Candepres HCT jest preparatem złożonym, zatem zawiera w swoim składzie więcej niż jedną substancję czynną. Pierwszą z nich jest kandesartan, będący długodziałającym i wybiórczym blokerem receptora dla angiotensyny II, a drugą - hydrochlorotiazyd, który należy do grupy leków moczopędnych i obniżających ciśnienie tętnicze, o średniej sile działania (diuretyki tiazydowe). Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych chorujących na nadciśnienie tętnicze pierwotne (samoistne), którzy stosując kandesartan lub hydrochlorotiazyd w monoterapii nie osiągnęli wystarczającej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Czy Candepres HCT okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Candepres HCT może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!