Escapelle czy EllaOne? Który specyfik wybrać?

Opublikowano 11.10.2021

Escapelle czy EllaOne? Który specyfik wybrać?

Antykoncepcja awaryjna tzw. ‘’tabletka dzień po’’ przeznaczona jest do stosowania po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku gdy zastosowana metoda antykoncepcyjna zawiodła. 

Należy pamiętać, że tabletki te nie są tym samym co tabletki wczesnoporonne! Tabletka dzień po zapobiega zapłodnieniu komórki jajowej przez plemniki, kiedy preparaty wczesnoporonne służą do przerywania istniejącej już ciąży. Oba preparaty nie są przeznaczone do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. 

Produkt ten należy stosować sporadycznie i nie powinien on zastępować innych, regularnych metod antykoncepcji. Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka, jednak nie stuprocentowa. W przypadku wątpliwości, opóźnienia krwawienia miesięcznego o ponad 7 dni, nieprawidłowego krwawienia w przewidywanym czasie miesiączki lub objawów ciąży należy wykluczyć ciążę. 

Ważne jest by przed zastosowaniem któregokolwiek z preparatów wykonać test ciążowy.


W Polsce aktualnie dostępne są dwa preparaty służące jako antykoncepcja awaryjna: wyżej wspomniane Escapelle oraz EllaOne


Należy pamiętać iż preparaty Escapelle oraz EllaOne, podobnie jak inne doustne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. 


Warto podkreślić, że substancje zawarte w obu preparatach są całkowicie bezpieczne dla kobiet a nawet płodu, jeśli doszło już wcześniej do zapłonienia komórki jajowej. 


EllaOne

Leczenie preparatem EllaOne można zastosować w ciągu 120 godzin (5 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub gdy zastosowana metoda zawiodła. Substancją aktywną w środku leczniczym EllaOne jest octan uliprystalu. Wykazuje on działanie podobne do progesteronu. Powoduje także zmiany budowy śluzówki macicy, utrudniając przez to proces zagnieżdżenia zarodka. Tabletkę można przyjąć z posiłkiem lub bez niego. 

Przyjęcie w czasie cyklu tej tabelki nie stanowi przeciwwskazania do kontynuacji innych metod doustnej antykoncepcji, jednakże może zmniejszyć jej działanie. Warto więc stosować dodatkowe metody mechaniczne (np. prezerwatywy) do czasu rozpoczęcia kolejnego cyklu miesiączkowego. Jeśli kobieta ma zamiar rozpocząć regularną metodę antykoncepcji (np. tabletki antykoncepcyjne) po zażyciu antykoncepcji awaryjnej, może zrobić to natychmiast po zastosowaniu preparatu EllaOne. W przypadku występowania wymiotów w ciągu 3 godzin od zastosowania preparatu, należy przyjąć kolejną dawkę. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 


Nie badano skuteczności wielokrotnego podawania preparatu EllaOne w tym samym cyklu miesiączkowym, dlatego nie zaleca się kilkukrotnego stosowania tych tabletek. 


W związku z możliwymi interakcjami, podczas przyjmowania preparatu EllaOne nie należy stosować produktów będących induktorami CYP3A4, m.in.: rifampicyny, fenytoiny, fenobarbitalu, karbamazepiny, newirapiny, okskarbazepiny, zielę dziurawca. Dodatkowo nie zaleca się jednoczesnego stosowania EllaOne i octanu uliprystalu. Nie zaleca się także stosowania u kobiet z ciężką astmą oskrzelową, niedostatecznie wyrównaną za pomocą doustnie przyjmowanych glikokortykosteroidów. 


Produkt EllaOne jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w przypadku podejrzenia ciąży. Mimo nie stwierdzenia wpływu rakotwórczego, wyniki badań są niewystarczające by ocenić toksyczny wpływ na reprodukcję. 


Octan uliprystalu jest wydzielany do mleka ludzkiego, dlatego po przyjęciu tabletki nie jest zalecane karmienie piersią przez okres jednego tygodnia. W tym czasie zaleca się odsysanie i odrzucanie mleka w celu stymulacji laktacji. 


Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: bóle głowy, mdłości, bóle brzucha, bolesne miesiączkowanie, bóle mięśniowe, bóle pleców, zmęczenie. Niezbyt często występują: zapalenia pochwy, zapalenie nosogardzieli, zakażenie dróg moczowych, zaburzenia apetytu, niepokój, bezsenność, zmiany libido, senność, migrena, uderzenia gorąca, trądzik, świąd, zmiany skórne, nadmiernie nasilone krwawienia miesięczne. 


W przypadku jedno-czasowego zażycia więcej niż jednej tabletki preparatu, nie obserwowano ciężkich ani poważnych działań niepożądanych. 


Escapelle

Leczenie preparatem Escapelle można stosować w przypadkach nagłych, w ciągu 72 godzin po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub gdy zastosowana metoda zawiodła. Substancja czynna w tym preparacie to lewonorgestrel, który działa głównie przez zapobieganie owulacji i zapłodnieniu (gdy stosunek miał miejsce w okresie przedowulacyjnym) lub może powodować zmiany w endometrium, które utrudniają implantację. Warto pamiętać, że preparat ten nie będzie skuteczny jeśli proces implantacji już się rozpoczął.  Jeśli w ciągu 3 godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty, należy wtedy przyjąć dodatkową tabletkę leku Escapelle 1500. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 


Po zastosowaniu antykoncepcji awaryjnej należy pamiętać o stosowaniu dodatkowych metod miejscowej antykoncepcji (np. prezerwatywa) do momentu wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Jeżeli po zastosowaniu tabletki leku Escapelle 1500 dojdzie do kolejnego niezabezpieczonego stosunku płciowego (także w tym samym cyklu miesiączkowym), tabletka nie będzie miała działania antykoncepcyjnego i istnieje ponownie ryzyko zajścia w ciążę. Przyjęcie lewonorgestrel nie jest przeciwskazaniem do kontynuowania stosowania regularnej antykoncepcji hormonalnej. 


Nie zaleca się przyjmowania więcej niż jednej tabletki preparatu Escapelle w ciągu jednego cyklu miesiączkowego! Przedawkowanie może spowodować nudności, wymioty oraz krwawienie. Lek ten nie ma swoistego antidotum, więc możliwe jest jedynie leczenie objawowe. 


Preparatu nie należy łączyć z barbituranami, fenytoiną, ryfampicyną, rytonawirem oraz cyklosporyną, ponieważ leki te mogą zmniejszać skuteczność działania Escapelle


Lek Escapelle 1500 jest przeciwskazany do stosowania w ciąży oraz w przypadku podejrzenia ciąży. Dane epidemiologiczne dotyczące kobiet w ciąży nie wskazują jednak na występowanie jakichkolwiek działań niepożądanych dotyczących płodu. 

Lewonorgestrel przenika do mleka kobiecego, dlatego też należy unikać karmienia piersią bezpośrednio po zastosowaniu preparatu Escapelle. 


Preparat może powodować działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi są: bóle i zawroty głowy, nudności, biegunka, wymioty, bóle podbrzusza, krwawienie niezwiązane z miesiączką, opóźnienie miesiączki o ponad 7 dni, nieregularne krwawienia miesiączkowe, tkliwość piersi oraz uczucie zmęczenia. Należy pamiętać, że jeśli krwawienie miesiączkowe opóźnia się o ponad 5 dni, należy wykluczyć ciążę!


Porównanie

Głównymi różnicami między produktami EllaOne oraz Escapelle jest więc zawarta w nich substancja aktywna oraz czas w ciągu którego można bezpiecznie przyjąć preparat. 

Głównym składnikiem leku EllaOne jest 30 miligramów octanu uliprystalu, natomiast w preparacie Escapelle jest to 1500 mikrogramów lewonorgestrelu. W przypadku EllaOne możliwe jest zastosowanie go do 120 godzin (5 dni) od stosunku lub kiedy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Lek Escapelle charakteryzuje krótszy czas zażycia po niezabezpieczonym stosunku, który wynosi 72 godziny. Kolejną cechą odróżniającą powyższe preparaty jest wygląd tabletek. Lek EllaOne ma postać białej tabletki z wytłoczonym napisem ,,ella’’, natomiast preparat Escapelle to biała tabletka z wytłoczonym napisem ‘’G00”.


Zarówno EllaOne jak i Escapelle nie gwarantują 100% skuteczności. Ich działanie jest tym skuteczniejsze, im krótszy jest czas pomiędzy niezabezpieczonym stosunkiem a przyjęciem tabletki. Tabletki ‘’dzień po’’ nie są preparatami wczesnoporonnymi i nie powodują przerwania istniejącej już ciąży. Ich zadanie polega na uniemożliwieniu połączenia komórki jajowej z plemnikiem, opóźnianiu owulacji oraz wywoływaniu zmian w budowie endometrium uniemożliwiających implantację zarodka. Żaden z preparatów nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. Przed przyjęciem któregokolwiek z preparatów należy wykonać test ciążowy. Nie zaleca się stosowania tych tabletek więcej niż jeden raz w danym cyklu, ze względu na możliwość rozregulowania cyklu miesiączkowego. Substancje czynne zawarte w EllaOne oraz Escapelle przenikają do mleka matki. Jeśli tabletka musi zostać zażyta w okresie karmienia piersią, należy ją przyjąć po zakończonym karmieniu oraz zrezygnować z karmienia naturalnego przez minimum jeden dzień. Mleko w tym czasie należy odciągać i odrzucać.

Inni czytali również