Seronil - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 09.02.2022

Seronil   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Seronil

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Seronil to lek przeciwdepresyjny, używany też w leczeniu bulimii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Substancją czynną jest tu fluoksetyna - selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Seronil

Czym jest Seronil?

Seronil to doustny lek przeznaczony do leczenia dużej depresji u osób powyżej 8 r.ż. U dorosłych stosowany również w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń odżywiania o typie bulimia nervosa (wspomagająco przy psychoterapii).

Substancją czynną zawartą w preparacie jest fluoksetyna, należąca do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Mechanizm działania i farmakokinetyka leku

Fluoksetyna to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Leki z tej grupy blokują usuwanie serotoniny z synapsy, zwiększając tym samym stężenie tego neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Seronil nie działa na inne receptory.

Fluoksetyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, metabolizowana jest w wątrobie z użyciem enzymu CYP2D6 do aktywnego metabolitu - norfluoksetyny. Stabilne stężenie substancji we krwi uzyskiwane jest po 4 do 5 tygodniach leczenia. Okres półtrwania leku Seronil jest bardzo długi i wynosi około 5 do 6 tygodni.

Skład leku

Preparat występuje w postaci doustnych tabletek powlekanych, zawierających 10 mg fluoksetyny. Tabletka jest biała lub prawie biała, podłużna, z rowkiem podziału po jednej ze stron.

Do substancji pomocniczych użytych przy produkcji należą m.in.: mannitol, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, magnezu stearynian.

Jak stosować lek?

Seronil przyjmuje się doustnie, podczas posiłku lub od niego niezależnie, jednorazowo lub w kilku dawkach podzielonych.

Ze względu na długi okres półtrwania aktywne metabolity leku Seronil utrzymują się w organizmie do kilku tygodni od zakończenia przyjmowania preparatu.

Seronil należy odstawiać powoli, stopniowo w okresie co najmniej 1-2 tygodni. Nagłe zakończenie terapii może doprowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych tj. zawroty głowy, parestezje, bezsenność lub intensywne sny, osłabienie, niepokój, nudności i wymioty, drżenia, bóle głowy.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Do leczenia depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych zalecana dawka początkowa to 20 mg fluoksetyny. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać maksymalnie do 60 mg na dobę. Leczenie powinno trwać co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku bulimii (żarłoczność psychiczna), by zmniejszyć chęć objadania się i prowokowania wymiotów, można zastosować fluoksetynę w dawce 60 mg. Farmakoterapia powinna być jednak tylko dodatkiem do leczenia psychoterapeutycznego, nie udowodniono jej skuteczności przy długoterminowej terapii (powyżej 3 miesięcy).

Jak dawkować lek u dzieci?

Seronil możemy zastosować u dzieci powyżej 8 roku życia w przypadku epizodu dużej depresji o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, jeśli po 4-6 sesjach terapeutycznych nie uzyskano poprawy klinicznej.

Leczenie rozpoczyna się od dawki 10 mg fluoksetyny, jeśli jest taka potrzeba, po 7-14 dniach dawkę można zwiększyć do maksymalnie 20 mg na dobę. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę leku Seronil.

Terapię można kontynuować do 9 tygodni, wyłącznie w połączeniu z psychoterapią, pod nadzorem specjalisty.

Jaka jest maksymalna dawka produktu Seronil?

Maksymalną bezpieczną dobową dawką leku Seronil u osób dorosłych jest 80 mg fluoksetyny. U osób w wieku podeszłym nie należy przekraczać 60 mg dziennie.

W populacji dziecięcej można zastosować do 20 mg fluoksetyny na dobę.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Seronil - Cena, refundacja

Seronil jest lekiem refundowanym. Cena może różnić się w zależności od opakowania.

  • Seronil (10 mg tabletki powlekane 30 szt.) - cena wynosi ok. 15 zł i w przypadku refundacji ok. 11 zł
  • Seronil (10 mg tabletki powlekane 100 szt.) - cena wynosi ok. 45 zł i w przypadku refundacji ok. 30 zł
  • Seronil (20 mg kapsułki twarde 30 szt.) - cena wynosi ok. 29 zł
  • Seronil (20 mg kapsułki twarde 100 szt.) - cena wynosi ok. 79 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Możliwe działania niepożądane leku Seronil

Możliwe działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych podczas terapii lekiem Seronil należą: uczucie niepokoju, intensywne sny lub bezsenność, zmęczenie, niechęć do jedzenia i równoczesny wzrost masy ciała, nadmierne pobudzenie, bóle lub zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, biegunka, zaburzenia połykania, zmiana odczuwania smaku, uczucie suchości w jamie ustnej, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka, częste oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu, zaburzenia seksualne - problemy z ejakulacją oraz osiągnięciem orgazmu.

Rzadziej pojawić się mogą nieprawidłowe krwawienia, wybroczyny na skórze, pobudzenie ruchowe, ataksja, drżenia, tiki, drgawki, zaburzenia koncentracji, ataki paniki, splątanie, omamy, depersonalizacja, uogólnione bóle, pokrzywka, wypadanie włosów, ortostatyczne spadki ciśnienia, wydłużenie odstępu QT i ryzyko wystąpienia arytmii komorowych, spadek poziomu sodu we krwi, zapalenie wątroby.

U osób stosujących Seronil, szczególnie w młodszej grupie wiekowej (do 25 r.ż.), obserwuje się wzrost częstotliwości występowania zachowań agresywnych, samookoleczeń oraz myśli i zachowań samobójczych. Należy wnikliwie obserwować pacjentów zwłaszcza na początku terapii oraz po zmianie dawki na większą.

Zespół serotoninoergiczny

Zespół serotoninergiczny to stan wywołany nadmiernym stężeniem serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Jego ryzyko wzrasta przy nieprawidłowym stosowaniu leku Seronil (np. samodzielne zwiększanie dawki) oraz przy równoczesnym stosowaniu innych leków zwiększających poziom serotoniny np. trazodon (Trittico).

Zespół serotoninergiczny to stan zagrożenia życia. Do jego objawów należą m.in.: hipertermia, sztywność i skurcze mięśni, zaburzenia wegetatywne, splątanie, rozdrażnienie, pobudzenie, delirium i śpiączka.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci

Jak już wspomniano, stosowanie produktu Seronil u dzieci zwiększa ryzyko manifestacji przejawów gniewu, zachowań buntowniczych oraz suicydalnych.

Podczas terapii zaobserwowano również wzrost częstości występowania stanów maniakalnych i hipomaniakalnych u dzieci.

Fluoksetyna może też ograniczać tempo przyrostu masy ciała i wzrostu u dzieci i młodzieży. Nie udowodniono jaki wpływ lek wywiera na tempo dojrzewania płciowego, rozwój emocjonalny i zdolności poznawcze młodych pacjentów.

Przedawkowanie produktu Seronil

Przedawkowanie ma najczęściej łagodny charakter, w nielicznych przypadkach może skończyć się zgonem. Pojawić się mogą objawy tj. nudności i wymioty, napady drgawkowe, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddychania czy funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Nie istnieje swoista odtrutka na lek. Po przedawkowaniu należy podać węgiel aktywowany, podtrzymywać czynności życiowe oraz leczyć zgodnie ze stanem klinicznym.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku

Seronil przeciwwskazany jest w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Seronil u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie, chorobą afektywną dwubiegunową (leczenie należy natychmiast przerwać, jeśli pacjent zaczyna wchodzić w stan manii lub hipomanii), cukrzycą (ze względu na możliwość zaburzenia kontroli glikemii), skłonnością do krwawień.

Z uwagi na ryzyko wydłużenia odstępu QT przez fluoksetynę, Seronil należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem wydłużonego QT, w stanach, które predysponują do zaburzeń rytmu serca (ostry zawał serca, niewyrównana niewydolność serca, hipokaliemia) oraz przy zaburzeniach funkcji wątroby.

Interakcje z innymi lekami

Bezwzględnie przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie preparatu Seronil oraz leków z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) np. iproniazyd. Wykazują one działanie synergistyczne, co zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia niebezpiecznych dla życia skutków ubocznych, przede wszystkim zespołu serotoninergicznego. By wdrożyć leczenie produktem Seronil, należy odczekać minimum 14 dni od zakończenia terapii za pomocą nieodwracalnych inhibitorów MAO. Ze względu na długi okres półtrwania metabolitów fluoksetyny, by rozpocząć leczenie inhibitorami monoaminooksydazy, należy odczekać minimum 5 tygodni od zakończenia stosowania leku Seronil.

Produktu Seronil nie należy stosować równocześnie z metoprololem (np. Metocard) - lekiem z grupy ??-blokerów.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninergicznego wyjątkowej uwagi wymaga jednoczesne stosowanie leków, które również zwiększają stężenie serotoniny w organizmie tj. inne SSRI (np. sertralina), tryptany, tryptofan, linezolid, tramadol, lit, petydyna, preparaty dziurawca.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnej terapii preparatem Seronil oraz lekami takimi jak: doustne leki przeciwkrzepliwe, klozapina, fenotiazydy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy (aspiryna), niesteroidowe leki przeciwzapalne, fenytoina, leki metabolizowane za pomocą izoenzymu CYP2D6 (np. flekainid, ekainid, karbamazepina), leki przeciwwirusowe (np. ritonawir, sakinawir, efawirenz).

Seronil a alkohol

Nie należy spożywać wyrobów alkoholowych podczas terapii lekiem Seronil. Takie połączenie zwiększa toksyczny efekt alkoholu i nasila działania niepożądane fluoksetyny.

Seronil a ciąża

Seronil przeciwwskazany jest w okresie ciąży, chyba, że stan kliniczny pacjentki tego absolutnie wymaga.

Lek stosowany na wczesnym etapie ciąży zwiększa ryzyko wad układu sercowo-naczyniowego u płodu. Terapia prowadzona w 3. trymestrze ciąży predysponuje do rozwoju zespołu przewlekłego nadciśnienia płucnego noworodka oraz objawów tj. zaburzenia oddychania, drgawki, wahania temperatury ciała, trudności ze ssaniem, hipoglikemia czy hipotonia. U matki zwiększa ryzyko krwotoku poporodowego.

Seronil a karmienie piersią

Fluoksetyna i jej metabolity przenikają do mleka matki, wywołując działania niepożądane u dziecka. Z tego względu Seronil przeciwwskazany jest w okresie karmienia piersią. Jeśli terapia jest konieczna, należy przyjmować możliwie najniższe dawki preparatu.

Seronil a prowadzenie pojazdów

Nie wykazano, by Seronil wywierał negatywny wpływ na zdolności psychofizyczne. Może jednak osłabiać zdolność oceny sytuacji. Z tego względu, przed rozpoczęciem wykonywania czynności tj. prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn, należy poznać indywidualną reakcję na lek.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Seronil

Substancja czynna: Fluoksetyna

Wskazania: Leczenie dużej depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i bulimii

Stosowanie: Doustne

Dawkowanie: W depresji i zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych 20 mg do maksymalnie 60 mg, w bulimii 60 mg

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, jednoczesne stosowanie nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i metoprololu

Główne działania niepożądane: Niepokój, intensywne sny lub bezsenność, zmęczenie, wzrost masy ciała, pobudzenie, bóle lub zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, biegunka, zaburzenia połykania, zmiana odczuwania smaku, suchość w jamie ustnej, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka, częste oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu, zaburzenia seksualne

Inne popularne leki:

Seronil - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Anoreksja - przyczyny, objawy i leczenie
Anoreksja - przyczyny, objawy i leczenie

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa), potocznie nazywany anoreksją, to zespół chorobowy związany z redukcją masy ciała i innymi następstwami celowego nieprzyjmowania pokarmów. Skąd bierze się ta choroba? Kogo dotyczy? Jak wyleczyć się z anoreksji?

Artykuł
10.11.2022
Dutilox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dutilox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Dutilox to lek stosowany w leczeniu m.in. depresji i zaburzeń lękowych u dorosłych dostępny wyłącznie na receptę. Co zawiera i jak działa lek Dutilox?

Charakterystyka produktów leczniczych
26.05.2023
Symfaxin ER - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Symfaxin ER - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Symfaxin ER to lek stosowany w psychiatrii, w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych. Należy do grupy leków SNRI, czyli selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!