Konsultacja z E-receptą 49.99 zł już w 15 minut!

Leczenie depresji - jak wygląda? Jakie leki? Jak wyleczyć depresję?

Problem depresji uległ nasileniu w ostatnich latach. Obecnie depresja uważana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Objawy somatyczne w przebiegu depresji to m.in. zawroty głowy, brak odczuwania przyjemności z życia seksualnego, zaburzenia snu oraz apetytu. 

Leczenie depresji to długotrwały proces, który powinien trwać co najmniej 6 miesięcy od czasu uzyskania poprawy. Najlepszy efekt terapeutyczny, który zapobiega jednocześnie nawrotom choroby, osiągany jest po skojarzeniu leków przeciwdepresyjnych i psychoterapii.

Leczenie depresji  jak wygląda? Jakie leki? Jak wyleczyć depresję?
Autor: Redakcja Erecept.pl 20.05.2024

Objawy depresji

Do klasycznych objawów depresji należą m.in.:

 • obniżenie nastroju,

 • utrata zainteresowań,

 • ciągłe zmęczenie, wzmożona męczliwość,

 • zaburzenia koncentracji,

 • niska samoocena,

 • poczucie winy, poczucie beznadziejności,

 • myśli samobójcze, tendencje samobójcze,

 • zaburzenia snu (np. nadmierna senność),

 • zmniejszony apetyt.

Zobacz też: Ciężka depresja - kiedy można ją rozpoznać i jak należy ją leczyć?

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja stała, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czynniki predysponujące do rozwoju depresji

Do rozwoju depresji predysponują m.in.:

 • przewlekłe zespoły bólowe,

 • choroby serca,

 • choroby tarczycy,

 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

 • stresujące wydarzenia życiowe,

 • nowotwory.

Skala depresji Hamiltona, a inwentarz depresji Becka

Skala depresji Hamiltona oraz inwentarz depresji Becka to narzędzia pomiarowe stosowane w diagnostyce zaburzeń nastroju.

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań, każde z czterema wariantami odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania udziela pacjent. Poziom depresji określa się na podstawie liczby zsumowanych punktów (0-10 pkt obniżenie nastroju/ brak depresji, 11-27 pkt depresja umiarkowana, 28 pkt i więcej- depresja ciążka).

W odróżnieniu od skali Becka skala depresji Hamiltona służy do oceny pacjenta przez doświadczonego obserwatora (np. lekarza lub pielęgniarkę znającą standardy oceny nasilenia objawów). Na podstawie tej skali psychiatra może monitorować zmiany stanu zdrowia pacjenta z biegiem czasu.

Jak pokonać depresję?

W leczeniu depresji ze względu na etiologię choroby, kluczową rolę odgrywa farmakoterapia oparta na lekach przeciwdepresyjnych. Najlepsze efekty przynosi jednak połączenie farmakoterapii z psychoterapią w wybranym indywidualnie dla pacjenta nurcie.

Zobacz też: Depresja atypowa - jak ją rozpoznać i leczyć?

Ile trwa leczenie depresji?

Czas leczenia depresji zależy m.in. od objawów towarzyszących, motywacji konkretnego pacjenta oraz odpowiedzi na leczenie. W przypadku lekkiej postaci depresji leczenie trwa zazwyczaj od około 12 miesięcy do 2 lat. W przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (nawracających zaburzeniach depresyjnych) leczenie ma charakter przewlekły i u większości pacjentów trwa do końca życia.

Leczenie farmakologiczne depresji

Leki przeciwdepresyjne najczęściej stosowane w leczeniu:

 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) np. Asentra , Sertagen, Miravil;

 • inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI) np. Venlectine, Faxigen, Oriven;

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) np. Amitriptylinum VP, Doxepin Teva, Sympramol;

 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) np. Mobemid, Selgres, Ralago;

 • leki przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania.

Leczeniem depresji zajmuje się lekarz psychiatra i to on na podstawie wywiadu, wykluczając inne zaburzenia psychiczne, decyduje o włączeniu leku odpowiedniego dla danego pacjenta.

Zobacz też: Depresja lekooporna - u kogo może wystąpić i jakie są metody leczenia?

Działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych

Do najczęściej występujących skutków ubocznych leków przeciwdepresyjnych należą:

 • zaburzenia funkcji seksualnych (spadek libido),

 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunki, bóle brzucha, problemy trawienne, mdłości i wymioty).

Rzadziej występujące objawy niepożądane:

 • hiponatremia (obniżenie poziomu sodu we krwi),

 • krwawienie z przewodu pokarmowego,

 • nadmierna potliwość,

 • zaburzenie oddawania moczu (problemy z rozpoczęciem mikcji, nietrzymanie moczu, uczucie nieprzyjemnego parcia na pęcherz),

 • nadmierna senność lub utrudnione zasypianie,

 • wzmaganie łaknienia lub zmniejszenie apetytu.

Należy poinformować lekarza psychiatrę o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach, ze względu na możliwe interakcje.

Inne metody leczenia depresji

W leczeniu zaburzeń depresyjnych stosowane są również:

 • nowe metody stymulacji magnetycznej i elektrycznej- stymulacja nerwu błędnego, przezczaszkowa stymulacja elektryczna, głęboka stymulacja mózgu, terapia magnetowstrząsowa, przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa

 • elektrowstrząsy- wywołanie uogólnionego napadu drgawkowego możliwą najmniejszą dawką energii elektrycznej (500- 800 mA), seria zabiegów jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym, obecnie rzadko sięga się po tę metodę leczenia depresji,

 • leczenie neurochirurgiczne.

Jak zapobiegać nawrotom choroby?

U osób, u których wystąpiły przynajmniej dwa epizody depresji, mówimy o zaburzeniach depresyjnych nawracających. Niestety w chorobie afektywnej jednobiegunowej nawroty występują aż u około 50 % pacjentów. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nawrotów choroby, należy:

 • ściśle przestrzegać zaleceń w procesie leczenia (nie przerywać terapii, nie odstawiać leków przeciwdepresyjnych bez wskazań, nie pomijać dawek)

 • skontaktować się z lekarzem psychiatrą natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,

 • udać się na psychoterapię, która pozwoli przepracować trudności, odkryć podłoże i ustalić strategie radzenia sobie z nimi.

Czy stany depresyjne wymagają leczenia?

Stany depresyjne rozumiane jako krótkotrwały smutek najczęściej nie wymagają leczenia.

Czym jest depresja sezonowa?

Depresja sezonowa to rodzaj depresji mający charakter nawracający i cykliczny. Występuje najczęściej w okresie jesienno-zimowym, a jej patogenezą jest między innymi niedobór naturalnego światła czy obniżenie poziomu serotoniny.

Zobacz także: Depresja sezonowa - czemu się pojawia, jak wygląda i jak ją leczyć?

Depresja kliniczna a sezonowa

Podstawową różnicą jest cykliczność występowania w przypadku depresji sezonowej. Depresja kliniczna występuje najczęściej niezależnie od pory roku i cechuje się większym nasileniem.

Metody leczenia depresji sezonowej

Depresję sezonową można leczyć za pomocą:

 • fototerapii - naświetlanie specjalnym światłem (pełen cykl terapii trwa od dwóch do trzech tygodni),

 • psychoterapii - psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, leczenie selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Dla otrzymania optymalnych rezultatów powyższe metody mogą być łączone.

Jak odróżnić depresję od spadku nastroju?

Kryterium różnicującym spadek nastroju od depresji jest czas trwania objawów. Jeżeli obniżony nastrój i objawy depresyjne utrzymują się nieprzerwanie przez okres przynajmniej dwóch tygodni, warto udać się do lekarza psychiatry w celu postawienia diagnozy.

Co zrobić, jeśli podejrzewam u siebie depresję?

Zdrowie psychiczne jest równie ważne, jak zdrowie fizyczne. Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, skontaktuj się z lekarzem. Na wizytę u psychiatry nie potrzebujesz skierowania. Możesz skorzystać też z pomocy dostępnej przez telefon:

 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (środa, czwartek 17:00-19:00) tel. 22 594 91 00, koszt zgodnie ze stawką operatora,

 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (poniedziałek-piątek, 14:00-22:00) tel. 116 123, bezpłatny,

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny 24 h/dobę) tel. 116 111.

Bibliografia

 • erecept.pl https://www.erecept.pl/article/artykul/614-depresja-sezonowa
 • Ocena psychometrycznych właściwości polskiej wersji Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-9 dla osób dorosłych https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/download/49966/36879&ved=2ahUKEwjh-8Dc4IeFAxVkevEDHfbwDbgQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2U2Mi7gyA9KlaJH_L5RfMl
 • Inni czytali również