Propranolol WZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 23.02.2023

Propranolol WZF   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Propranolol WZF

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Propranolol WZF to preparat powszechnie stosowany w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego oraz wielu innych schorzeń. Zaliczany jest do grupy leków nazywanych beta blokerami, blokuje on dokładnie receptory adrenergiczne beta 1 oraz beta 2.

Spis treści

Czym jest Propranolol WZF?

Preparat Propranolol WZF jest preparatem doustnym, zaliczanym do grupy leków nazywanych beta blokerami. Jest to grupa leków, która działa blokująco na receptory adrenergiczne, związane z częścią współczulną autonomicznego układu nerwowego. Substancją czynną wyrobu medycznego Propranolol WZF jest propranolol.

Propranolol WZF stosowany jest w leczeniu wielu schorzeń, m.in. zaleca się go osobom cierpiącym z powodu: nadciśnienia tętniczego , dławicy piersiowej, drżenia samoistnego czy też kardiomiopatii przerostowej.

Dodatkowo stosowany jest, gdy występuje nasilenie niewydolności serca oraz gdy występują niektóre zaburzenia rytmu serca.

Jest to lek wydłużający życie osób po zawale lub z niewydolnością serca.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Propranolol WZF - Cena, refundacja

Koszty leczenia tym preparatem są refundowane. Cena leku zależy od opakowania.

  • Propranolol WZF (10 mg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 4 zł
  • Propranolol WZF (40 mg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 6 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania

Propranolol WZF jest kompetycyjnym antagonistą receptorów adrenergicznych beta 1 i beta 2. Tym samym ma zdolność zmniejszenia częstości akcji serca i wartości ciśnienia tętniczego.

Po podaniu doustnym propranolol jest całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. W osoczu maksymalne stężenie substancji osiągane jest 1-2 godziny po przyjęciu leku na czczo. Propranolol jest szybko dystrybuowany w organizmie, duże stężenia osiąga przede wszystkim w płucach, wątrobie, nerkach, mózgu i w sercu. Lek w około 85-90% wiąże się z białkami osocza. Aż około 90% leku przyjętego drogą doustną jest metabolizowane w wątrobie. Okres półtrwania wynosi od 3 do 6 godzin.

Skład leku Propranolol WZF

Substancją aktywną preparatu jest chlorowodorek propranololu. W zależności od rodzaju dawki jedna tabletka zawiera 10 mg lub 40 mg substancji aktywnej.

Dodatkowo w każdej tabletce znajdują się substancje pomocnicze, tj.: sacharoza, laktoza jednowodna, talk, skrobia ziemniaczana, stearynian magnezu oraz powidon K-25.

Jak stosować lek?

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego, tabletkę należy połknąć. Dawki leków oraz częstotliwość ich przyjmowania mogą być ustalone jedynie przez lekarza, należy bezwzględnie przestrzegać jego zaleceń.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Zalecenia dotyczące stosowanych dawek leku różnią się pomiędzy poszczególnymi schorzeniami, wpływ na dawkowanie ma również indywidualna reakcja pacjenta na lek.

W przypadku nadciśnienia tętniczego dawka początkowa powinna wynosić 80 mg dwa razy na dobę. W zależności od reakcji na lek dawka może, choć nie musi, być zwiększona. W przypadku zwiększania dawki należy zachować tygodniowy odstęp pomiędzy jej modyfikacjami. Zazwyczaj dawki terapeutyczne wynoszą 160-320 mg na dobę. Jeżeli zintensyfikowane leczenie nie jest skuteczne i wartości ciśnienia tętniczego są zbyt wysokie, należy włączyć dodatkowy lek o innym mechanizmie działania.

W leczeniu dławicy piersiowej (z wyjątkiem dławicy Prinzmetala), drżenia samoistnego oraz profilaktyce migreny stosuje się 40 mg propranololu dwa lub trzy razy na dobę. Leczenie można intensyfikować w tygodniowych odstępach.

Podczas leczenia ostrego lęku sytuacyjnego stosuje się 40 mg raz na dobę,a w przypadku lęku uogólnionego stosuje się 40 mg dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększać do 40 mg trzy razy na dobę.

Poza powyższymi schorzeniami Propranolol WZF stosowany jest również w prewencji pierwotnej i wtórnej zawału serca u osób z chorobą wieńcową (chorobą niedokrwienną serca), w kontroli nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca (10 mg-40 mg trzy razy na dobę), w profilaktyce krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z żylakami przełyku i nadciśnieniem wrotnym (np. z przewlekłą chorobą wątroby) oraz w postępowaniu okołooperacyjnym w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy.

Beta blokery mogą być również stosowane w leczeniu wspomagającym nadczynności tarczycy.

Jak dawkować lek u dzieci?

Dawkę należy ustalić indywidualnie w oparciu o reakcję osoby leczonej. U dzieci stosuje się dawki 0,25-0,5 mg/kg masy ciała 3-4 razy na dobę.

Maksymalnie można zalecić 1 mg/kg masy ciała 4 razy na dobę. Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 160 mg.

Ustalanie dawki oraz decyzja o ewentualnej jej zmianie zawsze opiera się na obserwacji indywidualnej reakcji pacjenta.

Dawka maksymalna produktu

U pacjentów dorosłych najwyższa dopuszczalna dawka preparatu Propranolol WZF wynosi 320 mg na dobę. U dzieci całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 160 mg.

Najczęstsze działania niepożądane

Często (1/100 do <1/10) występujące skutki uboczne to koszmary senne, zaburzenia snu, bradykardia, ziębnięcie, sinienie kończyn, choroba Raynauda, przemijające uczucie zmęczenia.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Wśród działań niepożądanych, które występują rzadko (1/10 000 do <1/1 000) wymienione zostały: małopłytkowość, zawroty głowy, omamy, psychozy, zmiany nastroju i parestezje.

Dodatkowo zaobserwowano zaburzenia widzenia, suchość oczu, nasilenie niewydolności lub nasilenie bloku serca. Wystąpić może również hipotonia ortostatyczna z omdleniem, skurcz oskrzeli, zaostrzenie chromania przestankowego oraz łysienie, plamica i zaostrzenie objawów łuszczycy.

Niezbyt często zdarzają się przypadki, w których występują zaburzenia czynności układu pokarmowego (zarówno z dolnego, jak i górnego odcinka przewodu pokarmowego), takie jak np. biegunka, nudności, wymioty.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Objawami przedawkowania Propranololu WZF jest niedociśnienie tętnicze, bradykardia, ostra niewydolność serca oraz skurcz oskrzeli.

W przypadku przedawkowania leczenie powinno opierać się na ścisłym nadzorze pacjenta na oddziale intensywnej terapii oraz podaniu węgla aktywowanego. Jeżeli od przyjęcia leku do hospitalizacji upłynęło mniej czasu niż godzina, można wykonać płukanie żołądka.

Innymi lekami zalecanymi w przypadku przedawkowania są: atropina, glukagon oraz w niektórych przypadkach dobutamina.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu Propranolol WZF jest występowanie stanów skurczowych oskrzeli oraz astma oskrzelowa .

Leku nie należy przyjmować również w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancję w nim zawartą.

Innymi przeciwwskazaniami są: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, niekontrolowana niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, długotrwałe głodzenie, blok serca II lub III stopnia, ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego, nieleczony guz chromochłonny, dławica Prinzmetala, zespół chorego węzła zatokowego. Ponadto propranololu WZF nie należy stosować u osób, u których istnieje ryzyko niewyrównania hipoglikemii.

Interakcje z innymi lekami

Propranolol WZF wchodzi w liczne interakcje z innymi lekami. Należy zachować szczególną ostrożność przede wszystkim podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcukrzycowych, gdyż propranolol może nasilać ich działanie hipoglikemizujące.

Ostrożność należy zachować również podczas stosowania leków antyarytmicznych klasy I (jak np. dyzopiramid) oraz glikozydów naparstnicy. Nie można jednocześnie stosować antagonistów kanału wapniowego wykazujących działanie inotropowe ujemne (np. werapamil, diltiazem).

W interakcje z propranololem mogą wchodzić leki sympatykomimetyczne, znosząc działanie propranololu.

Propranolol może zwiększać stężenie lidokainy w osoczu nawet o 30%, nie zaleca się ich jednoczesnego stosowania.

Cymetydyna i hydralazyna mogą zwiększać stężenie propranololu.

W trakcie jednoczesnego stosowania klonidyny leki adrenolityczne mogą nasilać tzw. nadciśnienie z odbicia podczas jej odstawiania. Jeżeli leki te stosuje się w jednym czasie, a planowane jest odstawienie, należy zaprzestać stosowania adrenolityku kilka dni przed odstawieniem klonidyny. W przypadku zastąpienia klonidyny adrenolitykiem należy włączyć go kilka dni po odstawieniu klonidyny.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania ergotaminy, dihydroergotaminy lub ich pochodnych.

Indometacyna oraz ibuprofen mogą osłabiać działanie hipotensyjne propranololu.

Jednoczesne stosowanie chloropromazyny i propranololu może powodować zwiększenie stężenia obu leków.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania środków znieczulających jednocześnie z propranololem.

Ponadto z propranololem mogą oddziaływać leki, które wywierają wpływ na enzymy wątrobowe. Wśród nich znajdują się: chinidyna, propafenon, ryfampicyna, teofilina, warfaryna, tiorydazyna, antagoniści kanału wapniowego, pochodne dihydropirydyny - nifedypina, nisoldypina, nikardypina, isradypina, lacydypina.

Propranolol WZF a alkohol

Alkohol może zmniejszać stężenie propranololu w osoczu. Nie należy spożywać alkoholu podczas terapii propranololem.

Propranolol WZF a ciąża

Propranolol WZF można stosować w trakcie trwania ciąży tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Propranolol WZF a karmienie piersią

Nie należy stosować leku Propranolol WZF w trakcie karmienia piersią, ponieważ przenika on do mleka matki.

Propranolol WZF  a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów jest mało prawdopodobny, jednak sporadycznie podczas stosowania preparatu mogą wystąpić zawroty głowy bądź uczucie zmęczenia (np. wskutek spadku ciśnienia krwi lub gdy występuje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca).

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Propranolol WZF

Substancja czynna: chlorowodorek propranololu

Wskazania: nadciśnienie tętnicze, prewencja pierwotna i wtórna zawału serca, lęk uogólniony i sytuacyjny, profilaktyka migreny, dławica piersiowa, kardiomiopatia przerostowa

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zależne od wskazania do stosowania leku - od 40 mg do 320 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: stany skurczowe oskrzeli, astma oskrzelowa, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku

Główne działania niepożądane: koszmary nocne, zaburzenia snu, bradykardia, ziębnięcie, sinienie kończyn, choroba Raynauda, przemijające uczucie zmęczenia

Inne popularne leki:

Propranolol WZF - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Co-Amlessa – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Co-Amlessa – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest jednym z najpowszechniejszych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, dotykającym miliony ludzi na całym świecie. Jest to stan, który charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem krwi w naczyniach tętniczych, zwiększającym ryzyko powikłań takich jak choroba wieńcowa, udar mózgu czy niewydolność serca. Skuteczne zarządzanie nadciśnieniem tętniczym jest kluczowe dla zapobiegania powikłaniom i poprawy jakości życia pacjentów.Co-Amlessa jest preparatem, który łączy w sobie trzy substancje czynne: peryndopryl, indapamid oraz amlodypinę. Ta unikalna kombinacja leków stwarza potencjalnie skuteczną terapię, która dociera do różnych aspektów patogenezy nadciśnienia tętniczego.

Charakterystyka produktów leczniczych
27.07.2023
Bibloc - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Bibloc - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Choroby układu krążenia stanowią jedne z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, stanowiąc globalny problem medyczny. Współczesne badania naukowe oraz postęp w dziedzinie farmakologii przyczyniają się do nieustannego doskonalenia metod leczenia tych schorzeń. Wśród kluczowych osiągnięć farmaceutycznych znajdują się beta-blokery, a w szczególności bisoprolol, który wyznacza nowe standardy w terapii chorób serca. Jako selektywny bloker receptorów beta-1, bisoprolol wyróżnia się skutecznością oraz minimalnymi efektami ubocznymi, co czyni go niezastąpionym narzędziem w walce z różnorodnymi schorzeniami kardiologicznymi.Poniższy artykuł skupia się na przedstawieniu najważniejszych aspektów leku Bibloc, analizując jego mechanizm działania, zastosowanie kliniczne oraz potencjalne korzyści dla pacjentów. 

Charakterystyka produktów leczniczych
18.08.2023
Co-Prestarium - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Co-Prestarium - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych schorzeń występujących w społeczeństwie, stanowiąc poważny problem zdrowotny na skalę globalną. Skuteczne leczenie tego schorzenia jest nie tylko niezbędne dla zapobiegania powikłaniom, ale także wpływa na jakość życia pacjentów i obniża ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa dwuskładnikowa terapia, w której stosuje się jednocześnie dwie substancje czynne w celu uzyskania synergistycznego efektu obniżenia ciśnienia tętniczego. Jednym z takich preparatów jest Co-Prestarium, zawierający perindopryl - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), oraz amlodypinę - antagonistę wapnia.W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmowi działania Co-Prestarium, w tym roli perindoprylu i amlodypiny w kontroli ciśnienia tętniczego i rozkurczaniu naczyń. Omówimy także zalecenia dotyczące stosowania leku oraz jego bezpieczeństwo, w szczególności w odniesieniu do różnych grup wiekowych i pacjentów z dodatkowymi schorzeniami.

Charakterystyka produktów leczniczych
01.08.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!