Efectin ER 150 to kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają 150 mg wenlafaksyny. Wenlafaksyna jest lekiem należącym do inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny i jest stosowany w leczeniu epizodów depresji i zapobieganiu nawrotom, a także w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych, fobii społecznej, lęku napadowym. Zalecana popczątkowa dawka wynosi 37.5-75 mg na dobę, w zależności od wskazań. Możliwa jest późniejsza modyfikacja dawki w zależności od stanu pacjenta. Leczenie wenlafaksyną trwa co najmniej kilka miesięcy.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Efectin ER? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Efectin ER może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!