Lisiprol HCT to złożony lek, zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny lizynopryl oraz diuretyk tiazydowy (lek moczopędny) hydrochlorotiazyd. Preparat Lisiprol HCT znajduje zastosowanie w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Stosowany jest również jako leczenie zamienne u tych pacjentów, u których efektywnie kontrolowane są objawy przy równoczesnym podawaniu lizynoprylu i hydrochlorotiazydu. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Czy Lisiprol HCT okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Lisiprol HCT może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!