rozszerzające oskrzela, przeciwwymiotne oraz uspokajające zostało udowodnione i potwierdzone klinicznie.

W badaniach farmakologicznych, które oceniały bezpieczeństwo leku nie ujawniono istotnego zagrożenia związanego z zażywaniem hydroksyzyny.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Hydroxyzinum VP - Cena, refundacja

Preparat Hydroxyzinum VP nie jest refundowany, a jego cena zależy od rozmiaru opakowania.

  • Hydroxyzinum VP (10 mg/5 ml syrop 1 but. 120 ml) - cena wynosi ok. 11 zł
  • Hydroxyzinum VP (10 mg/5 ml syrop 1 but. 200 ml) - cena wynosi ok. 13 zł
  • Hydroxyzinum VP (10 mg tabletki powlekane 30 szt.) - cena wynosi ok. 11 zł
  • Hydroxyzinum VP (10 mg tabletki powlekane 60 szt.) - cena wynosi ok. 18 zł
  • Hydroxyzinum VP (25 mg tabletki powlekane 30 szt.) - cena wynosi ok. 14 zł
  • Hydroxyzinum VP (25 mg tabletki powlekane 60 szt.) - cena wynosi ok. 20 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania leku. Jakie są wskazania do stosowania hydroksyzyny (Hydroxyzinum VP)?

Hydroksyzyna dzięki zdolności do blokowania receptorów histaminowych udaremnia efekt histaminy tzn. łagodzi świąd, redukuje rozmiar bąbli pokrzywkowych, działa przeciwwymiotnie, rozszerza oskrzela i zmniejsza ilość produkowanej w drogach oddechowych wydzieliny.

Z uwagi na swój nieselektywny charakter stosowanie hydroksyzyny hamuje również aktywność poszczególnych obszarów podkorowych ośrodkowego układu nerwowego. Proces ten obniża wewnętrzne napięcie lękowe, minimalizuje uczucie niepokoju oraz zmniejsza napięcie mięśniowe. Hydroksyzyna nie ma zdolności do hamowania funkcji samej kory mózgowej.

Dodatkowo lek wykazuje również właściwości cholinolityczne, przeciwbólowe oraz wpływa na ilość i jakość snu - skraca czas zasypiania, zmniejsza ilość przebudzeń w nocy i wydłuża całkowity czas snu.

Jakie są dostępne formy leku Hydroxyzinum VP?

Hydroksyzyna jest dostępna w 3 postaciach: tabletek, syropu oraz w postaci do wstrzykiwania.

Możemy spotkać się również z różnymi dawkami tego leku: 10 mg, 25 mg w przypadku produktów doustnych oraz 2 mg/ml w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Jak stosować lek Hydroxyzinum VP?

Hydroksyzynę w postaci tabletek należy przyjmować doustnie, w całości, popijając dużą ilością wody. Lek należy stosować po posiłkach.

Działanie przeciwświądowe rozpoczyna się po około jednej godzinie od doustnego przyjęcia hydroksyzyny, działanie uspokajające po ok 5-10 minutach po spożyciu leku w postaci syropu oraz 30-45 minutach po przyjęciu leku w postaci tabletek.

Hydroksyzyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i swoje maksymalne stężenie osiąga po około dwóch godzinach od doustnego przyjęcia leku.

Dawkowanie hydroksyzyny? Jak dawkować u dorosłych?

Dawkowanie hydroksyzyny zawsze powinno odbywać się pod czujnym okiem lekarza. Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, a czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

W objawowym leczeniu lęku podstawowa dawka wynosi 50 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do maksymalnie 100 mg dziennie.

Podczas objawowego leczenia świądu terapię rozpoczyna się od dawki 25 mg przed snem. W późniejszym okresie można zwiększyć dawkę do 25 mg 3-4 razy na dobę. Nie należy przekraczać dobowej dawki 100 mg hydroksyzyny.

Po 4 tygodniach leczenia pacjentów używających hydroksyzyny w celu zmniejszenia lęku, nie zaobserwowano objawów odstawienia.

Trzeba podkreślić, że dawkowanie leku zależne jest zawsze od przyczyny, dla której lek został przepisany.

Jak stosować Hydroksyzynę u dzieci?

U dzieci ważących więcej niż 40 kg sposób dawkowania jest identyczny jak u dorosłych.

U dzieci ważących mniej niż 40 kg maksymalna dobowa dawka hydroksyzyny wynosi 2 mg na każdy kilogram masy ciała. W przypadku leczenia świądu stosuje się hydroksyzynę w dawce od 1 do 2 mg na kilogram w dawkach podzielonych.Małe dzieci są bardziej narażone na działania niepożądane występujące ze strony ośrodkowego układu nerwowego

Preferowaną postacią leku u dzieci od 12 miesiąca życia do 6 roku życia jest hydroksyzyna w postaci syropu doustnego.

Przyjmowanie preparatów zawierających hydroksyzynę przez osoby starsze

U osób w podeszłym wieku leczenie należy rozpocząć stosując połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych.

Jaka jest maksymalna dawka dobowa hydroksyzyny?

Hydroksyzyna - jej maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

Szczególną grupą pacjentów są chorzy z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek oraz niewydolnością wątroby. U tych osób zaleca się zmniejszenie dobowej dawki hydroksyzyny do 50 mg.

Możliwe działania niepożądane hydroksyzyny

Wszystkie możliwe działania niepożądane występujące po przyjęciu tego leku są wymienione w ulotce. Działania niechciane związane z przyjmowaniem leków zawierających hydroksyzynę, dotyczą najczęściej jej depresyjnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Niebezpieczne jest także jej paradoksalne działanie pobudzające, przeciwcholinergiczne lub ewentualne reakcje nadwrażliwości.

Działania niewskazane, które wystąpiły u co najmniej jednego procenta pacjentów to: senność, ból głowy, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, mała liczba płytek krwi, agresywność, depresja, tiki, biegunka, trudności w oddawaniu moczu, bezwiedne oddawanie moczu, złe samopoczucie, obrzęki, bóle głowy, nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, niedrożność jelit, zwiększenie masy ciała.

Nadmiar hydroksyzyny może wywołać zaburzenia rytmu serca.

Leczenie hydroksyzyną należy przerwać na co najmniej 5 dni przed planowanym wykonaniem testów na alergię i testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, ponieważ hydroksyzyna może wpłynąć na wyniki tych badań.

Wykazano, że stosowanie hydroksyzyny w prawidłowych dawkach nie zwiększa wydzielania kwasu solnego w żołądku, nie zmienia jego kwasowości i w większości przypadków wykazuje nawet niewielkie działanie przeciwwydzielnicze.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

U osób, które zastosowały hydroksyzynę w dawce znacznie przekraczającej dobową dawkę maksymalną, zauważono pojawienie się objawów przedawkowania m.in.: nudności, wymioty, przyspieszone bicie serca, gorączkę, senność, drżenia, splątanie, omamy, obniżenie poziomu świadomości, niewydolność oddechową, drgawki, zbyt niskie ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, śpiączkę oraz zapaść krążeniowo-oddechową.

Nie istnieje specjalna odtrutka na hydroksyzynę. W przypadku przedawkowania pozostaje jedynie leczenie objawowe.

Gdzie można zgłaszać objawy niepożądane preparatów zawierających hydroksyzynę?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, zawierającego hydroksyzynę powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są przeciwskazania do stosowania hydroksyzyny?

Hydroksyzyna przeciwwskazana jest w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną preparatu - chlorowodorek hydroksyzyny lub substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 25, talk, magnezu stearynian.

Osoby, które przeszły w przeszłości wstrząs anafilaktyczny po zażyciu preparatów zawierających hydroksyzynę nie powinny przyjmować ponownie tego leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania hydroksyzyny z lekami, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia opornych na leczenie zaburzeń rytmu serca. Lek przeciwwskazany jest również przy nadwrażliwości na cetyryzynę, fizostygminę, pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.

Hydroksyzyna przeciwwskazana jest dla osób z: porfirią, nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi takimi jak hipokaliemia czy hipomagnezemia, znaczną bradykardią.

Nie można stosować hydroksyzyny przy jednoczesnej terapii za pomocą leków, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT lub wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Szczególną ostrożność podczas stosowania preparatów zawierających hydroksyzynę powinny zachować osoby ze zwiększoną skłonnością do drgawek.

W związku z potencjalnym efektem przeciwcholinergicznym osoby z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, otępieniem i miastenią oraz osoby stosujące leki o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy powinny zachować ostrożność podczas stosowania hydroksyzyny. U tych pacjentów konieczne może być indywidualne dostosowywanie dawki leku.

Hydroksyzyna z uwagi na zawartość w niej laktozy produktu tego powinny unikać osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Interakcje Hydroksyzyny z innymi lekami

Leki których nie powinno się przyjmować razem z preparatami zawierającymi hydroksyzynę to m.in.: leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna), klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektóre leki przeciwhistaminowe (np. cymetydyna), leki przeciwpsychotyczne (np. haloperidol), leki przeciwdepresyjne (np. citalopram, escitalopram), leki przeciwmalaryczne (np. meflochina), niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, lewofloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. pentamidyna), niektóre leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego (np. prukalopryd), niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów (np. toremifen, wandetanib), inhibitory MAO, metadon, barbiturany.

Hydroksyzyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, dlatego by uniknąć niekontrolowanych krwawień,należy dostosować dawkę leku.

Zioła uspokajające takie jak melisa, szyszki chmielu, kozłek lekarski również mogą nasilać działanie hydroksyzyny.

Leki zawierające hydroksyzynę a alkohol

Podczas przyjmowania hydroksyzyny należy unikać spożywania alkoholu. W przypadku jednoczesnego stosowania alkoholu razem z lekiem mogą on nasilać działanie leku.

Stosowanie hydroksyzyny w ciąży

Nie należy przyjmować preparatów zawierających hydroksyzynę w okresie ciąży. Hydroksyzyna ma zdolność przenikania przez łożysko. Gdy dostanie się do organizmu płodu, osiąga tam stężenie hydroksyzyny jest większe niż w organizmie matki.

U noworodków, których matki stosowały hydroksyzynę w okresie ciąży, bezpośrednio oraz kilka godzin po urodzeniu można było zaobserwować m.in.: zmniejszenie napięcia mięśniowego, zaburzenia ruchowe, niewydolność ośrodkowego układu nerwowego, niedotlenienie lub zatrzymanie moczu.

Hydroksyzyna a karmienie piersią

Metabolity hydroksyzyny mają zdolność przechodzenia do mleka matki, dlatego lek ten przeciwwskazany jest w okresie karmienia piersią.

Jeśli konieczne będzie zastosowanie preparatu leczniczego zawierającego hydroksyzynę podczas karmienia piersią, lek należy przyjąć po zakończonym karmieniu, a następną porcją mleka odrzucić.

Wpływ leku na płodność

Badania naukowe przeprowadzone z użyciem leków zawierających hydroksyzynę wykazały negatywny wpływ na płodność krótko po zażyciu leku.

Preparat hydroksyzyna a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Leki zawierające hydroksyzynę mogą negatywnie wpływać na koncentrację i zdolność reakcji, dlatego po zażyciu leku nie należy prowadzić samochodu oraz prowadzić innych pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących hydroksyzyny

Substancja czynna: Chlorowodorek hydroksyzyny

Wskazania: Leczenie lęku; Leczenie świądu; Premedykacja przed zabiegami

Zastosowanie: Doustne; Iniekcje domięśniowe

Dawkowanie: W leczeniu lęku 50 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W leczeniu świądu rozpoczyna się od 25 mg przed snem, w późniejszym okresie można zwiększyć dawkę do 25 mg 3-4 razy na dobę. Dobowa dawka maksymalna 100 mg

Główne przeciwwskazania: Porfiria, nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę, fizostygminę, pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę, nabyte lub wrodzone wydłużenie odstępu QT, równoczesne przyjmowanie leków wydłużających odstęp QT, znaczące zaburzenia elektrolitowe tj. hipokaliemia czy hipomagnezemia, znaczna bradykardia, ciąża i okres karmienia piersią

Główne objawy niepożądane: Senność, ból głowy, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, mała liczba płytek krwi, agresywność, depresja, tiki, biegunka, trudności w oddawaniu moczu, bezwiedne oddawanie moczu, złe samopoczucie, obrzęki, bóle głowy, nadmierne pocenie, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, niedrożność jelit, zwiększenie masy ciała

FAQ - najczęstsze pytania pacjentów

Czy hydroksyzyna jest na receptę?

Tak, hydroksyzyna (hydroksyzinum) to lek psychotropowy wydawany na podstawie recepty.

Na co jest hydroksyzyna?

Hydroksyzyna wykazuje właściwości przeciwhistaminowe (m.in. przeciwświądowe), przeciwlękowe oraz uspokajające. Lek stosuje się w stanach psychotycznych, zaburzeń nerwicowych, pobudzenia psychoruchowego, lęku, napięcia i niepokoju.

Czy hydroksyzyna jest dla osoby starszej?

Tak, hydroksyzyna może być stosowana w terapii osób starszych. Leczenie należy rozpocząć od podania połowy dawki zalecanej dla osoby dorosłej.

Hydroksyzyna - jakie są mg?

Lek Hydroxyzinum VP ma 10 mg lub 25 mg.

Hydroksyzyna - jaka maksymalna dawka?

Maksymalna dawka hydroksyzyny, jaką można przyjąć w ciągu doby, to 100 mg.

Ile kosztuje hydroksyzyna?

Cena hydroksyzyny jest zależna od dawki i pojemności opakowania. Aktualnie opakowanie leku kosztuje około od 11 do 20 złotych.

Hydroxyzinum VP - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Bezsenność a depresja - poznaj najczęstsze zaburzenia snu u pacjentów z depresją
Bezsenność a depresja - poznaj najczęstsze zaburzenia snu u pacjentów z depresją

Zaburzenia snu należą do jednego z charakterystycznych objawów depresji. Dla pacjentów, którzy cierpią na tę chorobę psychiczną, bezsenne noce mogą być codziennością. Skutki takiego stanu rzeczy są odczuwalne również w ciągu dnia (m.in. spadek efektywności, chroniczne zmęczenie), a także negatywnie odbijają się na zdrowiu. Czy również należysz do grona osób, które cierpią nie tylko z powodu zaburzeń depresyjnych, ale również mają problemy ze snem? Jeśli tak, informacje z tego artykułu mogą okazać się dla Ciebie przydatne.

Artykuł
27.01.2023
Atywia - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Atywia - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Atywia to doustny, dwuskładnikowy lek antykoncepcyjny. Dodatkowe wskazanie to terapia umarkowanego trądziku. Substancje czynne zawarte w  leku to: etynyloestradiol i dienogest.

Charakterystyka produktów leczniczych
13.09.2023
Hitaxa - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hitaxa - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hitaxa to lek przeciwhistaminowy, który dostępny jest w formie doustnego roztworu oraz w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Lek stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką alergiczną i alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Charakterystyka produktów leczniczych
13.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!