Clindamycin-MIP 300 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 20.02.2023

Clindamycin MIP 300   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Clindamycin MIP to tabletki powlekane z antybiotykiem. Co zawiera Clindamycin MIP? Na jakie choroby działa?

Spis treści

Czym jest Clindamycin MIP?

Clindamycin MIP zawiera, w zależności od nazwy preparatu, 150, 300 lub 600 mg klindamycyny (Clindamycin MIP 150/300/600) w tabletce w postaci chlorowodorku klindamycyny.

Możliwe jest podawanie leku w postaci dożylnej zamiast doustnej w warunkach szpitalnych, co w przypadku ciężkiego zakażenia zaleca się pacjentom.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania Clindamycin MIP

Klindamycyna zawarta w tabletkach jest antybiotykiem należącym do linkozamidów. W zależności od utrzymywanego stężenia i podatności drobnoustrojów, ma działanie bakteriostatyczne, jak i bakteriobójcze. Mechanizm działania klindamycyny polega na hamowaniu syntezy białek oraz indukowaniu procesów immunologicznych pozwalających na zniszczenie bakterii.

Skład leku Clindamycin-MIP

Poza chlorowodorkiem klindamycyny tabletki powlekane zawierają mikrokrystaliczną celulozę, mannitol, talk, stearynian magnezu, krospowidon, bezwodną krzemionkę koloidalną, dwutlenek tytanu, makrogol, Eudragit E.

Jak stosować lek?

Clindamycin MIP stosuje się w przypadku wystąpienia zakażeń bakteryjnych szczepami wrażliwymi na działanie tego antybiotyku. Mogą to być zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia kości, zakażenia ucha, nosa oraz gardła, odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy, zakażenia w obrębie zębów, w obrębie jamy brzusznej, zakażenia żeńskich narządów płciowych, w obrębie miednicy. Również płonica, zakażenia skóry i tkanek miękkich mogą być wskazaniami do stosowania leku.

Klindamycyny nie stosuje się w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ponieważ nie osiąga ona leczniczego stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nieodpowiednie stosowanie antybiotyków, w tym niestosowanie się do dawek, przyjmowanie antybiotyków bez wskazań, nieprzyjęcie wszystkich dawek może prowadzić do nadmiernego rozwoju opornych bakterii.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dawkę ustala się w zależności od rodzaju, ciężkości zakażenia i wynosi ona od 600 mg do 1.8 g klindamycyny na dobę. Dawkę dobową podaje się w 3-4 dawkach podzielonych.

Zmniejszenie dawki może być wymagane u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby w zależności od ilości podawanego leku oraz ciężkości zaburzeń.

W trakcie terapii długotrwałej istotna jest okresowa kontrola obrazu krwi.

Jak dawkować lek u dzieci?

Klindamycyna może być stosowana u dzieci powyżej 5 lat. Dawkę przelicza się na kg masy ciała, w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego jest to od 8 do 25 mg klindamycyny na kilogram masy ciała. Dawka jest dostosowywana do rodzaju i ciężkości zakażenia.

Dawka dobowa jest dzielona na 3-4 porcje podawane w równych odstępach czasowych.

Dzieci w wieku powyżej 14 lat stosują lek w dawkach jak dorośli.

Najczęstsze działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych podczas zastosowania leku Clindamycin MIP należą objawy z przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, wymioty, bóle brzucha. Możliwe jest także zapalenie w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, języka, przełyku.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Rzadko Clindamycin MIP może powodować działania niepożądane takie jak: rzekomobłoniaste zapalenie jelit (w przypadku wystąpienia zapalenia preparaty hamujące perystaltykę jelit nie powinny być stosowane!), zapalenie pochwy, pęcherzowe zapalenie skóry, zapalenie wielostawowe, objawy alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zaburzenia krwi i układu chłonnego, świąd, podwyższone poziomy tzw. enzymów wątrobowych (przejściowo), blokada nerwowo-mięśniowa.

Gdzie można zgłaszać objawy niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazania do stosowania leku to nadwrażliwość na substancję czynną lub linkomycynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Szczególną ostrożność powinni wykazywać pacjenci mający zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, wcześniejsze choroby żołądka lub jelit.

Interakcje z innymi lekami

Klindamycyna nie powinna być stosowana jednocześnie z antybiotykami makrolidowymi, ponieważ wzajemnie osłabiają swoje działanie. Ze względu na swoje działanie klindamycyna może wzmacniać działanie leków zwiotczających, stosowanych podczas znieczulenia ogólnego do operacji.

Doustne leki antykoncepcyjne mogą mieć osłabione działanie podczas stosowania klindamycyny.

Clindamycin MIP a ciąża

Nie wykazano negatywnego działania na płód, natomiast zawsze należy określić, czy korzyści z zastosowania dla matki przewyższają ewentualne ryzyko.

Clindamycin MIP a karmienie piersią

Klindamycyna przenika do pokarmu kobiecego i może wywoływać objawy u dziecka, takie jak biegunka, wymioty, zakażenia o podłożu drożdżakowym.

Clindamycin MIP a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Klindamycyna nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Clindamycin MIP

Substancja czynna: klindamycyna

Wskazania: zakażenia bakteryjne, m.in. zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia ucha, zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: dorośli i młodzież powyżej 14 r.ż: 600 mg do 1.8 g na dobę w 3-4 dawkach podzielonych; dzieci powyżej 5 r.ż. 8-25 mg na kg masy ciała w 3-4 dawkach podzielonych

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę lub substancję pomocniczą

Główne działania niepożądane: bóle brzucha, wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej

Inni czytali również

Augmentin- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Augmentin- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Augmentin to antybiotyk szerokospektralny, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Działa zarówno na bakterie Gramm-dodatnie, jak i na Gramm-ujemne. Wykorzystywany jest w leczeniu dorosłych jak i dzieci. Dostępny jest w różnych dawkach oraz postaciach. Stosowany jest w różnego rodzaju zakażeniach. Połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym w jednym preparacie pozwoliło na rozszerzenie zakresu działania amoksycyliny na wiele bakterii wytwarzających β-laktamazy. Antybiotyk ten wchodzi również w skład niektórych wielolekowych schematów eradykacji bakterii H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka.

Charakterystyka produktów leczniczych
22.08.2023
Dalacin C - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dalacin C - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Dalacin C jest lekiem zawierającym antybiotyk. W jakich sytuacjach stosowanie preparatu Dalacin C jest wskazane?

Charakterystyka produktów leczniczych
02.03.2023
Doxycyclinum TZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Doxycyclinum TZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Doxycyclinum TZF zawiera doksycyklinę - antybiotyk z grupy tetracyklin, charakteryzujący się szerokim spektrum działania. Ten preparat jest stosowany w wielu zakażeniach bakteryjnych. Jest dostępny w formie kapsułek do stosowania doustnego oraz roztworu do infuzji dożylnych.

Charakterystyka produktów leczniczych
13.07.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!