Diaprel MR E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 13.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Diaprel MR E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Diaprel MR jest preparatem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierającymi jako substancję czynną gliklazyd, którego działanie prowadzi do obniżenia stężenia glukozy we krwi. Dlatego lek ten stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 i dostępny jest wyłącznie na receptę (recepta online).

Rozpocznij konsultacj臋 z Diaprel MR

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Diaprel MR
Substancje czynne Gliclazidum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Dawki
 • 30 mg (Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)
 • 60 mg (Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Diaprel MR

Substancja czynna: gliklazyd

Wskazania: leczenie cukrzycy typu 2 u osób dorosłych

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 30-120 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na gliklazyd, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą; cukrzyca typu 1, śpiączka cukrzycowa, cukrzycowa kwasica ketonowa, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, leczenie mikonazolem, karmienie piersią

Główne działania niepożądane: hipoglikemia (spadek stężenia glukozy we krwi), ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, zaburzenia snu, silny głód, zmęczenie, osłabiona koncentracja

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Diaprel MR?

Cena preparatu Diaprel MR zależy od wielkości opakowania i dawki gliklazydu w tabletce.
W aptekach znajdziemy dwie wersje opakowania:

 • Diaprel MR 30 mg 60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu — dla osób powyżej 65. roku życia lek jest wydawany bezpłatnie, dla osób chorujących na cukrzycę typu 2 wydawany jest za odpłatnością ryczałtową (koszt ok. 18 zł), a dla pozostałych osób jest pełnopłatny i kosztuje ok. 25 zł;

 • Diaprel MR 60 mg 30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu — ten rodzaj opakowania nie podlega refundacji i jest pełnopłatny niezależnie od wieku i wskazań (koszt ok. 24 zł).

Jak dzia艂a lek Diaprel MR?

Substancją czynną preparatu Diaprel MR jest gliklazyd, będący doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika (II generacji). Działa on poprzez łączenie z receptorem sulfonylomocznikowym SUR1 w błonie komórek trzustki, stymulując wydzielanie insuliny (ale tylko jeżeli zachowana jest czynność wydzielnicza komórek beta trzustki).

W cukrzycy typu 2 gliklazyd zmniejsza stężenie glukozy we krwi, pobudzając wydzielanie insuliny,
a także nasila drugą fazę jej wydzielania. Co istotne, zwiększone poposiłkowe wydzielanie insuliny i C-peptydu utrzymuje się nawet dwa lata po rozpoczęciu leczenia.

Ponadto gliklazyd hamuje proces formowania mikrozakrzepów w naczyniach krwionośnych poprzez hamowanie procesu agregacji płytek i ich adhezji do ściany naczynia oraz zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Pozwala to obniżyć ryzyko wystąpienia powikłań naczyniowych cukrzycy.

Sk艂ad leku Diaprel MR

Substancją czynną preparatu Diaprel MR jest gliklazyd.

Natomiast do substancji pomocniczych należą:

 • laktoza jednowodna;

 • maltodekstryna;

 • hypromeloza;

 • stearynian magnezu;

 • krzemionka koloidalna bezwodna.

Skutki uboczne leku Diaprel MR

Tak jak każdy produkt leczniczy, tak samo Diaprel MR może powodować u pacjentów wystąpienie działań niepożądanych.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane

Najczęstszym działaniem niepożądanym leczenia gliklazydem jest hipoglikemia (obniżenie stężenia glukozy we krwi, szczególnie w przypadku nieregularnych posiłków), której skutkiem są następujące zdarzenia niepożądane:

 • ból głowy;

 • silny głód;

 • wymioty;

 • nudności;

 • zaburzenia świadomości;

 • spowolnienie reakcji pacjenta;

 • zaburzenia rytmu serca;

 • obniżenie koncentracji;

 • zaburzenia snu;

 • zmęczenie.

Rzadziej zgłaszane działania niepożądane

Z kolei do skutków ubocznych znacznie rzadziej zgłaszanych przez pacjentów zaliczamy:

 • zaburzenia czynności wątroby oraz dróg żółciowych (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, w wyjątkowych przypadkach prowadzące do zagrażającej życiu niewydolności wątroby) - leczenie należy przerwać, jeśli pojawi się żółtaczka cholestatyczna;

 • zaburzenia oka (przemijające zaburzenia widzenia jako skutek wahań stężenia glukozy we krwi);

 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (wysypka, świąd, pokrzywka, odczyny pęcherzowe, obrzęk naczynioruchowy);

 • zaburzenia krwi i układu limfatycznego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość);

 • zaburzenia czucia.

Powyższe objawy w większości ustępują po odstawieniu pochodnej sulfonylomocznika.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ostrze偶enia dotycz膮ce stosowania leku

Leczenie cukrzycy typu 2 preparatem zawierającym gliklazyd powinno być stosowane wyłącznie u pacjentów, którzy regularnie spożywają posiłki. Jest to związane z wysokim ryzykiem wystąpienia hipoglikemii w przypadku: zbyt późnego przyjęcia posiłku, niskiej kaloryczności posiłku, spożycia alkoholu, intensywnego wysiłku fizycznego lub leczeniem skojarzonym innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Ryzyko wystąpienia hipoglikemii zwiększają również takie stany jak: ciężka niewydolność wątroby, niektóre zaburzenia endokrynologiczne (niewydolność nadnerczy, zaburzenia czynności tarczycy w tym niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki), niewydolność nerek, stan po zaprzestaniu długotrwałego leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów, ciężkie choroby naczyń (np. ciężka niewydolność tętnicy szyjnej, choroba naczyń obwodowych).

Pacjenci z cukrzycą stosujący w tym samym czasie leczenie antybiotykami z grupy fluorochinolonów (szczególnie w podeszłym wieku) powinni zachować ostrożność z uwagi na możliwe zaburzenia stężenia glukozy we krwi tj. hipoglikemia czy hiperglikemia. Dlatego zalecane jest staranne monitorowanie stężenia glukozy we krwi w tej grupie chorych.

Stosowanie innych hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika u pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej może skutkować rozwojem niedokrwistości hemolitycznej. Dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności i ewentualna zmiana leku

Mikonazol nasila hipoglikemizujące działanie gliklazydu, co zwiększa ryzyko rozwoju hipoglikemii (w tym ciężkiej postaci ze śpiączką), dlatego jego równoczesne stosowanie jest przeciwwskazane.

Fenylbutazon nasilania obniżające stężenie glukozy we krwi działania pochodnych sulfonylomocznika, dlatego zalecane jest zastosowanie innego leku przeciwzapalnego.

Nie zaleca się stosowania Danazolu, którego działanie prowadzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi. Jeśli jednak jest ono konieczne należy pamiętać o konieczności dostosowania dawek gliklazydu zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu leczenia danazolem.

Chloropromazyna w dużych dawkach zwiększa stężenie glukozy we krwi, dlatego konieczne jest monitorowanie poziomu glukozy i ewentualne dostosowanie dawki gliklazydu w trakcie i po zakończeniu leczenia chloropromazyną.

Pacjenci leczeni jednocześnie glikokortykosteroidami mają zwiększone ryzyko rozwoju hiperglikemii z możliwą kwasicą ketonową. Z tego względu konieczne jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) z uwagi na nasilanie działania przeciwzakrzepowego przez pochodne sulfonylomocznika. Z tego względu konieczna może być zmiana leku przeciwzakrzepowego.

U osób ze stężeniem glukozy we krwi niedostatecznie kontrolowanym z użyciem preparatu leczenie skojarzone insuliną powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza.

Dla kogo jest lek Diaprel MR?

Lek Diaprel MR jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w sytuacji, kiedy przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne, a także zmniejszenie masy ciała nie są wystarczające do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Dawkowanie

Standardowe dawkowanie

Zalecana dawka początkowa preparatu Diaprel MR wynosi 30 mg na dobę i może być ona zwiększana w zależności od reakcji metabolicznej pacjenta (reakcji stężenia glukozy we krwi danego pacjenta). W przypadku skutecznej kontroli stężenia glukozy we krwi dawka 30 mg może być stosowana jako dawka podtrzymująca.

Jeżeli natomiast stężenie glukozy we krwi nie jest skutecznie kontrolowane, dawka może zostać zwiększona w sposób stopniowy do 60, 90 bądź 120 mg na dobę. Jednak nie powinna być ona zwiększana częściej niż po upływie 1 miesiąca.

Maksymalna dobowa dawka zalecana to 120 mg na dobę. W przypadku pominięcia dawki nie należy jej zwiększać kolejnego dnia.

Co zrobić w przypadku, gdy konieczna jest zamiana tabletek preparatu zawierającego 80 mg gliklazydu na preparat Diaprel MR?

Zmiana tabletek może zostać przeprowadzona pod warunkiem monitorowania parametrów krwi (dawka 80 mg gliklazydu jest równa 30 mg gliklazydu w postaci tabl. o zmodyf. uwalnianiu).

Co w przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na preparat Diaprel MR?

Podczas zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na gliklazyd zastosowanie okresu przejściowego nie jest konieczne. Należy jednak zwrócić uwagę na dawkę i czas półtrwania poprzednio stosowanego leku.

Lek Diaprel MR a ci膮偶a

Nie istnieje wystarczająca ilość danych dotycząca stosowania gliklazydu przez kobiety w ciąży, natomiast istnieją nieliczne dane dotyczące innych pochodnych sulfonylomocznika. Jako środek ostrożności zalecane jest unikanie stosowania gliklazydu przez kobiety w ciąży.

Należy także pamiętać, że niewłaściwe jest stosowanie leków obniżających stężenie glukozy we krwi przez kobiety w ciąży, a lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy w ciąży jest insulina.

Lek Diaprel MR a karmienie piersi膮

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania gliklazydu bądź jego metabolitów do mleka kobiecego. Jednak ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii u noworodka przeciwwskazane jest stosowanie gliklazydu przez kobiety karmiące piersią.

Lek Diaprel MR a alkohol

Alkohol nasila działanie obniżające stężenie glukozy we krwi (hipoglikemizujące), przez co zwiększa ryzyko wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej (cukrzycowej). Dlatego podczas leczenia preparatem Diaprel MR należy unikać spożywania alkoholu.

Lek Diaprel MR a prowadzenie pojazd贸w

Wykazano, że preparat Diaprel MR nie wypływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn bądź jego wpływ jest niewielki. Jednak pacjent powinien zostać poinformowany przez lekarza o zwiększonym ryzyku wystąpienia hipoglikemii wraz z objawami. W takiej sytuacji konieczne jest zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów, szczególnie na początku stosowania preparatu.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Diaprel MR [dost臋p online marzec 2024], dost臋pna pod adresem internetowym:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22521/characteristic

Indeks lek贸w portalu Medycyna Praktyczna [dost臋p online marzec 2024], dost臋pny pod adresem internetowym:

https://indeks.mp.pl/leki/subst.html?id=354&phrase=Diaprel+MR

Inne popularne leki:

Inni czytali r贸wnie偶

Saxenda czy Ozempic  jak dzia艂aj膮 te leki? Po jakim czasie wida膰 efekty?
Saxenda czy Ozempic - jak dzia艂aj膮 te leki? Po jakim czasie wida膰 efekty?

Oty艂o艣膰 i cukrzyca typu 2 s膮 w dzisiejszych czasach ogromnym wyzwaniem dla lekarzy. Szacuje si臋, 偶e w 2022 roku a偶 890 milion贸w ludzi na 艣wiecie zmaga艂o si臋聽z oty艂o艣ci膮, a liczba ta sukcesywnie ro艣nie. Zar贸wno oty艂o艣膰, jak i cukrzyca wi膮偶膮 si臋聽z ryzykiem wyst膮pienia licznych powik艂a艅 i obie te choroby zwi臋kszaj膮 ryzyko przedwczesnego zgonu.Na rynku pojawiaj膮 si臋 coraz to nowsze leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz oty艂o艣ci - mi臋dzy innymi analogi GLP-1.

Artyku艂
20.03.2024
Antykoncepcja a choroby autoimmunologiczne. Jakie metody mog膮 stosowa膰 obarczone chorob膮 pacjentki?
Antykoncepcja a choroby autoimmunologiczne. Jakie metody mog膮 stosowa膰 obarczone chorob膮 pacjentki?

Problem chor贸b autoimmunologicznych staje si臋 przedmiotem coraz wi臋kszego zainteresowania. Do najcz臋stszych z nich mo偶na zaliczy膰 m.in. chorob臋 Hashimoto, tocze艅 rumieniowaty uk艂adowy, cukrzyc臋 typu 1, czy choroby zapalne jelit. Dotykaj膮 one cz臋sto聽m艂odych kobiet聽w okresie rozrodczym, szukaj膮cych bezpiecznych i skutecznych metod zapobiegania ci膮偶y. W przeciwie艅stwie do populacji zdrowych kobiet, pacjentki z chorobami autoimmunologicznymi maj膮 mniejszy wyb贸r metod antykoncepcyjnych m.in ze wzgl臋du na zwi臋kszone ryzyko powik艂a艅 zakrzepowo-zatorowych.聽Jak dobra膰 odpowiedni膮 metod臋 antykoncepcji w przypadku tych jednostek chorobowych? Antykoncepcja hormonalna dost臋pna jest tylko na recept臋 (recepta online).

Artyku艂
23.01.2024
Jak leczy si臋 cukrzyc臋 i oty艂o艣膰 za pomoc膮 analog贸w GLP-1? Nowoczesne sposoby walki z oty艂o艣ci膮
Jak leczy si臋 cukrzyc臋 i oty艂o艣膰 za pomoc膮 analog贸w GLP-1? Nowoczesne sposoby walki z oty艂o艣ci膮

Leki inkretynowe聽to jedna z najnowocze艣niejszych metod聽w leczeniu oty艂o艣ci聽cia艂a i聽leczeniu聽cukrzycy typu 2. Najbardziej rozpowszechnione w艣r贸d lek贸w z grupy inkretynowych s膮 analogi naturalnego hormonu GLP-1 dost臋pne wy艂膮cznie na recept臋 (recepta online).

Artyku艂
27.03.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!