Ketrel to preparat medyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina, zaliczana do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Ketrel ma zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych m. in. manii, schizofrenii a także epizodów depresyjnych  w chorobie afektywnej dwubiegunowej. 


Czy Ketrel okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Ketrel może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!