Ketrel Konsultacja z E-recept─ů 49.99 z┼é ju┼╝ w 15 minut!

Ketrel - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Ketrel to preparat medyczny zawierający substancję czynną kwetiapinę, zaliczaną do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Ketrel ma zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych m. inn. manii, schizofrenii a także epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. 

Rozpocznij konsultacj─Ö z Ketrel
Otrzymaj konsultacj─Ö lekarsk─ů na ten lek bez wychodzenia z domu.
Ketrel - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Autor: Redakcja Erecept.pl 11.05.2024
Nazwa preparatu Ketrel
Substancje czynne Quetiapini fumaras
Dost─Öpno┼Ť─ç Na recept─Ö
Posta─ç
  • Tabletki powlekane
Dawki
  • 25 mg (Tabletki powlekane)
  • 100 mg (Tabletki powlekane)
  • 200 mg (Tabletki powlekane)

Podstawowe informacje o leku Ketrel

Substancja czynna: kwetiapina

Wskazania: leczenie schizofrenii, leczenie ChAD

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: jest zróżnicowane w zależności od zaawansowania i rodzaju leczonego schorzenia, zazwyczaj stosowane dawki mieszczą się w przedziale od 150 mg do 800 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu Ketrel, jednoczesne przyjmowanie niektórych leków np. inhibitorów proteaz stosowanych w zakażeniach HIV. erytromycyny lub klarytromycyny

Główne działania niepożądane: ból i zawroty głowy, senność, zwiększenie masy ciała, suchość w jamie ustnej, nieprawidłowe skurcze mięśni, objawy odstawienia

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja stała, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Ile kosztuje lek Ketrel?

Cena leku Ketrel zależy od dawki leku oraz ilości tabletek w opakowaniu:

- 120 tabletek 25 mg kosztuje 30 zł
- 60 tabletek 25 mg kosztuje 16 zł
- 30 tabletek 25 mg kosztuje 8,58 zł
- 60 tabletek 100 mg kosztuje 52,86 zł
- 60 tabletek 200 mg kosztuje 100,36 zł
Refundacja leku Ketrel jest przewidziana dla pacjentów diagnozowanych z schizofrenia, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi oraz innymi zaburzeniami psychicznymi, nieokreślonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego u pacjentów cierpiących na demencję.

Czym jest Ketrel?

Ketrel to lek zawierający w swoim składzie substancję czynną kwetiapinę, która jest zaliczana do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Kwetiapina oraz aktywny metabolit kwetiapiny - norkwetiapina oddziałują na wiele różnych receptorów neuroprzekaźników.

Wskazaniami do stosowania wyrobu medycznego Ketrel są takie schorzenia jak schizofrenia oraz choroba afektywna dwubiegunowa - ChAD. W leczeniu depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej stosuje się preparat Ketrel bądź epizodów maniakalnych o ciężkim lub umiarkowanym przebiegu ChAD.

Jeżeli na wcześniejsze leczenie kwetiapiną chory dobrze reagował na lek, to można go włączyć w celu prewencji epizodów maniakalnych i depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Mechanizm działania leku

Substancją czynną preparatu Ketrel jest kwetiapina, zaliczana do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Substancja czynna kwetiapina wraz ze swoim aktywnym metabolitem w osoczu - norkwetiapiną oddziałowuje na wiele różnych receptorów, m. inn. na receptory dopaminergiczne D1 oraz D2 i receptory serotoninergiczne w mózgu - 5HT2.

Kwetiapina oraz jej aktywny metabolit w osoczu - norkwetiapina oddziałują na wiele różnych receptorów m. in. na receptory dopaminergiczne D1 oraz D2 i receptory serotoninergiczne w mózgu - 5HT2. Ketrel charakteryzuje się bardziej wybiórczym działaniem antagonistycznym w stosunku do receptorów serotoninergicznych niż wobec receptorów D2. Dzięki temu, w odróżnieniu do innych typowych leków przeciwpsychotycznych, rzadko wywołuje pozapiramidowe działania niepożądane.

Zarówno norkwetiapina jak i kwetiapina wykazują duże powinowactwo wobec receptorów alfa1-adrenergicznych i histaminergicznych oraz umiarkowane powinowactwo wobec receptorów alfa2- adrenergicznych. W stopniu od umiarkowanego do dużego oddziaływują również na receptory muskarynowe.

Ketrel znajduje zastosowanie w leczeniu epizodów depresyjnych. Wykorzystuje się tu częściowe działanie agonistyczne norkwetiapiny wobec receptorów serotoninergicznych oraz hamowanie NET - czynnika transportującego norepinefrynę.

Kwetiapina oprócz swojej aktywności przeciwpsychotycznej hamuje efekty działania agonistów dopaminy.

Skład leku Ketrel

Preparat Ketrel występuje w formie tabletek powlekanych zawierających substancję czynną kwetiapinę (kwetiapina fumaranu) dostępną w trzech wariantach: w dawce 25 mg, 100 mg oraz 200 mg.

Ketrel 25 mg w swoim składzie zawiera 25 mg kwetiapiny fumaranu oraz substancje pomocnicze takie jak: 7,5 mg laktozy jednowodnej, celuloza mikrokrystaliczna,bezwodny wodorofosforan wapnia, kopowidon, bezwodna koloidalna krzemionka, stearynian magnezu, karboksymetyloskrobia sodowa - typ A. W składzie otoczki leku znajduje się lak żółcieni pomarańczowej oraz opadry HP white.

Ketrel 100 mg ma 100 mg kwetiapiny w każdej tabletce oraz substancje pomocnicze: 30 mg jednowodnej laktozy, celulozę mikrokrystaliczną, bezwodny wodorofosforan wapnia, kopowidon, bezwodną koloidalną krzemionkę, stearynian magnezu, karboksymetyloskrobię sodową -typ A. Otoczka leku zawiera lak żółcieni pomarańczowej oraz opadry HP white.

Ketrel 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny fumaranu a także substancje pomocnicze: 60 mg jednowodnej laktozy, celulozę mikrokrystaliczną, bezwodny wodorofosforan wapnia, kopowidon, bezwodną koloidalną krzemionkę, stearynian magnezu, karboksymetyloskrobię sodową -typ A. Otoczka leku składa się z opadrów HP white.

Dawkowanie leku Ketrel u dorosłych

W zależności od wskazania schemat przyjmowania preparatu różni się.

Schizofrenia - w leczeniu schizofrenii Ketrel należy przyjmować dwa razy dziennie. Przez początkowe cztery dni całkowita dzienna dawka leku wynosi odpowiednio: pierwszego dnia - 50 mg, drugiego dnia 100 mg, trzeciego dnia 200 mg i czwartego dnia 400 mg.

Po zakończonym czwartym dniu terapii dzienna dawka powinna się mieścić w przedziale od 300 mg do 450 mg dziennie i jest to zazwyczaj wystarczająca ilość - w razie potrzeby dawka może ulec zmianie w przedziale od 150 - 750 mg dziennie.

Leczenie epizodów ciężkiej depresji w ChAD - wyrób medyczny Ketrel należy stosować przed snem, raz na dobę. W trakcie pierwszych czterech dni stosowania preparatu należy stosować odpowiednie dawki: 1. dnia 50 mg, 2. dnia 100 mg, 3. dnia 200mg i 4. dnia 300mg. Docelowa zalecana dzienna dawka wynosi 300 mg.

W indywidualnych przypadkach należy rozważyć zmniejszenie bądź zwiększenie dawki, jednakże powinno się to odbywać każdorazowo po konsultacji lekarskiej.

Leczenie epizodów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej o ciężkim bądź umiarkowanym przebiegu - lek Ketrel należy stosować dwa razy dziennie, a przez cztery pierwsze dni leczenia wysokość dawki powinna wynosić: 1. dnia 100 mg, 2. dnia 200 mg, 3. dnia 300 mg i 4. dnia - 400 mg. W kolejnych dniach dawka może ulec zwiększeniu o maksymalnie 200 mg dziennie, do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 800 mg 6 dnia kuracji. Podtrzymująca dobowa dawka mieści się w zakresie 200-800 mg na dobę.

Zapobieganie nawrotom choroby dwubiegunowej - poprawa po leczeniu preparatem Ketrel powinna być podtrzymywana poprzez stosowanie leku w tej samej dawce. Istotną kwestią jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku, która przeważnie mieści się w przedziale od 300 mg do 800 mg na dobę.

Nie istnieje potrzeba modyfikacji dawki u osób z zaburzeniami czynności nerek.

U osób ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby należy rozpocząć stosowanie preparatu poprzez podawanie mniejszej dawki dobowej - 25 mg i zwiększanie jej każdego dnia o 25 do 50 mg aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej.

Jak dawkowa─ç Ketrel u dzieci i os├│b starszych?

U osób poniżej 18 roku życia nie zaleca się stosowania preparatu Ketrel z powodu niedostatecznej ilości danych i przeprowadzonych badań.

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu preparatu Ketrel. W pierwszych dniach leczenia należy stosować mniejsze dawki i może okazać się konieczne wolniejsze zwiększanie dawki, w zależności od tolerancji leczenia oraz indywidualnej odpowiedzi klinicznej.

U osób w wieku podeszłym średni klirens osoczowy leku jest mniejszy o 30-50% w odniesieniu do młodszych pacjentów. Skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej u osób powyżej 65 roku życia jest niepewne, gdyż istnieje zbyt mała ilość przeprowadzonych badań w tej grupie wiekowej.

Pomini─Öcie dawki preparatu Ketrel

Pominiętą dawkę należy zażyć jak najszybciej. Jeżeli czas przyjęcia zaległej tabletki ma się nałożyć z kolejną, należy ją pominąć - nie stosuje się podwójnych dawek Ketrelu.

Najcz─Östsze mo┼╝liwe dzia┼éania niepo┼╝─ůdane preparatu Ketrel

Do częstych i bardzo częstych działań niepożądanych preparatu Ketrel zalicza się: obniżoną zawartość hemoglobiny w osoczu, leukopenię, neutropenię oraz eozynofilię, hiperprolaktynemię, zaburzenia gospodarki hormonów tarczycowych - obniżenie stężenia T4, fT4, fT3 i zwiększenie TSH, wzrost trójglicerydów w osoczu, wzrost cholesterolu całkowitego (wzrost LDL, zmniejszenie frakcji HDL), wzrost masy ciała i zwiększone łaknienie, hiperglikemia, zachowania samobójcze, koszmary senne, dziwaczne sny, senność, zawroty głowy, ból głowy oraz objawy pozapiramidowe.

Częstymi objawami ze strony układy sercowo-naczyniowego są: kołatania serca, częstoskurcz oraz niedociśnienie ortostatyczne.

Podczas terapii może dojść do osłabienia wzroku, uczucia duszności i suchości w jamie ustnej, do zaparć, wymiotów, niestrawności, obrzęków obwodowych, wysokiej gorączki, drażliwości, objawów odstawiennych, łagodnej astenii (stanu przewlekłego zmęczenia), zmian w wynikach badań prób wątrobowych: wzrostu ALT oraz GGTP.

Jeżeli podczas kuracji preparatem Ketrel pacjent zaobserwuje którykolwiek z niżej wymienionych objawów niepożądanych, lek należy natychmiast odstawić i dokonać pilnej konsultacji lekarskiej lub pojechać do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do objawów alarmowych należą: zakrzepica żylna (obrzmienie, zaczerwienienie i silny ból kończyny), objawy układowe wraz z wysypką z współistniejącą eozynofilią - zespół DRESS (gorączka, rozległa rozsiana wysypka, zaburzenia wyników badań laboratoryjnych, powiększenie węzłów chłonnych i objawy z innych zajętych narządów).

Jeżeli którykolwiek objaw niepożądany wzbudza niepokój lub ulega nasileniu, należy dokonać pilnej konsultacji lekarskiej.

Rzadziej wyst─Öpuj─ůce dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku Ketrel

Do rzadszych działań niepożądanych zalicza się takie objawy jak: cukrzyca, zaburzenia seksualne, trudności w połykaniu, napady drgawek, zespół niespokojnych nóg, reakcje alergiczne - obrzęk skóry, wokół ust oraz bąble, omdlenia, utrudnienia w oddawaniu moczu, mimowolne ruchy mięśniowe języka oraz twarzy, zapalenie błony śluzowej nosa, bradykardia, obniżenie liczby erytrocytów i sodu we krwi, poty, sztywność mięśniowa, epizody niskiego ciśnienia tętniczego, złośliwy zespół neuroleptyczny, zapalenie wątroby, żółtaczka, niedrożność jelit, wzrost kinazy kreatynowej, zapalenie trzustki, priapizm - bolesny i długotrwały wzwód, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, mlekotok, zakrzepica żylna, zespół metaboliczny, objawy grypopodobne, agranulocytoza, rabdomioliza, zespół Stevensa-Johnsona (zaburzenie o ciężkim przebiegu występujące z powstawaniem pęcherzy w okolicach ust, oczu i narządów płciowych), obrzęk naczynioruchowy (najczęściej występuje w okolicy dookoła gardła, oczu i ust, szybko narasta), ciężka wysypka i reakcje nadwrażliwości.

Z nieznaną częstością występują takie objawy jak: objawy odstawienne, ciężka reakcja alergiczna (przejawia się wysoką temperaturą, złuszczaniem skóry oraz tworzeniem pęcherzy), rumień wielopostaciowy, wysypka z wysoką zawartością eozynofilii we krwi i objawami układowymi - zespół DRESS czy też zaburzenia rytmu serca.

Gdzie mo┼╝na zg┼éasza─ç dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Możliwymi objawami po przyjęciu zbyt dużej ilości Ketrelu i przedawkowaniu jest senność, apatia, przyspieszona akcja serca, nadciśnienie tętnicze, drgawki, wydłużony odstęp QT, stan padaczkowy, rozpad mięśni szkieletowych, zatrzymanie moczu, niewydolność oddechowa, zespół majaczeniowy, splątanie, pobudzenie, śpiączka czy też zgon. Osoby obciążone ciężką chorobą sercowo-naczyniową są bardziej narażone na przedawkowanie.

Jakie s─ů przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Ketrel jest nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję wchodzącą w skład preparatu oraz jednoczesne przyjmowanie inhibitorów cytochromu P450 3A4 np. leków azolowych przeciwgrzybiczych, erytromycyny, klarytromycyny czy też inhibitora proteazy wirusa HIV.

Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Według przeprowadzonych badań niektóre działania niepożądane występują wśród populacji pediatrycznej częściej niż u dorosłych np. wymioty, wzrost ciśnienia krwi, omdlenia, zapalenie śluzówki nosa, wzrost prolaktyny czy też nadmierny wzrost apetytu.

Szczególną ostrożność podczas terapii zaleca się w przypadku nasilenia depresji lub myśli samobójczych. Efekt tereapeutyczny obserwuje się zazwyczaj po okresie około dwóch tygodni terapii, dlatego w jej początkowym okresie należy zastosować ścisłą kontrolę lekarza nad chorym. Nagłe odstawienie preparatu również może zwiększyć ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych.

Interakcje z innymi lekami

Kwetiapina oddziałuje na OUN, w związku z czym należy podjąć szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania alkoholu oraz innych leków wpływającymi na pracę ośrodkowego układu nerwowego.

CYP3A4 jest głównym elementem układu enzymatycznego cytochromu P450, który bierze udział w metabolizowaniu kwetiapiny. Podczas terapii nie należy jednocześnie stosować substancji będących inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol), gdyż może to powodować zwiększenie toksyczności kwetiapiny.

Produktu Ketrel nie należy przyjmować łącznie z preparatami takimi jak: erytromycyna, klarytromycyna, nefazodon, lekami azolowymi, wybranymi lekami używanymi w leczeniu HIV, sok grejpfrutowy, alkohol.

Lekarz powinien być poinformowany w szczególności o przyjmowaniu wyrobów leczniczych takich jak: leki na nadciśnienie, przeciwpadaczkowe, barbiturany, leki wywołujące zaparcia, leki antyarytmiczne, antybiotyki, leki moczopędne, sole litu bądź tiorydazyna. Należy również przekazać informację o stosowanych preparatach ziołowych, lekach bez recepty oraz na receptę .

Ketrel a alkohol

Nie należy łączyć preparatu Ketrel z alkoholem. Jednoczesne przyjmowanie tych substancji może wywołać senność.

Ketrel a ci─ů┼╝a

W trakcie pierwszego trymestru ciąży Ketrel może być stosowany tylko gdy korzyści z terapii przewyższają ryzyko i potencjalne zagrożenie dla płodu - badania przeprowadzone na zwierzętach ukazały toksyczne działanie na płód.

Według badań, jeżeli kobieta w trzecim trymestrze ciąży stosuje leki przeciwpsychotyczne, jej przyszłe potomstwo jest bardziej narażona na wystąpienie działań niepożądanych takich jak: objawy odstawienne, pozapiramidowe, pobudzenie, hipotonię bądź hipertonię, senność, niewydolność oddechową, drżenia lub zaburzenia łaknienia. Stosowanie leku powinno mieć miejsce tylko i wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Ketrel a karmienie piersi─ů

Z powodu zbyt małej liczby przeprowadzonych badań lekarz powinien podjąć decyzję o leczeniu biorąc pod uwagę bilans potencjalnych korzyści i efektów ubocznych. Na ogół nie zaleca się przyjmowania preparatu w tym okresie.

Ketrel a prowadzenie pojazd├│w mechanicznych

Ketrel oddziaływuje na pracę ośrodkowego układu nerwowego, może powodować senność i zaburzać wykonywanie zadań. Przed rozpoczęciem czynności tj. prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn należy zapoznać się z indywidualną reakcją na lek.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

  • Charakterystyka produktu leczniczego, [online], dost─Öpna w Internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/15815/characteristic
  • Inni czytali r├│wnie┼╝